BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ NEDEN YAPILDI?

29 Temmuz 2019, 10:56
Geçtiğimiz dönemde bir siyasi partinin lideri Büyük Çamlıca Camii’nin yapılmasını eleştirmiş bu kadar büyük bir caminin gereksiz olduğunu ve en yüksek tepeye yapılmasının mantık dışı bir hareket olduğunu dile getirmişti. Bize göre bu cümleleri söyleyecek olanlar ancak ve ancak tarihi bilgiden yoksun ya da tarihi çarpıtılarak öğretilmiş atalarına gerçek tarihine bağlı olmayan asimile edilmiş kişilerdir diye düşünürken bu sözlerin sahibi olan genel başkanın başkan olduğu partinin temsil ettiği siyasi geleneğe ve geçmişine ters düşen bu sözler için ilk etapta şaşkınlığa uğradığımızı sonrasında ise zaten son bir kaç senedir yaptığı siyasi ittifaklara bakınca da bu sözleri söylemesi gayet normal geldiğini belirtmek isteriz. Artık kültürel siyasi veya dini olsun her söylem ve hareketi ile bizi şaşırtmayan genel başkana Çamlıca Camii’nin neden yapıldığına dair onun merakını giderecek bilgiyi vermek ve hangi mantıkla yapıldığı sorusunu cevaplandırmak isterim

Öncelikle Avrupalılar, Haçlılar siyasi, kültürel, akademik alanlar dahil her platformda İstanbul'a ısrarla Konstantinopolis! Demektedir. 

Aynı haçlılar ısrarla Konstatinopolis'i alacağız camilerini ve minarelerini yıkacağız! Demektedir.
Israrla Konstatinopolis; Ortodoks Hristiyanlığın merkezidir! Ayasofya kilisedir! Demektedir.
Müslüman Türkleri geldikleri yere yani ya Orta Asya’ya ya da Arabistan’a kovacağız ve Ayasofya'nın minarelerini yıkıp kubbesine haç takacağız! Demektedir...

Bu arada sadece İstanbul değil Anadolu'nun birçok bölgesi ve şehirleri başta Antakya, Urfa, Mardin, Tarsus, Kapadokya, Trabzon, İznik Hristiyanlık açısından manevi birer merkez olduğunu biliyoruz ve Haçlıların bu şehirler üzerinde büyük emelleri olduğunu özellikle Orta Çağ'da Haçlı seferleri ile Urfa'da ve Antakya'da Haçlı kontlukları kurduklarını biliyoruz.

Günümüzde ise İstanbul'da Ortodoks krallığını tekrar canlandırmak istediklerini de biliyoruz... Şimdi ise Rumların, Ermenilerin ve Süryanilerin emelleri olan Anadolu'nun bu şehirleri tekrar birer Hristiyanlık ruhani merkezine döndürülmesi için olanca güçleriyle çaba sarfetmektedirler... Özellikle 1. Dünya Savaşı ve sonrasında Anadolu'dan göç eden Rumlar, Ermeniler ve Süryaniler bu hususta olanca güçleriyle propoganda yapıp Uluslararası güçlerin desteğini arıyorlar nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin PKK tarafından bölünmek istenmesi de bir Haçlı projesi olup amaçlarından biri de diasporada bulunan Anadolu Ermenileri ve Süryanileri tekrar döndürmek ve Anadolu'yu Ortaçağdaki gibi halkların kardeşliği bahanesiyle İslam kimliğini kırıp Hristiyan kimliğini hakim kılmayı hedeflemektedirler. 
Bu sebeple İşte bu haçlılara karşı burası konstantinopolis değil burası İstanbul'dur Payitaht'tır demek için... 
İstanbul 500 yıl boyunca İslam Hilafeti'ne merkez olduğunu göstermek için...
İstanbul diğer bir deyişle İslambol'un ilelebet İslam şehri olduğunu göstermek için...
Fatih, Süleymaniye, Sultan Ahmed Camilerini yapanların torunları olduğumuzu unutturmamak için...
Yüzyıllar boyunca Minareler ve Camiler şehrinin gelecek yüzyıllara da minareler ve camiler şehri olduğunu bildirmek için İstanbul'un en hakim en yüksek tepesine bu dev camiyi inşa ettik.
Bu cami simgedir!
Bu cami kimliğimizdir!
Bu Cami ceddimizden aldığımız mirasın göstergesidir!
Bu cami torunlarımıza aslında bizlerin kim olduğunu hatırlatacak gelecek için bir rumuzdur!

Yine İstanbul'un sembol ve tarihte eski gayri müslim yerlerinden biri olan Taksim bölgesine Camii yapılması bunun gereğidir!

Tabiki İstanbul'da fethin sembolü olan Ayasofya Camii müze statüsünden çıkarılıp ibadete acilen açılmalıdır.

Bu arada sadece İstanbul değil Anadolu’daki diğer şehirlerimizin İslâmi kimliğini olanca gücümüzle korumalı ve daha da arttırmalıyız.

Haçlıların kutsal kabul ettikleri tüm şehirlerin ve bölgelerin hâkim noktalarına acilen anıt camiler inşa edilmeli İslâm eserleri müzeleri ile İslam enstitüleri, İslam ilimleri merkezleri ve Medreseler açılmalı ve milletimize evlatlarımıza ve nihayetinde gelecek nesillerimize bunu aşılamalıyız.


ABDULLAH ASLAN

Diğer Haberler
ÖZ VATANINDA, ÖZ BAYRAĞININ ALTINDA MÜLTECİ OLMAK!
MÜJDELER OLSUN DOĞDU BATMAYAN GÜNEŞ!
ECZACI İLE MÜNAZARA
KERVAN
MÜSLÜMAN TÜRK FİLİSTİN’E NEDEN AĞLAR?
BİR ABDULLAH'IN KÜNYESİ
ŞEHİDLER ANISINA
BİN YILLIK HAÇLI PROJESİ KUZEY SURİYE