Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

İLK YAZILAN BESMELEDİR

10 Ekim 2016, 15:20

                         İLK YAZILAN BESMELEDİR

                              Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  E'ûzü okumak, (E'ûzü billâhi mineş-şeytânirracîm), Besmele okumak ise,(Bismillâhirrahmânirrahîm)  demektir.
 İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir.
   Müminler, Besmele yardımı ile, Sırâttan geçer.
   Cennet davetiyesinin imzası Besmeledir. "Peygamberimiz, (Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır)." buyurdu.
Abdüllah ibni Mes'ûd (Cehennemde azap yapan 19 melekten kurtulmak isteyen, Besmele okusun! Besmele, ondokuz harftir). Buyuyor.
   Hadis-i şerifte, (Kur'an-ı kerime saygı göstermek, E'ûzü okuyarak başlamakla olur ve Kur'an-ı kerimin anahtarı, Besmeledir) buyuruldu.
Sure okurken, Eûzü Besmele okunur.
Ayet-i kerime okurken, âlimlerin çoğuna göre, yalnız Eûzü okunur.
   Sure veya ayet okumaya başlarken Eûzü okumak vacip, Fâtiha okumaya başlarken Besmele okumak da vaciptir. Diğer surelere başlarken Besmele okumak sünnettir.
   Namazda, Sübhâneke okuduktan sonra Eûzü Besmele okumak sünnettir.
Allahü teâlâ, (Kur'an-ı kerim okuyacağın zaman E'ûzü... söyle) buyuruyor. (Nahl 97)

 Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür.
   İyi işlere Besmele ile başlamalıdır!
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) [Beyhekî]
   (Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.) [Deylemî]
   (Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, "Bu eve girmeme imkân yok" der, dönüp gider.) [Tibyan]
   (Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.) [İ. Rafii]
   (Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.) [Taberânî]
   (Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace]
   (Sıkıntıya düşen, "Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemî]
   (Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ cehennemden çıkarır.) [Tergibussalat]
   (Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) [Tergibussalat]
   (Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) [İ. Ebid-dünya]
   (Helâya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) bismillahi euzu billahi minenricsi vel habaisi
[T. Salat]
   (Besmele yazılı bir kâğıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır.) [Tergibussalat]
   (Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) [İbni Sünnî]
   (Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!) [Taberânî]
   (Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!) [İbni Sünnî]
 Besmelenin Faziletleri
   1 - Hayır olanı istemek, şer olanı defetmek, bir niyetin ve amacın meydana gelmesi için 7 gün, özellikle 7 geceyi takiben gece yarısından sonra okunur. Tam inançla 786 defa "Bismillahirrahmanirrahim" okuyan kimsenin Allah'ın izniyle bütün maksadı ve dileği kabul olunur.
   2 - Her gece yatağına yatmadan önce 21 defa "Bismillahirrahmanirrahim" okuyan kimse o gece sabaha kadar şeytanın şerrinden, hırsızlıktan, ansızın ölmekten ve bütün bela ver afetten korunur.
   3 - Karşısına çıkmaya mecbur  olduğu bir zorbanın zulüm ve baskısına karşı çaresiz kalmaktan korkan kimse onun karşısına çıkarken temiz bir kalp ve tam bir inanç ile 50 defa "Bismillahirrahmanirrahim" okuyup yanına girdiği zaman gizlice yüzüne doğru üflerse Cenabı Hak o zorbayı, perişan eder, okunan besmelenin etkisi zalimin kalbini işgal eder ve şerrinden kurtulur.
   4 - Güneş doğarken, güneşe karşı oturup 300 defa "Bismillahirrahmanirrahim" ve o miktarda salat ve selamı okuya kimseye Allah Teala ümit etmediği yerden istediğini yollar. Bir sene boyunca buna devam eden kimse senenin sonuna kadar zengin olur. Okuduğu besmelenin ve salatın selamın bereketiyle her teşebbüsünde başarı olarak büyük bir servet elde eder.
   5 - Zekası zayıf olan bir kimseye, üzerine 786 defa "Bismillahirrahmanirrahim" okunmuş sudan 7 gün sabah güneş doğarken içirilirse zekası açılır ve her işittiğini belleğine kaydeder.
   6 - Rızkı dar, kısıtlı ve karı az olan kimse gül suyunda bekletilmiş misk ve safran ile bir parca ceylan derisi üzerine 121 defa "Bismillahirrahmanirrahim" ( Arapça yazıyla yazılmalı) UD veya amberle  tütsüledikten sonra üzerinde taşırsa Cenabı Hak ona rızık kapılarını açar, geliri arta ve darlıktan kurtulur
Bir borçlu kimse bu işlemi yaparsa Allah'ın izniyle borcundan kurtulur ve her bir kotülükten korunur.
   7 - Şişeden bir kadehin iç tarafına 40 defa arapça "Bismillahirrahmanirrahim" yazılıp zemzem veya tatlı kuyu suyuyla doldurulup yazılar kaybolunca bir hastaya içirilirse  Cenabı Hak besmelenin bereketiyle o hastaya sağlık verir
   8 - Çocuk doğururken güçlük çeken bir kadına 7. maddede tarif edildiği şekilde "Bismillahirrahmanirrahim" suyu içirilirse kolay doğum yapar ve sıkıntıdan kurtulur.
   9 - Bir kağıt üzerine 35 defa "Bismillahirrahmanirrahim" yazılıp bir eve asılırsa oraya cin ve şeytan girmez bereket artar. Bu kağıt bir dükkana asılırsa müşterisi çoğalır, geliri ve karı artar, düşman kötü gözle bakanların nazarlarından korunur.
 Besmeleyle ilgili bir kıssa
   Saliha bir kadının, münafık ve cahil bir kocası vardı. Bu kadın " Bismillahirrahmanirrahim " diye besmele çekmeden, hiçbir işine başlamazdı. Kocası,onun bu haline kızar, kadıncağıza yapmadığı eziyeti bırakmazdı. O saliha kadın ise, kocasının eza ve cefalarına sabreder ve onun doğru yola gelmesi için Allah'a dua ederdi.
   Birgün,kadının kocası iyice öfkelenmişti..Karısına yapacağı eziyet ve kötülük için bir bahane arıyor ve kendi kendine :
" Şuna bir oyun çevireyimde görsün ; bakalım onu rezil olmaktan kim kurtaracak ? " diye söylenip duruyordu. Başkalarına açıkça söyleyemediği inkarcılığı,artık bütün çirkinliğiyle,içinde dolup taşmıştı.
   Hanımını çağırdı,ona bir kese altın vererek :
   - Bunu iyi sakla !!! diye tenbih etti
. Kadında kocasının emri üzerine hemen gitti,besmeleyi çekerek keseyi iyice sakladı. Bu arada kocasıda onu gizlice takip ediyordu. Sonra karısının haberi olmadan keseyi, karısının sakladığı yerden aldı. İçindeki altınları boşaltarak, keseyi derin bir kuyuya attı. Aradan çok geçmeden karısını çağırdı ve :
   - Sana verdiğim bir kese altını hemen getir
. dedi.
Kadın koştu ; keseyi sakladığı yere,
   " Bismillahirrahmanirrahim " diyerek elini uzattı.

Tam o anda, Allahu Tealanın emriyle, kese kadının sakladığı yerde içindeki altınlarla beraber aynen duruyordu. Islanan keseden suları damlıyordu. Kadın kesenin neden ıslak olduğunu anlayamadı ve keseyi kocasına getirdi. Adam içi altınla dolu keseyi görünce çok şaşırdı ve karısının söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu anladı.
Sonra karısına ;
   - Sana çok zulmettim,çok canını yaktım,beni affet. diye yalvarmaya başladı. Allah'a tevbe ve istiğfar etti. İbadetlerine bağlı bir insan oldu. O günden sonra dua ve yakarışlarında hep şöyle derdi ;
   - Ya Rabbi ! Bana dünyam ve ahiretim için hayırlı, Saliha bir kadını eş olarak verdiğin için,sana hakkıyle şükretmekten acizdim,beni affet Alah'ım...
O saliha kadın ise ;
   - Ya Rabbi ! Sana şükürler olsun ki,duamı kabul edip kocamı salihlerden eyledin,diye dua ediyordu.
Bu hikayeden alınacak ibretler ve çıkarılacak hikmetler çoktur.Büyükler demişlerki ; " Sabrın kendisi acıdır,lakin meyvesi tatlıdır."
Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerenize olsun.     METİN ALKAN

                                                                    EĞİTİMCİ YAZAR

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
BÜYÜK SELÇUKLU SULTANI MELİKŞAH
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Uygur Türkü kardeşlerimden dinlediklerim Fetö Frarisi Fuat Avni Lakaplı Aydoğan Vatandaşın Mesai Arkadaşı Mustafa Aydın Dosya Tv Neden Panikledi? NE OLDUYSA O KARARDAN SONRA OLDU Diriliş Postası Yazarı, Dosya Tv ve Oda Tv İş Birliği İle Ortaya Atılan Bir Kumpas Daha Deşifre Oldu!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim