Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

AYETLERE VE HADİSLERE GÖRE GERÇEKLEŞEN BAZI KIYAMET ALAMETLERİ

30 Ağustos 2021, 16:57

AYETLERE VE HADİSLERE GÖRE GERÇEKLEŞEN BAZI KIYAMET ALAMETLERİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

   Kur’an-ı Kerim’de kıyamet alametleri değişik adlarla anılmıştır. Kıyametin isimlerinden birisi de ‘’es-saa’’dır. Kıyametin kopma zamanı anlamında kırk yerde geçen saat kelimesinin yer aldığı ayetlerde kıyamet gününün mutlaka olacağına vurgu yapılmıştır. Ansızın gerçekleşen kıyametin büyük ve küçük alametleri vardır. Kıyamet alametleri nelerdir sorusu da noktada en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekmiştir. Gerçekleşen kıyamet alametleri nedeniyle kıyametin yaklaştığı da akıllara gelmektedir. Kıyametin büyük ve küçük alametleri için ayrıntıları inceleyiniz.

   Kur'an-ı Kerim'de kıyamet gününün gerçekleşeceğine vurgu yapan pekçok ayet yer almıştır. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre, kıyametin kopuşunun ansızın vuku bulacağına, bu sırada alışveriş yapanlar işlerini bitirmeden, yemek yiyenlerin yemeklerini yiyemeden kıyametin kopacağı belirtilmiştir. Gerçekleşen kıyamet alametleri de bulunmaktadır. Büyük ve küçük kıyamet alametleri nelerdir sorusu da bu noktada sıkça araştırılır. Kıyametin büyük ve küçük alametleri nelerdir, kıyamet alametleri nedir sorularının cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

          KÜÇÜK VE BÜYÜK KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?

   Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü ile ilgili birçok ayet bulunur. Kur'an'da değişik isimlerle kullanılan kıyamet kavramı ''saat'' kelimesi ile de kullanılmıştır. Kıyamet gününün mutlaka geleceği vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra hadis kaynaklarında da kıyamet alametleri hakkında önemli bilgiler yer almaktadır.

   Kıyamet alametleri önem derecesine bakılarak büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Küçük kıyamet alametlerinde hayatın zayıflatıp kötülüklerin yayılmasına dair olaylar yer almıştır. Kıyametin büyük alametlerinde ise kıyamet kopmadan kısa bir süre önce meydana gelecek vakalar yer bulmuştur.

          KIYAMET ALAMETLERİ

   Cehaletin yaygınlaşması, ilmin ortadan kalkması,

   İçkilerin yaygın hale gelmesi,

   Zinanın alenî hale gelmesi,

   Köle kadının efendisini doğurması,

   Çoban kimselerin zengin olarak bina yapmakta yarışması,

   Servetin giderek çoğalması ve zekat verebilecek kimsenin bulunmaması,

   Aynı dava için uğraşan iki büyük topluluğun birbirleriyle çatışması.

   Fitne kişilerin fazlalaşması ve adam öldürme olaylarının çoğalması,

   Kadın nüfusunun elli erkeğe bir kadın düşecek şekilde çoğalması,

   Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması,

   İnsanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi,

   Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı deccâlin türemesi,

   Yeryüzünde Allah veya lâ ilâhe illallah diyen bir kimsenin kalmaması,

   Gece ile gündüzün eşit hale gelmesi,

Ye'cûc ve Me'cûc Seddi'nin açılması,

   (Suriye'de bulunan) Busrâ'daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması,

   Depremlerin fazlalaşması,

   Güneşin batıdan doğması, dâbbetü'l-arzın zuhur etmesi, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında kara parçalarının batması..

   Kaynak: (Buhârî, "Fiten", 4-5, 22, 24, "ʿIt", 8, "Cihâd", 95, "Nikâ", 110; Müslim, "ʿİlim", 8-10; İbn Mâce, "Fiten", 25-36; Tirmizî, "Fiten", 35, 42-43).

   Hadis kaynaklarında kıyamet alametleri hakkında çeşitli bilgiler yer almakla birlikte, bu rivayetlerde ahlaki bozuluşa, tabia olaylarına dair ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Nakledilen metinlere göre kıyamet alametleri şöyledir;

·            Kur'an'ın önemi insanlar tarafından unutulacak,

·            Namaz kılınmayacak,

·            Emanete riayet edilmeyecek,

·            Faiz helâl sayılacak,

·            Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak,

·            Ebeveyne isyan edilip beyler hanımların emrine girecek,

·            Toplumlar geçmişlerine lânet okuyacak, akşam mümin olarak yatan kişi sabah kâfir olarak kalkacak, yöneticiler insanlara zulmedecek,

·            Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek,

·            Ticareti dürüst olmayan gruplar ele geçirecek,

·            Mescitler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek,

·            Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek,

·            Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak ve erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, açıklık yayılacak,

·            Hayâsızlık çoğalacak,

·            Cihad ve irşad faaliyetleri terkedilecek,

·            Sadece din dışı ilimler öğrenilecek,

·            Kader inkâr edilecek ve yıldız falına inanılacak,

·            Liderliğe elverişli kimseler azalacak,

·            Ani ölümler çoğalacak,

·            Cahiller, aynı zamanda dürüst olmayan zâhid ve sûfîler türeyecek,

·            Akrabalık bağları kesilecek,

·            Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek,

·            Kitapların sayısı artacak,

·            Yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak,

·            Madenler yok olacak..

          KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?

   Kıyametin ne zaman kopacağına dair sahih bir hadis bulunmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Kıyamet suresinde ise kıyametin kopma anında neler yaşanılacağına dair bilgiler verilmiştir. Kıyamet suresinin meali ise şöyle;

   Kıyamet Suresi Türkçe Anlamı

     Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

   1. ayet: Hayır, kalkış (kıyamet) gününe and ederim.

   2. ayet: Ve yine hayır; kendini kınayıp duran nefse de ant ederim.

   3. ayet: İnsan, onun kemiklerini Bizim kesin olarak bir araya getirmeyeceğimizi mi sanıyor?

   4. ayet: Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz.

   5. ayet: Ancak insan, önündeki (sonsuz geleceği)ni de 'fücurla sürdürmek ister.'

   6. ayet: "Kıyamet günü ne zamanmış" diye sorar.

   7. ayet: Ama göz 'kamaşıp da kaydığı,'

   8. ayet: Ay karardığı,

   9. ayet: Güneş ve ay birleştirildiği zaman;

   10. ayet: İnsan o gün: "Kaçış nereye?" der.

   11. ayet: Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok.

   12. ayet: O gün, 'sonunda varılıp karar kılınacak yer (müstakar)' yalnızca Rabbinin katıdır.

   13. ayet: İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.

   14. ayet: Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir.

   15. ayet: Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile.

   16. ayet: Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip-durma.

   17. ayet: Şüphesiz, onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak Bize ait (bir iş)tir.

   18. ayet: Şu halde, Biz onu okuduğumuz zaman, sen de onun okunuşunu izle.

   19. ayet: Sonra muhakkak onu açıklamak Bize ait (bir iş)tir.

   20. ayet: Hayır; siz çarçabuk geçmekte olanı (dünyayı) seviyorsunuz.

   21. ayet: Ve ahireti terk edip-bırakıyorsunuz.

   22. ayet: O gün yüzler ışıl ışıl parlar.

   23. ayet: Rablerine bakıp-durur.

   24. ayet: O gün, öyle yüzler vardır ki kararmış-ekşimiştir.

   25. ayet: Kendisine, beli büken işlerin yapılacağını anlamaktadır.

   26. ayet: Hayır; can, köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman,

   27. ayet: "Son müdahaleyi yapacak kim" denir.

   28. ayet: Artık gerçekten, kendisi de bir ayrılık olduğunu anlamıştır.

   29. ayet: (Ölüm korkusundan) Ayaklar birbirine dolaştığında;

   30. ayet: O gün sevk, yalnızca Rabbinedir.

   31. ayet: Fakat o, ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı.

   32. ayet: Ancak o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.

   33. ayet: Sonra çalım satarak yakınlarına gitmişti.

   34. ayet: Sen buna müstahaksın, dahasına müstahaksın.

   35. ayet: Yine müstahaksın, dahasına da müstahaksın.

   36. ayet: İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor?

   37. ayet: Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi?

   38. ayet: Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.'

   39. ayet: Böylece ondan, erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı.

   40. ayet: (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Allah CC selamı Rahmeti bereketi üzerinize olsun.

                  METİN ALKAN

                    EĞİTİMCİ YAZAR

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
VİDEO GALERİ
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
AYETLERE VE HADİSLERE GÖRE GERÇEKLEŞEN BAZI KIYAMET ALAMETLERİ
Y
ferit karasu
YÜREĞİM DEKİ ŞEHİR
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
DARBELERİN GÖBEĞİNDELER AMA GÖRÜNMÜYORLAR (2) EMEKLİ İSTİHBARATÇI İBRAHİM YILDIZ:DARBE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ! BİR TERSLİK VAR Ak Partiyi Bitirmek için Ak Parti içi Yürütülen Gizli Operasyonlar
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim