Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

Gel Yan Gecelerde...

11 Kasım 2013, 02:20

O’nun adıyla…

AND OLSUN!

"Yöneldiği an geceye."(81/17- Tekvir s.)

And olsun!

"Geceye ve içinde barındırdı şeylere."(84/17 İnşikak s.)

Şanı yüce Allah doğru söyledi…

Kelamının aşkına… And ile vav aşkına…

 
         Gece… bir lütuf, bir muhasebe ve bir müjde…

         Gece… sanılan garip yalnızlık ve kimsesizlik; kör kuytuların demine atılan bir hece... Gündüze gebe müjde kimine göre veya canhıraş bir çığlık geçmişe... Bazen gelecek adına kaygılarla dolu bir kabus, maziye düşen ahların yankısı olurken; umulan mutlu neticelerin endişesi, bitmeyen tatlı hülyaların neşesidir  bazen…

         Nedir ki onu bir ayetin gölgesine bir yüce Kelamın andına düşüren?

         Nedir ki zamanın dilimlerini öteye atıp tılsımını üzerimize sindiren?

         Uzakları yakın eden, "Seven, sevdiği ile beraberdir" Hadis-i şerifine erdiren

        Nedir içinde ve dışında olanı kutsileştiren ?

        Neden «Sükûna erdiği zaman geceye …» (ed-Duhâ, 2) ve:" Kararmaya yüz tuttuğunda geceye; ağarmaya başladığında sabaha andolsun!» (et-Tekvir, 17-18)

         Gel Allah aşkına bu beyanın nicesine kulak ver!

         Bu sualin tefsirine cevap ver...

         Evet idraklerin seyri illallaha kapı araladığı, Settariyetinden Cemaline, Rahmaniyetinden Celaline (cc), sıfatı ayinesine bir tarif olduğu, tüm muhasebelerin birkaç saatte menfi, müspet sonuç bulduğu, dilenişlerin arttığı, lisan-ı sinenin yakarışlarını dinleyişlerin, ikramlar üstü ikramların vuslatına erildiği, günün tüm varlığının ağırlığının atıldığı, İlahi nağmeleri tadışların hazzına ulaşıldığı, zahiri karanlık, batını apaydın bir serzeniştir  o, adının yemine kalbolduğu, kalp olduğu gece…

       Gönlünüze neler fısıldar size yakınlığı ve sizinle münasebeti nasıldır gecenin bilemem...

       Âcizaneme dosttur, Dost'a götüren…

       Sanıldığı kadar karanlık değildir o.. Sanıldığı kadar kasvetli bir hal de değildir…

       Bağrında taşıdığı süslü ışık yumağı olan, bize umuttan bir huzme çalan Ay ve sayısı Allah'a malum, semadan hayatımızın tüm karanlıklarına göz kırpan, tatlı tebessümüyle yıldızlar bir Sânî Baki'nin, varlığımızın Var'ının ikramıdır .

      Yakınına çeker sukuta erdiğinde... Sevdanı yeniler, bir daha sevdalanırsın O'na...(cc)

      Bir adım daha... En içten... Can'a can olma yolunda...

     ve şuan odur O'nun aşkıyla yazdıran... Yazdıran Kendini... Yakın eden Kendine... O'dur zerreden küreye mensup Zat, O'dur Malikul mülk ve O'dur sebebi, yolu, sonu kendine çıkaran mutlak…

O'dur Kasıt, O'dur Maksut, O'dur Hak

O'dur Talip, O'dur Matlup, O'dur Hak

Habib O'dur, O'dur, Mahbup, O'dur Hak

O'dur Vacid, O'dur Mevcud, O'dur Hak

Yürü şandan geçip Hakk'a gidelim

Cemal-i ba kemale seyredelim

                                                 (M.ismet Garibullah ks risale-i kutsiye)

 beyitleriyle yükselmek var miraç öncesi leyli seyrin manasına... Uyanmak, dirilmek var Şems'in sözüyle:"Şaşarım seven insan nasıl uyur!"
 
       Öyle değil midir? "Muhabbet mahbubu görmeyi", onunla olmayı, onun sesini işitmeyi, varlığından öte varlarda onu hissetmeyi, onunla zaman dolsun, zaman o olsun, o zaten bende, ben de o olayımı hep arzular… Arzular ve bilir ki 'biri var beni görmekte'...

Mahbub bilindikçe, görüldükçe, hissine erildikçe muhabbeti kamçılar ve nihayetinde kendine çeker, hubb olur adı…

           Mahbupla aradaki hadler nasıl kalkar ki?
 
"Bir hadis-i şerifte 'şüphesiz ki kul namaza girdiği vakit onunla Rabbi arasındaki perde kalkar.' buyrulmuştur. Bu sebeple namaz müminin miracı olmuştur." [İmam Rabbani, Mektubat-ı Rabbani]

"Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim.Çünkü o, sizden önce yaşayan salihlerin âdetidir; Rabbinize yakınlık (vesîlesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefarettir, bedenden hastalığı kovucudur." Tirmizî, Da'avât 112, (3543, 3544).

Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir nafile olmak üzere uykudan kalk, Kur'ân ile teheccüd namazı kıl, Rabbinin seni bir makam-ı Mahmuda (şefaat makamına) göndermesi kesindir.(17/ 79)

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ “(Ey peygamber-i Ekber!) O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor ve secde edenler arasında dolaşmanı da…” (eş-Şuarâ, 218-219)

Ve üstad Bediüzzaman gibi bakmak "Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem âlem-i Berzahı ifham ile, ruh-u beşer rahmet-i Rahman'a ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise, kabir gecesinde ve Berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mün'im-i Hakikî'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ü senaya müstahak olduğunu ilân eder." (9.Söz:42)

    Seherlerde eser bâd-ı tecelli
    Uyan ey gözlerim vakt-i seherde(18.Söz:234)

     " Evet, ehlullah gecelerin sessizliğini çok iyi değerlendirmişler, ağlarını kurmuş ve hep tecelli avlamışlardır. Bu mânâda insanın ağı; teveccüh, nazar ve konsantrasyon da diyebileceğimiz im'ân-ı nazardır. Böyle bir im'ân-ı nazarla yoğunlaşabilen tecellî avcısının sinesine her zaman tasavvurları aşkın duygular akar, dilinden de daha önce kimsenin söylemediği kelimeler dökülür. Evet, insan tam teveccühe muvaffak olduğu böyle anlarda bazen öyle heyecan tufanları yaşar ki, âdeta Cenâb-ı Hakk'ın sonsuz kuvvetini yanına almış da, Allah'ın izniyle yerkürenin yörüngesini bile bir manivelayla değiştirebilecekmiş gibi olur." ["İlâhî Tecellîler – Tenha Koylar ve Geceler", Kırık Testi]

     Demek" gecesinin ihmalinde kişi, ihya etmedim seni ey lütuf, öyle ise sırtımda ölü bir gece var.' demeli...
"Güneş varıp gurûba kapanınca, 
Kakmalı bir taç gibi gül kırmızı;
Ve füsunlu mağrib ufku sarınca, 
Artar hummalı gönüllerin hızı. 
Gece sevdalı ruhların otağı
Gece âşıkların sırlı durağı 
Salınır reftâre mavi geceler, 
Sinelere neler fısıldar neler."

Bir büyüğümüz buyuruyor ki:" Ben bir gece teheccüd namazını geçirsem kendime münafık nazarıyla bakıyorum.,"
      Münafık kelimesi, nifaktan türemiştir. o ki"Günah ve onunla zedelenmişlik" anlamına gelir... 

Evvel 'em-bizzat beş vakit namazımızı geçiriyorsak, kusura bakmayalım, bizde biraz nifak alameti var demektir... Namazımızı geçirerek nifaka düşüyorsak, kusura bakmayalım bizden münafıklık sızıyor demektir...

Bir gece yarısı veya vakti imsakta yataktan zorlanarak kalkıyor, bunun lezzetinden çok elemini taşıyorsak kusura bakmayalım bizden biraz nifak kokusu geliyor demektir.

        Ey gece bizi sende edep eyle... Darmadağın duyguların, gaflete ram hissiyatın adanmışı değil; bizi sende seni var eden o Mahbub'a eren ve başı göğsünde, mahcubiyetiyle iki büklüm olan, başka kapı bilmeyip O'nda kalışlarımız, bağrına sığınışımız, yed-i kudretin yaralarımıza dokunuşunun anlamına varışlarımız eyle.. gel ey gece gül yüzümüze….  
 

"Cümle geceyi uyuma Kayyûm'u seversen
Tâ hay olasın Hayy ile ey cân gecelerde
Âşıklar uyumaz gece hem sen uyuma kim
Gönlün gözüne görüne Cânân gecelerde
Dil beyt-i Hudâdır onu pâk eyle sivâdan
Kasrına nüzûl eyler o Sultân gecelerde
Allah için ol halka mukârin gece gündüz
Ey Hakkı, nihân-ı aşk oduna yan gecelerde.."
Erzurumlu İbrahim Hakkı hz

  "  Doldur o şerâbdan, yine doldur, yine bir sun,

Dursun gece, ey dost onu durdur, ne olursun!..

Vur uykumu zincirlere vur, geçmesin ânlar.

Varmaz gecenin farkına, varmaz uyuyanlar…"

                                                  (Mevlânâ/Dîvân-ı Kebîr)  
 
       Ve sende ey Müslüman, Hakk'a teslim olan, sen ey kardeşim...  Gel sana deyişlerim var; al beni de yanına, gel yanalım yanalım gecelerde:
      
       "Karanlık gecelerde uyumayıp ağlayan ve "Aman yâ Rabbî nur ver!" diye feryad eden, âşık ve sadıkların ızdırab ve imdadına koş. Onlara ümid ve teselli ve neşe ve nur ver. Kör ve sağır, mağlub ve meftun olan ehl-i tabiat ve şirki medrese-i nur-u imana ve Hâlık-ı Arz ve Semavat olan Hazret-i Rahman-ı Rahîm'e çağır." (Konferans:89)
 
                                                     Gelin yanalım gecelerde….

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
VİDEO GALERİ
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
ÜMMETİN EMİNİ EBU UBEYDE BiN CERRAH
Y
ferit karasu
YÜREĞİM DEKİ ŞEHİR
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
BİR DOST PENCEREMDEN TÜRKİYEDE HANGİ NURCU KOLLARI FETÖYE DESTEK VERİYOR 2022 RAPORU VE BELGELERİ REFERANDUM SEÇİMLERİ ÖNCESİ BOMBADA FETÖNÜN PARMAK İZLERİ!!! (1)
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim