Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

ŞU HADİSELER ZUHUR ETMEDİKÇE KIYAMET KOPMAYACAKTIR

05 Haziran 2022, 09:58

ŞU HADİSELER ZUHUR ETMEDİKÇE KIYAMET

                                 KOPMAYACAKTIR

                Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

   Kıyamet yaklaştı.. ve ay yarıldı.. (Kamer / 1)

   Kıyamet alâmetleri,birbirini takiben meydana gelir.Bir dizideki boncukların art arda kopması gibi.. (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü's-Sagir, 3/167)

   Fakirler çoğalacak.. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455)

   Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak.. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 440)

   Zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir.. (Buhari, Tecrid'i 1/16)

   Fuhuş açık olmadan..kıyamet kopmaz.. (Ramuz-El Ehadis, 91/7)

   Erkekler kadınlara benzeyecek;kadınlar erkeklere benzeyecek.. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 451)

   Erkekler erkeklerle,kadınlar kadınlarla yetindiklerinde.. kıyamet yaklaşmış olacaktır... (Ramuz-El Ehadis, 448/8; Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

   Kıyamet yaklaşınca,kadınla yolun ortasında cinsel münasebette bulunacak kadar..haya ortadan kalkar...

(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 97)

   İnsanlara bir zaman gelir ki Kuran-ı Kerim bir vadide,insanlar başka bir vadide olurlar.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 23)

   İnsanlara bir zaman gelecektir ki Kuran-ı Kerim'in yalnız resmi,İslam'ın yalnız ismi kalacaktır..Onlar İslam'dan en uzak insanlar oldukları hâlde İslami isimlerle isimlenecekler, mescitleri görünüşte mamur olduğu hâlde hidayet yönünden harap olacaktır.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 24)

   Peygamber şöyle dedi:"İlim insanlardan alınacak."

   Ziyad şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, biz Kuran'ı okuduk ve okuyoruz; hanımlarımıza ve çocuklarımıza da okutuyoruz.Bu ilim bizden nasıl alınacak?"

   Peygamber şöyle buyurdu: "Yahudilerin Tevrat'ı ve Hıristiyanların İncil'i hakkında bilgin yok mudur?..Onlar o kadar Tevrat ve İncil okudular,hani onlarda bundan birşey kaldı mı?.."

(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 483)

   Bundan sonra birtakım,Kuran okuyan,fakat okudukları dillerinde kalan,kalplerine inmeyen insanların

türeyeceği bir zaman gelecektir.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 61)

   Kıyamete yakın karanlık gecelerin parçaları gibi karışıklıklar olacaktır.Bu karışıklıklar içinde kişi,mümin olarak sabahlayıp kâfir olarak akşamlayacak,mümin olarak akşamlayıp kâfir olarak sabahlayacaktır... (Kur'an ve Sünnette Kiyamet ve Ahiret, s. 155)

   Ahir Zaman'da kurt okuyucular olacak..Kim o zamana yetişirse, şerlerinden Allah'a sığınsın..Onlar çok kokmuş insanlardır.. Riyakarlık (ikiyüzlülük) hakim olacak;riya (ikiyüzlülük) ve gösterişten utanılmayacak.. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 470)

   Alimler,ilmi sırf para kazanmak için öğrendiğinde,dini dünyalık karşılığında sattıklarında..hükmü sattıklarında… kıyamet yaklaşmış olacaktır... (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

   Ahir Zaman'da öyle adamlar çıkacak ki;dinlerini dünya menfaatleri karşılığında satacaklardır..Bunlar yumuşak görünmek için koyun postuna bürünecekler..dilleri şekerden tatlı,fakat kalpleri kurt kalbi gibi katı olacaktır.. (Tirmizi, Zühd, 60)

   Sığırların dilleriyle yalayarak yediği gibi,dilleriyle geçimlerini temin eden birtakım insanlar ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmaz.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 101)

    Kuran-ı Kerim'in şarkı söylercesine okunup haz duyulduğu, hatta kişi alim olmadığı halde,bu okuyuşundan dolayı itibar gördüğü zaman.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 31)

   İnsanlara bir zaman gelir ki camilerinde toplanıp namaz kılarlar.Fakat aralarında mümin bulunmaz.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 17)

   Haram olan şeylerin helal sayılması;kıyamet alametlerindendir.. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454)

   Kıyamet yaklaşınca ölçü ve tartılarda hile yapılır.. (Ramuz-El Ehadis, 33/7)

   Rüşvetlerin alınması,kıyamet alametlerindendir.. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454)

   Kıyamet alametlerindendir:faizin aşikâr olması.(Ramuz-El Ehadis, 448/8)

   İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, faiz yemeyen adam kalmaz..Onu yemese bile,kendisine tozu isabet eder... (Ramuz-El Ehadis, 360/8, 503/7)

   Ahir Zaman'da ümmetim içerisinde en az bulunacak olan: helâl para ve kendisine güvenilir arkadaştır.. (Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/71)

   İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki zenginler tenezzüh (seyahat) için,orta halliler ticaret için,onların kurraları (alimleri) riya ve gösteriş için, fakirleri ise dilenmek için hac ederler.. (Ramuz-El Ehadis, 503/8)

   Dünyada alçak oğlu alçak kimseler,insanların en mutlusu oluncaya kadar kıyamet kopmayacaktır... (Tirmizi, Fiten, 37)

   Zengine itibar edilip kendinden daha üstün kişiler ona ayağa kalktıklarında ve ona selam verdiklerinde..kıyamet yaklaşmış demektir... (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480-481)

   Selam,halka değil de özel insanlara verilinceye kadar kıyamet kopmaz.. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 470)

   Kişinin yalnız tanıdıklarına selam vermesi..kıyamet alametlerindendir... (Ramuz-El Ehadis, 121/4)

   Komşular arasında geçimsizliğin yaygın hale gelmesi kıyamet alâmetlerindendir.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 86)

   Kıyametten hemen önce..akraba ile ilişkiler kesilir... (Ramuz-El Ehadis, 448/7)

   Boşanmaların çoğalması, kıyamet alametlerindendir.. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455)

   Kıyamet yaklaşınca gayri meşru çocuklar çoğalır... (Ramuz-El Ehadis, 33/7)

   İnsanlarda cimrilik ve hırs artacak... (Müslim, İmare, 176; İbni Mace,Fiten, 24)

   Kişinin annesine isyan etmesi,babasına sıkıntı vermesi..  (Tirmizi, Fiten, 38)

   Büyükler küçüklere merhamet etmediklerinde,küçükler de büyüklerine saygı göstermediklerinde..çocuk öfkeli olduğunda…kıyamet yaklaşmış olacaktır... (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

   Cinayetler artmadıkça kıyamet kopmaz.. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468)

   Kıyamet yaklaştı..Halbuki insanlar,dünyaya karşı ancak hırslarını arttırıyorlar, Allah'tan da uzaklaşıyorlar.. (Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/57)

   Son zamanlarda türeyen;birbirleriyle karşılaştıkları zaman selamları lanetleşmeden ibaret olan sarhoş ve asi bir nesil (ortaya çıkmadıkça) (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 54)

   Dedikoducuların,gıybetçilerin ve alaycıların artması kıyamet alâmetlerindendir... (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93)

Kıyamet yaklaşınca o devrin en itibarlıları,yaltaklık ve dalkavukluk yapanlardır.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 97)

   Kıyametin yaklaşmasına doğru okuryazar çoğalır.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93; Ramuz-El Ehadis, 1/121)

Yüksek yüksek binalar inşa edilmedikçe kıyamet kopmaz.. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468)

   Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır: yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak... (Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313)

  Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır:zaman daralacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak.. (Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313)

   Zaman kısalıp;sene,ay,ay hafta,hafta gün,gün saat,saat de ateş tutuşturacak kadar az bir zaman olmadıkça kıyamet kopmaz.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 95)

   Kişiye (kendi) sesi konuşmadıkça…kıyamet kopmaz..

(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471)

Dünya hercü merc içinde kaldığında,fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde,bazıları bazılarına hücum ettiğinde..

  (Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454)

   Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır: ölümler ve katliamlar yaygın hale gelecek…

(Camiü's-Sagir, 3:211, Müsned, 2:492, 4:391, 392)

   Kıyametin hemen yakınında,anarşi ve kargaşa günleri vardır.. (Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/492)

   O günün alâmeti:Semadan(gökyüzünden) bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir...

(El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 53)

   O günün alâmeti,semada (gökyüzünde) uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir el'dir.. (Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 69)

   Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır: depremler çoğalacak.. (Ramuz-El Ehadis, 476/11)

   Kıyametten önce bir büyük hadise vardır:zelzeleli yıllar... (Ramuz-El Ehadis, 187/2)

   Büyük şehirler,sanki dün yokmuş gibi helâk olur.. (Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)

   Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar.Muhakkak onun alametleri gelmiştir (ama öğüt almıyorlar).Kıyamet kendilerine gelip çatınca,öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek?.. (Muhammed / 18).  Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun. 10.MAYIS.2022

             METİN ALKAN

           EĞİTİMCİ YAZAR

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
VİDEO GALERİ
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
“RABBİN İÇİN NAMAZ KIL VE KURBAN KES” KURBAN BAYRAMI
Y
ferit karasu
YÜREĞİM DEKİ ŞEHİR
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
TÜRKİYEDE HANGİ NURCU KOLLARI FETÖYE DESTEK VERİYOR 2022 RAPORU VE BELGELERİ REFERANDUM SEÇİMLERİ ÖNCESİ BOMBADA FETÖNÜN PARMAK İZLERİ!!! (1) KAVAK AĞACI İLE KABAĞIN HİKAYESİ DARBELERİN GÖBEĞİNDELER AMA GÖRÜNMÜYORLAR (4)
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim