Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

KÂBE'Yİ TAVAFSIZ VE ÜMMETSİZ BIRAKAN, KORONA VİRÜS DEĞİL; KUR'AN'A VİRÜSLÜ BAKIŞTIR

27 Haziran 2020, 18:18

KÂBE'Yİ TAVAFSIZ VE ÜMMETSİZ BIRAKAN, KORONA VİRÜS DEĞİL; KUR'AN'A VİRÜSLÜ BAKIŞTIR

      Kur'an şöyle der: "Allah, Beyt-i Haram (olan) Kâbe'yi insanlar için bir kıyâm, ayaklanma yeri kıldı." (5/Mâide, 97). Kıyam yeri, kıyım yerine dönüşebiliyor. Ayaklanma yeri, zillet içinde pasifize edilme yeri haline getiriliyor. Allah'ın Evi, Kralın evine dönüşüyor. Ben bu mahzun Kâbe'den, cemaatsiz, etrafı boş Kâbe'den inleme sesi duyuyorum. Kâbe, mümkün ki ağlıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Kâbe görüntüsüne müslümanlar seyirci kalamaz.
   Bir tarafta dünyaya yayılma eğilimi gösteren korona virüs var, diğer tarafta çoğu insanın gönlünde virüs var. Biri dünyasını mahvediyor insanın, diğeri insanın dünyasını çirkinleştirmekle kalmıyor, âhiretini tümüyle mahvediyor.
   Kur’an Kâbe’nin temiz tutulmasını istiyor: “…İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf edenler, i’tikâf yapanlar, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun." (2/Bakara, 125). Kâbe’nin nasıl temizleneceğini bilmek için Kur’an’ın pislik, temizlik ve hastalık konusundaki çizgisini bilmek gerekir. Kur’an, maddî pisliklerden ziyade mânevî pislikleri gündeme getirir. Zekât ve tezkiye bu mânevî temizliği, arınmayı ortaya koyan Kur’an kavramıdır. Kâbe’nin temizlenmesi konusu da maddî temizlik yanında esas mânevî temizliği içerir. “Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktirler; öyleyse bu yıllarından sonra artık Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar.” (9/Tevbe, 28).   Bazı umreciler umreye gittiklerinde Suudlu imamların arkasında namaz kılıyorlar mı acaba? Amerika’ya dua eden Kâbe imamları, dünyayı Amerika ağabeyimiz ile birlikte Suud olarak biz yönetiyoruz diyen Kâbe imamları, sahibinin sesi rolünü üstleniyorlar. Kaşıkçı’nın sapık katili Muhammed bin Selman’a da ne yakışıyor Kâbe’nin hizmeti… Şubat ayının son günlerinde hızını alamamış Kâbe’nin tavanına çıkmış. İnsanların tepesine çıkmaya alıştığından olacak, Kâbe’nin de tepesine çıkmış, halkın tepkisinden bahsetse de medya, Suud halkı, kral ve prense dil uzatacak, mümkün mü? Kral sarayı yetmiyor gibi Zamzam Towerla Kâbe’yi küçük düşürdüğü yetmiyor gibi, şimdi de Kâbe’yi ayaklar altında çiğneme zevki tatmış.
   Bu insanlar Kâbe’yi koruyacak, temiz tutacak, müşrikleri Kâbe’ye yaklaştırmayacak. Öyle mi? Bakın Kâbe’nin cemaatinden koparılıp tavafsız bırakıldığı resimlere. Bir temizlik, dezenfekte kaç ay sürer acaba, göreceğiz, belki hac zamanı da bitmeyecek. Müslümanlar, Mescid-i Aksâ’nın işgalini yadırgamıyor, Mescid-i Haram’ın işgalinin farkında bile değil. Mescid-i Haram’da her kattaki seccadelerin üzerinde kocaman Suud krallığını sembolize eden arma var. Dünyanın her tarafından gelen Müslümanlar, Suud krallığının simgesinin üzerine secde ediyor, ettiriliyor. Allah’ın evinin, Kâbe’nin örtüsü üzerinde Kralın adı yazılıyor. Kutsal Kâbenin örtüsünde kral. Kapılarının bazılarının adları kralların adları. Peki, krallık hakkında Kur’an ne diyor: “Doğrusu, dedi: “Krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ve perişan ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hâle getirirler. İşte onlar böyle yaparlar.” (27/Neml, 34)
   Kur’an’a göre esas önemli olan hastalık, kalplerde olan mânevî hastalıktır, inanç hastalığıdır. Münâfıkların kalplerinde hastalık (nifak ve haset hastalığı) vardır. Allah da onların bu hastalığını çoğaltmıştır (2/Bakara, 10). Kur’an açısından hastalığın en önemlisi, mânevî olduğu gibi; şifâ da, esas olarak mânevî alan için söz konusudur. Onun dışındaki hastalıklar, nice hikmetlerle ilgili olarak peygamberlere de verilmiştir. Bu hastalıkların imtihan, günahlara kefâret, derecelerin arttırılması, sabır ve direnme gücü vererek insanı olgunlaştırması... gibi olumlu yönleri de vardır. Halbuki kalbî hastalıkların hiçbir olumlu yönü yoktur. Dolayısıyla korona virüs tehlikelidir, ondan korunalım; tamam da, esas manevî virüslerden korunalım, bunun tehlikesi, sadece dünya ile sınırlı değil çünkü. Mescid-i Haram, bilmiyorum ihtimal ki gram gram korona virüse karşı dezenfekte ediliyordur. İyi de, Mescid-i Haram, şirk virüsüne karşı, İslâm dışı ideolojilere karşı, Batı emperyalizmine karşı, dünyevileşmeye karşı hangi temizliği yapmış, ne tür bir dezenfekte kullanmıştır? Hani meşhurdur; birisi Suud’da şeriat var” deyince, cevap verilmiş: “Eğer Suud’da şeriat varsa, önce kralın elinin kesilmesi gerekir. En büyük hırsız o çünkü. Ümmetin parasını, yeraltı petrol zenginliklerini çalıyor çünkü.”

    Şu anda umrede olan bir kardeşimiz, face’den şunları yazıyor: “Sözde "Kâbe açıldı" deniyor ama çok zor şartlarda içeri girebiliyoruz. Kâbe 'ye zaten yaklaştırmıyorlar bile. Önümüze de koskoca bir set çekilmiş. Kabe'yi göremiyoruz. Bunun sebebi corona mı yoksa İslam düşmanlığı mı? Varın siz düşünün!” Kendisine temizlik yapılıyor, tedbir alınmasın mı?” diye soranlara şöyle cevap veriyor: “Burada müslümanları korumak için önlem alınmamış. Kabe'den uzaklaştırmak için önlem alınmış. Corona bahanedir eminim. Kâbe'nin önüne diyelim ki bu sebeple set çekildi. Peki, birinci ve ikinci katlara neden kocaman bir set çekilmiş (Kâbe'yi göremeyecek kadar)? Corona denen illet, gözle de mi bulaşıyor yoksa ?!” Evet, Kâbe’ye kara örtü yakışmamıştı bugünkü kadar. Korona denilen küçük, gözle görülmeyecek kadar minik bir virüs ile, Allah bizlere bir  mesaj veriyor. Her şey  Allah’ın askeri. O virüs de. Kaçış nereye? Kurtuluş nerede? Bir virüslük hayatımız var. Bir depremlik canımız var. Bir kasırga, bir tsunami bizi helâk edebilir. Teknolojiyi tanrılaştıranlar, haydi tanrınız durdursun bu İlâhî askerleri… Biz ne yaptık da Kâbemiz böyle boşaldı? Gönlümüz boşaldı da ondan mı acaba? Bedenimizde virüs olmayabilir, ama virüs gönlümüzde, kalbimizde, iç dünyamızda. Musibetler, virüsler, bizi uyandırmalı. Allah, bize virüsle kendimize getirmek istiyor. Hâlâ biz işin tartışmasındayız, esasında değiliz işin. Hikmeti kaybettiğimiz her halimizden belli.

   Mü’minlerin kalbi Allah’ın evidir. Câmiler de Allah’ın evidir. Her müslüman, kalbinde Allah’ın evini taşır. Câmiler, kentin içindeki rûhânî merkezlerdir; dünyanın rûhâniyeti ise Kâbe’de odaklaşır. O Beytullah’tır. Önce, Mekke’yi mi kaybettik; yoksa kalplerimizi mi? Mekke, kalplerimizde imanî zaafımızın karanlığında mı kayboldu? Esas virüs Mekke’de mi, yoksa kalplerimizde mi? Temizlemeye nereden başlamalı, gönlümüzden mi, Mekke’den mi?

   Herhalde önce kalplerimizdeki imanı kaybettik. Sonra mâbedlerimizi, câmilerimizi ve Mekke, bütün bunların toplamı olarak tıpkı câmilerimiz gibi fonksiyonunu kaybetti. Mahkûm hale geldi. Kalplerimiz, câmilerimiz ne halde ise Kâbe de o halde. Mekke, bizim aynamızdır; biz de Mekke’nin. Mekke, haksızlıklara, zulme ve sömürüye karşı bir kıyam yeri olması gerekirken (5/Mâide, 97), bir meskenet yuvasına döndürülmek, bir emin belde olması gerekirken kan ve gözyaşının yurdu haline getirilmek isteniyor!

   Fâiz haramdır. Ve Mekke’de haccedebilmek için hür olmamız gerekli. Gerçekten müslümanlar bugünkü dünyada hür müdürler ve hacca gitmek için ödedikleri fâizin hesabını nasıl verecekler? İlk kıblemiz Kudüs’ün işgaline bile son verecek irâdeyi ortaya koyamayan bir Haccın temsil ettiği rûhânî atmosferin olgunluğundan ciddi olarak şüphe etmek gerekir. Haccın normal şartlarda rükûnları bellidir. İslâm’ın genel ilke ve prensipleri ışığında Haccı değerlendirdiğimizde birçok boşluklar bulunduğu görülecektir:

   Bugün en basitinden kendisine hac farz olan birinin haccedebilmesi için Suudi polisinin o kişi hakkında iyi not vermesi gerekir. Sakalınızın tipi ya da nereden geldiğiniz, fikrî ve siyasî kanaatleriniz sizin haccetmenize engel teşkil edebilir. Allah indinde kusur olmasa da Suudi kralının memurları indinde suçsa yine de haccedemezsiniz. Onlar bizden olduklarını söyleyen ulu’l-emirler olarak, biz kabul etmesek bile üzerimizde hüküm sahibi olduklarını sanmaktadırlar.

   Mekke de en az câmilerimiz kadar ruhundan soyutlanmıştır. Günümüzde hac, işin ilâhî ve istişârî yönü bir kenara bırakılıp sadece bir törene dönüştürülmüştür. Haccın anlam ve hikmeti bir kenara itilmiştir. Suud kralları sözde hâdimlikten bahsetseler de, vize uygulamaları ile, doğrudan doğruya mukaddes topraklar üzerinde egemenlik/hâkimiyet haklarını (olmayan haklarını) kullanmaktadırlar. Bu uygulama, Suudi krallığına mânevî bir meşrûiyet bandrolü olarak kullanılmak istenmektedir. Oysa bugün bunun mümkün olmadığını Suudi kralı ve meşhur veliaht prens dışında hemen herkes bilmektedir.

   Müslümanların ibâdet edecekleri yere, bin bir güçlükle gitmesi, pasaport ve vize zorluklarına  muhatap olması, harç ve toprakbastı gibi haraçlar alınması belirli yaştan sonra veya kota olarak belirlenen sayıdan fazla olan veya daha önceden bu görevi yapmış olan müslümanlara hac ibâdeti için müsaade edilmemesi, sadece uçakla ve lütfen izin verilmesi, Müslümanlarca kabul edilemez, din özgürlüğüyle bağdaşamaz. “Allah, Kâbe’yi, o Beyt-i Haramı (saygıya lâyık evi) insanlar için kıyâm (yeri) kıldı...” (5/Mâide, 97). Buna rağmen,  bırakın  kâfirlere  karşı kıyamı ve bunun için hac zamanında her ülkeden gelen müslümanlarla istişâre ve strateji planlarını, Amerika ve İsrail’i kınayan bir yürüyüş ve sloganı bile silâhla durduran bir rejim, insanlara siyasî bir mesaj, İslâm’ın hayata hâkim olması doğrultusunda Mescid-i Haram’ın uygun bir yerinde 15-20 kişiden oluşan bir cemaate bile sesli bir şey anlattırmayan, vaaz ve nasihate müsâade etmeyen yaklaşım, işgal zihniyeti değil de nedir? Müslüman halk, o yüzden o ülke rejimine Suudi Amerika demektedir. İnsanlar için toplantı ve güven yeri kılınan Allah’ın evi (2/Bakara, 125); savaşmanın,  kan dökmenin yasaklandığı  emin yer (2/Bakara, 191); küfrün ve şirkin her çeşidine ve Allah’ın hâkimiyetini tanımayanlara karşı insanlar için bir kıyam merkezi kılınan Kâbe (5/Mâide, 97), bugün ne kadar güven ve emniyet yeridir, toplantı ve kıyam yeridir?

   Kral, Kâbe’ye kuşbakışı bakacak şekilde Beytullah’tan yüksek saray inşâ edemez. Kâbe’yi küçücük hale getirecek Amerikanvari Zamzam Tower’lar inşa edemez. Mescid-i Haram’ın kapısına “Önce Allah, sonra vatan, sonra kral” yazdıramaz. Bu, Allah’la beraber başka şeyleri de bir araya getiren bir tür teslis (üçleme)dir. Hiçbir mescid de Allah’la beraber başka çağrılar yapılamaz (72/Cinn, 18). Kâfirlerle bile zorunlu haller dışında savaş yapılamayan emin beldede Amerika ve İsrâil’i protesto eden sloganlara yasak getirilmesi kabullenilemez. Mekke, özel konumundan dolayı, herhangi bir devletin ulusal egemenliği içinde herhangi bir şehir olarak değerlendirilemez. Orası, bütün dünya müslümanlarının ortak şehri ve malıdır. Orada tek bir devletin bayrağı dalgalandırılamaz; bir rejimin özel kanunlarına tâbi tutulamaz. Herhangi bir mescid ve ibâdet yerini îmar eden, hatta kendi arsasına, tümüyle şahsî bütçesinden inşâ ettiren bir kimse bile, o yeri şahsî malı gibi kullanamaz, bazılarını o mescide kabul etmeme hakkına sahip değildir (2/Bakara, 114).

   Tüm müslümanların ibâdet edecekleri bir yerde, bir kimsenin sahiplik iddiası geçersizdir. Mekke ve hac organizasyonunun, Mekke ve Medine yönetiminin müslümanlardan oluşacak uluslararası bir kurulun denetimine ve idaresine verilmesi İslâm’ın ve müslümanların hakkıdır. İslâm Konferansı veya başka bir teşkilâtın bünyesinde teşekkül edecek bir kurul, âlimlerden oluşan bir heyet, her sene hac organizasyonunu üstlenir ve bunu uygular. Her ülkenin çıkardığı hacı adayı sayısına göre kurulda temsil edilecek delegeler hac boyunca sağlanan döviz gelirlerini de organizasyon masrafları olarak kullanabilirler; artan miktarı da o bölgelerin temizlik, nizam ve intizamına, onarımına harcarlar.

   Çevremizde bulunan mescidlerimiz CORONADAN kurtulduğu gün, içinde tevhid ve şirk güncel boyutuyla anlatıldığı gün, Mescid-i Aksâ’mız da kurtulacak, Mescid-i Haram’ımız da, yani Kâbemiz de. Çevremizdeki mescidlerin kurtuluşu da Allah’ın evi olan gönüllerimizin işgalden kurtulması ile sağlanacaktır. Haydi, gönüllerimizi şirkten, isyandan, çirkinliklerden arındırmaya!....Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.   METİN ALKAN

                                 EĞİTİMCİ YAZAR

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
BÜYÜK SELÇUKLU SULTANI MELİKŞAH
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Uygur Türkü kardeşlerimden dinlediklerim Fetö Frarisi Fuat Avni Lakaplı Aydoğan Vatandaşın Mesai Arkadaşı Mustafa Aydın Dosya Tv Neden Panikledi? NE OLDUYSA O KARARDAN SONRA OLDU Diriliş Postası Yazarı, Dosya Tv ve Oda Tv İş Birliği İle Ortaya Atılan Bir Kumpas Daha Deşifre Oldu!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim