Manşetler
Tümü

Bazen Bin Sevincin Veremediğini Bir Hüzün Verir

İçinde bulunduğumuz hâli anlamak için basiretli ya da ferasetli olmamız gerekmiyor.

Kâinât’ın Efendisi (s.a.v.) Bu Âlemde Cân İdi Hz. Fâtımada (r.anhâ) Cânda Cânân İdi

Ne kadar bahsedilse de Hz. Fâtıma’dan (r.anhâ), hep kısır kalacaktı anlatılanlar... Zira Hz. Fâtıma’yı (r.anhâ) Fâtıma yapan kendisiydi, onu görmeden onu anlatmak ise yetersizdi...

Her Kışı Bir Bahar Her Geceyi Bir Nehâr Takip Eder

(Ey müminler!)Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenlerin benzeri sizin de başınıza gelmeden Cennet’e gireceğinizi mi sandınız? Onların başına öyle şiddetli zorluklar, öyle boğucu darlıklar geldi ve öylesine sarsıldılar ki, nihayet Peygamber ve beraberindeki müminler, “Allah’ın yardımı ne zaman gelecek!” demişlerdi. İyi bilin ki, Allah'ın yardımı yakındır.”(Bakara, 2/214)

Tufanlar Hasbîleri Ve Hesâbîleri Ortaya Çıkarır

Her ümmetin belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir saat erteleyebilir ne de öne alabilirler.