Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

Dik durmak kabadayılık, ukalalık değildir. Savunulan davayı vakarla temsil etme, eğilip bükülmemedir.

27 Ağustos 2018, 14:29

   Dik durmak kabadayılık, ukalalık değildir. Savunulan davayı vakarla temsil etme, eğilip bükülmemedir.
                 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

   Başarının sırrı iman, bilgi, gayret ve sabırdır. İnançlı olmak prensip sahibi olmayı gerektirir. Doğru ve sağlam prensipleri olan insanlar gerektiğinde bu prensipler uğruna kendilerini feda ederler fakat hiçbir zaman dünyevi çıkarlar için bu prensipleri feda etmezler. İnanan insan güçlüdür. “Gevşeyip üzülmeyin eğer inanıyorsanız mutlaka siz daha üstünsünüz.” (Âl-i İmran, 139)
   Sabır, direnmek ve dik durmaktır. Müminlerin en önemli vasıflarından biri de sabırdır. “Ben hasta olsam da sabrım hasta olmaz” diyen şair ne güzel söylemiş. Atalarımız “Sabreden derviş muradına ermiş” demişler. Yüce Mevla Kur’ân-ı Kerim’in pek çok yerinde sabrı tavsiye ediyor, sabredenleri övüyor. “Allah kendi yolunda kenetlenmiş binalar gibi saf bağlayarak savaşanları sever.”(Saff, 4)
   İman ve prensip sahibi olmayanlar menfaat veya şiddet karşısında dik duramazlar. Böyleleri kimlik ve kişilikten mahrumdurlar. Bunlara omurgasız denir. Sürüngenler omurgasızdırlar. Onun için dikilemezler. Kimliksiz ve kişiliksizler de bir bakıma sürüngenlerdir. Hayatları sürünmekle geçer. Menfaat hesabı ve korku sendromu içinde paspas olurlar. Menfaat hırsı ve korku esaret sebebidir, manevi köleliktir. Köleliği karakter haline getirenler asla efendi olamazlar.
   Peygamberler direnişin ve yiğitliğin en üstün temsilcileridir. Onlar mücadelelerinde hep dik durmuşlar, en ufak bir zaaf göstermemişlerdir. “Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler yine bu davadan vazgeçmem” diyen, krallık, zenginlik ve en güzel kadın teklifini elinin tersiyle iten Hz. Peygamber hak yolda direnişin abidesidir. Hz. Peygamberle baş edemeyen müşrikler ona uzlaşma teklif ettiler. Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin Allah’ına tapalım, dediler. Kafirun suresi bunun üzerine nazil oldu. Bu sure dik duruşun en canlı ifadesidir. İşkence ve tehditle karşı tarafı dize getiremeyenler teklife başvururlar. Bu bir taviz teklifidir. “Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar” (Kalem,9) bu bir barış teklifi değil, davadan vazgeçme veya davayı sulandırma teklifidir. “Ayetlerimiz onlara açık şekilde okununca bize kavuşmayı ummayanlar: bundan başka bir Kuran getir veya bunu değiştir, dediler. Ey Muhammed! Sen de ki: onu kendiliğinden değiştirmem mümkün değildir. Ben sadece bana vahyolunana tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.” (Yunus, 15)
   Peygamberlerin hayatı bütünüyle bir direniştir. Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve diğerlerinin mücadeleleri dava adamlarına ilham kaynağı olmuştur. Beşer olarak zaman zaman üzülmüşler, daralmışlar fakat dilek ve şikâyetlerini sadece Allah’a arz etmişler, Ondan güç ve kuvvet almışlardır. “Yakub dedi ki: Ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah’a arz ederim.” (Yusuf, 86) Hz. Peygamber Taif’te hakaret ve işkenceye maruz kaldığında Rabbine şöyle niyaz etti: “Allah’ım! Kuvvetsiz ve çaresizliğimi, halk nazarında hor ve hakir görüldüğümü ancak sana arz ve şikâyet ederim. Allah’ım! Senin gazabına uğramayayım da çektiklerim ne olursa olsun katlanırım. Fakat senin af ve merhametin bana bunları da göstermeyecek kadar geniştir. Allah’ım! Her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir.”
   Gerçek anlamda iman silahını kuşananlar bütün dünyaya karşı bile direnebilirler. Hikmet ve gönül şairi Muhammed İkbal: “Topluma kafa tutan bu fakirin iki cümlelik silahım var. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah” demişti. Hz. Nuh kavminden gelen tehditlere şöyle karşılık vermişti: “Ey kavmim! Eğer benim duruşum ve Allah’ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa bilin ki, ben Allah’a dayanmışım. Artık siz ve ortak koştuklarınız her ne yapacaksanız, toplanıp bütün azminizle karar verin sonra hükmünüzü bana uygulayın ve elinizden gelirse bana bir an bile göz açtırmayın.” (Yunus, 71)
   Direnmek için maddi güce elbette ihtiyaç vardır. Demir demirle doğrulur. Hiç kimse fiziki olarak ne kadar güçlü olursa olsun çıplak elle çiviyi duvara çakamaz, mutlaka bir çekice ihtiyaç duyar. Maddi güç hazırlamak zaten Kuran’ın emridir. Fakat asıl güç insanın içindedir, irade ve iman gücüdür. Zafer ve hezimet insanın içinde başlar. Maddi gücün kaynağı da güçlü olma iradesidir. Sağlam irade ve iman olmadan hiçbir sahada başarılı olunamaz.
   İman ve iradenin gücüyle dik duran insan zarar gibi görünen şeyleri kâra çevirebilir. Zaten kâr ve zarar takdire göre değişen ölçülerdir. Filozof Sokrat’ı idama mahkûm ettiklerinde, “seni haksız yere öldürüyorlar” diye feryat edip yeri göğü inleten karısına şöyle sesleniyor: “Sus be kadın! Haklı yere öldürselerdi daha mı iyiydi?” Cellatlara da: Beni öldürmezseniz, doğru bildiklerimi aynen söylerim. Öldürürseniz benden önceki bilgelerin yanına giderim” demişti.
Talep üzerine Hz. Peygamber Uhud harbinden 4 ay sonra Amir oğullarına 70 mürşit göndermişti. Kabileye yaklaştıklarında Haram b. Milhan şöyle seslendi: “Durun! Size haber getirdim. Yaklaştı ve: “Ben size Resulullah’ın elçisiyim bana eman verin ki konuşayım. Kendisine eman verdiler, mesajını iletirken birisi gelip arkasından vurdu. Mızrağın ucu göğsünden çıktı. Haram b. Milhan akan kanları yüzüne sürdü ve: “Kâbe’nin Rabbine andolsun, kazandım dedi. Kardeşlerimize haber verin ki biz Rabbimize kavuştuk. O, bizden biz de Ondan razıyız.” (Üsdü’l-Gâbe, I,473)
   İnanan insanın kayıp ve kazanç anlayışı inançsıza göre farklıdır. Sırtına mızrak saplanınca normalde yandım demesi gerekirken, kazandım diyor. Çünkü mümin nazarında asıl kazanç ebedi olandır. İman ettikleri için kendilerini çarmıha germek, el ve ayaklarını çaprazlama kesmekle tehdit eden Firavuna karşı Musa’ya inanan sihirbazların cevabı da dimdik duruşun ifadesidir: “İman eden sihirbazlar Firavun’a dediler ki: Biz, seni bize gelen açık mucizelere ve bizi Yaratan Allah’a tercih edemeyiz vereceğin hükmü ver, sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik, Allah’ın vereceği mükâfat daha hayırlı ve azabı ise daha kalıcıdır.” (Taha, 72, 73)
   Yıkılmamanın en büyük destek ve teminatı Allah’a ve Onun sonsuz kudretine şeksiz şüphesiz inanmaktır. Tevekkül, ona güvenip dayanmanın ifadesidir. Dik durmak kabadayılık, ukalalık değildir. Savunulan davayı vakarla temsil etme, eğilip bükülmemedir. Kötülüğe kötülükle değil iyilikle karşılık vermedir. İyiliğe karşılık iyilik her kişinin, kötülüğe karşı iyilik er kişinin işidir, demişler. Kişinin asaleti ve yiğitliği böyle durumlarda belli olur. Bu Yiğit Müslüman tipi Kuran’da şöyle tabir ediliyor: “Rahman’ın kulları yeryüzünde ağırbaşlı ve mütevazi olarak yürürler. Cahiller kendilerine sataştıkları zaman selam deyip geçerler.” (Furkan, 63)
   Bugün onurları çiğnenen, hakları gasp edilen, ezilen Müslümanları ayağa kalkıp zulme ve zalimlere karşı dik durabilmeleri için kendilerini depreme dayanıklı olarak sağlam bilgi, iman ve irfan zemini üzerinde yeniden inşa etmek zorundadırlar. Zira Muhammed İkbal’in dediği gibi: Onların bir dağ gibi olan varlıkları rüzgârın önünde savrulan bir saman çöpüne dönüştü. İçinde kılıç olmayan süslü kınlar haline geldiler. Hayatın alevi başkalarından kiralanmaz, o kendi ruhunun mabedinde yakılmalıdır. Dalga, dalga kaldığı müddetçe denizin sırtına biner. Ölüler yatar, diriler ayaktadır. Uyumak için yatmak daha dinç ve daha dik durma içindir. Asıl olan uyumamak ve ayakta olmaktır. Vahyin dehşetiyle örtülere bürünen yüce Peygambere Hak Teala: “Kalk ve uyar” dedi. Müslüman ancak Rabbi huzurunda rükû ve secde eder. Başka hiçbir sebeple eğilmez. Akif’imiz Çanakkale’deki Mehmetçiği ne güzel tasvir ediyor:

   Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar
   O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar.
   Bütün mesele, dikleşmemek fakat dik durmaktır.

  

   Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.  

METİN ALKAN

EĞİTİMCİ YAZAR                             

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Metin ALKAN
GÖKLERİN VE YERİN ANAHTARLARI O’NUNDUR
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Uygur Türkü kardeşlerimden dinlediklerim Fetö Frarisi Fuat Avni Lakaplı Aydoğan Vatandaşın Mesai Arkadaşı Mustafa Aydın Dosya Tv Neden Panikledi? NE OLDUYSA O KARARDAN SONRA OLDU Diriliş Postası Yazarı, Dosya Tv ve Oda Tv İş Birliği İle Ortaya Atılan Bir Kumpas Daha Deşifre Oldu!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?




 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim