Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

İLM’İ LEDÜN

29 Aralık 2023, 16:56

                              İLM’İ LEDÜN

                 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

    Allah’ın gizli ilmidir. Dünya ilmi Allah’ın vermiş olduğu akıl ve fakülteleri olan zeka, düşünce, hafıza ve irade standartlarında herkesin okuyarak, çalışarak ve tecrübe ile kazanabileceği bir ilim seviyesidir.

   Fakat İrfanın sahibi olmak farklıdır. Allahütealanın ileri seviyede evliyalarına verdiği ilim; ilmi ledundur. Bu ilmin ötesi ve irfan boyutları içinde beş duyunun ötesinde, fizik kanunlarını aşan, fizik ötesi kanunlara tabi olan bir özellik taşır. İlmi ledun hikmetin ve hikmetin ötesinin yaşanmasıdır.

   Yıldırım Beyazıt Ulucamiyi yaptıran damadı Emirsultan Hazretlerine der ki; Caminin açılışını sen yapacaksın. Açılışı yapan Emirsultan Hz.leri hutbede konuşma yapmak için Euzu besmele çeker fakat susar ve der ki; Allah’tan aldığım emir gereği Somuncu Baba’nın konuşma yapması istendi. İşte burada İlmi ledun başlamış oldu. Kendi yerine konuşma yapması için Allah’tan vahyini almış oldu. Somuncu baba sohbet için yerini aldı ve takva’yı 3 şekilde tefsir etti.

   1-TAKVA

   2-EKBER TAKVA

   3-AZİM TAKVA

      1.ci Takvayı;Avam anladı,Havas anladı ve Hassul havas anladı.

      2.ci Takvayı;Havas anladı ve Hassul havas anladı.

      3.cü Takvayı;Yalnızca Hassul havas anladı.

   İlmi ledun sahibi olabilmek için kalp gözü ve kalp kulağının açılması gereklidir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmadıkça, ne zemin katı ne yer katlarını ne gök katlarını yani melekut alemini göremeyiz. Salah makamına ulaşıp irade teslimi yapmadan da Allah’ın zatı görülemez. İlmi ledun daimi zikirle başlar. En üst seviyesi ise Allah’ın zatının görülmesidir. Aynı anda aynı yerde bulunan kişilerin bazıları ilmi ledun sahibidir, bazıları değildir.

   Somuncu Baba konuşmasını bitirdikten sonra hutbeden iner. Avvamdan bir gurup, Havastan bir gurup ve Hassul havastan bir gurup kendisini o akşam yemeğe davet ederler. Ertesi günü Cuma’dır. Hassul havvas sevinir ve akşam bize geldi der. Havvas hayır bize geldi der. Avvam ise ikinizde yanılıyorsunuz bize geldi derler. Somuncu Baba üç davete de gitmiştir.

   Derken Somuncu Baba üç kapıdan birden aynı anda içeriye girer. Birincisi Somuncu Babanın fizik vücudu, diğer ikisi ise Ruhudur. İki ruha Allah kumanda etmekte idi. Bu olaydan sonra Somuncu Baba sırrı açığa çıktığı için Molla Fenari’nin tüm ısrarlarına rağmen dua çınarında dua ederek BURSA’yı terk eder.

   İşte Kuran’ı kerimi de ancak kalp gözü, kalp kulağı açık ve fıkıh müessesesi çalışan  bu zikir ehli, lüblerin , Allah’ın gizli ilimlerin sahipleri olan bu İrfanın sahibi Allah’ın sevgilileri anlayabilir ve açıklayabilirler.

   3 / AL-İ İMRAN - 7 Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uharu muteşâbihât(muteşâbihâtun), fe emmellezîne fî kulûbihim zeygun fe yettebiûne mâ teşâbehe minhubtigâel fitneti vebtigâe te’vîlih(te’vîlihi), ve mâ ya’lemu te’vîlehû illâllâh(illâllâhu), ver râsihûne fîl ilmi yekûlûne âmennâ bihî, kullun min indi rabbinâ, ve mâ yezzekkeru illâ ulûl elbâb (elbâbi).                                     

   “O (Allah) ki; Kitab'ı, sana O indirdi. O'ndan bir kısmı muhkem (mânâsı açık, yorum götürmez, şüphe kabul etmez) âyetlerdir ki; bunlar, (Levhi Mahfuz'daki) ümmülkitapta (yer alan açık ve kesin âyetler)dir. Diğerleri ise müteşabih (mânâsı kapalı, açıklama isteyen) âyetlerdir. Kalplerinde eğrilik (ve döneklik) bulunanlar, fitne çıkarmak ve (kendi yararına uygun) tevîlde (yorumda) bulunmak istedikleri için o (Kitab')ın müteşabih olan kısmına uyarlar. Halbuki onların tevîlini, kimse bilmez ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olan rasihun (rüsuh sahipleri) ise derler ki: “O'na îmân ettik, hepsi de Rabbimiz katından (indirilme)dir.” Bunu kimse tezekkür edemez ancak ulûl'elbab tezekkür edebilir.

   21 / ENBİYA - 7 Ve mâ erselnâ kableke illâ ricâlen nûhî ileyhim fes’elû ehlez zikri in kuntum lâ ta’lemûn (ta’lemûne).                                                                                            

   “Ve senden önce, vahyettiğimiz rical (erkekler)den başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline (daimî zikrin sahiplerine) sorun.”

   3 / AL-İ İMRAN - 190 “İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulîl elbâb (ulîlelbâbı).”

    “Hiç şüphesiz; göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, elbette ulûl'elbab için nice deliller vardır.”

   3 / AL-İ İMRAN - 191 “ Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard(ardı), rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ(bâtılan), subhâneke fekınâ azâben nâr (nârı).”

   “O (Ulûl'elbab) ki; (lübblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri), onlar ayakta iken, otururken ve yan üstü yatarken (hep) Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. (Ve derler ki): “Ey Rabbimiz! Sen, bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. Seni tesbih (tenzih) ederiz. Bizi, ateşin azabından koru.”

   Hz. Musa baş gözleri ile Allah’ı görmek istedi. Allah beni baş gözleri ile göremezsin dedi. Hz. Musa ısrar edince, dağa bak ve ondan sonra iste dedi. Allah dağa tecelli eder etmez dağ paramparça oldu. Bundan sonra Hz. Musa bir daha Allah’ı baş gözleri ile görmek istemedi. Ancak daha sonra kalp gözü ile defalarca görmüştür.

   Hz. Musa Yarabbi dedi bana ilmi ledün’ü öğretecek birsini nasip et. Allah iki denizin birleştiği yere git orada onu bulacaksın dedi. Hz. Musa Harun’u da alabilir miyim dedi. Allah buna da müsaade etti. İki kardeş yola çıktılar. Hz. Musa kardeşine karınlarını doyurmak için yanlarına almış oldukları kurutulmuş balıkları çıkartmasını istedi. Kardeşi balıkların denize gidip kaybolduklarını söyledi. Hz Musa nerede olduğunu sorunca ; hani dedi o iki denizin birleştiği yer vardı ya; işte orada kayboldular. Tamam dedi Hz. Musa hemen oraya dönüyoruz. O ağacın altında oturan bir kişi vardı ya; işte o olmalı. Hemen döndüler ve oraya vardılar. Hz. Musa Hz. Hızır’a; sana tabi olmam kaydı ile bana ilmi ledünü öğretir misin dedi. Hz. Hızır sen dayanamazsın dedi. Hz. Musa beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Böylece yola çıktılar ve bir limana vardılar. Orada demirlemiş gemilerden yiyecek istediler. Hiç kimse bir şey vermedi. Yalnız bir gemi sahibi onlara yemek verdi. Yemeği yedikten sonra Hz. Hızır eline bir balta alarak geminin bordasını parçaladı. Hz. Musa hemen ne yapıyorsun hiç kimse bize yiyecek bir şey vermedi, yalnızca onlar verdi ve sen bize iyilik yapan bu insanların gemisini mahfettin dedi. Hz. Hızır buraya kadar, ben sana benimle yapamazsın demedim mi? dedi. Karşı tarafta kötü bir hükümdar vardı, eğer ben onların gemilerinin bordolarını delmeseydim, sefere çıkacaklardı ve zalim hükümdar gemilerini ele geçirecekti dedi.Hz Musa bir daha karışmayacağını söyleyerek tekrar bir hak istedi.

   Allah’ın müsaadesiyle tekrar yola koyuldular. Bir yerleşim merkezine geldiler. Yine yiyecek bir şeyler istediler. Bütün evlerden elleri boş döndüler fakat yalnızca bir ev onlara yiyecek verdi. Hz. Hızır evin duvarını yıktı. Hz. Musa yine dayanamadı ve ne yaptın, kimse bize yiyecek vermemişken sen bizi boş çevirmeyen insanlara zarar verdin dedi. Hz. Hızır ben dedi benimle yapamazsın demedim mi? Buraya kadar ayrılıyoruz dedi. Bu evde yaşayan yetimler vardı. Yıktığım duvarın altında ise hazine bulunuyordu. Çocuklar daha küçük olduklarından hazinenin onlar büyüyene kadar başkalarının eline geçmemesi için duvarı yıktım dedi. Yine Hz. Musa bir daha karışmayacağına dair söz vererek bir hak daha istedi.

   Allah’ın müsaadesiyle tekrar yola koyuldular. Bir su pınarına geldiler. Hz. Hızır orada bulunan bir genci öldürdü. Hz. Musa bu kadar da olmaz sen gencecik bir cana kıydın dedi. Hz. Hızır tamam dedi bu son, bundan sonra artık beraber devam etmemiz mümkün değil. Eğer dedi bu genci öldürmeseydim, Salih insanlar olan anne ve babasına zarar verecekti. Allah şimdi onlara daha iyisini verecek. Ben dedi; bütün bu yaptıklarımı kendiliğimden yapmadım. Bütün bunları bana yaptıran Allah’tır. Böylece arkadaşlıkları sona erdi.Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.                       METİN ALKAN

                         EĞİTİMCİ YAZAR

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
VİDEO GALERİ
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
ZEKAT , FİTRE VE ORUÇ FİDYESİ KİMLERE VERİLİR?
Y
ferit karasu
YÜREĞİM DEKİ ŞEHİR
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
BİR DOST PENCEREMDEN TÜRKİYEDE HANGİ NURCU KOLLARI FETÖYE DESTEK VERİYOR 2022 RAPORU VE BELGELERİ REFERANDUM SEÇİMLERİ ÖNCESİ BOMBADA FETÖNÜN PARMAK İZLERİ!!! (1)
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim