MÜJDELER OLSUN DOĞDU BATMAYAN GÜNEŞ!

08 Kasım 2019, 14:08
Marksist, leninist, olup sözde Kürt halkının haklarını ve sözde halkların kardeşliğini savunarak toplumun %90'nını oluşturan Müslüman Sünni vatandaşların haklarını hiç düşünmeyen hatta baltalayan dini hassasiyetleri yok etmek isteyen daha çok batıcı seküler bir parti olan Hdp’ye oy veren Müslümanların hayati derecede stratejik hata yaptıklarını dile getirmek istiyorum...

Bu seküler partinin dile getirdiği bilhassa Güneydoğu'da Kemalist Rejiminin uygulamalarını imha ve asimilasyon olarak addetmiş ve bunun sonucu olarak pkk terör örgütü ortaya çıkmış ve bunu desteklediğini dile getirmektedir…

Burada göz ardı edilen nokta ise teşhisin doğru konduğu ama tedavinin yanlış yapıldığı ya da gerçek anlamda Chp eliyle uygulanan imha ve asimilasyon projesine karşı aynı mantıkta bir karşı projeyle karşı çıkarak tedavinin yanlış yapılmak istendiği hususudur...

Esasında Kemalist Rejim kurucusu olan ve Hdpnin karşı çıktığı uygulamaların savunucusu olan Chp ile kanlı bıçaklı olması gereken Hdp son yıllarda neden chp ile rahatlıkla ittifak yapabildiğini ve düşman olmak yerine neden birbirini desteklediğini iyi anlamak ve çözümlemek gerekir...

Mantık çerçevesinde bakılırsa bu iki zıt gibi görünen partinin esasında temelde ve mantıkta aynı olduklarını görmek mümkündür...

Bir tarafta kurucu olan partinin savunduğu laiklik ile İslam dininden soyutlanmış salt bir Türk ulusu ortaya çıkarmak isteyen Chp diğer tarafta seküler dini hassasiyeti hiç olmayan İslam'dan soyutlanmış ve daha eski dinleri olan ezidiliği zerdüştlüğü ön plana çıkmış salt bir Kürt ulusu yapmak isteyen Hdp...

İki tarafın da başladığı nokta İslam dini karşıtlığı ve nihayete ermek istediği nokta ise sekülerizm ve ulusçuluktur...

Esasında coğrafi olarak ülkemizin Güneydoğu bölgesi, Suriye'nin Kuzey Doğusu ve Irak'ın kuzeyinde yaşayan Kürtlerin kahir ekseriyetinin Sünni Müslüman olduğunu biliyoruz...

Ve biliyoruz ki Kürtlerde İslam dini hassasiyetinin en üst düzeyde olduğunu bunu hem günümüz yaşam kuşamlarında hem de tarihte İslam dini adına bıraktıkları eserlerle ve yaptıkları hizmetlerle görüyoruz ve gurur duyarak okuyoruz öğreniyoruz...

Gelelim ittifakta yer alan rejim kurucusu olan diğer partiye; Millet olarak Milli mücadeleden çıkmış cephe savaşları ve kazanılan 30 Ağustos meydan savaşından sonra batıdaki Yunan işgali nihayete ermiştir.
Millet olarak bağımsızlığımız için verdiğimiz bu milli mücadelenin amacı milli varoluşumuzun temel simgeleri olan Devletimizi, Toprağımızı, Vatanımızı Bayrağımızı, Ezanımızı, mabedlerimizi ve temsili bizde olan islam Hilafetini korumak ve kollamaktır...

Nihayetinde bu mücadele başarılmış ve yukarıda zikrettiğimiz milli simgelerimizi korumuş ve güvence altına aldığımızı düşünürken rejim kurucusu olan parti bu Milli simgelerimizden İslam dini ile alakalı olanları peyderpey hayatımızdan çıkarmaya başlamış sanki işgalci batılı devletlerin karanlık bir eli topraklarımızdan çekilmeyip kalmış gibi icraatler yapılmaya başlanmıştır.
İşte bu uygulamalar aslında tarihte hep bir millet olarak görünmüş adına da İslam Milleti denilmiş Türk Kürt Arab kardeşler arasında infiraka ve inşikaka neden olmuş ve günümüzün olaylarının hazırlayıcısı olmuştur...

Başta söylediğimiz stratejik hata olan Müslüman Kürdün Hdp'ye oy vermesi ile aynı stratejik hatayı 90 yıldır yapan Müslüman Türklere de söylemek gerekir çünkü Chp'ye oy veren Müslüman Türk ile seküler Hdp'ye oy veren Müslüman Kürt nihayetinde aynı akıbete uğramaktadır...

Bu durumda ortaya çıkan netice 90 yıl önce 1000 yıllık İslam bakiyesi olan Anadolu toprağı üzerinde uygulanan İslamsızlaştırma ve Türk ulusu yapma projesi bir adım öteye taşınmış olup son 30 yılda yine 1000 yıllık İslam bakiyesi olan Doğu ve Gğney Doğu Anadolu toprakları üzerinde aynı İslamsızlaştırma projesi ile islamdan kopmuş Kürt ulusunun yanı sıra diasporada yaşayan Hristiyan Ermenileri Süryanileri sözde halkların kardeşliği altında tekrar bu topraklara yerleştirmek amaçlanmaktadır...

Bu iki projenin nihai hedefi Anadolu'yu ikiye bölmek hem Anadolu'nun batısında hem Anadolu'nun doğusunda Müslüman Türkü ve Müslüman Kürdü azınlık durumuna getirip bölmek ve parçalamaktır...

Ortaya çıkan sonucun bölünmek olduğunu görünce rejim kurucusu olan ulusçu devletçi ve sık sık Edirne’den Kars’a edebiyatı yapan Chp neden bölünmeye müsaade etsin aslında devletçi chp buna müsaade etmez dediğimizi hissettim...

Cevabım ise evet devletçi ulusçu ve Kemalist Rejim’in kurucusu olan chp bu toprakların bölünmesine asıl önayak olacak olan partidir...

Neden?

Çünkü fikri sığ hiçbir zaman liderlik düşünmeyen ve hatta tüm çağdaşlaşmak muasır olmak kavramlarını içki içmeye çıplak dolaşmaya kadar indirgeyen İslam dini uygulamalarına karşı durmayı özgürlük olarak gören Chp; Aman Laiklik olsun da sadece Ankara ve İzmir arasında kimsenin tavuğuna kış demeden laisizm ve demokrasi diyerek rahat rahat yaşayalım da öte taraflar bilhassa Kürt, Arab bizden uzak dursun anlayışıyla hareket edecektir...

Bu anlayış öyle bir duruma gelecek ki 400 yıl boyunca İslam Hilafetine başkentlik yapmış İstanbul'u dahi feda edecektir koparıp atacaktır...

Bu durumda biz bu toprakların 1000 yıllık mirasçısı İslam Milleti olarak tek vücud olan Müslüman Türk, Kürd, Arablar ne yapmalıyız?

Her ikisi de proje olan bu iki partiye karşı amansız bir mücadeleye girmeli onlara asla teveccüh etmemeli kendi aralarında kurduğu bu şer ittifakını alelacele bozmalıyız...

Buradaki siyasi tercihimiz muhakkak iktidar partisinden yana mı olsun?

Cevap; Yeni gelen başkanlık sisteminde artık ittifaklar zorunlu hale gelmiştir.
Nasıl ulusalcı bir Türk ile ulusalcı bir Kürt düşman olmak yerine nihai emeller nedeniyle stratejik olarak aynı ittifaka oy veriyorken biz de kendi hassasiyetimizi dile getiren bizi ortak noktada birleştiren ittifaka nihai emeller nedeniyle stratejik olarak oy vermeliyiz ve muhakkak taleplerimizi dile getirmeliyiz bu taleplerimiz bilhassa bizi ortak noktada birleştiren 1400 yıllık maneviyatızla teşekkül etmiş eğitim, hukuk ve ekonomi sistemi gibi talepleri güçlü sesle dile getirilmeliyiz...

Eğer oy verdiğimiz ittifak iktidarda olursa taleplerimiz peyderpey yerine gelecektir...

Oy verdik ama henüz taleplerimiz gerçekleşmedi?

%90'ı Sünni Müslüman olan bir Milletin temelde İslami hassasiyetle birlik olup oy tercihinde bulunduğu zaman bu oran %52 değil en az %80 olmalıdır!
İslamın karşısında duran seküler ittifak ise %48 değil %20 ve hatta daha düşük orana gelmeli ki isteklerimiz taleplerimiz itirazlar yükselmeden kolayca olabilsin...

Kimbilir taleplerimizin gerçekleşemeye başlayacağı yıllarda belki de şimdiki devlet sınırlarımız daha da genişlemiş olacaktır yani demem o ki kalbimizin en derininde bulunan kutsalımız Kudüs ile son Dar’ül Hilafemiz İstanbul, Arab diyarı Şam ile Kürd diyarı Diyarbakır ve Musul ile Konya  nihayetinde kardeş olmuş ve Kürd, Türk, Arab tekrar tek millet olan İslam Milleti olmuş olacaktır.

Fazla detaya girmeden az sabırla 2023 yılını bekleyelim ve görelim…

Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler…

Az sabır bebek yeni doğdu şimdilik sütle besleniyor zamanla emeklemeye başlayacak sonrası zaten malum...

Vesselam

 

Abdullah Aslan

Diğer Haberler
ÖZ VATANINDA, ÖZ BAYRAĞININ ALTINDA MÜLTECİ OLMAK!
ECZACI İLE MÜNAZARA
BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ NEDEN YAPILDI?
KERVAN
MÜSLÜMAN TÜRK FİLİSTİN’E NEDEN AĞLAR?
BİR ABDULLAH'IN KÜNYESİ
ŞEHİDLER ANISINA
BİN YILLIK HAÇLI PROJESİ KUZEY SURİYE