BİR UMUTTUR YAŞAMAK

04 Mayıs 2019, 19:54
...............

Bir umuttur yaşamak.

 

Severek, sevilerek, paylaşarak, bölüşerek, kaynaşarak, anlaşarak kavga yerine uzlaşarak suhulet temin etmek.

 

Bir umuttur yaşamak.

 

Hayattan tat alarak, koşarak, oynayarak, çalışarak geleceğe müreffeh bir şekilde bakarak.

 

Bir umuttur yaşamak.

 

Vicdan sahibi olmak, merhamet duygusu beslemek, canlıları sevmek, adaleti; yetimi veöksüzü korumak, merhameti iri tutmak, adil olmak, doğanın güzelliklerine dua ederek bakmak.

 

Bir umuttur yaşamak.

 

Âşık olmak, özlem duymak, hasret büyütmek, baba olmak.

 

Bir umuttur yaşamak.

 

Ülkesini sevmek, bayrağını dalgalandırmak, vatanını muhafaza etmek. Askerini ve polisini korumak, eksikleri şikâyet etmek yerine gayret ile onarmak.

 

Bir umuttur yaşamak.

 

Tarihini bilmek, ecdadını tanımak, ezanı dinlemek, kıbleye yönelmek, eğri ile doğruyu şaşmadan gözetmek.

 

Bir umuttur yaşamak.

 

Sen, ben, o, şu, bu demeden yalnızca biz şemsiyesi altında buluşmak.

 

Oysa bu kadar da çok özlem ile arıyoruz bu saydığımız değerleri. Suhulet içerisinde cereyan eden komşuluk ve akrabalık ilişkilerini, esnaf dayanışmasını, ahilik şuurunu, sanatı, zanaatı, toprağın bereketini ne kadar özlüyoruz.

 

Ne kadar da canlı tutmaya gayret ediyoruz kaybolan yılları, geçen zamanı, anıları, hadiseleri, hatıraları.

 

Ne kadar da unutur olduk bir olmanın güzelliğini, iri olmanın kolaylığını, diri olmanın ferasetini.

 

Ülkemizde özlenen ve hasret ile beklenen bir denge politikası varsa bu çatışmadan uzak kalıp uzlaşı içinde insani ilişkilerin güç kazanması ile temin edilen birliktir.

 

Hakikî manada ittifak yalnızca bu değerler ile kazanılır. Her kim ki bu değerlere yüz çeviriyorsa emin olun kaybeder.

 

Bu yüzden yeni denge politikaları yeni yol ve yöntemler ile bütünlüğü temin edecek, ayrışma ve kutuplaşmayı ortadan kaldıracak, memleketin her bir köşesine ayrı bir değer katacak dengeler gözetilerek ülkemizin, milletimizin ve devletimizin kazanımlarını arttıracak adımlar atılmalıdır.

Dostun azalıp düşmanın çoğaldığı bir süreçte durup düşünüp düşmanlığın nedenlerine odaklanarak, çözüm stratejilerini yeniden gözden geçirmek gerekir. Vatan mefhumunu korumak ancak ve ancak aklıselim bir şekilde sürdürülen istişareler ile temin edilir.

 

Bugün bir olmak, diri olmak, iri olmak için gerekli olan adım Türkiye ekseninde bütünleyici denge politikası ile sergilenmelidir.

 

Dostların güveni korunurken, düşmanın korkusunu denge de tutarak sürdürülen bir mücadele de kazanan Türkiye olacaktır.

 

Bir umuttur yaşamak.

 

Kardeşçe, barış içerisinde, tüketirken üreterek dışa bağlılığa gerek kalmadan hür ve adil bir şekilde " Hakkıdır hakka tapan milletimindir istiklal." şuuru ekseninde yol almak.

 

Bir umuttur yaşamak.

 

Özgürce, bağımsız, hür, kavgasız, okuyup aklederek ilim ve irfanı, düşünerek can-ı cananı, sorgulayarak hakiki manada güveni ve dengeyi gözeterek ömür sürmek.

 

Bir umuttur yaşamak.

 

Anadolulu bir vatandaş olarak tarlada üretip pazara sürmek, tarımı kalkındırmak, çiftçiyi güçlendirmek, doğayı korumak, hayvancılığı yaygınlaştırmak.

 

Bir umuttur yaşamak.

 

Sanayide çırak iken usta olmak, üretmek, yeniliklere yer ve yön vermek, endüstriyel kalkınmada rol almak.

 

Bir umuttur yasamak.

 

Çorumda leblebici, Isparta’da gülcü, Diyarbakır’da karpuzcu, Adana’da pamukçu, Konya’da şekerci, Kayseri’de pastırmacı, Kahramanmaraş’ta dondurmacı, Gaziantep’te kalaycı, Şanlıurfa’da isotçu, Hatay’da künefeci, Bursa’da kumaşçı, Denizli’de mermerci, Gümüşhane’de duvarcı olmak.

 

Bir umuttur yaşamak.

 

Babanın gözünde mülteci, annenin bağrında muhacir, sevdiğinin kalbinde Ensar olmak.

 

Bir umuttur yaşamak.

 

Havası güzel, suyu güzel, huyu güzel, ruhu güzel, bahtı güzel dört mevsimi ahenk içinde yaşayan Anadolu’nun sahibi Türkiye' de olmak ve Türk doğmak.

 

Mahmut Sami Mallı

Siyaset Bilimci

Diğer Haberler
KOVİD-19 İLE SAĞLIK MÜCADELESİ İÇİN NE YAPMALIYIZ?
VAKİT İNSANLIK VAKTİ
KİM BU KAOS TÜCCARLARI?
15 TEMMUZ TÜRK MİLLETİNİN ZAFERİDİR
MEMLEKET İÇİN KOŞMA VAKTİ
GÖRMEK LAZIM
AHD-E VEFA ZAMANI
SEVMEK ZAMANI