Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

ŞEHİTLİK VE ŞEHADET

14 Temmuz 2020, 12:37

              ŞEHİTLİK VE ŞEHADET

           Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

   Şehadet, bir kulun Rabbi’yle yaptığı “can verip Cennet alma akdi”nin adıdır. İslamiyet şu güne dek fedâkâr şehitlerimizin kanıyla tevarüs etmiştir. Bu yüzden şehit olmak, güneşin doğması için yıldızın batmasına benzer. Yıldızların batması her ne kadar kayıp gibi telakki edilse de Güneşin doğuşuna zemin hazırladığı için önemlidir, değerlidir. Bunun için “Şehidin mirası zaferdir” denilmiştir.

   Allâh Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de “Allâh yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Allâh’ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar, Allâh’dan gelen nimet ve keremin; Allâh’ın, müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler”[1] şeklindeki ayet-i kerimelerle şehitlerin ahiret hayatına irtihallerinden sonra nail olacakları güzel âkıbetleri bizlere haber vermektedir.

   Şehadet, bir Müslüman’ın en büyük hayali ve son nefesi için temenni edebileceği en büyük ümniyesidir. Nitekim Hz. Peygamber (sallAllâhu aleyhi ve sellem): “Allâh yolunda savaşıp öldürülmeyi sonra diriltilmeyi ve öldürülmeyi, tekrar diriltilmeyi ve öldürülmeyi, tekrar diriltilip öldürülmeyi isterim”[2] buyurarak şehadet rütbesine tekrar tekrar erişebilmenin ne denli tatlı bir rütbe olduğunu ifade buyurmuştur.

   Şehidin ne denli önemli bir rütbeye yükseltildiği başka bir hadis-i şerifte ise şöyle ifade edilmektedir: “Şehidin dışında Cennete giren hiçbir kimse, yeryü­zündeki her şeye sahip olmak üzere dahî olsa, tekrar dünyaya dönmeyi istemez. O, görmekte olduğu iyilikten dolayı tekrar dünyâya dönmeyi ve on kere öldürülmeyi temenni eder.”[3]

   Şehide bahşedilen önemli bir haslet de ölüm acısını hissetmemesidir. Bir kısım hadislerde[4] ölüm acısının bin kılıç darbesinden daha şiddetli olduğu bildirilmesine rağmen şehitle ilgili şöyle buyurulmaktadır: “Şehit ölüm acısını, sizden biriniz çimdiklemenin acısını hissettiği kadar hisseder.”[5]

   Cenâb-ı Hakk (Celle Celâlühû); “Onlarla savaşın ki Allâh, sizin ellerinizle onların cezasını versin”[6] buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimeye göre şehid olan kişi Allâh Teâlâ’nın sebepler dairesinde kendisinin gücünü kullanarak düşmanı mağlup ettiği kişidir. Bu yüzden mümin hayatının her deminde son nefesinde şehadet muştusuyla ferahyap olabilmenin düşleriyle yaşamalıdır. Bu niyet müslüman bir kişinin her halükarda şehit olarak ahirete göçmesine vesile olacaktır. Nitekim Allâh Resulü (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem): “Kim kalbinden sadık bir niyetle Allâh’dan şehadet isterse, yatağında ölse bile Allâh onu şehidlerin mertebelerine ulaştırır” buyurmaktadır.[7]

   Şehit inandığı hak dava uğruna, sahip olduğu en değerli şeyi olan canını feda etmektedir. Kavuşulan mertebenin yüksekliği uğrunda feda edilen şeyin pahası üzerinden değerlendirilir. En değerli şeyini feda eden şehit hiç kuşkusuz en kıymetli şey olan Cennet ve Cemalullâh’a kavuşmaktadır. Bu, Allâh’ın onlara bahşetmiş olduğu muazzam bir nimettir. Mümin kendi adına böyle bir şeyi talep ettiği gibi nesli ve zürriyeti adına da talep etmelidir. Efendimiz (Aleyhissalâtü Vesselâm)’in Süleyman (Aleyhisselam) adına anlattığı şu hadise konumuz açısından mühimdir; Süleyman ibn Dâvûd (Aleyhisselam): “Yeminle söylüyorum ki, ben bu gece yüz hanımı, yâhud dok­san dokuz hanımı dolaşırım da, onların her biri Allâh yolunda cihâd edecek bir süvari doğurur” dedi. Arkadaşı kendisine: “İnşâAllâh de” dedi. Fakat o İnşâAllâh demedi.(Bütün kadınları dolaştı), neticede bir tek kadın müstesna, kadınlardan hiçbiri hâmile kalmadı. Hâmile kalan o tek kadın da yarım bir erkek çocuğu (dünyâya) getirdi. Muhammed (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem)’in nefsi elinde olan (Allâh)a yemin ederim ki, eğer Süleyman İnşâAllâh deseydi, o çocukların hepsi de Allâh (azze ve celle) yolunda birer süvârî ola­rak muhakkak cihâd ederlerdi”.[8]

   Allâh Teâlâ Kerîm olan kitabında “Sen ne kadar haris olsan da insanların çoğu iman edecek değillerdir”[9] buyurmasına rağmen bir başka ayette “Fitne tamamen yok edilinceye ve din (kulluk) de yalnız Allâh için oluncaya kadar onlarla savaşın”[10] buyurmaktadır. Bu iki ayeti düşündüğümüzde ortaya çıkan şey; Allâh Teâlâ’nın bizden zafer değil sefer beklediğidir. Bize düşen İ’lâyı Kelimetullâh yolunda gayretkeş olmak ve bu uğurda malımızla canımızla cihat etmektir. Şehitlik bu çabanın müsmir bir neticesi ve çekilen zorlukların ulvî bir mükâfatıdır.

   Bizler de şehitlerimizi devamlı hatırlamalı ve onların mirası konumundaki dinimize, vatanımıza ve bilcümle mukaddesatımıza sahip çıkmalıyız. Onlar adına gerçekleştirdiğimiz merasimler, yaptığımız hatimler ve dua programları bahsettiğimiz hatırlamanın günümüzdeki en güzel tezahürüdür. Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.  METİN ALKAN

                                                        EĞİTİMCİ YAZAR

 

[1] Âl-i İmrân, 169-171

[2] Ahmed b. Hanbel, Müsned, No: 10442, Buhari, “Kitâbu’l-îmân, No: 36, Bezzâr, Müsned, No: 7670, Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat, No: 7656

[3] Ahmed b. Hanbel, Müsned, No: 12771, Buhari, “Kitabu’l-vihâd ve’s-siyer”, No: 2662, Müslim, “Ebvâbu’l-imâre”, No: 4902

[4] Ali el-Müttaki, Kenzu’l-ummâl, No: 42158

[5] Ahmed b. Hanbel, Müsned, No: 7953, İbn Hibbân, Sahih, No: 4655, Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat, No: 280

[6] Tevbe, 14

[7] Müslim, “Kitâbu’l-imâre”, No: 1909, İbn Mâce, “Kitabu’l-cihâd”, No: 2797, Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat, No: 3079

[8] Buhari, “Kitabu’l-cihad ve’s-siyer”, No: 2664

[9] Yusuf, 103

[10] Bakara, 193

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Metin ALKAN
GÖKLERİN VE YERİN ANAHTARLARI O’NUNDUR
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Uygur Türkü kardeşlerimden dinlediklerim Fetö Frarisi Fuat Avni Lakaplı Aydoğan Vatandaşın Mesai Arkadaşı Mustafa Aydın Dosya Tv Neden Panikledi? NE OLDUYSA O KARARDAN SONRA OLDU Diriliş Postası Yazarı, Dosya Tv ve Oda Tv İş Birliği İle Ortaya Atılan Bir Kumpas Daha Deşifre Oldu!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim