GÖRMEK LAZIM

23 Mayıs 2019, 21:21
..........

Hakikati, mutlak gerçeği, eğri ile doğru arasında ki farkı.

Görmek lazım,

Dostluğu, samimiyeti, vefayı, saygı ve hürmetin kıymetinin ne kadar güzel ve bir o kadar da özel bir duygu olduğunu.

Görmek lazım,

Tarihin teferruatındaki hakikati, görünenin arkasındaki mutlak gerçeği.

Görmek lazım,

Toprağın tarıma bereketini, üretimin çiftçiye katkısını, çiftçinin pazara sunduğu ürünü.

Görmek lazım,

Alın terini, bilek kuvvetini, gözyaşını, hak edilmiş helal lokmayı.

Görmek lazım,

Gelişen ve değişen dengeler ekseninde seyir alan dünya gündemini.

Görmek lazım,

Cennet vatanımızın her tarafında ayrı bir bolluğun sirayet ederek, zenginliğin ve bereketin ne kadar önemli olduğunu.

Görmek lazım,

Billur sular içerisinden geçen Anadolu’nun dünyanın kalbinde bir mihenk olduğunu.

Görmek lazım,

Askerimizin, polisimizin, devletimizin bilfiil ülkemizin suhuleti için sarf edilen çabayı.

Görmek lazım,

Sınır ötesinde hudutta nöbet tutan vatanseverlerimizin, anadan ve yardan uzak her şey vatan için diyen nefesini.

Görmek lazım,

Tüketen toplumdan üreten toplum psikolojisine geçerek, mutlak başarıya hâkim olunacağını.

Görmek lazım,

Siyasi çatışmaların hiçbir zaman ülkeye huzur getirmeyip, daima dış mihraklara rant olunduğunu.

Görmek lazım,

Adaletin, mülkün temeli olduğu, temelinde mülk olan adaletin hakikat için alınan adil kararlar ekseninde olacağını.

Görmek lazım,

Eğri ile doğruyu, haklı ile haksızı, dürüst ile düzenbazı ayırt edilebilmek için.

Görmek lazım,

İşleyen demirin pas tutmayacağını, bilim adına verilen gayretin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini.

Görmek lazım,

Dağların güzelliğini, toprağın özelliğini, suların sadeliğini, havanın berraklığını, aklın meraklılığını.

Görmek lazım,

Gözden kaçan ufak ayrıntıyı, misal bulgurun içindeki pirinci, hayat yarışında kim sonuncu kim birinci, ilim ve irfanda kim çakıl taşı kim inci.

Görmek lazım,

Dünü, bugünü, yarını ve yarından sonrası için ufkun ötesini

Görmek lazım,

Mahmut Sami Mallı

Siyaset Bilimci

Diğer Haberler
KOVİD-19 İLE SAĞLIK MÜCADELESİ İÇİN NE YAPMALIYIZ?
VAKİT İNSANLIK VAKTİ
KİM BU KAOS TÜCCARLARI?
15 TEMMUZ TÜRK MİLLETİNİN ZAFERİDİR
MEMLEKET İÇİN KOŞMA VAKTİ
AHD-E VEFA ZAMANI
SEVMEK ZAMANI
BİR UMUTTUR YAŞAMAK