Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

Hz.MUHAMMED(sav) Rahmetellil Alemin

13 Ocak 2016, 12:02

Kur`an, Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) için, “Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn” yani, "Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 21/107) buyuruyor.

 

Resul-i Ekrem (s.a.v.)efendimiz neseb itibariyle peygamberlerin babası Hz. İbrahim’in muhterem refikası Hacer validemizden doğma, Allah’a adanma şerefini haiz Hz. İsmail’in soyundan olup, arada geçen babalarından yedi dedesinin adları şunlardır. Merre, Kelab, Kusay, Abdi Menaf, Haşim, Abdul Muttalip ve Abdullah tır.

 

Efendimizin muhterem babası Abdullah, zemzemin bulunması esnasında babası Abdulmuttalib’in bir duası ve bu duanın kabulü neticesinde dedesi Hz. İsmail gibi Allah’a kurban olarak adanmış, ancak çekilen kur-a neticesinde yüz deve fidyesi karşılığında kurtulmuştur.

 

Bu asil pak ve necip soydan efendimiz (miladi) 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de dünyayı teşrif buyurdular. Arabi Rebi-ul evvel ayının on ikisine denk gelen bir Pazartesi gecesi seher vaktinde dünyayı teşrif buyurdu. ( Arapça tabiriyle “gece isneyn gecesi” ) mevlit yazarı Süleyman Çelebi’nin tarifi ile “Ol saatte doğdu ol sultanı din nura gark oldu semavatu zemin”

 

Efendimizin muhterem babası Abdullah yine Mekke’nin soylu ailelerinden olan Veh-b bin Abdi Menafın kızı Hz. Amine validemizle evlendiğinin ilk aylarında Şam seferine giderken Medine’de hastalanarak irtihal etmişlerdir.

 

Babasını dünya gözü ile hiç görmemiş olan efendimiz (Sav.) dünyayı teşriflerinde insanlığın kaderini değiştirecek olan kutlu doğum gecesinde bazılarını aşağıda sayacağımız şu harika haller vuku bulmuştur.

 

Çok parlak bir yıldız doğdu. Kisranın sarayının on dört sütunu yıkıldı. Bin seneden beri sönmemesine azami dikkat gösterilerek yakılan Mecusilerin ateşi söndü. Kabe içindeki perçinli putlar yıkıldı. Sava gölü kurudu. (Vs.)

 

Efendimiz yukarıda zikrettiğimiz tarihte dünyayı teşrif buyurduktan sonra bir hafta kadar annesi Amine tarafından emzirilip amcası Hz. Hamza’yı da emzirmiş olan Ebu Lehebin cariyesi Süveybe tarafından günlerce emzirildi. Ta ki Sad kabilesinden Halime isimli süt anneye verilinceye kadar.

 

Birçok harika haller ile dolu olan bebeklik dönemi içinde dört yıl sonra Mekke’ye ve annesine kavuşuyor. İki yıl gibi anne şefkat ve muhabbetiyle mesrurane yaşarken, annesi Medine’de bulunan babasının kabrini ve akrabalarını ziyaret etmek üzere Efendimizi’de yanına alarak dadısı Ümmü Eymen’nin refakatında Medine ye doğru son yolculuğuna çıktı.

 

Medine de hastalanarak dönüş yolu üzerinde Ebva denilen bir köy yakınlarında amansız hastalığa yenik düşerek Allah’ın habibini Allah’a emanet ederek Allah’a yürüdü. Şairin dediği gibi( Ey Ebva da yatan ölü, Bahçende açıldı dünyanın en güzel gülü.) O gülü Muhammedi’ yi doya, doya koklamadan efendimizi altı yaşında iken dedesi Abdul Muttalib’in himayesine bırakarak her fani gibi şu fani âlemi terk ederek âlemi ervaha göç etti.

 

Abdul Muttalib adını verdiği ve canı gibi sevdiği ciğer paresi torunu Hz.Muhammedi (Sav.) şefkat kanatları altına alarak 578 tarihinde seksenini aşkın bir yaşta emaneti diğer bir şefkat kahramanı merhamet abidesi olan oğlu Ebu Talibe devrederek hakkın rahmetine kavuştu. Bu arada efendimizde sekiz yaşlarında bulunmakta idi.

 

Ebutalib efendimizin amcası, Hz. Alinin babası olup dar gelirli ama gönül zengini bir insan idi. Efendimiz (Sav.) on iki yaşında iken amcası ile birlikte ilk seferini Şam’a yapmış, fakat Şam ile Kudüs arasında Busra denile bir bölgede yaşamakta bulunan Bahira adındaki bilge bir rahip tarafından fark edilerek Yahudilerin zarar verebilecekleri endişesiyle yoldan geriye döndürülmüştür.

 

Efendimizin o güne kadar fark edilen peygamberlik alametlerinin başlıcalılarını şöylece sayabiliriz.

 

İki omuzu arasında irice ve kırmızımtırak üstü tüylü nübüvvet mührü denilen bir benin bulunması.

 

Bir bulutun başı üstünde devamlı olarak takip etmesi.

 

Gittiği her yerde huzur ve bereket görülmesi.

 

Putlarla yemin etmemesi, onlara tapınmaması ve onları hiç sevmediği gibi onlardan nefret etmesi.

 

Ahlakındaki yükseklik, güzellik ve dürüstlük.(Vs.)

 

 

 

Peygamber efendimiz (sav.) yirmi yaşlarında iken Mekke’de yabancı tüccarlara zülum edenlere engel olmak üzere Mekke’nin ileri gelen saygın yaşlılarından teşekkül eden Hılfıl fudul’a (fazılların yemini) üye olarak alındı ve birçok zalimin zulmüne dur denildi.

 

Efendimiz ikinci seferini Mekke’nin soylu ve zengin hanımlarından olan Hüveylid’in kızı Hatice’nin malların satma ve ticari işlerini takip etme adına Şam’a yaptı.

 

Şam seferinden sonra Hatice’nin itimat ve muhabbetini kazandığından yakınları tarafından evlenmeleri için girişimlerde bulunuldu.

 

Efendimiz 595 yılında ilk evliliğini yirmi beş yaşında iken kırk yaşında bir dul olan Hz. Hatice validemiz ile gerçekleştirdi.

 

Bu mutlu ve bereketli izdivaçtan, Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah adında altı çocuğu dünyaya geldi.

 

Otuz sekiz yaşına kadar geçen nurlu ve bereketli harika hallerle dolu bir yaşamı müteakip artık ilahi iltifat semanın kapılarını habibine aralamaya ve kutlu vazifenin mesajlarını vermeye başladı.

 

Sadık rüyalar bir birini takip ederken insanlardan uzaklaşıp yalnız kalma arzusu onu (Sav.) nübüvvet nurunun sağanak, sağanak geleceği Hira’ya doğru çekiyordu.

 

Gaipten duyduğu sesler ve gördüğü ışıklar ona kırk yıllık o nezih olgunlaşma sürecinin şecere-i Tuba-i cennet meyvesini insanlığa sunmaya hazır bir hale geldiğinin müjdesini veriyordu.

 

Şair bu kutsi hadiseyi şöyle ifade eder .”kırk yaşına girdi Ahmet Peygamber oldu Muhammet”

 

Ramazan ayının on altıncı gecesi geride kalmış İdi Efendimizin dünyayı teşrif buyurduğu gibi, yine bir pazartesi yine bir seher vakti idi. Bülbüller sazda, güller niyazda, ağaçlar namazda, kâinat ise “İKRA” ilahi mesajına mazhar olmanın mutluluğu ile sosuz bir hazda idi.

 

Ve semanın kapıları aralanıyor.

 

Cibrili Emin ilk ilahi mesaj olan Alak Sure-i celilesinin beş ayeti kerimesini insanlık âlemini temsilen beşere tebliğ edilmek üzere efendimize okutarak yirmi üç yıl devam edecek olan kutsi vazifesinin ilk adımını atıp, ilk emanetini teslim ediyordu.

 

İsa A.s.dan buyana zulmetlerle kararmış olan beşeriyet ufkuna Muhammet (Asv.) burcundan Kur-an güneşi doğuyor ve artık kıyamete kadar insanlığı saadeti dareynle(iki dünya saadeti) müjdeliyordu

 

“Yaeyyuhel mudessiru kum feenzir” emriyle artık olgunlaşma döneminin bittiğini, olgunlaştırma vazifesinin başlama sıtardını veriyordu.

 

Bütün insanlığın dünyevi ve uhrevi sadet ve mutluluğuna esas teşkil edecek olan ilahi talimatların tatbikatı ile dolu yirmi üç yıl sürecek olan peygamberlik hayatı müşriklerin tahammül edilemez ağır baskıları altında yokluklar, kıtlıklar, hicret ve savaşlarla 632 tarihine kadar bütün insanlık alemine,

 

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş sayılamazsınız”.

 

“ Bir insanı katleden bütün insanları katletmiş gibidir.”

 

"Mü-min, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir."

 

Diyerek Kendisi gibi sevgi ve şefkat kahramanı nesillerin insanlık sahnesinde yer alabilmesi için cihan paha sözleri ve takdire şayan örnek davranışlarıyla insanlara kardeş olmalarını ve kardeşçe yaşamaları gerektiğini telkin ve tavsiye ediyordu.

 

" Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah`ın izniyle Allah`a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik." (Ahzap, 33/45 ve 46)

 

Evet o şerefi nev-i insan ve ferid-i kevn-i zaman atmış üç yaşında Medine-i münevvere’de (Allahümme errefikul ala) diyerek bizleri ötede karşılamak üzere ( bu dar-ı faniden baki aleme intikal ederken ) kıyamete kadar insanlığın güzidelerinin gönlünde otağını kurup Rabbini tercih etti. Gönlümüzden değil ama aramızdan ayrıldı.

 

Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin

Hatice Başkan

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
VİDEO GALERİ
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
ÜMMETİN EMİNİ EBU UBEYDE BiN CERRAH
Y
ferit karasu
YÜREĞİM DEKİ ŞEHİR
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
BİR DOST PENCEREMDEN TÜRKİYEDE HANGİ NURCU KOLLARI FETÖYE DESTEK VERİYOR 2022 RAPORU VE BELGELERİ REFERANDUM SEÇİMLERİ ÖNCESİ BOMBADA FETÖNÜN PARMAK İZLERİ!!! (1)
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim