Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

KONUŞURKEN

08 Ağustos 2017, 16:50

                                             KONUŞURKEN

                                            Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

   İnsanı diğer varlıklardan ayıran, onun nâtık (konuşucu) olmasıdır. Allahın yeryüzünün halîfesi olarak halk ettiği insanın konuşma ve ifâdesinin en güzel tarzda olması lâzımdır.
   Allâh-ü Teâlâ (c.c. ) âyet-i kerîmelerinde şöyle buyurmuşlardır (meâlen ): Habîbim! Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. (Sûre-i İsra 53 )
   Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel nasihatle davet et. Onlarla en güzel surette mücâdele yap. (Sûre-i Nahl 125 )
   Bu âyet-i kerîmelerden anlaşıldığı üzere kişinin merâmını ve maksâdını anlaşılır bir lisanla ve güzel bir üslûpla ifâde etmesi işâret edilmiştir. Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmaktadır: Muhakkak güzel ifâde de sihir gibi (azîm ) tesîr vardır." (Feyzül-Kadir 2-524/2456 )
   Muhatabına merâmını güzel bir surette anlatmak isteyenlerin riâyet edeceği hususları şöyle sıralayabiliriz:
   1) Sözünün tesîrli olmasını isteyen kişi, Cenâb-ı Hakkın Mûsâ (a.s.) dan hikâyeten nakletmiş olduğu şu duâyı okumalıdır: Mûsâ (a.s.) dedi ki; Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. (Sûre-i Taha, Âyet 25-28 )
   2) Herkesin anlayacağı dilde ve insanların seviyelerine göre hitab etmek. Bu husûsla alâkalı bazı hadîs-i şerîfleri: zikredelim (meâlen) Biz enbiyâ zümresi, nâsın akıllarına göre anlayacakları şekilde konuşmakla emrolunduk.
Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) konuşması açık seçikti. Konuşmasını işiten her kimse (maksadı) anlardı. (Muhtârül-Ehâdisin-Nebeviyye, Had: 902 )
   Meclisimde en çok öfkelendiğim kişiler kibirli bir edâ ile anlaşılması güç olan sözleri geveleyip, konuşanlardır."
   3) Tane tane ve ağır ağır konuşmak.
Bu şekilde değil de hızlı hızlı kelimeleri birbirine bitiştirmek suretiyle olan konuşmadan hiç kimse bir şey anlayamaz, aynı zamanda hem kendisini hem de dinleyenleri yorar.
   Hz. Âişe (r.a.) Vâlidemiz bu husûsta Rasûlüllah Efendimizden şöyle rivâyet etmiştir: Rasûlüllah (s.a.v.) konuştuğu zaman, Onun sözlerini (kelimelerini) saymak isteyen sayabilirdi (öylesine acelesiz, tane tane konuşurdu )
   Rasûlullah sizin yaptığınız gibi kelimeleri birbirine eklemezdi (ayıra ayıra söylerdi).
   4) Bir şey vaad ediyorsa, yahut ilerde bir haber verecekse, yâni gelecek zamanla alâkalı bir beyan, söz veriyorsa (İnşâallah ) sözüyle tekîd etmek.
   Allâhü Zülcelâl Hazretleri bu hususla alâkalı şöyle buyurur meâlen: Hiçbir şey hakkında sakın; ben bunu yarın yaparım deme. Ancak sözünü, Allahın dilemesine bağlayarak,
   İnşâallahdesin (Sûre-i Kehf 23-24 )
   5) Amelsiz ve yapılamayacak bir işin sözünü etmekten sakınmak; kişi kendisinin yapmadığı fiilleri insanlara tavsiye etmemeli.
   Rabbimiz, mübârek kitabında: Siz insanlara iyiliği emredip, kendi nefislerinizi unutuyor musunuz ? buyurmuştur. (Sûre-i Bakara 44 )
   Kişi yapamayacağı şeyleri söz verip de yapmadığı zahir olduğu vakit o kişinin inandırıcılığı kalmaz, konuştuğu şeyler hiç tesîr etmez.
   6) Söz söylerken adâleti gözetmek, fertler arasında ayrım yapmamak.
Rabbimiz, âyetlerinde meâlen şöyle buyurmuşlardır: Konuştuğunuz zaman da hep adâleti gözetin. Velev ki karşınızda ki akrabanız (hısımınız) olsun. (Sûre-i Enam 152 )
   7) Doğru konuşmak.
Bu husus Kuran-ı Kerimde şöyle beyan olunmuştur meâlen: Ey îmân edenler! Allahtan korkun ve sözü doğru söyleyin. (Sûre-i Ahzab 70 )
   8 ) İnsanların vakitlerini alarak fâidesiz ve boş lafları konuşmamak. Âyet-i celîlede meâlen: O müminlerdir ki boş sözden ve fâidesiz işten yüz çevirirler. buyurulmaktadır. (Sûre-i Müminün, 3 )
   Rasûlullah Efendimizin konuşmaları, lüzumsuz ve boş şeylerden uzaktı. Onun konuşması, ya Kurân-ı Kerîmi açıklamak ya herhangi bir hükmü beyan etmek ya bir iyiliğe çağırmak ya da bir kötülükten uzaklaştırmak ve yahut insanların dünya ve âhirette faydalanacakları bir hikmeti ortaya koymak hedefine müteveccihti. Üstelik fesâhat, îcaz ve beyan gibi edebi sanatlar bakımından da Kurân dan sonra ikinci sırayı alan mükemmel bir lisan ve ifâdeye sahipti. Ya hayrı söylemek ya da sükût etmek. onun konuşma husûsunda ki mühim tavsiyesidir.
   9) Çirkin ve müstehcen konuşmamak.
Kişi konuşmasında kullanmış olduğu çirkin ve galiz cümleler, konuşmanın seviyesini düşürür. Dinleyicilerin de nefretine sebep olur. Rabbimiz bu husûsu Kurân-ı Kerîminde şöyle beyan buyurmaktadır meâlen: Allah zulme uğrayanlar dışında kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. (Sûre-i Nisa 148 ) Diğer bir Âyet-i Kerîmelerinde ise meâlen: Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. (Sûre-i İsrâ, 53 )
   Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Fuhşiyâtı istemekten ve söylemekten şiddetle kaçınınız.
Mümin aslâ tan edici, çirkini işleyici ve hayâ dışı söz söyleyici olamaz. (Mecmâul Adab, 487 )
  10) Yüksek sesle bağırarak konuşmamak.
Konuşma esnasında, mühim ve üzerinde durulacak mevzû, biraz daha canlı îzâh edilir. Ancak bu îzâh, dinleyicileri nefret ettirecek derecede yüksek sesle ve bağırarak olmamalıdır. Zîrâ yumuşak ve tatlı söz muhâtaba daha tesîrli olur. Cenab-ı Hakk Mûsâ ve Hârun (a.s.)a şöyle buyurmuştur meâlen: Varın o Firavna yumuşak söz söyleyin. Olur ki nasîhat dinler yahut korkar. (Sûre-i Tâhâ, 44 )
   Lokman (a.s.)ın oğluna nasîhati, Kurân-ı Kerîmde şöyle hikâye edilmektedir: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkin olanı gerçekten merkeplerin sesidir. (Sûre-i Lokman, 19 )
   11) Yalan, zannî, mütenâkız ve mesnetsiz şeyleri konuşmamak.
Kişi konuşması esnâsında, insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylemesi şöyle dursun, katî bilmediği hususlarda dahi, Zannımca şöyle, kanâatimce böyle diyerek, birbirine muhalif cümlelerle ve sağlam senetlere dayanmayan şeylerle konuşmamalıdır. Konuştuğunun sâhibi ve müdâfii olmalıdır. Allahü Teâlâ Hazretleri bu husûsta şöyle buyurmaktadır meâlen: Gerçeği sürekli ters yüz eden, günâha düşkün olan herkesin vay haline! (Sûre-i Câsiye 7 )
   Peygamber Efendimiz de şöyle buyurmuşlardır: Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler. Yazık ona! Yazık ona ! (Feyzül-Kadir 6/368 )
   Rabbim Güzel bir lisan nasip eylesin . Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.

                          METİN  ALKAN

                        EĞİTİMCİ YAZAR

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Metin ALKAN
GÖKLERİN VE YERİN ANAHTARLARI O’NUNDUR
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Uygur Türkü kardeşlerimden dinlediklerim Fetö Frarisi Fuat Avni Lakaplı Aydoğan Vatandaşın Mesai Arkadaşı Mustafa Aydın Dosya Tv Neden Panikledi? NE OLDUYSA O KARARDAN SONRA OLDU Diriliş Postası Yazarı, Dosya Tv ve Oda Tv İş Birliği İle Ortaya Atılan Bir Kumpas Daha Deşifre Oldu!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim