Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

DOĞRU GÜZEL ERDEM

08 Ağustos 2017, 16:44

                      DOĞRU GÜZEL ERDEM

                                        Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
   Din, iman esaslarıyla ve imanın elzem kıldığı davranışlar cümlesiyle bir bütündür. Fakat insan inandığı üzere hayatını kurmazsa, yaptığı yanlış işlerin olabilirliğine inanmaya, ilginç mazeretler ileri sürerek en bariz hataları, belki apaçık günahı şirin görmeye başlıyor. Ve bu noktada nefs-i emmâreden beslenen bir takım illetler öne çıkıyor. İslam'ın emirlerinden herhangi birini tutmamaya ya da yasaklarından sakınmamaya mazeret bulma adına kalıplaşmış cümlelerden medet umuyor: "Şunu şöyle yapıyorum veya bunu böyle yapmıyorum, ama benim kalbim temiz." diyebiliyor.
   İşte Necm sûresi 31 ila 32. ayetleri, birer müşfik ikaz sanki. Ebedî bir hakikatin beyanı ile başlıyor. Ve nefsin bahanelerine sığınan insana anlamlı bir cevap veriyor:
   "Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar Allah'ındır ki O, kötülük yapanlara işlediklerinin karşılığını verir; iyi davrananlara ise -ufak tefek kabahatleri bir yana- büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçındıkları ölçüde, amellerinden daha iyisi ile karşılığını verir. Doğrusu Rabbi'nin mağfireti boldur. (Kendisine yönelen kulunu affeder. Ve) O, sizi (sizden) daha iyi bilir. Gerek yerden inşa ettiği, gerek annelerinizin karınlarında bulunduğunuz zaman size biçim verdiği sırada (sizin halinizi bilmiştir.) Artık kendinizi överek yüceltmeyin. Çünkü O, içinizden takva sahibi olanları daha iyi bilir." (Bk. 53/31-32)
   Bu ayetler bize şunları söylüyor; göklerde ve yerde bulunan her şeyin Allah'a ait olduğu hakikati, haddini bilmesi için insana sık sık hatırlatılmalıdır. Ancak bu ikaza rağmen yine de onun yanılması, hatalar işlemesi mümkün ve muhtemeldir. Bunu ezelî ilmiyle bilen Mevlâmız şunu ilan ediyor ki; benim arzımda yaşayıp, verdiğim nimetlerden istifade ettiği halde bilerek ve ısrarla günah işlemeye devam edenler, yaptıklarının karşılığını misli misline göreceklerdir. İyilik yapanlara ise, niyetlerindeki ihlas nisbetince kat kat ecri verilecektir.
   Şu halde kula gereken, her şeyin inceden inceye tartılacağı günü düşünerek tercihte bulunmaktır. Çünkü Allah, insanın her halinden haberdardır; Onun henüz gün yüzüne çıkmadan önceki halini bilmekteydi, şimdiki hallerini de bilmektedir. Tabiri caizse O, insanın cemaziyelevvelini bilmektedir.
   Öyleyse, dinden kolayına geleni alıp, zor gördüğünü bırakmak kastıyla -benim kalbim temiz- demek doğru değildir. Bunu söyleyerek Allah'ın emrini tutmada titizlenen insandan daha iyi olduğunu iddia etmek çıkar yol değildir. Çünkü kimin daha muttakî olduğunu ancak, insana şah damarından daha yakın olan Allah biliyor. O, "Gözlerin hain bakışlarından dahi haberdar olduğunu" (Mü'min 40/19) buyuruyor. Ve "nefsini fücûrdan arındırıp, takvasını kuşananların kurtuluşa ereceğini." (Bk. Şems 91/8-9) müjdeliyor.
   Bu müjdenin içinde şu mana gizli olmalı: Gayret et ki, sen onu fücûrdan arıtmış olasın. Yoksa nefis seni bir takım sözlerle bataklığa çekebilir. Övünme ile başlayacak illetler girdabına sürükleyebilir...
   Ne var ki, bu hatırlatmaya rağmen insan, Allah katında makbul olmayacak mazeretler ileri sürmekte; Allah'ın gizlediği iç alemini -gerçek dışı beyanlarla- açmaya cür
'et etmektedir.
   Gerçek şu ki, hiç kimse kendi davranışlarını objektif olarak değerlendiremez. Bir insanın "ben buyum" demesine her zaman ihtiyatla yaklaşılır. İnsan, ancak başkalarınca yapılan değerlendirmelerle beşerî ilişkilerde belli bir yere oturur. Belki bunun da çoğu kere tarafgirliğin girdabında yitip gittiği söylenebilir. Çünkü dış sebepler her zaman değişebilir. Olduğundan farklı görülebilir. Değişken ve yanıltıcı değerlere göre nihai bir karara varılamaz.
   Nitekim Cenab-ı Hak, insanlar arasında bir mukayese söz konusu olacaksa, bunun ancak takva (Allah'tan gerektiği gibi sakınma duygusu) ile ölçülebileceğini beyan ediyor. (Bk. Hucûrât 49/13) Öyleyse bir Müslüman, "Nefsinizi temize çıkarmayın." ikazına rağmen, gerçeği yansıtmayan bir iddiayı nasıl dillendirebilir?
   Kanaatimizce insanda böyle bir damar her zaman için mevcuttur. Belki, "Bu günkü hakim yapı, teşhirin öne çıktığı bir hayat tarzını teşvik ediyor. Bu sebeple söz konusu mazeretler ardına sığınmalar revaç buluyor" diyebiliriz.
   Hakikaten bu gün insanın enaniyeti alabildiğince besleniyor. Ve mümkün mertebe her şey görünsün isteniyor. Görünen her şey özendiriliyor. Hatta özendirmek özendiriliyor.
   Tabiatıyla beğenilmek, takdir edilmek nefsi okşuyor. Ve bu tuzağa düşen insan, iç dünyasını ihmal ediyor. Ruhu aç kalıyor. Zahirini sergileme hazzıyla hızını alamazsa, Allah'ın gizlediği içini dahi beğeniye sunma ihtiyacını duyuyor. Hilaf-ı hakikat olarak onu da enzâr-ı nâsa arzediyor. Tabiri caizse iç dünyasına da aklı sıra makyaj yapıyor. Ve Allah'ın emrine uymaktan erinen nefsini övüyor. "Benim yaşantım bu; şunu yapmam, bunu işlerim, ama kalbim temiz" diyebiliyor.
   Halbuki Allah kişinin kendini tezkiye etmesini men ediyor. Çünkü insanın kendini övmesi, ciddi kişilik problemlerinin habercisidir. Kerameti kendinden menkul insanın halini düşünebiliyor musunuz?
   Kendi yaptığını her zaman doğru görür. Başkalarının yaptığı hiçbir şeyi beğenmez. Alıcıları kapalı olur. Doğruyu ve güzel olanı aramak gibi bir erdemden yoksun kalır. Her zaman sorgulayıcı, yargılayıcı makamında olduğunu düşünür. Ve zamanla kendini denetleme yeteneğini kaybeder.
   Bu ruh hali, Kur'an-ı Kerim'de hastalık olarak görülmekte ve başta konumuzu teşkil eden ayetler olmak üzere muhtelif bölümlerde bu illetin tedavisi öngörülmektedir. Nitekim "büyük günahlardan kaçınanların, küçük günahlarının örtüleceği" (Nisa 4/31) müjdesi kalbi temiz, iyi insan olmanın yolunu göstermekte, hatasında ısrarcı olmayan günahkara bir çıkış yolu sunmaktadır.
   Bununla birlikte Cenab-ı Hak; "Kendilerini övüp yüceltenleri görmedin mi?" (Nisa 4/49) kavl-i celiliyle, bu psikolojiyi sürdürmekte ısrar edenleri, sanki insanlığa teşhir etmektedir...
Fahr-i Kainat Efendimiz, evladına "Berâ" ismini veren sahabesini, bundan men ediyor. "Kendinizi temize çıkarmayın. Şüphesiz Allah sizden iyilik sahibi olanları en iyi bilendir." buyuruyor. (Bk. İbn-i Kesir; ilgili ayetin izahı.)
   O ki, on sekiz bin âlemin Mustafa'sıdır. Hakkında "rahmeten lil-âlemîn" buyrulmuştur. Buna rağmen; "Ben Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum" diye kendini takdim ediyor. Fetih günü Mekke'ye girerken, bineğinin üstünde tevazuundan secde edercesine eğiliyor...
Hiç kimse Allah Rasûlü'nden daha temiz, daha muttakî olamaz. Ve bir insanın nasıl temiz sayılacağını, ancak onu yaratan Allah bilir; temizi, kirliyi O ilan eder...
   Hataları mazur göstermek için nefsin tuzakları her ne kadar çok olsa ve ilk bakışta bunlar göze hoş görünse de, bütün bu hileleri aşmak için Kur'ân'ın önerdiği çözüm yolları gayet açıktır; uygulanması kolaydır. Tadına varana, nimetin gerçek sahibini tanıyarak yaşamak gayet hoştur; büyük günahlardan sakınarak, küçük hatalarda ısrar etmeden hayat sürmek oldukça tatlıdır.
   Bunca halâvete rağmen, onca habasetin peşinden gitmeye değer mi?
Ya Rab bizi bize bırakma nefsimizin ve şeytanın maskarası eyleme, senden başkasına aman dilettirip senden başkasına da el açtırma... Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.

                      METİN ALKAN

                          EĞİTİMCİ YAZAR

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Metin ALKAN
GÖKLERİN VE YERİN ANAHTARLARI O’NUNDUR
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Uygur Türkü kardeşlerimden dinlediklerim Fetö Frarisi Fuat Avni Lakaplı Aydoğan Vatandaşın Mesai Arkadaşı Mustafa Aydın Dosya Tv Neden Panikledi? NE OLDUYSA O KARARDAN SONRA OLDU Diriliş Postası Yazarı, Dosya Tv ve Oda Tv İş Birliği İle Ortaya Atılan Bir Kumpas Daha Deşifre Oldu!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim