Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

İLAHİ UYARI, İKAZ, HAYIR VE ŞER (KOVİT-19)

06 Aralık 2020, 12:47

İLAHİ UYARI, İKAZ, HAYIR VE ŞER (KOVİT-19)

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

   “Sen onların milletlerine tabi olmadıkça ne yahudiler, ne de hıristiyanlar senden asla hoşnutve razı olmayacaklar. De ki, gerçekten de Allah'ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Şânım hakkı için, sana vahiyle gelen bu kadar bilgiden sonra, kalkıp da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, sana Allah'dan ne bir dost bulunur, ne de bir yardımcı.” (Bâkâra Sûresi, 120. Âyet-i Celile)

   Peki bu Âyeti Celile, aslında bize, Müslümânlara ne anlatıyor, biraz açalım mı:

   Âyet’te meâlen denilmek isteniyor ki;

   Sen onların, yani, Siyonun Ehl-i Sâlip’inin (Siyonist ve Emperyalistlerin) HAYDUT DEVLERİNİN, onların destekçileri olan milletlerinin, amaç ve  emelleri ile zûlüm düzenlerine  tâbi olmadıkça, Yahudi ve Hristiyanlar (Fark etmeksizin), asla ve kat’â Senden ve dolayısıyla da, Hz. Muhammed(sav)’in dâ’vetine icâbet eden Ehl-i İmândan/Müslümânlardan ne râzı olacak ne de sizden memnun kalacaklardır.

   Ancak, “Ama hem Yahudi olanlar ve hem de Hristiyan olan devletler ve yönetimleri, milletleri ile birlikte, bizim Müslümân olduğumuzu da bilmelerine rağmen, hem bizi seviyorlar, bizden memnunlar ve bu nedenle de bizlere hemen her konuda yardım ediyorlar” diyorsan, anlamalısın ki, sen yolunu kaybetmişsin, onların yoluna girmişsindir.

   Müslümân için tek bir kurtuluş ve doğru yol vardır o da, Allah(cc)’ın yoludur. Dolayısıyla da o yolda rehberlik eden ve izlenecek rotayı çizen Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’in sünneti ve sistemidir.

   Hiç Şüphesiz ki, Âyet-i Celile’de de ikâz edilmiş ve uyarılmış olmana rağmen, Siyonun Ehl-i Sâlîp’inin, HAYDUT DEVLERİNİN, sistem, istek, arzû ve  hevâlarına (şeytâni uygulamalarına) uymaya başlarsan, onların yolundan ilerlersen, bilki, artık sana kûlluk vâzifelerini bildiren ve sisteminden ayrılmamanı  emreden Allah(cc) tarafından, sana ne bir dost, ne de bir yardımcı kalmayacaktır, dost tuttuğun/edindiğin Siyonun Ehl-i Sâlîp’inin sistemleri ve adamları da seni tuzaklara çekecektir!

   İlahî uyarı, ikâzı, hâyr ve şerrin ne olacağı anlatılmış olmaktadır.

Bakalım, bu uyârı ve ikâzların hangilerine uyulmamış ki, bu kez de, Corona Virüsü üzerinden yeniden hatırlatma yapılıyordur!

   Allah(cc) ne Emrediyor, Biz Müslümânlar ne yapıyoruz:

    “Namazı kılın, zekâtı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.” (Bâkârâ Sûresi, 110. Âyet-i Celile)

   Müslümânlar Allah(cc)’ın mı emrine uydu, yoksa Siyonun HAYDUT DEVLETLERİNİN isteklerini mi emir kâbûl etmiştir?

   Allah(cc) (İslâmiyet öncesini hesaba katınız veya katmayınız, siz bilirsiniz),  Dünyanın en zenginleri de, en fâkirleri de Müslümânlardan çıkmıştır. Peki, bu zenginlerimiz, Fâkirlerin hâkları olan, Zekâtları, infâkları verdiler mi, yoksa gösteriş olsun, şeytâni arzularına uyarak Siyonun Ehl-i Sâlîp’inin HAYDUTLAŞMASI ve zenginleşmesi İÇİN ONLARIN İSTEDİKLERİ YERLERE Mİ VERDİLER?

   Bu tutum ve davranışlarınız nedeniyle, Müslümân fâkirler, açlıktan, yokluk, yoksulluk, yoksunluktan sefâlet içinde yaşamaya çalışıyor, hayatlarını kaybediyorlar, sen zenginleştikçe HAYDUT DEVLETLERİ senden daha zengin ediyorsun ama DİN KARDEŞLERİN OLAN MÜSLÜMÂNLARIN sefâlet içinde kalmalarına rızâ gösteriyorsun. Allah(cc) sana yarım eder mi?

    “Ey Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (’râf Sûresi, 31. Âyet-i Celile)

   Yediniz, içtiniz, giydiniz, gezdiniz, şâtâfâtlar içinde hayat sürerek, İsrâfta Pikin pikini yaparak, Yahudi ve Hristiyanları kendinize hayrân bırakmak için birbirilerinizle yarışa girerek, Allah(cc)'ın emrine karşı gelerek Gâdâbını dâ’vet etmediniz mi?

   “Ey iman edenler! Allah’ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, rablerinin büyük lûtuf ve rızâsını dileyerek Beytülharâm’a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Harâm’a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın cezası çetindir.” (Mâîde Sûresi, 2. Âyet-i Celile)

   Saygısızlık, kin âdâvet, aşırı gitme; hangisini (Allah(CC)’ın yapmayın demesine rağmen yapmadınız? Müslümanlar olarak, Paralarınızla, yalakalığınızla şımarttığınız, HAYDUTLAŞTIRDIĞINIZ Siyonun Ehl-i Sâlîp’inden korktuğunuz kadar, Allah(CC)’tan korkmadınız! Ne Tâkvâda, ne de yardımlaşmadınız, aksine, Siyona, Teröriste, Münâfıka, Fitneye aktardığınız paralar ve desteklerin milyarda birini Müslümânlara yapmayarak, Müslümânlar için Yardımlaşmamakta zirve yaptınız. Allah(cc) sizden hesap sormayacak mı zannettiniz?

   “Zinâya yaklaşmayınız!..” (İsrâ Sûresi, 32. Âyet-i Celile)

“Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hâkimlere (idarecilere/hâkimlere) vermeyin.” (Bâkârâ Sûresi, 188. Âyet-i Celile)

   “Ey imân edenler! Allah’tan korkun ve gerçekten imân etmiş iseniz faizden kalanı bırakın.” (Bâkârâ Sûresi, 278. Âyet-i Celile)

   “Bunu yapmazsanız Allah ve Râsûlü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere anaparanız sizindir.” (Bâkârâ Sûresi, 279. Âyet-i Celile)

   “Nâmuslu kadınlara zinâ isnâdında bulunup, sonra (ispat için) dört şâhit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şâhitliğini hiçbir zaman kâbûl etmeyin. Onlar tamamen günâhkârdırlar.” (Nûr Sûresi, 4. Âyet-i Celile)

   Tüm bunlara rağmen, Biz Müslümanlar, Allah(cc)’ın emir ve yasaklarını, adetâ, yok sayarak/savsaklayarak, sanki unutturulmak istercesine, faiz, içki, kûl hâkkı, yalan, zina gibi HARAM ve YASAKLARI, sanki helâlmiş(!) gibi Müslümânlar arasında da yaygınlaştırıp kabûl edilmesi için çabalar içinde olmadınız mı?

   “Topunuz bir olan Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, birbirinizden ayrılmayın ve Allah’ın üzerinizdeki ni'metini düşünün, sizler birbirinize düşmanlar iken o sizin kalplerinizin arasında ülfet husule getirip yanaştırdı da ni'meti sayesinde uyanıp kardeş oldunuz, hem sizler ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da o tuttu sizi ondan kurtardı, şimdi böyle size âyetlerini beyân ediyor ki Allah'a doğru gidebilesiniz.” (Âl’î Îmrân Sûresi, 103. Âyet-i Celile)

    Bu kadar açık çağrıya rağmen, Siyonun Ehl-i Sâlîp’inin ayrıştırma çaba ve telkinlerini, Allah(CC)’ın emrinin önünde/üstünde tutarak, birleşmek bir yana, kardeşi kardeşe kırdırmaya, ayrıştırmaya, silahlı teröristler eliyle veya bizzat ellerinizin altındakileri, hâkimliğinizi kullanarak, vatandaşlarınızı/din kardeşlerinizi öldürttürmeye başladınız. Ayrılıkları teşvik edercesine, fırkalara ayrışarak düşmanlaşmaya, bir birinizi yok etmeye, biriniz yek diğerinize üstünlük sağlamaya kalkışarak, Ehl-i Sâlîp’in kendi yapmak istediğini sizler eliyle/mârifetinizle kardeş kardeşi yemeye başlamadınız mı? …

İbâdetlerimizde, cehdimizde,  irşâd vazifemizde gayretleri terk etmedik mi? Üretmek yerine, tüketmeye, hazıra konmaya, kolaycılığa yönelmedik mi?

   Siyonun Ehl-i Sâlîp’inin sevdiklerini sevip, yerdiklerini yermeye başlamadık mı? Allah(CC)’tan başkasına Kûl/köle olmayacağımıza, Gâlû Belâ’da Râbbimize söz vermedik mi, verdik amma biz yinede hem dünyaya hem de dünyalıklara ve Allah(cc)’a âsî olanların istek ve ârzûları ile şeytâni tâlepleri önümüze seren nefsâni isteklerimizin kûlu/kölesi olmadık mı?

   Daha, biz Müslümânlardan sâdr olan neler neler var?

   Buraya yazabilecek kadar ben, okuyacak kadar sizler sâbırlı değiliz!

Peki, içinde bulunduğumuz, Güncel olan Corona Virüsü üzerinden almamız gereken, yapmamız lâzım yâni, biz Müslümânlara düşen görev nedir?

   Tefekkür, Tedebbür ederek özümüze dönmek. Anlaşılır ifâde ile Fabrika ayarlarımıza dönmek!

   İdrâk edeceğiz, âkl edeceğiz, Düşüneceğiz, biz kimiz, neyiz, nereden, ne için nereye geldik, kime KÛL olmak için geldik?

   En doğrusunu Allah(cc) bize Kur’ân-ı Âzimûşşân’da, kendimiz îslâh etmemiz için ne yapmamız gerektiğini beyân ediyor:

   “Ey imân edenler! Sizler kendinizi/nefsinizi düzeltmeğe bakın, siz doğru gittikten sonra öte taraftan sapanlar size bir ziyan dokunduramaz, hepinizin varacağı, nihâyet, Allah’adır, Yaptıklarınızı size O haber verecektir.” (Mâide Sûresi, 105. Âyet-i Celile)  Sâdakâllahû'l-Âzîm (Âzîm olan Allah doğru söyledi) Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.

                METİN ALKAN

              EĞİTİMCİ YAZAR

 

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
BÜYÜK SELÇUKLU SULTANI MELİKŞAH
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Uygur Türkü kardeşlerimden dinlediklerim Fetö Frarisi Fuat Avni Lakaplı Aydoğan Vatandaşın Mesai Arkadaşı Mustafa Aydın Dosya Tv Neden Panikledi? NE OLDUYSA O KARARDAN SONRA OLDU Diriliş Postası Yazarı, Dosya Tv ve Oda Tv İş Birliği İle Ortaya Atılan Bir Kumpas Daha Deşifre Oldu!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim