Aratrmac Yazarlar | Yazarlar

OUZ BOYLARININ(24) ANADOLUDA YERLETKLER YERLER

05Haziran2022, 09:59

 OUZ  BOYLARININ(24) ANADOLUDA YERLETKLER YERLER

                         Rahman ve Rahim olan Allahn adyla

   lk corafyaclar Ouzlarn yurdunu Hazar Denizinden gnmzde Kazakistan snrlar ierisinde bulunan Sayrama uzanan l ve Bozkrlarla Siriderya yani Seyhun boylar olduunu bildiriyorlar.  M.S. 8. yzylda bu topraklarda dank topluluklar halinde yaayan Ouz airetlerinin  anayurtlar ise Kuzeybat Moolistan ve Altaylar olarak tahmin ediliyor.

                 Ouz gleri

   Gktrk mparatorluunun yklmasndan sonra Ouz kabileleri 7. yzylda Altay Dalarndan batya hareket ettiler Sibirya stepleri zerinden kitleler halinde Maverannehre gelen Ouz airetleri burada yaayan Peenekleri yaklak 100 yl sren savalardan sonra Batya g etmek zorunda braktlar. Kuzeyde dil Irma Ouzlar Bulgarlar ve Hazarlardan ayryordu. Tanr dalarndan kaynayp Aral glne dklen Seyhun Nehri (Siriderya) boyunca Ouzeli Trkistan, ileride Trkiye, Kbrs, Balkan, Azerbaycan,  Gagavuz eli,   Stavropol, Suriye, Irak ve Trkmenistana yerleecek Trkmenlerinin baba oca ikinci ata yurdu oldu.

   Bu srete Ouzlarn bir ksmnn Seyhun etrafna kentler kurup buralarda yerletikleri ve kendi aralarnda konfederasyon oluturduklar biliniyor. Ouz Yabgu devleti denilen bu birliin banda Kaan, Hakan anlamna gelen Yabgu unvanl bir lider bulunuyordu. Devlet byklerine sonsuz bir sayg gsterilir ve emirlerine itaat edilirdi. Gebe bir hayat srdkleri iin knden byne kadar btn Ouzlar savaa hazrd. Eli silah tutan herkes askerdi. Disiplinli ve planl bir hayata almlard.

   Trk boylarnn slamiyete gemeye balamalarndan bir sre sonra Ouz Trklerinin Knk boyundan olan Seluk bey, Cend ehrinde, toplant meclisi kurarak hem slamiyete geme hem de Yengideki Ouz Yabgusuna vergi vermeme kararlarn ald.  Seluk bey ve boyu Knk Ouzlar kendilerinden nce slamiyeti seen dier Ouz urular1yla (Urug: Orhun kitabelerinde geen aileler birlii, slalelerin tekil ettii topluluklar) Gney ve Batya, Horasan ve Hazar taraflarna yneldiler.

                  Ouzlarn Anadoluya gelileri

   Seluk bey tarafndan temelleri atlm olan Byk Seluklu Devleti devleti Seluk beyin yeenleri Turul (1038-1063) ve ar beyler tarafndan kuruldu.  1048 ylnda brahim Ynal (Turul ve ar Beylerin anne bir kardei) yurt arayan byk bir Trkmen kitlesini Anadolu Cihadna gnderdi. Ouzlar Erzurum, Trabzon, Orta Anadoluya kadar yayldlar. 1059da Sivas ve Malatya ele geirildi. 1064 ylnda ar beyin olu Alparslann Kafkasya ve Dou Anadolu seferi ile  Azerbaycan tamamen Seluklularn eline geti ve Byk Seluklu Devletinin eyaleti oldu, Kars fethedildi.  1067de Kayseri, Niksar ve Konya ele geirildi. 1068de Afin bey Anadoluyu ele geirip stanbul Boazna kadar ilerledi. Alparslan 1071de Malazgirt Savanda Bizans mparatoru Romen Diyojeni yendi. Alparslann olu Melikahn 1072-1092 aras dneminde Sleyman ah komutasnda znik, zmir, Sinop, Antakya, Urfa ele geirildi.

   Araplar, Ouzlarn Mslmanl kabul eden bu grubuna, Mslman olmayanlardan ayrmak iin Trkmen demilerdi. Hazar tesinde kalm olan aslnda Ouz Trkleri olan bir ksm Trkmen boy, oymak ve obalar 1200 den itibaren Mool istilas yznden Ouzlarn yolunu takip ederek  Anadoluya yerletiler. rnein Moollarn Mavera un-Nehir istilas zerine oradaki Trkmenler nce Merv ve Horasana geldiler. Moollarn Horasana gelmesi zerine de sadece Merv, Nesa ve Mahan blgesinden Anadoluya gelenlerin asker saysnn 70 000 den fazla olduu ifade edilmektedir.  Gelenlerin yerletirme ileri Seluklu ve Osmanl ynetimlerini olduka uratrmtr.

   Trkmen ad Anadoluya Ouz gleriyle tanm, zamanla Ouzlardan yerleik olanlara Trk denilmeye balannca, Trkmen tabiri dorudan konarger olanlar iin kullanlr olmutur. Anadoluda Yrk ve Trkmen adlarnn yaygn olarak kullanldklar sahalar kesin izgilerle olmasa da birbirinden farkllk gstermektedir. Kzlrmakn batsndan Rumeliye kadar ulaan sahada yaylak-klak hayat srenler Yrk, bu rman dousuna yaylm olanlar ise Trkmen olarak tarif edilmitir. Konargerler hakknda yurt tuttuklar sahalar dikkate alnarak kullanlan bu Trkmen-Yrk isimlendirilmesi etnik manada bir farklln deil Osmanl Devletinin yrtt siyasetin rndr. Akkoyunlularn ykselmesiyle balayan Osmanl Akkoyunlu rekabetinde, Osmanllar kendi tebaalar olan konargerleri Yrk olarak adlandrmlardr. Trkmenleri ise Kzlrmakn dousundaki Trk beylik ve devletlerinin ahalisi olarak gstermilerdir.

                    Ouz kelime kkeni

   Ouzlarn szlk karlnn Oklar dan geldii sanlyor. Oymak anlamna gelen Ok ile Trkede artk kullanlmayan z oul eki birleimi Okz, okunuu Okuz. Yani Oklar, Ouz boylar, Ouzlar, hepsi ayn anlama geliyor.

                    Ouz Boylar

   Orhun yaztlarnda ad geen 9 boydan oluan Ouzlar ile Seyhun boylarnda 200 yzyl sonra ortaya kan Ouzlar arasndaki iliki Otrar kazlarnda ortaya kmaya balyor. Orhun yaztlarna gre 9, Kagarl Mahmuta gre 22 olan Ouz boylarnn says Maverannehire ulatklarnda 24 e kar. Ouzlar nce Bozoklar ve
Uoklar olmak zere iki kola ayrlr. Her kol da 12 boya ayrlr.

    Ouz Hann 6 olu ve 24 torunun adlar ve anlamlar

   Olu Kn (Gn) Han, Torunlar: Kay (muhkem salamlatrlm), Bayat (devletli mutluluk ve refah iinde olan), Alka evli (muvafk uygun), Kara evli (her nerede oturursa adrda oturan)

   Olu Ay Han, torunlar: Yazr (illerin aabeyi), Yapar (neye deerse onu yakan), Dodurga (yurt almasn ve saklamasn bilen), Dger (yuvarlak evrelenmi)

   Olu Yldz Han, torunlar: Afar (iini abuk yapanlar) , Kzk (kuvvetli ve akll), Begdili (sz hrmetli), Karkn (yemekli)

   Olu Kk (Gk) Han, torunlar BayndrBecene (yapc), avuldur (namuslu), epni (bahadr)

   Olu Da Han, torunlar: Salur (kll), Eymr (zenginler), Ala yuntlu (ala atllar), regir (iyi i yapan)

   Olu Deniz Han: torunlar: gdir (byk), Bgdz (hizmetkar), Yiva (mertebesi yksek), Knk (aziz)

   Kaynak: ecere-i Trk (Trklerin Soy Kt) Ebul Gazi Bahadr Han.

   Anadolu Ya Yerlemi Olan 24 Ouz Boyu

      Boz-oklar
      Gn-Han Oullar

   1- Kay
   2- Bayat
   3- Alkaravl
   4- Kara-ivli
      Ay_han Oullar
   5- Yazr
   6- Dger
   7- Dodurga
   8- Yaparl
      Yldz-Han Oullar
   9- Avar
   10- Kzk
   11- Beg-Dili
   12- Karkn

      -Oklar

      Gk-Han Oullar
   13- Bayndr
   14- Beene
   15- avuldur
   16- ebni
      Da-Han Oullar
   17- Salur
   18- Eymr
   19- Ala-Yuntl
   20- regir

      Deniz-Han Oullar
   21- Yidir
   22- Bgdz
   23- Yva
   24- Knk

Ouz boylarnn Anadoluda yerleim yerleri (parantez iindekiler yerleimlerin eski addr)

      1 KAYI

   Kayhan .Afyon-Emirda
   Karaavu (Krtler kay)Amasya
   Kay (Balakay) Ankara-Yenimahalle-Kazan
   Yenikay (Zirkay ).Ankara-Yenimahalle-Yenikent
   Kay ..Ankara-Gdl
   KaysopranBolu-Gerede
   Kay.Burdur-eltiki
   Demirli (Kay).  Burdur-Alasun-Karaaliler
   Kayiviankr-Kargn
   Glezkayankr-Eldivan
   Hisarckkay               
   Kay. ankr-Ilgaz-Belren
   Kaylar (Kaybekir)ankr-Orta
   Kayren.ankr-Orta
   aparkay..ankr-abanz
   Kay orum-Merkez
   Kay orum-skilip
   Kay orum-Mecitz
   Kayhan (Kayhanky ) Denizli-Merkez
   Kay (Selmik) Diyarbakr-Bismil-Yukarsalat
   Kay (Yukaringirik) Diyarbakr-Dicle
   Kay Erzincan-Refaiye-Akarsu
   Kay Eskiehir-ifteler
   Kay Eskiehir-Mihalk
   Kayhan (Kayhan)Giresun-Bulancak
   Kay Isparta (Merkez)
   Kay Kastamonu-Kuzkaya
   Kurtkay (Merzuklar)                         Kayky.   Kastamonu-Daday
   AakayKastamonu-Tosya
   Yukarkay                          
   KayclarKonya-Bozkr-Belren
   Kay Ktahya-Emet
   Kay Ktahya-Tavanl
   Kay Nevehir-Hacbekta
    Kay Nide-Bor
   Kay (Hedil) Mardin-dil-Haberli
   Kay Sivas-Suehri-Aknclar
   Kay Tekirda (Merkez)

      2 BAYAT

   ambayadAdana (Merkez)
   ambayat (Bucak)Adyaman-Besni
   Bayatck Afyon (Merkez)
   Bayat (Hambarcn)..Afyon-Emirda buc.
   Bayat Amasya-Ezine)
   Bayat Amasya-Merzifon
   Bayat Ankara-Aya
   Kkbayat (Bayatatik)Ankara-Bala-Karakeili
   Zmrtova (Bayat )Antalya-Elmal-Akay
   Bayat Antalya-Korkuteli
   Bayatbademleri              
   Bayat. Aydn-Konakpnar
   Bayat. Bilecik-Glpazar
   Yakabayat Bolu- (Merkez)
   Bayatlar anakkale-Yenice-Hamdibey
   Bayat. orum-Merkez
   Bayat (ile)..         
   Bayat. orum-Karg
   Bayat. Denizli-ivril
   Bayat (Fseyni)Diyarbakr-ermik
   Bayatl Gaziantep (Merkez)
   Bayatky.Isparta-Atabey
   zbayat (Gemenbayat) Isparta-Yalva
   Bayatdoanali Kars-Idr-Taburun
   Bayat.Kastamonu-Tosya
   Bayat.Konya-Hatip
   YalbayatKonya-Obruk
   Bayat Konya-Beyehir
   KarabayatKonya-Beyehir-Doanbey
   Bayat Ktahya-Aslanapa
   Bayat Ktahya-Sabuncu
   Bayat Manisa-Grdes
   Bayat Manisa-Soma
   Bayat Nide-Bor
   Bayat.Sakarya-Geyve
   Bayat.Sinop-Duraan
   KalnbayatUrfa-Hilvan-Glck
   Bayatren (Bayatviran)Yozgat-Osmanpaa
   BayatZonguldak Ereli
   Halkahavl ..Samsun-Vezirkpr
   Halkaavlu.Manisa Krkaa-Gelenbe

      3 ALKA-EVL

   Halkahavl Samsun-Vezirkpr
   Halkaavlu. Manisa-Krkaa-Gelembe

      4 KARA- EVL

   Karaevli.. Kastamonu-Kuzyaka
   Karaevli.. Tekirda-Merkez
   Karaevligeri..Zonguldak-aycuma-    Perembe
   Karaevliavu (ilesizolu)..

      5 YAZIR

   Yazr Ankara-ubuk
   Yazr Antalya-Korkuteli
   Kumluca yazr (ydiryazr)Antalya-Kumluca
   Yazr (Finike yazr)Antalya-Finike
   Yazr Aydn-Karacasu
   Yazrl. Aydn-Nazilli
   Glck (Yazr)Burdur-Glhisar-avdr
   Yazr Burdur- Alasun
   Yazr orum- Sungurlu-Boazkale
   Yazr Denizli-Acpayam
   Yazr Denizli-al
   Yazr Edirne-Enez
   Yazr Eskiehir-Sivrihisar-Gnyz
   Yazr Gaziantep-Nizip-Barak
   Yazr Kayseri-Merkez
   Yazr Konya-Sille
   Yazr Konya-Doanhisar
   Yazr (Kuzeyrip)Mardin-Savur-Srgc
   Yazr Tekirda-Barboros

      6 DER

   Der. Afyon-hsaniye
   Aa Dver Bolu-Gerede-avular (Drtdivan)
   Yukar-Der                                            
   Der. Burdur (Merkez)
   Der (Dibni)   Diyarbakr-Dicle
   Dver (Dver) Hatay-Harbiye
   Dverlik zmir-Torbal
   Der Kayseri-Himmetdede
   Der (Der) Konya-Ilgn
   Der. Mugla-Fethiye-Kemer
   Der. Sivas-Hafik
   Der. Urfa-Hilvan-Ovack

      7 DODURGA

   Dodurga. Afyon-Sandkl
   Dodurga. Ankara-Yenimahalle
   Dodurga (bucak) .Bilecik-Bozyk
   Yeni DodurgaBilecik-Bozyk-Dodurga
   Dodurga. Bolu (Merkez)
   Dodurga. Bolu-Mudurnu
   Dodurga. ankr-erke
   Dodurga. ankr-Orta
   Dodurga. orum-Osmanck
   Aa Dodurga (Dodurgalar) Denizli Acpayam
   Yukar Dodurga (Dodurgalar)                 
   Dodurga   Mugla-Fethiye-Een
   Dodurga   Sinop-Boyabat
   Demiryut (Tdrge) Sivas-Zara
   Dodurga.  Tokat-amlbel
   Dodurga.  Zonguldak-Ulus

      8 YAPARLI

   Yeni YaparBolu-Gerede
   Eski Yaparorum-Alaca

      9 AVAR (AFAR)

   Afar Afyon-Dinar-Dombayova
   Avar.. Amasya-Ezine
   Afar Ankara-Bala
   Byk Afar Ankara-Delice
   Kk Afar Ankara-Delice
   Afar .Ankara-Gdl
   Afar. Ankara-Kalecik-andr
   Avar (Burhaniye)Ankara-Polatl
   Afar. ereflikohisar-Aaren
   Avar (Afar)Antalya-Elmal_Akay
   Avar Aydn-Ske
   KocaAvarBalkesir-Merkez
   am AvarBalkesir-Balya
   Afar (Afargdr-Afargidiri) Bolu-Merkez
   Afartarak.Bolu-Gerede
   BirinciAfar (Afarevvel)Bolu-Gerede
   kinci Afar (Afarsan)        
   Afar. Bolu-Mengen-Gkesu
   Afar. Bursa-Yeniehir
   Afar. ankr-erke
   Avar. orum-Karg-Hachamza
   Mentee (Afar) Denizli-Honaz
   Karahyk Afar Denizli-Acpayam
   Kum-Afar.        
   Avarz (Hseyineyh) Erzincan-Refaiye
   YakaAvarIsparta-Eridir-Aksu
   Afar..Isparta-Gelendost
   Afar. Kastamonu-hsaniye (Ara)
   AfargneyKastamonu-Kre
   Afarimam.                     
   Afar..Kastamonu-Takpr
   AvarpotukluKayseri-Pnarba
   AvarstlKayseri-Pnarba-Pazarren
   Byksbeimen (Avar)Kayseri-Sarz
   BayAfarKonya-Beyehir
   KkAfar..                  
   Afar. Konya-umra-Dinek
   Afar. Konya-Hadim-Takent
   Afarl.. Konya-Kadnhan-Kurtasanl
   Afar     Ktahya-Emet-Pazarren (rencik)
   Afar (Krtleravar)Kahramanmara-Merkez
   Avarl.  Kahramanmara-Trkolu
   Avar  Mula-Milas
   Afar. Manisa-Sargl
   Avar  Manisa-Grdes-Kprba
   Avar    Manisa-Turgutlu
   Avarck   Sivas-Divrii
   Avar  Sivas-mranl-Karacaren
   Avar  Sivas-Suehri-Aknclar
   Avarren (Avarveran)Sivas-Kangal-(Akpnar)
   Avar  Sivas-Zara-erefiye
   Avar (Apur).Tekirda-Barboros
   Avaraz.Tokat-amlbel
   Avaralan  Yozgat-ayralan
   Afar..   Zonguldak-Eflani

      10- KIZIK

   Kzk Afyon-Sandkl
   Kzk Amasya-Gmhacky-Sarayck
   Kzk (Ravlkzg)Ankara-ubuk-Akyurt
   Kzk Ankara-Kzlcahamam (eltiki)
   Kzkl. Balkesir-Burhaniye
   Kzk Balkesir-Manyas
   Kzksa (Kzlky)             
   Kzk  Bolu-Seben
   Sarkaya (Kzk)Bolu-Kbrsck
   Cumalkzk  Bursa (Merkez)
   Fidye Kzk Bursa (Merkez)
   Dere KzkBursa-Grsu
   Hamaml Kzk Bursa-Grsu
   Kzkl.  orum-Alaca
   Kzk HamurkesenGaziantep-Merkez
   vndk (Karadinek Kzk)                    
   Kzk Kahramanmara-Andrn
   Kzk Kayseri-Gneli
   Kzk Kayseri-Develi
   Kargnkzkz Krehir-Kaman
   Yenigdemem (Kzk) Karaman
   Kzk Ktahya-Emet-rencik
   Kzk Ktahya-Kprren
   Kzk Ktahya-Simav
   Kzk (Knk).Malatya-Arguvan
   Byk Kzk Sinop-Gerze-Dikmen
   KkKzk                       
   Kzk Sivas-Zara-erefiye
   Kzk Tokat-amlbel
   Kzk Tunceli-Ovack-Yeilyaz

      11 BE- DL

   Beydili Ankara-Nallhan
   Beydili Ankara-Nallhan-Beydili
   Beydili (Ovack)ankr-Orta (Ovack)
   Beydini.. ankr-Ovack
   Bedil.. ankr-erke
   Beydili orum-Merkez
   Beydili orum-Bayat
   Beydili Denizli-ivril-Ikl
   Beydili (Arabanbeydilli)Gaziantep-Araban
   Beydili Isparta-Stler
   Beydili el-Glnar
   Beydili Karaman
   Beydili Sivas-Hafik

      12 KARGIN

   Kargn Afyon-Sandkl
   Kargn Ankara-ubuk
   Kargn Ankara-Kalecik-ardr
   Kargn Krkkale-Baleyh (Balk)
   Kargn Antalya-Korkuteli
   Kargn Balkesir-Bigadi
   Kargn orum-Alaca
   Derekargnorum-skilip
   Kargn.. Erzincan-Tercan
   Kargn.. Eskiehir-Merkez
   Karkn.. Eskiehir-Sivrihisar
   Kargn Kastamonu-Tosya
   Kargn-Kzkz Krehir-Kaman
   Kargn-Mee                    
   Kargn-Selimaa                 
   Kargn-Yenice.               Mucur
   Karkn.. Konya-umra
   DedekarknMalatya-Yazhan
   Kargn Manisa-Turgutlu-Ahmetli
   KargnklarManisa-Demirci-Karbasan
   Kapugargn (Kargnkr) Mula-Kycegiz-Ortaca
   Kargn Aksaray-Tapnar
   Kargn Sivas-Koyulhisar
   Kargn Sivas-Yldzeli-rr
   Kargn (Demenikargn) Tokat- amlbel
   Kargnck (Karknck).               
   Kargn                 Turhal

      13 BAYINDIR

   Bayndrl.. Adana-Bahe-Haruniye
   Bayndr. Ar-Tutak
   Bayndr. Ankara-ankaya
   Bayndr. Ankara-amldere-Peenek
   Bayndr. Antalya-Elmal
   Bayndr..Antalya-Ka
   Bayndr. Aydn-Nazilli
   Ova Bayndr.Balkesir-Merkez
   Bayndr. Bolu-Gynk
   Bayndr  Burdur-Merkez
   Bayrky (Bayndr)Burdur-Glhisar-avdr
   Bayndr. Burdur-Yeilova
   Bayndr (Kokarca Mamure)Bursa-znik
   Bayndr. Bursa-Orhaneli-Bykorhan
   Bayndr. ankr (Merkez)
   Bayndr. ankr-erke
   Bayndr. ankr-Eskipazar
   Dere Bayndrankr-Orta
   Orta Bayndr (Yenice Bayndr)        
   Tutma Bayndr        
   Bayndr orum-Mecitz
   Bayndr (Arapkent) Diyarbakr-Bismil-Tepe
   Bayndr Elaz-Keban
   Bayndr Erzurum-spir-Pazaryolu
   Bayndr Erzurum-Tekman-Gkolan
   Aa BayndrGaziantep-Nizip
   Yukar Bayndr Gaziantep-Nizip
   Bayndr Giresun-Bulancak-Kovanck
   Bayndr Gmhane-Yamurdere
   Bayndr el-Silifke
   Bayndr zmir
   Bayndr Kastamonu-Kuzyaka
   Bayndr.  Krehir-Kaman
   Bayndr.  Konya-Beyehir
   Bayndr.  Samsun-Kavak
   Bayndr (Melller).Sivas-Kangal-Kavak

      14 PEENEK

   Peenek.. Adana-Bahe-Haruniye
   Peenek.. Ankara-Altnda
   Peenek.. Ankara-amldere
   Peenek (Bala) Ankara-ubuk-Sirgeli
   Peene. Eskiehir-ifteler
   Bier (Peene)Konya
   Peenek (Mirkefin)Mardin-dil

      15 AVULDUR (AVUNDUR )

   avuldur (avundur) Amasya-Merzifon
   Aa avundurAnkara-ubuk
   Yukar avundur Ankara-ubuk
   Turunova (avdr) Antalya-Finike
   avdr.  Anatlya-Ka-Kalkan
   avdr.  Aydn-Bozdoan
   avdr.  Burdur-Glhisar
   avundur ankr-Kurunlu-Atkaracalar
   avundur (Licek/Lico)Diyarbakr-Lice-Kayack
   avundur Isparta-arkikaraaa
   avundur Kastamonu (Merkez)
   avundur Kastamonu-Kuzyaka
   avdr.   Manisa-Soma
   avdr.   Mula-Ula-Kavakldere

      16 EPN (ETM)

   epni   Afyon-Sandkl-Hocalar
   etmi   Amasya-Gmhacky
   epniabanl ereflikohisar-Aaren
   epni    Balkesir-Bandrma-Edincik
   Yeni epni (erkezcetni)Bilecik-Bozyk
   Yrk Cetmi (Yrkcetni) Bilecik-Bozyk
   epni    Bolu-Merkez
   epni    Bolu-Mudurnu
   epni..  Bursa-Mudanya
   Kk etmi   anakkale-Kkkuyu-Ayvack
   Yeilyurt (Byk etmi) anakkale-Ayvack-Kkkuyu
   etmi    anakkale-Ezine
   etmi    orum-skilip
   Glet etmi  orum-Karg
   epni.   Giresun-Espiye
   ayrl (etmi) zmir-Tire
   epni    Kastamonu-atalzeytin
   etmi    Kastamonu-Takpr
   epni    Kastamonu-Kengiri-Tosya
   epni    Krehir-Merkez-iekda
   etmi    Konya-Beyehir-zml
   etme..   Konya-Doanhisar
   etmi    Konya-Hadim-Takent
   epniharmandal (Yobaz Harmandal) Manisa-Saruhanl
   epnimuradiye Manisa-Saruhanl
   epnibekta. Manisa-Turgutlu
   epnidere.  Manisa-Turgutlu
   epni     Samsun-Alaam
   itme     Sivas-Divrii-Gedikpaa
   epni      Yozgat-Boazlyan
   Yazepni.    Yozgat-Boazlyan

       17 SALUR

   Salur. Antalya-Elmal
   Salur. Antalya-Kumluca
   Salur. Antalya-Manavgat
   Salur. Bolu-Gerede
   Salur. ankr-Orta
   Salur. orum-Seydim
   Salur. Erzincan Refahiye-Akarsu
   Salur. Isparta-arkikaraaa
   Salur. Kayseri-Gneli
   Salur.. Konya Karaman
   Salur..Konya Karapnar
   Salur.. Manisa-Grdes
   Saluriftlii           
   Salur.. Samsun-Ladik
   Salur. Tokat-Artova
   Salur. Tokat-Zile-Boztepe
   Salur.  Yozgat Sorgun

      18 EYMR (EYMR)

   Eski EmirAfyon-hsaniye
   Eymir  Amasya-Merzifon-Alck
   Kr Eymir. Amasya-Merzifon-Sarbuday
   Eymir (Emir)Amasya-Suluova
   ymir (Eymr-mir)Ankara-Yenimahalle-Kazan
   AaemirlerAnkara-ubuk
   mirli   Ankara-Delice
   mir   Ankara-Kzlcahamam-Pazar
   Eymir..   Nallhan
   Eymir (Emir).Antalya-Elmal
   Daeymiri (Daemiri) Aydn-Merkez
   Ovaeymiri (Ovaemiri) Aydn-Merkez
   Eymir   Aydn-Karacasu
   Emir   Balkesir-Havran
   Eymir (Eymur-Eymr) Bolu-Gerede
   Eymir   Bursa-negl
   Eymir   orum-Merkez
   Emir   Giresun-Alura-amoluk
   Eymr..   Giresun-Tirebolu
   Eymr..   Gmhane-Bayburt-Demirz
   Eymr..   Gmhane-Kelkit
   Yaka Emir (Yaka eymir) Isparta-arkikaraaa
   Eymir    Kastamonu (Merkez)
   Eymir (Emir). Ktahya-Altnta
   Eymir    Malatya-Arapkir
   Eymir    Malatya-Arguvan
   Eymirli (Tibyat)Mardin-Kzltepe
   Eymr..   Ordu-Ulubey
   Eymir    Samsun-Havza
   Eymir    Sinop-Gerze
   Eymir    Sivas-Hafik
   Eymir    Sivas-Kangal-Kavak
   Eymir    Sivas-Zara
   Eymr..   Tokat-Readiye
   Eymir    Yozgat-Sorgun

       19 ALA-YUNDLU

   Alayund. Ktahya-Merkez
   Alayunt (Arbay)Mardin-Midyat-Dargeit (Kerburan)

       20- YRER

   Yreil Afyon-Dazkr
   Yreil Afyon-Emirda
   reil. Ankara-Beypazar-Uru
   Yreil.. Ankara (semt ad)
   Yreil (Menderesboaz)Balkesir-Sndrg
   Yeni Yreil Bilecik-Bozyk-Dodurga
   Yreil.. Burdur-Bucak-Kzlkaya
   Yeilky (Yreil)Burdur-Tefenni
   reil. Bursa-Orhangazi
   Yreil (Yreyil)Denizli-Acpayam
   Dilek (regel)Giresun-ebinkarahisar
   Karademir Giresun-Tirebolu
   Yreil..  Kayseri-Gneli
   Eski Yreil (Atikyreil)Ktahya-Kpren
   Oluklu (regl) Ordu-Fatsa
   reil (reil).Sivas-Hafik
   BykyreilSivas-arkla
   KkyreilSivas-arkla

       21 DR

   dir (Idr) Ankara-Kzlcahamam-Pazar
   Kumlucayazr (ydiryazr)  Antalya-Kumluca
   Idr  Bolu-Dzce-Gmova
   dir  Burdur-Yeilova
   dir  Bursa-Grsu
   dir (Idr) ankr-Kurunlu
   dir (Idr) ankr-Yaprakl
   dir.. Denizli-ivril
   dir (Idr).Eskiehir-Sarcakaya
   dir.   Gmhane-Bayburt-Naden
   dir (Cerit )..el-Merkez
   Idr    Idr( il)
   dir (Idr) Kars-Selim
   Eski dir (Nefsiidir)Kastamonu-Ara-dir
   dir.    Kastamonu-Ara
   dirkla.  Kastamonu-Ara
   dir.    Kastamonu-Kre
   dir (Idr)..Malatya-Hekimhan
   dir.    Samsun-Bafra-Kolay
   dir.    Sivas-Zara-Beypnar
   dir.    Tokat-Artova
   dir.    Tokat-Zile
   Baidir   Zonguldak-Ereli (Eflani)

       22 BDZ

   Bdz Ankara-ubuk-Akyurt
   Bdz Burdur-Merkez
   Bdz ankr-Orta
   Bdz orum-Merkez
   Bdz Eskiehir-Alpu
   Bdz (Bydz) Gaziantep-Ouzeli
   Bdz (Bz) Krehir-Kaman

       23 YIVA (YUVA)

   Yuvaky.. Amasya-Ezine
   Yuva Ankara-Yenimahalle
   Yuva Ankara-ubuk-Sirgeli
   Yuva. Antalya-Elmal
   Yuvallar. Antalya-Finike
   Yuvack Antalya-Ka-Kalkan
   Yuva Bolu-Merkez
   Yuva Bolu-Seben
   Yuva Burdur-Alasun-Kzlkaya
   Yuva Burdur-Tefenni
   Yuvalak..              
   Yuvalar.. anakkale-an
   Yuva ankr-Orta
   Yuva orum-skilip
   Yuva Denizli-ivril-Ikl
   Yuvaky. Giresun-Dereli_Yavuzkemal
   Yuval. Hatay-Hassa-Aktepe
   Aayuva Kastamonu-Kuzyaka
   Yuvack Koaeli-Bahecik
   Yuva Nevehir
   Yuva Aksaray-Tapnar
   Yuva. Sivas-Divrii-Sincan
   Yuva. Sivas-Grn-Konakpnar
   Yuva. Sivas-Saray

       24 KINIK

   Knk Afyon-Dinar-Haydarl
   Knk Afyon-Sandkl-Karadirek
   Knk Afyon-Sinanpaa (Sincanl)
   Knk Ankara-Yenimahalle-Kazan
   Knk Ankara-Kalecik-andr
   Knk Ankara-Kzlcahamam (eltiki)
   Knk Ankara-Kzlcahamam-Pazar
   Knk.  Antalya-Ka-Kalkan
   Knk Balkesir-vrindi
   Knk Balkesir-Sndrg
   Knk Bilecik-Yarhisar
   Knk (Hotanl) Bilecik-Pazaryeri
   Sazak Knk Bolu- M
   Susuz Knk Bolu-Merkez
   Knk. Bolu-Akakoca
   Ada KnkBolu-Gerede-avular (Drtdivan)
   Aa knk (Knkzr)Bolu-Gynk
   Yukar Knk (Knkbala) Bolu-Gynk
   Knk. Bursa-negl
   Knk. Bursa-Orhaneli-Bykorhan
   Kzllar (Knk) ankr-erke
   Knkdelileriorum-Merkez
   Knk.. orum-Seydim
   Knkl Denizli-Merkez
   Knkyeri.. Denizli-ameli
   Knk.  Eskiehir-Sivrihisar
   Knk.  Giresun-ebinkarahisar
   Knk (ile)zmir
   Knkky (Knkkoz) K.Mara-Sleymanl
   Knk.  Kastamonu-Devrikani
   Knk.  Kastamonu-Tosya
   Yaz Knk.Krehir-Mucur
   Knk (Abadaniye) Konya (Aapnarba)
   Knk.  Konya-Bozkr
   Knk.. Ktahya-Merkez
   Knk.  Ktahya-Simav
   Kzk (Knk)Malatya-Arguvan
   Tat KnkMalatya-Arguvan
   Knk.  Manisa-Grdes-Kprba
   Knk.  Manisa-Krkaa (Gelenbe)
   Knk.  Manisa-Selendi
   Knk.  Mula-Fethiye-Seki
   Knklar. Tekirda-necik
   Knk.. Tokat-Almus

        Dier Trk kavimlerinden kalan baz yer adlar

   Uygur . Amasya
   Uygur (Havinge) .Diyarbakr Kulp Aal
   Yama .Bolu Seben
   Koman .Giresun Alura
   Kumanlar Ordu Ulubey
   iil .    Kastamonu
   iil (Balavela) Diyarbakr Silvan Yatalkpr
   iil .    Konya Karapnar Hotam
   iilerik   Kastamonu Kre
   iiller .   Manisa Grdes
   iiltepe (Hacan) Afyon Sandkl Karadirek
   Hala .   Nide Bor Kemerhisar
   Halalar . 3 yer ad
   Halal ..  5 yer ad
   Kazak . Konya Akehir Tuzuklu gibi

   Allah CC Trk milletinin soyunu soylandrsn, saysn artrsn, slamdan ayrmasn, yceltsin.islamn bayraktarln ve birlik beraberlikten hibir zaman ayrmasn, Amiin Biz Trkler; Kainatta devlet olarak 3000 yllk tarihe mensubuz.  Kyamete  kadar,devam inaAllah.           METN ALKAN

                         ETMC YAZAR

 

 

Aratrmac Yazarlar
 Aratrmac Yazarlar internet sitelerinde yaynlanan haberler ve ke yazlarnn tm haklar Aratrmac Yazarlar Yayn Grubuna aittir. Kaynak gsterilerek dahi haberin veya ke yazsnn tamam yazl izin alnmakszn kullanlamaz. Sadece alnt yaplan haberin veya ke yazsnn bir blm, alnt yaplan habere/yazya aktif link verilerek kullanlabilir.
NCEK YAZILARI
VDEO GALER
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
RABBN N NAMAZ KIL VE KURBAN KES KURBAN BAYRAMI
Y
ferit karasu
YREM DEK EHR
Y
Nurcan CANKORU
MENZLE
Y
Mehmet GMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOAN
TARH BZ AIRIYOR BZDE TARHE YENDEN A ATIRIYORUZ
Y
Pnar SNMEZ
AK BR NOKTA
Y
Hatice BAKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KU
SU GB AZZ OL EVLADIM
Y
Duygu Grses DKEN
MALINI BAILAYAN ELBETTE KURTULUA ERMTR..
Y
Zeynep DEMR
nce sela, sonra adn okunur minarelerden.
Y
Ayhan KFLOLU
Eyay gsteren Rabbimizin varl, o eyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaamak
Y
Bra ENTRK
Sen Kaderim Misin
Y
Bra Nur GECE
Mabede smet; Meryem'e Betl Sfat Yakr...
Y
Merve DKC
TEVEKKL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA NSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKNDA KIBLEMZ
Y
Trker ELMAS
NUR ve HAKKAT AVCILII
Y
Nagihan ZENGN
Ademiyetten Kemaliyete rfan Yolculuu
Y
znur MACT
bir b/ak bir yry (04,05,14 Eskici dergi yaynland)
 
EDTRN SETKLER
TRKYEDE HANG NURCU KOLLARI FETYE DESTEK VERYOR 2022 RAPORU VE BELGELER REFERANDUM SEMLER NCES BOMBADA FETNN PARMAK ZLER!!! (1) KAVAK AACI LE KABAIN HKAYES DARBELERN GBENDELER AMA GRNMYORLAR (4)
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
smail GEN
nsanz ve nsanl zlyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle mtihan ve Mracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbets Sahra'y tanyacaz
K
Elif NSA
Gerekten nsan Azar
K
Elif MUSLUOLU
Cemli B Kemle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAMUR
LMEDEN NCE LNZ
K
Fuat TRKER
Mnafklar Kavramyorlar!
K
Hray BOZBIYIK
TESETTRN VERD HUZUR
 
ZEL RPORTAJ
Ferudun zdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun zdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun zdemir, Allah var, problem yok! adl kitabnda, yaanan tm olumsuzluklara ramen, Allah'a dayanp, O'na gvenen insanlarn bir ekilde aydnla kavuacaklarnn farkndaln oluturuyor zihinlerde
 
E-POSTA LSTES
 
FOTO GALER
 
ANKET

Web Sitemize Nasl Ilatnz?
 

Sitemizde yaynlanan haberlerde basn ahlakna, hukuk ilkelerine, insan hak ve zgrlklerine bal kalacamza sz veririz. Yazarlarmzn yazlaryla ilgili her trl sorumluluk kendilerine aittir. zinsiz ve kaynak gsterilmeden alnt yaplamaz.

Adres : Sizde Aratrmac Yazarlara Katlabilir almalarnz Yaynlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gnderin deerlendirelim