RAMAZAN'A YAKLAŞIRKEN...

22 Mayıs 2017, 10:49
Elhamdülillah 11 ayın sultanı Ramazan-ı şerife günler kaldı..

 Kimimiz hazırlıkta kimimizse sadece bir bayram olarak bakıyor yani oruç bile tutmayı düşünmüyor. Her iki gruba da hitap etmeye çalışacağım bir yazı olacak inşaAllah..


 Evet bir bolluk bir bereket ayı kapımızda.. Ve ben bu aya hep şöyle bakıyorum; nasıl ki Mevlüd kandili gelince Efendimize salavatlar getirilir hatta sayılar alınır çekilir hediye edilir.. Ama sonra -istisnaları münezzeh tutuyorum- salavat unutulur hayatın geri kalan günleri salavat çekmekten uzak kalır. Ramazan da işte bence böyle.. Yani o ay öyle bir ay ki 11 ay gösterilmeyen hassasiyet bu ayda gösteriliyor aslında. Bir yandan iyi o ayda herkes hassas ve olayın farkında. Ama ya senenin geri kalan zamanları?.. Bana bu ay aynı zamanda hep  "nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz." hadisini anımsatır. Yani bu aya kadar nasıl geldinse bu ayın içinden de nasibin o kadar.. Bu ayın önemi ümmetin ayı olması; bize tahsis olunmuş olması ve bize fırsatlar sunması.. Evet bu ay 11 ayın mahsülü dedik.. Ama bize tahsis olunmuş bir ayda fırsatlar biter mi :) Elbette hayır.. Bu ayı kendimize başlangıç da yapabiliriz. Ramazan-ı şerifi kendimize toparlayıcı bir fırsata dönüştürebiliriz. Bunu şu misalle detaylandırayım ki Ramazan'ın mahiyeti de netleşsin. Çok bilindik bir kıssadır bu ;  

Cenâb-ı Hak nefse demiş ki: Ben neyim, sen nesin?
Nefis demiş: Ben benim, Sen sensin.
Azap vermiş, Cehenneme atmış, yine sormuş.
Yine demiş: Ene ene, ente ente. (Ben benim, sen sensin.)
Hangi nevî azâbı vermiş, enâniyetten vazgeçmemiş.
Sonra açlıkla azap vermiş. Yani aç bırakmış.
Yine sormuş: Men ene? Ve mâ ente?
Nefis demiş: Ente Rabbiye r-Rahîm, ve ene abdüke l-âciz.
Yani, Sen benim Rabb-i Rahîmimsin. Ben senin âciz bir abdinim.(abd-kul) :)


Yani anlayacağınız bizim kör nefis bir tek açlıktan anlıyor. :) Ki şu hayatta bizim en büyük düşmanımız nefis değil mi ve ne çekersek ondan çekmiyor muyuz? İşte bu ay açlıkla düşmanımızı alt etmemizi kolaylaştırıcı bir ay, Elbet terbiye kolay değil nice Allah dostları bu yola ömür vermiş. Gerçi nefis her an terbiyesi ve kontrolü lazım gelen bir varlıktır. Bunu bir Allah dostunun manevi alemdeki şu tahayyülünden anlayabiliriz; 

" Manevi alemde bana göründü ki nefis koskoca bir ejderha suretinde bana saldırıyor ateşler saçıyor. Onunla aylarca savaş ettim ve dahi o vakit sonunda küçüldüğünü gördüm. Arkamı sadece bir anlığına olsun döndüğümde  ona tekrar bakınca daha azgın ve daha büyük bir surette olduğunu gördüm. "

 Nefisle mücadele bir ömür işi aslında ama asıl kaçırmamamız gereken nokta bunu tek başına beceremeyecek olmamız. Ki Efendimizin şu duası buna mukabil : " Rabbim beni bir saniye olsun nefsimle baş başa bırakma." gördüğünüz gibi Efendimiz nefis konusunda Allah'tan yardım istemiş ve teke tek bir saniye bile olsun mücadele vermekten çekinmiştir. Rabbimiz'i yanına hep yardımcı olarak dilemiştir. Biz nefsimizi terbiye etme çabasında olmakla birlikte Mevla'dan yardım dilemeyi de unutmamalıyız.

 Bu ayın çok sırlara ve hikmetlere gebe oluşunu Üstad Bediüzzaman hz.lerinin 29. mektubun 2. kısmındaki Ramazan risalesinde bulunan şu sözlerle de anlayabiliriz; 


ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ
ﺷَﻬْﺮُ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍُﻧْﺰِﻝَ ﻓِﻴﻪِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥُ ﻫُﺪًﻯ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻭَ ﺑَﻴِّﻨَﺎﺕٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻬُﺪَﻯ ﻭَ ﺍﻟْﻔُﺮْﻗَﺎﻥِ

(Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
"O Ramazan ayı ki, insanlara doğru yolu gösteren, apaçık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile bâtılın arasını ayıran Kur’ân, o ayda indirilmiştir." Bakara Sûresi, 2:185.) 

Birinci Nükte: 
Ramazan-ı Şerifteki savm, İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i İslâmiyenin a'zamlarındandır.

İşte Ramazan-ı Şerifteki orucun çok hikmetleri; hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam-ı İlahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var.

Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: 
Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halkettiği ve bütün enva'-ı nimeti o sofrada 
ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ ﻻ َ ﻳَﺤْﺘَﺴِﺐُ (Umulmadık yerlerden.)​ bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle, kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahîmiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikatı tam göremiyor, bazan unutuyor. Ramazan-ı Şerifte ise, ehl-i iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezelî'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın "Buyurunuz" emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkârane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı, vüs'atli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvî ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine lâyık mıdırlar? "

 Üstad'ın burada ifadesi kat'i.. Bu ibadete icabet etmeyenin insan ismine layık olup olmadığı bile şüpheli diyor.. Ki düşünün bir kere.. Size tüm vücudunuzu hediye eden bir zat sizden bir aylığına vücudunuzun da sıhhatlenmesi sonucuna mukabil sadece gündüzleri aç kalmanızı talep ediyor. Ve bu kısacık fani ömür bittiğinde bu farzın karşılığı olarak size ebedi cenneti ikram ediyor. SubhanaAllah.. Sizce de burada Üstad oruç tutmayanların insanlığından şüphe ederken sonuna kadar haklı değil mi.. Böylesi şefkatli ve bizi kendimizden dahi koruyan bir yaratıcıya nasıl bir nankörlük bu ayda oruçsuz vakit geçirmek.. Allah hepimize bu ayda orucun hakikatini anlayabilmeyi ve sahih  oruçlar tutubilmeyi ihsan eylesin.. 

 Size burada bahsettiğim şeylerin gıybet etmemek , Kuran okumak, zikir yapmak veya teravihleri kaçırmamak gibi bilgilerin olmasını istemedim doğrusu. Bunlar zaten hepimizin bildiği ve her sene duyduğu şeyler :) Ki şu yazı eğer hedefine ulaşırsa siz kendiliğinden tetiklenip bunları araştırmaya başlayacak ve bunlarla ilgili yüzlerce yazı ve eser bulacaksınız zaten. :) Önemli olan kulluğumuzun mahiyetine erebilmek, önemli olan niyet.. Bunlar oldukça siz aramasanız bile emin olun halis niyetiniz sebebiyle Allah geçirmek istediğiniz Ramazan'a uygun bilgileri şıp diye karşınıza çıkaracaktır . Kim bilir belki de bu yazı bile içinizdeki Ramazan'ı verimli geçirme isteğinin sonucudur. :) Ben Ramazan ayında kendimi bulmak istiyorum çünkü kendini bilen Rabbini bilir. Allah dostlarından Erzurumlu İbrahim Hakkı hz.leri bir ömür kendini aramış, sonuç olarak da Mevlasını bulmuş. Ben de bu yazıyı bu amaçla yazdım, inşaAllah okuyan kardeşlerim de istifade ederler..

 Nefsimizin mahiyetini bilip onu terbiye edebilmek ve bu vasıtayla Hakk'a erebilmek duası ile..

Hayırlı Ramazanlar. sürç-ü lisan ettikse affola. Hakkınızı helal edin..


Araştırmacı- Yazar
Gülnihal Elif KİTAPÇI

Diğer Haberler
ÜMMMETİN SAHİP ÇIKAMADIĞI BİR CAN DAHA; DR. AFİYET SIDDIKİ
GEÇMİŞİMİZ, GÜNÜMÜZ VE YARINIMIZ İLE; KUDÜS
EHLİ SÜNNET HOCALARA NEDEN SALDIRILIYOR?...
DESTANLARDAN BİR DESTAN; 15 TEMMUZ
KANAYAN YARAMIZ; TERAVİHLER..
İDLİB İÇİN NE YAPTINIZ...?!!
MEDİNE-İ MÜNEVVERE'Yİ ZİYARET ADABI
CENNET Mİ, RIZA-İ İLAHİ Mİ?..