Manşetler
Tümü

İNANMAYANLARA..!

Halin iki şekildedir,

Bütün kâinattan İlahi dergâha çıkan, bir duadır

Gölgeli (biblo vs..) veya gölgesiz (kağıt üzeri vs..) her bir resmin, kendisine ait bir müekkeli(vekili) vardır.

Hastalıkların İbadet ile İlişkisi

Hz.Allah (C.C) eğer kuluna ağır hastalık vermemiş ise onun ibadet ve dua ile meşgul olması için vermemiştir.