Hz. Ömer - Radıyallahu Anh - kız çocuğunu diri diri gömmüş müdür?

03 Ocak 2018, 16:09
Ya da: Cahiliyede kız çocuğunu gömenlerin içinde Hz. Ömer - Radıyallahu Anh - da var mıydı?Muteber kaynaklarımız da Hz. Ömer - Radıyallahu Anh –‘ın kız çocuğunu diri diri gömdüğüne dair bir bilgi geçmemekle beraber, O’nun kız çocuğunu gömdüğünü söyleyen ve yazanlar ne yazık ki olmuştur. Bu görüşü savunanları bu düşünceye iten ise Hz. Ömer – Radıyallahu Anh –‘a atfedilen ancak kesinlik durumu da tartışmalı olan şu sözüdür: 

“Cahiliye devrinde yaptığımız iki şey vardı ki bunlardan birini hatırladıkça güler, diğerini hatırladıkça ağlarım. Helvadan put yapıp tapar, acıktığımızda yerdik. Bunu hatırladıkça gülerim. Ağladığım şey ise kızlarımızı diri diri toprağa gömmemizdir.”

Hz. Ömer - Radıyallahu Anh -’ın cahiliyeyi tasvir ederken kullandığı “Kızlarımızı diri diri toprağa gömerdik” ifadesi bize Hz. Ömer - Radıyallahu Anh -’ın da bunu yaptığını göstermez. Aslında bu, o günün genel yapısını ifade için kullanılan bir söylem şeklinde kendini göstermektedir.

Şöyle ki; Bir köyün ahalisinden olan birsi “Biz balık yemeği çok severiz” diye genel bir ifade kullanmıştır. Ancak kendisi balık yemekten pek hoşlanmayan birisidir. Yani o köydeki çoğunluğun – mübalağa ederek – balığı çok sevdiklerini, neredeyse bütün köyün balıktan hoşlandığını anlatmak için bu ifadeyi kullanmıştır. Bu sebeple mübalağa yaparak “Biz köy olarak balığı çok seven bir topluluğuz” demesi buna işarettir. Yani kişi sevmese de köyün ahalisinin balığı çok sevdiğini ifade etmek istemiştir.  

Hz. Ömer - Radıyallahu Anh -’ın “Biz cahiliyede kızlarımızı diri diri toprağa gömerdik” ifadesinden Hz. Ömer - Radıyallahu Anh -’ın bunu böyle yaptığını düşünmek yanlış olacaktır. Zira “biz” derken o günün Mekke toplumunun bir kesiminin bu işi yaptığına işaret etmek istemiştir. Mekke’de her ailenin de kız çocuklarını gömmediğini bildiğimize göre bu durum Mekke’nin o günkü içinde bulunduğu ortamı anlatmak için kullanılan bir betimlemeden ibarettir.  

Bu konuyu destekler mahiyetinde Hz. Ömer - Radıyallahu Anh -’ın aile durumuna değinmek yerinde olacaktır. Dakik nesep âlimlerimizin bize aktardıkları bilgiler ışığındacahiliye de ve sonraki aydınlık dönemi olan İslam döneminde Hz. Ömer - Radıyallahu Anh -’ın 10 evlilik yaptığını bu evliliklerden de 8 erkek, 3 tane de kızı olduğu bilgisine ulaşıyoruz. 

Hz. Ömer – Radıyallahu Anh - 20’li yaşlarındayken ilk kızı Hz. Hafsa - Radıyallahu Anha - miladi 604’te dünyaya gelmiştir. Yani bu tarih vahyin gelişinden 6 yıl öncesine rastlamaktadır. Eğer ki Hz. Ömer - Radıyallahu Anh - kız çocuğunu gömmüş olsaydı bu durumu Hz. Hafsa - Radıyallahu Anha - annemiz içinde yapmış olması gerekirdi. Bu bilgiler ışında Hz. Ömer - Radıyallahu Anh -’ın kız çocuğunu gömdü demenin asla uygun olmayacağını söylemek doğru olacaktır. 

Ayrıca o günün Mekke’sinde kız çocuğunu gömenlerin soyca güçsüz ve maddi açıdan zayıf olduklarını bilmekteyiz. Bu da şu demek oluyor: Hz. Ömer - Radıyallahu Anh –‘ın soy ve maddi açıdan oldukça güçlü olan bir kabileye mensup oluşu da bu konu hakkındaki açıklamamızı destekler şekildedir. 

Allah En İyisini Bilir
Rahman’ın sonsuz selamı ile…

Diğer Haberler
Yoksa Allah ne derse desin ben bildiğimi okurum mu diyoruz
Gerçekten LA Diye Bilmek
Günlerden zorluk günü… Ceyşü’l Usra… Zorluk Ordusu
Ey Nefisim!
Duanın Hemen Kabul Edilmesi İçin İlk Şart