Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

ESMA TEDAVİSİ

22 Şubat 2017, 07:28

                                    ESMA TEDAVİSİ

                                           Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

   HastaLığınıza Göre Esma Tedavisi . Tez: HastaLık, öfke, nefret, kıskançLık, korku içimizde öLdürücü bir zehir oLuşturur Antitez: Bu zehrin en büyük panzehiri EsmaüL Hüsna’dır.
   Niyazi ALtıLar'ın Hayatın Büyük Sırrı 5. ELement adLı kitabı geçtiğimiz ayLarda kitapçı rafLarında yerini aLdı. Dini içerikLi bir bireyseL geLişim ve moraL motivasyon kitabı oLan eser benzerLerinden bir hayLi farkLı. Kendisini sosyoLog yazar ve LiderLik uzmanı oLarak tanımLayan ULudağ Üniversitesi Fen-Edebiyat FaküLtesi SosyoLoji BöLümü mezunu oLan Niyazi ALtıLar'ın İsLami LiteratürLe kaLeme aLdığı eserinin böLüm başLıkLarı, 'evrendeki iLahi sır, içimizdeki iLahi sır, hayatın büyük sırrı, sevginin birLeştirici gücü, sevginin iyiLeştirici gücü, sevginin geLiştirici gücü, biLgeLik kaynağı sevgi, özgürLük kaynağı sevgi, sonsuzLuk kaynağı sevgi, kendimizi sevmeyi öğrenmek, hayatı sevmeyi öğrenmek, evrenseL yasa: çekim yasası, affetmek ve sevgi yasası, iyi niyet ve sevgi yasası, dürüstLük ve sevgi yasası, kozmik biLinç ve 5. eLement, koşuLsuz sevgi ve 5. eLement, Yunus Emre ve koşuLsuz sevgi ... şekLinde adLandırıLmış...
   Kendi adına açıLmış bir de internet sitesi buLunan yazarın eserindeki en iLginç böLüm ise hiç kuşkusuz ALLAH'ın güzeL isimLerinin evreni şekiLLendiren özeLLikLere sahip oLduğunu hatırLatması ve onLanın şifa kaynağı oLarak kuLLanıLabiLeceğini beLirtmesi. Yazarın Oksiyen yayınLarından çıkan eserine göre her isim değişik organLar için şifa kaynağı hükmünde.
   ÜnLü İsLam aLimLerinden ErzurumLu İbrahim Hakkı'nın Mukaddime adLı eserinde zirveye çıkan haLiyLe şahit oLduğumuz tarzda dini biLgiLerin günün biLimseL veriLeri ışığında harmanLanmasıyLa haLkın da anLayacağı tarzda sadeLeştiriLmesinden oLuşan yazım tarzı bu eserde en modern şekLiyLe okurLara sunuLuyor.
   EsmaüL Hüsna için "bedeni ve zihni, öfke, nefret, eLeştiri, hüzün, pişmanLık, kıskançLık, korku ve günah duygusundan meydana geLen zehirLeri temizLeyen en etkiLi güçtür. HastaLık geneLde bedenin herhangi bir yerinde enerjinin işLevini yapmaması sonucunda oLuşur. ÖfkeLendiğimizde, bedenimizde öLdürücü bir zehir meydana geLir. Eğer bu zehir nötraLize ediLmezse bazen uzun vadede öLümLe sonuçLanır.İşte bu zehrin de en büyük panzehiri EsmaüL Hüsna’dır" tarifini yapan yazar bazı rahatsızLıkLarı ve onLara iyi geLecek adLarı ListeLiyor;
İşte bazı rahatsızLıkLar ve ona şifa verecek EsmaüL Hünsa:
   KuLak için: EsSemi
   Omurga için: EL Cabbar
   Saç için: EL Bedi'
   AdaLeLer için: EL Kavi
   KaLp KasLarı için: ErRezzak
   AtardamarLar için: EL Cabbar
   Kanser için: CeLLe CeLaLuhu
   Burun için: Latif- Ğani- Rahim
   Bacak için: ErRafi'
   Göz - damarLarı için:EL MuteaL
   KoLon için: ErRauf
   Karaciğer için: En Nafi'
   Prostat için: ErReşid
   Yağ keseLeri için: En Nafi'
   İdrar kesesi için: EL Hadi
   AkciğerLer için: ErRazık
   KemikLer için:En Nafi
   DizLer için: ErRauf
   Saç Kepeği için: CeLLe CeLaLuhu
   KaLp için: En Nur
   KaLp Damarı için: EL Vahhab
   SinirLer için: EL Muğni
   Migren için: EL Ğani
   Guatr için. EL Cabbar
   Göz için: EnNur-Basir-Vahhab
   Mide için: ErRezzak
   Böbrek için: EL Hayy
   BağırsakLar için: EsSabur
   Pankreas-Şeker hastaLığı için: EL Bari
   Rahim için: EL HaLik
   Romatizma için: EL Muheymin
   Ğudde teymusiyye için: EL Kavi
   Göz Siniri için: EzZahir
   Tansiyon için: EL Hafid

   Yazar eserinde, "türLü ihtiyaçLarın gideriLmesine yöneLik şu zikir teknikLerini deneyebiLirsiniz" tavsiyesinde de buLunuyor:
    SağLıkLı bir ömür için EL- Vasi
   İyi bir idareci oLmak için EL-VaLi
   Yeni bir iş kurmak için EL-Hakim
   KüsLeri barıştırmak için EL- Cami
   BoLLuk ve bereket için EL- Hamid
   Bedenen güçLü oLmak için EL- Kaviy
   Sevmek ve seviLmek için EL- Vedud
   Daima yükseLmek için EL- Mukkadim
   Birinin eLinizden tutması için EL-VeLi
   Her meseLenin çözümü için Ez- Zahir
   BiriLerine iyiLik yapmak için EL- Latif
   İLim ve irfanınızın artması için EL-ALim
   Cesur ve atıLgan oLmak için EL Kahhar
   ALacakLarınızı tahsiL etmek için EL-Bais
   Hafızanızın kuvvetLenmesi için EL- Habir
   İzzet ve şerefinizin artması için EL- Mecid
   Ağır hastaLıkLardan korunmak içi EL-Mümin
   İkna kabiLiyetinizin yükseLmesi için EL- Azim
   Kaybettiğiniz bir şeyi buLmak için EL- Vacid
   Üzüntü ve sıkıntıdan kurtuLmak için EL HaLik
   Yaşamda neşeLi ve enerjik oLmak için EL-Hayy
   İşLerinizde daha başarıLı oLmak için EL- Muhyi
   Kötü aLışkanLıkLardan kurtuLma için Er- Reşit
   Kötü birinin uzakLaştırıLması için EL- Muahhir
   Zekanızın daha kuvvetLi oLması için EL- Muhsi
   Herhangi bir hedefe uLaşmak için EL- Musavvir
   EşinizLe aranızın daha iyi oLması için EL- Muksit
   Hatırı sayıLır insanLarın sizi sevmesi için EL- VaLi
   Şansınızın ve taLihinizin açıLması için Eş- Şekkkur
   ELinizdeki fırsatLarı değerLendirmek için EL- Muid
   ELinizdeki bir şeyi muhafaza etmek için Er-Rakib
   İhtiyacınız oLan bir şeyi eLde etmek için EL- Mukit
   İnsanLardan hürmet ve saygı görmek için EL- Kebir
   Sizde eksik oLan bir şeyi tamamLamak için EL- Mukit
   Arzu ve istekLerinizin kabuL oLunması için EL- Mucib
   İşinizde yükseLmek ve kariyer yapmak için Er- Rafi
   ÇocukLarınızın size daha itaatkar oLması için EL- Hadi
   Maddi ve manevi anLamda güçLü oLmak için EL- Metin
   Sizde eksik oLan bir şeyin tamamLanması için EL- Cebbar
   ŞefkatLi ve merhametLi oLmak için ER-Rahim, Er-Rahman
   Aranız açık bir arkadaşınızLa barışmak için CeLLe CeLeLahü
   İnsanLar arasında başı dik ve aLnı açık gezmek için EL- Hasib
   Size zarar verecek kişiLerin sizden uzakLaşması için Ed- Darr
   BaşkaLarını duygu ve düşünceLerini anLamak için EL Müheymin
   Birinin gücü ve varLığı karşısında zayıf kaLmamak için EL-MüziLL
   BaşLadığınız bir işi başarıyLa sonuna kadar götürmek için EL-VekiL
   ZihinseL,ruhsaL ve bedenseL oLarak organize oLmak için EL-Kayyum
   Herhangi bir konuda hakLı oLduğunuzu ispatLamak için EL- Hakem
   Birine yaptırmak istediğiniz işinizin koLayLıkLa oLması için EL-Rezzak
   Maddi ve manevi anLamda sıkıntıya düşmemek için EL-Muğni, En-Nafi
   OLmadık yerden başınıza feLaketLerin geLmemesi için EL -Mani, Es-SeLam
   "Esmâ'uL hüsnâ biLgisi, ALLAH-âLem iLişkisine ışık tutması ve sonuçta ALLAH'ı tanıtması açısından önem taşımaktadır" diyen yazar Niyazi ALtıLar, EsmaüL Hüsna'nın insanı mutLuLuğa, huzura, sağLığa ve başarıya uLaştıran bir enerji ve şifa kaynağı oLduğunu savunuyor ve özeLLikLerini şöyLe sıraLıyor:
   "EsmaüL Hüsna, insanın içinde eksik oLan enerjiLeri tamamLar, zarar veren negatif enerjiLeri de yok eder ve kişiyi rahatLatır.Çünkü EsmaüL Hüsna;Sizde ALLAH hakkında yüceLik ve aşkınLık hissi uyandırır.KaLpLere huzur ve sükûn verir, Lütuf ve rahmet ümidi teLkin eder.
   EsmaüL Hüsna, fizikseL, psikoLojik ve zihinseL sorunLarın çözümLenmesine yardım etmesi ve diğer pozitif etkiLeri hem iş yaşamında hem duygusaL yaşamınızda hem de sosyaL iLişkiLerinizde sizi destekLeyecek ve çok daha mutLu bir insan oLmanıza yardım edecektir.
   Yüce Yaratıcı, kâinat ağacının meyvesi oLan insanın kaLbini kendine bir nevi arş yapmış, Hadis-i Kudsîde “Yere göğe sığmam, mü'min kuLumun kaLbine sığarım” buyurarak ona ne kadar önem verdiğini çok açık bir şekiLde göstermiş. Bu sebepLe insan kaLbi de yaLnız ve yaLnız Ona yöneLmekLe ve OnunLa oLmakLa huzura erebiLiyor. Kur'an-ı Kerim'de, “Dikkat edin! KaLpLer ancak ALLAH'ın zikri iLe mutmain oLur, huzura kavuşur!” (Ra'd Suresi, Ayet:2

   Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.   METİN ALKAN

                                                                 EĞİTİMCİ YAZAR

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
BÜYÜK SELÇUKLU SULTANI MELİKŞAH
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Uygur Türkü kardeşlerimden dinlediklerim Fetö Frarisi Fuat Avni Lakaplı Aydoğan Vatandaşın Mesai Arkadaşı Mustafa Aydın Dosya Tv Neden Panikledi? NE OLDUYSA O KARARDAN SONRA OLDU Diriliş Postası Yazarı, Dosya Tv ve Oda Tv İş Birliği İle Ortaya Atılan Bir Kumpas Daha Deşifre Oldu!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim