Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

İŞİDİN İSLAMLA ALAKASI YOK.. HAÇLI RUHUDUR...

10 Ekim 2016, 15:27

            İŞİDİN İSLAMLA ALAKASI YOK.. HAÇLI  RUHUDUR...

                                                 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

   İşid’in yaptıklarının ve terörün İSLAM’LA alakası varmı? Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym
Rahman Rahim Allah'ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm, PEYGAMBER EFENDİMİZ’in ve onun pak âlinin ve ashabının tümüne..
ve mâ tevfîkî illâ billâh, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb selamun aleyküm rahmetullahi ve berakatühü
   Bu konuyu okuduğunuzda işid,elkaide gibi aslında İSLAMLA alakası olmayan terör ürgütleri yüzünden MÜBAREK DİNİMİZ HAZRETİ İSLAM”A zaman atılmaya çalışılan terör iftirasının gerçekten ne kadar uzak olduğunu,CENAB”I ALLAH CELLE CELALÜH”ÜN hangi hallerde ve nasıl savaşmaya izin verdiğini okuyacaksınız.
   Değerli kardeşler bildiğiniz gibi son zamanlarda hem üllemizin,hemde dünyanın gündemine oturan bir şey var.Elkaide belası bitti derken İşid diye bir örgüt ortaya çıktı ve biz İslam mücahitiyiz diye ortalığı kasıp kavuruyor.
   Müslüman olanları,gayri müslimleri ALLAH’IN MÜBAREK ismini ağızlarına alarak öldürüyorlar.ve hatta bütün Müslümanları kendilerine katılmaya çağırıyorlar.tabiki kendilerine verdikleri bu İslami hava ve güya Şeriata uyarak yaptıkları cezalandırma işleri sebebi ile bazılarının ekmeğine yağ sürdüler İslam ve terör yan yana anılmaya başlandı yine.
   Şimdi bu durum 2 soruyu vucuda getiriyor.1.İşidin yaptığı İslam’a uyuyormu? 2.YÜCE DİNİMİZ HAZRETİ İSLAM’I terör ile yan yana zikredenler haklımı?bu sorulara HAZRETİ İSLAM'A bakarak cevapları bulmaya çalışalım İnşaALLAHURRAHMAN.
   Evet bu işid bizi kendine çağırıyor çünkü HAZRETİ İSLAM için Cihad yapmamız gerekiyormuş.şimdi öncelikle cihad nedir onu öğrenelim sonra işidin bizi çağırdığı şey cihadmıdır değilmidir ona bakalım.tabiki sadece işid için değil istisnasız diğer bütün terör örgütleri içinde geçerli bu incelememiz!
   Cihad Nedir:Cihad İslam Alimlerinin açıklamalarına göre "Cihad CENABI ALLAH CELLE CELALÜH için yapılan her türlü faaliyet ve hareketlerin tümüdür.hakkı üstün kılmaya çalışmaktır,cihad dinin aksiyonudur,hamle gücüdür. Yazıdanda anlayacağınız üzere cihad yalnızca silahlı mücadele değildir.bir mü’min’nin CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH için hakkı,adaleti,doğruyu,güzeli üstün tutmak için yaptığı hareketlerden,kıldığı namazdan tutunda,verdiği sadakaya,tuttuğu oruca kadar,nefsi ve şeytanı ile yaptığı bütün mücadelerler CİHADDIR.silahlı mücadele ise cihadın bir cüzü’dür,bir parçasıdır ancak...ve cihadın önemli bir yönü şudur cihad islam devleti tarafından belli prosüdürlere göre ilan edilebilir yani terör örgütlerinde olduğu gibi başıbozuk birkaç kişi bir araya gelip cihad ilan edemez.ilan etseler bile bu cihad olmaz!
   Peki HAZRETİ İSLAM’DA silahlı mücadele ne zaman ve hangi şartlar altında yapılabilir?şüphesiz sizde takdir edersiniz ki bunu anlamak için SEVGİLİ CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN KİTABI HAZRETİ KUR’AN’A ve SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN HADİSİ ŞERİFLERİNE bakmamız gereklidir.ohalde Bismillahirrahmanirrahim deyip işe başlayalım:
   HAZRETİ KUR’AN’DA silahla mücadele hususunda karşımıza çıkan ilk Ayeti Kerime şu:
   estei’üzü billah
   Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez.(2.Sure bakara 190.ayet)

Lütfen şu ayete insaf gözü ile bakınız sadece şu ayete bile insafla,mantıkla baksak dahi işi anlamamıza HAZRETİ İSLAM'IN terörle alakasının olmadığını anlamaya yetecektir.ayet ne buyuruyor dikkat ediniz
   estei’üzü billah
   Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez.(2.Sure bakara 190.ayet)
   Şu halde herhangi şekilde HAZRETİ KUR'ANA göre Cihad yapabilmek için en öncelikli şart bize savaş açılması.öyle ise bu durumda bize savaş açılmazsa savaş açmamıza izin verilmiyor demektir.peki bu öncelikli şart dışında savaşmaya,saldırıya izin yokmu?var İSLAMİ saldırı şekli belli "haksız saldırıda bulunmayın"evet bir saldırıda bulunulacaksa haklı!!! bir sebebi olması lazım neden ayet buyuruyorki: "Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez.”
   Peki bu haklı saldırı kime olabilir ayet bir tanesini zikrediyor zaten "Size savaş açanlarla..."yani nefsi müdafaa yaparak.
   CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH  buyuruyorki Haksız saldırıda bulunmayın.Çünkü Haksız saldırda bulunanları sevmem diyor.CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN sevmediği işleri yapmak günahtır,günahın karşılığı ise cehennemdir!
   Silahla yapılacak Cihadı anlatan Bir diğer ayet yukarıda anlamaya çalıştığımız ayetten hemen sonra geliyor bakalım:
   estei’üzü billah
   Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın . Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.(2.Sure bakara 193.ayet)

   Evet bu ayeti İSLAM’A terör iftirasını atmaya çalışanlar yada insanları kandırıp cihad yerine teröre çağıranlar şöyle manalandırıyorlar.ayetin başını alarak (Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın .) sanki CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN dini olan HAZRETİ İSLAM’A inananlardan başkası kalmayıncaya kadar çarpışın,sizden olmayan hatta size katılmayan herkesi öldürün diyormuşçasına insanlara lanse ediyorlar.oysa CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH ayetin geri kalan kısmında ne buyuruyor . Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak  zalimlere karşıdır.Vazgeçerlerse onlara düşmanlık etmeyin.düşmanlık ise yalnızca zalimleredir buyuruyor. Evet düşmanlık size saldıranlara karşıdır, zulüm yapanlara karşıdır  buyuruyor ayetler.Öyle canınızın istediğini öldürebilirsiniz demiyor.ama bu ayeti kerimede CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH öyle bir kelime buyuruyorki aslında konudaki belkide en önemli kelime o.nedir o? “Fitne”
   Peki fitne ne demek.Fitne içinde toplum hayatına kasteden bir çok şeyi kapsayan çok yönlü bir kelimedir.bunların arasında “bozgunculuk,bölücülük ve anarşizm’de vardır.”CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH insanlara zarar verebilecek olan hiçbir fitne yani zalimce,teröristçe tutum ve hareketler kalmayıncaya yani din yalnız KENDİ YÜCE ZATININ oluncaya kadar savaşın buyuruyor.burada CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH din yalnız benim olursa yani İSLAM varsa fitne,terör,anarşide olmaz,olamaz diyor!evet burada dikkat etmemiz gereken şey bu...
Ayete dikkat ederseniz  CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH  kendi dinini fitnenin yani terörün her türlüsünün zıttı olduğunu KENDİ YÜCE ZAT’ININ Dininin hakim olduğu zamanın hiçbir fitnenin kalmadığı zaman olduğunu buyuruyor!!!
  "Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar."!
   Bakara suresinde ard arda gelen bu iki ayetten sonra dikkat edeceğimiz diğer ayet ise şu:
   estei’üzü billah
Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda: "Ey Rabbimiz! bizleri bu halkı zâlim olan memleketten çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı gönder" diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz
Nisa-75)

   Dikkat ediniz CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH incelediğimiz ilk ayette Fitne ile savaşmayı,saldıranlara savaş açmayı,haksız saldırıda bulunma-mayı,düşmanlığın yalnız zalimlere olduğunu emretmişti bu ayette ise çok sıradışı bir şeyi emrediyor Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda ... zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz Nisa-75)
   Ayet size tanıdık bir şeyleri çağrıştırıyormu? -"Barış ve özgürlük için Savaş!"  evet şimdi herkesin diline doladığı ama hiçkimsenin uğrunda savaşmadığı bir şeyi emrediyor yani zayıf,güçsüz insanlar uğrunda savaşmayı emrediyor CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH size ne oluyorda masum ve mazlumları kurtarmıyorsunuz diyor!
   PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM buyuruyorlar ki :
“Allah'dan başka yardımcı bulamayan çaresiz kimselere zulüm edenlere karış Allah'ın gazabı daha şiddetlidir.”
   ( - "Barış ve özgürlük için Savaş!"- sözünü diline dolayanlar tam tersi menfaatleri ve caniliğini tatmin etmek için savaşıyor günümüzde.israil,abd gibi zalimler ve onlara katılan diğer avrupa ülkeleri,japonya ülkeler fırsat buldukça sergiliyorlar böyle şeyleri mesala.zaten HAŞA ve KELLA bu HAZRETİ İSLAM"I diline dolayan terör örgütlerinide geri planda onlar kurup yönetmektedirler biraz agah olan biraz dünayada dönenlerden haberi olanlar bunu biliyor zaten.hatta bunu kendilerinden olanlar bile itiraf ediyor 2011 de ikiz kule saldırısının amerikanın kendi oyunu olduğunu anlatan bir yapımcı olan Michael Moore"un Fahrenheit 9/11 adlı belgeseli buna bir kanıttır)
   Şimdi yukarıdaki ayeti unutmadan terörün ne olduğunu bir hatırlayalım terör haksız saldırılarda bulunarak,hiç kimseye saldırmayan zavallı ve masum insanları zalimce,haksızca öldürmektir değilmi?CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH buraya kadar incelediğimiz ayetlerde bize saldıranlarla,zalimlerle,fitne ile savaşmayı yani terörle savaşmayı emrediyorken birde üstüne ekliyor zulme uğramışlar uğrunda neden savaşmıyorsunuz? !!!
   İşidin yada başka terör örgütlerinin bizi çağırdığı şeye benzeyen bir şey bulamadık AYETİ KERİME'LERDE hele törerle hiç alakası olmayan hatta teröre zıt şeylerle ve hatta barış ve özgürlük için savaşmayla alakalı şeylerle karşılaştık ayetlerde dikkatinizi çekmek istiyorum.
   Şimdi buraya kadar ayetlerde sürekli tekrar edilen bir cümle var nedir o cümle işte şu:"Allah yolunda" peki ne demektir ALLAH yolunda savaşmak?şimdiye kadar ayetlerde cihadın son derece makul şeyler olunca yapılabileceğini(nefsi müdafaa),zalimler ve terör(fitne) ile yapılması gerektiğini haksız saldırıda bulunamayacağımızı,hatta CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN barış ve gerçek özgürlük için savaşmayı yani tüm hayırlar için savaşmayı emrettiğini görmüştük değilmi?işte bu kelime yani "ALLAH yolunda savaşmak" kelimesi aslında hepsini kapsayan bir kelime öbeği.
   CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN yolunda savaşmak demek yalnız O'NUN YÜCE ZATI CELLE CELALÜH'ün rızasını gözeterek savaşmaktır.yani toprak elde etmek,yeraltı ve yer üstü(petrol,doğalgaz,değerli madenler) para,mal,mülk için değil sırf CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN hoşnutluğu için savaşmak demektir.Şimdi diyebilirsiniz PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN kurduğu devlet ve diğer müslüman devletler toprak ve o topraktaki zenginlikleri elde etmişler.evet bunu yapmışlardır.Ama elde ettikleri zenginlikleri öncelikle CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH için elde etmişlerdir.elde ettikleri topraklarıda haksız saldırıda bulunmadan!zalimlerle savaşarak,mazlumları kurtarmak için savaşarak!fitne yani terörle savaşarak!ve düşmanlığı yalnız zalimlere yaparak elde ettiler.bunun dışında hareket eden bir müslüman CENAB”I ALLAH CELLE CELAÜH”ÜN dinine uymuyor demektir.dine uygun hareket etmyenlerin kötü davranışları yüzünden -Gerçek Barış Dini HAZRETİ İSLAM- suçlanamaz masumdur!zerre kadar insafı olan aksini söylemeyecektir.
   Tabiki CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH için savaşmanın cihad etmenin daha bir çok yönü vardır ve hepside güzelliktir,iyiliktir biz burada ancak elimizden geldiği kadar,dar idrakimizle,bakış açımızla zikredebildik.bu konu hakkında güvenilir yani PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM"İN sünnetlerini inkar etmeyen islam alimlerine sorunuz.
   estei’üzü billah
   Gözler O'nu görüp) idrak edemez. O ise bütün gözleri idrak eder. Ve O latîftir, habîrdir.

En’âm Sure-i Celilesi / 103.Ayeti Kerime
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
   (AYETİ KERİMELER kuranmeali.com)
   ALLAH’U ALEM (CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH en doğrusunu bilir.)ALLAH’U ZÜLCELALE sonsuz sınırsız hamd şükür ve istiğfarı tevbe, PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E, EHLİBEYT ve ASHABINA sonsuz sınırsız salatu selam olsun.CENAB’I MEVLA bizi affetsin,bağışlasın mağfiret ve hidayete erdirip orada daim etsin azabından korusun,sonsuz rahmetine ve Cennetine dahil etsin.her türlü şerden daima korusun bizlere darda kalmışlara yardım etsin amin.hakkınızı helal edin selam ve dua ile...

             METİN ALKAN

           EĞİTİMCİ YAZAR

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
BÜYÜK SELÇUKLU SULTANI MELİKŞAH
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Uygur Türkü kardeşlerimden dinlediklerim Fetö Frarisi Fuat Avni Lakaplı Aydoğan Vatandaşın Mesai Arkadaşı Mustafa Aydın Dosya Tv Neden Panikledi? NE OLDUYSA O KARARDAN SONRA OLDU Diriliş Postası Yazarı, Dosya Tv ve Oda Tv İş Birliği İle Ortaya Atılan Bir Kumpas Daha Deşifre Oldu!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim