MUHTARLIK KAMU YÖNETİMİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR

17 Nisan 2019, 21:24
................

Muhtarlık müessesesi, idari nizam anlamda kamusal işleyişin kolaylığını sağlayan devlet ve millet arasındaki koordinasyonda önem arz eden bir sürece sahiptir. Bu hususta muhtarlık müessesi ne kadar verimli olursa kamusal işleyişin yükü de o kadar hafifler.

 

21. Yüzyılın içinden geçtiğimiz zaman dilimi evresinde teknolojinin her alanı kapsadığı bir dönemde yönetim bilimi aşamasında çağın koşul ve konjonktürüne yönelik iyileştirici çalışmalarda geç kalmamalıyız. Bugün muhtarlık bir araç olarak kullanılma evrimine doğru giderken devletin yükünün hafifletilmesi konusunda daha stratejik bir mecraya kaydırılması lazımdır.

 

Muhtarlık müessesi kaymakam yardımcılığı fonksiyonu içerisinde içişlerine bağlı üst düzey bir memurluk statüsüne sevk edilerek daima teyakkuz halinde faaliyetlerin hız kazanması lazımdır. Bunun için muhtarlığı seçim sürecinden çıkarıp akademik mecraya taşımak lazımdır. Örneğin;

·        İktisadi ve idari bilimler

·        Siyaset bilimi

·        Kamu yönetimi

·        Hukuk

 

vb. fakültelerinden mezun olanlar arasından KPSS’ de puan uygulaması ile görevlendirilerek hali hazırda hız kazanan spekülasyon oluşumlarına son verilmelidir.

 

Muhtar adaylarına sosyoloji, psikoloji, güvenlik bilimleri, yazışma ve haberleşme kuralları; iletişim, halkla ilişkiler ve idari koordinasyon seminerleri ile belirli bir düzeyde eğitim vererek donanımlı bir şekilde yalnızca muhtarlık işlerini yerine getirerek farklı bir ticari alanda olmaksızın sadece kamu hizmeti hız kazanmalıdır.

 

Başkentten merkezi bir yapı bütünlüğü içerisinde bölgesindeki köyünün en ücra köşesinden dahi haberdar olan bir devlet milletine yardım ve politika sunumunda hızlı hareket ederek bütünlüğünü sağlayacaktır.

 

Bugün kamu sisteminde en büyük eksikliklerden birisi de enformasyon ve iletişim koordinasyonu arasında olmaktadır. Taşrada kaymakamlık idareciliğinde ilerleyecek yeni bir muhtarlık sistemi ile toplumun dinamikleri hareket haline geçerken millet devleti ile her an iletişim kuracak standartta bir hayat içerisinde ömür sürecektir. Muhtar bizzat kaymakam temsilciliği görevi ile koordinasyon içerisinde olarak çalışmalar hız kazanacaktır.

 

Sivil toplum çalışmaları, kamu ve belediye hizmetleri ile halkla ilişkiler hususunda önem teşkil edecek bir teşkilat yapısı oluşturularak muhtarlık devletin bir mihengi olarak nizama katkı sunacak şekilde bilgi ve birikim sahibi olan okur, yazar ve düşünür kişilerin sahada aktif görev alması ile zaman ve masraf kaybı önlenecektir.

 

Şu an mevcut muhtarları dört yıllığına kaymakamlık hizmetinde görevlendirerek onların da özlük haklarını yok saymadan kamusal güvence altına alıp yeni stratejik planlamalar içerisinde içişleri bakanlığı uhdesine bağlı yerel yönetimler ve muhtarlık genel müdürlüğü kurularak taşrada devlet çalışmalarının hız kazanarak nitelikli kalkınmaya önem vermeliyiz

 

Yarın geç olmadan dünden ibret alıp bugün hareket etmeliyiz.

 

Mahmut Sami Mallı

Siyaset Bilimci

Diğer Haberler
KOVİD-19 İLE SAĞLIK MÜCADELESİ İÇİN NE YAPMALIYIZ?
VAKİT İNSANLIK VAKTİ
KİM BU KAOS TÜCCARLARI?
15 TEMMUZ TÜRK MİLLETİNİN ZAFERİDİR
MEMLEKET İÇİN KOŞMA VAKTİ
GÖRMEK LAZIM
AHD-E VEFA ZAMANI
SEVMEK ZAMANI