BİZ NEREDE YANLIŞ YAPTIK ? DEMEMEK İÇİN; DEĞERLER EĞİTİMİ

19 Eylül 2016, 09:08
Tüm dünyaya karşı bizi dimdik ayakta tutan değerlerimizi yok etmek amacıyla her şeyin yapıldığı bir çağdayız

Değerler, davranışlarımızı etkileyen manevi unsurlardır. ”Merhamet, dürüstlük, dostluk, adalet, şükür, iffet, selamlaşma, vatanseverlik, , bağımsızlık,  temiz olma, hayvan sevgisi, kardeşlik, saygı, vefa, misafirperverlik, tutumluluk, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma, dini inanışlarımız ”  gibi yüzlerce değerimiz bulunmaktadır.

Tüm dünyaya karşı bizi dimdik ayakta tutan değerlerimizi yok etmek amacıyla her şeyin yapıldığı bir çağdayız. Günümüzde gençliğe sunulan imkanlar artmasına rağmen  değerler bilinci açısından zayıflamaya yüz tutan bir gençlikle karşı karşıyayız. Sürekli gençliğin değerlerimizden koparak yozlaştığından dert yanmaktayız.

Çözüm: Değerler Eğitimi

Değerler eğitimi; öğrenci, aile ve okul iş birliğiyle yapılan, öğrencilerimize değerlerimizi aktarma faaliyetleridir. Bireyin değerleri kazanma süreci ailede başlar, okulda devam eder. Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel amaçları arasında öğrencilere değerleri kazandırmak vardır.  Bu amaçla derslerin öğretim programlarında değerler eğitimi yer almaktadır. Öncelikle aileler değerler konusunda çocuklara örnek olmalı ve çocuklara değerleri gözlemleyip uygulayabilecekleri ortamlar sunulmalıdır. Öğrencilerin toplumla iç içe olarak değerleri öğrenmesi gerektiği ve değerlerin yaparak-yaşayarak öğrenilebilir olduğu unutulmamalıdır.

Her Öğretmenin Görevi

Okulda değerler eğitimi sadece bir branştaki öğretmenin görevi değildir. Tüm derslerde değerler eğitimine yer verilmelidir. Ders notları çok iyi, fakat değerleri zayıf öğrenciler yetiştirmek başarısızlıktır. Değer tanımaz diplomalı bireyler yerine değerlerimize sahip çıkan eğitimli bireyler yetiştirmeye önem vermeliyiz. Her öğretmen öğrencilere yönelik drama, oyun, kısa film, gezi, konferans, örnek olay inceleme gibi yöntemlerle değerler eğitimi etkinlikleri yapmalı ve bu etkinliklere veliler de dahil edilmeye çalışılmalıdır. Ayrıca Değerler eğitiminde yararlanabileceğimiz bir çok kitabın ve internet sitesinin bulunduğu da göz ardı edilmemelidir.

Kadim Değerlerimiz

Değerler eğitiminde önceliğimiz “kadim değerlerimizi” öğrencilere aktarmaktır. Taklitçilikten uzak bir şekilde, kadim değerlerimizi tam anlamıyla özümsemiş gençler yetiştirmeye hep beraber çalışmalıyız.  Gelecek nesillerin sorumluluğu hepimizin omzuna yüklenmiştir. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek değerler eğitimine önem vermezsek “Neden bu sıkıntılar çıkıyor?”,  “Biz nerede yanlış yaptık?” sorularını kendimize daha çok sorarız.  Değerler eğitimi hem velilerin hem de eğitimcilerin  önemle üzerinde durması gereken bir konudur. Bu konuya önem verdiğimiz oranda millet olarak geleceğe emin adımlarla yürüyebileceğiz. Her aile ve her eğitim kurumu kısa, orta ve uzun vadeli değerler eğitimi planlaması yapmalıdır. Değerler eğitimine sadece etkinlikler gözüyle bakmanın yanlış olduğu da unutulmamalı, veliler de okulla sürekli iletişim halinde olarak öğrencinin derslerini takip ettiği gibi öğrencinin aldığı değerler eğitimini de takip etmelidir. Değerleri severek özümseyen öğrenciler yetiştirmeye çalışırsak çok kısa sürede bu çalışmamızın karşılığını aldığımızı göreceğiz. Çocuklarımızın geleceği konusundaki tereddütlerimiz de böylece azalacaktır. Ağaç yaşken eğildiği için değerler eğitiminde geç kalmamalı hemen harekete geçmeliyiz.

Sonuç olarak unutulmamalıdır ki:  “Toplum bir binaysa, bu binanın temeli; değerlerdir.”

Yusuf GÜZEL

Diğer Haberler
SEVDA
Yalnız Geçen 3 Aylar
BİL EY NEFSİM!...
Şah Hatay-ı Cemevi ve Kültür Derneği Başkanı Turan GÜNER'in KAMUOYUNA DUYURUSU
İbadetin Yüksek Hakikatini Keşfetmek (Risale-i Nur Eğitim Programı-3)
Bilim’in Deterministik Evreninde Rabbimiz ne iş yapar!?
Bir Şenlik Yeridir Kâinat
Allah’ın Adını Almak (Risale-i Nur Eğitim Programı-1)