Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

KUR'AN-I KERİMİ ABDESTSİZ KİŞİ VE HAYIZLI KADIN ELE ALARAK OKUYABİLİR Mİ?

14 Eylül 2018, 15:17

KUR'AN-I KERİMİ ABDESTSİZ KİŞİ VE HAYIZLI KADIN ELE ALARAK

OKUYABİLİR Mİ?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

   (1) Hâkim bin Hizam (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) beni Yemen’e gönderdiğinde şöyle buyurdu:

“Kur’an’a abdestli olmanın dışında sakın el sürme!”

Taberani Mucemu’l-Kebir 3135, Darekutni 1/122, 6

   (2) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kur’an’a sadece abdestliler el sürebilir!”

Taberani Mucemu’l-Kebir 13217, Taberani Mucemu’s-Sagir 1/89, Darekutni 1/121, 3, Beyhaki 1/88

   (3) Osman bin Ebi’l-As (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“...Kur’an’a abdestli olmanın dışında sakın el sürme!”

Taberani Mucemu’l-Kebir 8336, İbni Ebi Davud el-Mesahif 5/12

   (4) Amr bin Hazm (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Yemen ehline helal ve haramları bildiren bir mektup yazdı. O mektubun içinde, Kur’an’a sadece abdestliler el sürebilir, hükmü de yazılıydı.”

Darekutni 1/122, 4/121, 1, Beyhaki 4/89, İbni Hibban 6559, İbni Hibban Mevarid 793, Hâkim 1/395

Yukarda ki hadisleri allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) mükemmel bir şekilde tahric etmiş, sonra da özet olarak şöyle demiştir:

“Bu hadisin sahihliğinde gönül mutmaindir. Özellikle sünnet İmamı Ahmed bin Hanbel Müsned bin Hanbel (Rahmetullahi Aleyh) ve arkadaşı İmam İshak bin Rahuveyh (Rahmetullahi Aleyh) bu hadisleri hüccet kabul edip sahihlemişlerdir.”

Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1/158, 159

   (5) İbnu’l-Münzir (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“İshak bin Rahuveyh (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

‘Kur’an’ı sadece abdestlinin okumasının sebebi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:

‘Kur’an’a sadece abdestliler el sürebilir!’ hadisinin sahih olduğu içindir.

Dolayısıyla Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ve Sahabelerin fiili de aynen böyledir. Aynı sebepten dolayı Ahmed bin Hanbel Müsned bin Hanbel (Rahmetullahi Aleyh)’de abdestsiz bir kimsenin Kur’an’a dokunmasını çirkin görmüştür!”

İbnu’l-Münzir el-Evsad 2/101, 102

Kur’an’a Abdestsiz El Sürmeme İle İlgili Sahabe Sözleri

   1) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle demiştir:

“Mushaf’a (Kur’an’a) sadece abdestli kimse el sürebilir!”

İbnu’l-Münzir el-Evsad 2/101, Beyhaki 1/90, 91

   2) Abdurrahman bin Yezit şöyle dedi:

“Biz bir ihtiyaçtan dolayı Selman (Radiyallahu Anh) ile beraberdik kazayı haceti (tuvalet ihtiyacı) için gitti sonra döndü.

Biz ona:

−Ey Abdullah’ın babası, abdest alsan! Çünkü sana Kur’an’dan ayetler sorabiliriz, dedik.

Selman (Radiyallahu Anh):

−Siz bana sorunuzu sorun! Ben Kur’an’a (abdestsiz) el sürmem! Ona sadece abdestliler el sürebilir! dedi.

Sonra biz ona ayetler sorduk, o da bize abdest almadan (ezberinden) okudu.”

İbni Ebi Şeybe 1/126, Beyhaki 1/88

   3) Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh)’ın oğlu Mus’ab şöyle anlatıyor:

“Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh)’a Mushaf’ı (Kur’an’ı) tutuyordum, derken bir ara kaşındım.

Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh) bana:

−Her halde zekerine (cinsel organına) el sürdün dedi.

Ben de:

−Evet, dedim.

Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh) bana:

−Kalk abdest al! dedi. Kalkıp abdest aldım ve yerime döndüm.”

Malik 1/42, 59, Beyhaki 1/88

Allame Şeyh Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Metnin ve anlamını verdiğim hadislerden anlaşıldığı gibi, yukarda isimlerini verdiğim sahabelerin sözlerinden de Kur’an’ı ele alarak abdestsiz okumanın yasaklandığı anlaşılmaktadır!”

Bu Mesele İle İlgili Selef İmamları ve Fakihlerin Görüşleri

   1) İbnu’l-Münzir (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demektedir:

“Kur’an’a yalnız abdestliler el sürer hükmü; İbni Ömer, Selman, Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anhum), Hasanu’l-Basri, Âtâ, Tavus, Şa’bî, Kasım, İbni Muhammed (Rahmetullahi Aleyh) vb. selef imamlarından rivayet edilmiştir. Bu görüş aynı zamanda İmam Malik, İmam Şafii (Rahmetullahi Aleyh) ve ehli reyin görüşüdür.”

İbnu’l-Münzir el-Evsad 2/101, İbni Kudame el-Mu’ni 1/137

   2) İmam Ahmed bin Hanbel Müsned ve İmam İshak (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dediler:

“Mushaf’tan (Kur’an’dan) sadece abdestli kimseler okuyabilir!”

İbnu’l-Münzir 2/102

   3) İmam İshak (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demektedir:

“İmam Ahmed bin Hanbel Müsned bin Hanbel (Rahmetullahi Aleyh)’e bir şahıs:

−Abdestsiz Kur’an okunur mu? dedi.

İmam Ahmed bin Hanbel Müsned bin Hanbel (Rahmetullahi Aleyh):

−Evet, ancak abdest alınmadığı müddetçe Mushaf’tan (Kur’an’dan) okunamaz! dedi.”

Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1/161

   4) Şeyhü’l-İslam İbni Teymiyye (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demektedir:

“İmam İshak bin Rahuveyh (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:

‘Kur’an’ı, ele alarak sadece abdestli kişinin okumasının sebebi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:

‘Kur’an’a sadece abdestliler el sürebilir!’ buyruğunun sahih olduğu ve Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabının fiili de böyle olduğu içindir.”

   Mushaf (Kur’an) kendisine sadece abdestlilerin dokunmasıyla hususiyet elde etmiş bir kitaptır! Sahabelerden Sa’d, Selman, Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhum), selefin geneli, haleften dört imam ile fakihlerin fetvası ve Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sünneti Amr bin Hazm’a yazdığı mektupta olduğu gibi bu hükümdedir!

   Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in o mektubu yazdığında şüphe yoktur! Buna Vakıa Suresi 79. ayet delalet etmektedir.

   Âlimlerin geneli, dört imam ve diğer ilim sahibi kimselerin ifade ettiği gibi, cünüp kimseler de Kur’an’ı okuyamaz! Bu hususa sünnet de delildir!”

 METİN ALKAN

 EĞİTİMCİ YAZAR

  

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
RAMAZAN ORUCUNU NİYET EDİP, BAŞLANILAN ORUCU BOZMAK
Y
Mehmet GÖÇMEZ
Mezhep
Y
Nurcan CANKORU
GİZLİ SIRLAR
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
GÖRMEK LAZIM GEREKÇELİ KARAR GEREKÇELİ KARAR VAKİT SEHER VAKTİ
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
SON YORUMLANANLAR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
EN ÇOK TIKLANANLAR
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim