İNCİL’İN EVRENSEL BİR GERÇEĞİ

09 Mart 2016, 09:19
dinlerde vahyi anlamak için üç temel, bir de tali dört bilgi kaynağı vardır.

1. Miladi 250’li yıllardan beri unutulmuş bir gerçektir bu.. Dolayısıyla çok kafaları karıştırmıştır. Unutulduğundan dolayı.. Bizim İslam dininde de böyle unutulmuş ve zamanla yanlış anlaşılan gerçekler az değildir.

 

2. Malumunuz bütün dinlerde vahyi anlamak için üç temel, bir de tali dört bilgi kaynağı vardır.

 

a) 5 iç 5 de dış duyularla biz vahyi anlarız.

b) Nevi beşerin aklı hükmünde olan fen bilgileri desteğinde, insanın akıl, muhakeme ve içtihadı ile..

c) 10 veya 12 kişilik dindar ve doğru zatların aktardıkları güvenilir HABER. Buna Arapçada tevatür denilir. Yani kopmaz kulp; yani güçlü dayanak...

d) Tali kaynak: Keşif ve rüyalar.

 

3. Buna göre Katolik Kilisesi Hıristiyanlık mirasını nesilden nesle tevatürle gelenek olarak bu güne getirmiştir. Hz. İsa’nın tarihi varlığı da bu tevatürle sabittir. Dolayısıyla kimsenin şüphesi olmasın.. Bu ilmen sabittir. İncillerin bize gelmesi de böyledir.

 

İslam’da da Kur’an bize böyle gelmiştir. Fakat hadislerin bir kısmı, Miladi 325’ten önce halk arasında yayılan İnciller gibidir. Konstantin dindar olunca, onları yasak etti. Ve kilisenin elindeki İncilleri esas aldı.

 

İslam Tarihinde hadisler, müçtehidlere has malzeme olarak kabul edilmiştir, avama bırakılmamıştır. Fakat bu deccal asrında herkes müçtehid kesildi. İşler karıştı. Mesela, dili bilmeyen, metafizik konulardan bihaber bir zat, Hıristiyanlardan her sene bir milyon dolar para kazandığı halde, çıkıp onların tevatürle gelen kitaplarına necis diyebiliyor. Hâlbuki Kur’an yüz ayetiyle o kitapları tasdik ve tebriye ediyor.

 

Evet, maalesef Protestanlığın çıkışından beri avamileşme belası, insanlığın başına gelmiştir. Sen dikkat et, avam olma!

 

4. Katolikler, evrensel manayı, geleneği, metafiziği, ruhaniliği o kadar çok esas aldılar ki; metni unuttular. Sonra bir kısım Protestanlar geldi. Siz Allah’ın kitabına uymuyorsunuz, dedi. Yorum olmadan; Yusuf Meryem ile evlenmiştir, ondan, İsa’nın dört kardeşi de olmuştur, dediler. (Bakınız! Matta, 13, son ayetler.) Tıpkı bir kısım Vehhabilerin dindar Müslümanları şirk ile suçlamaları gibi…

 

Dile hâkim, dindar, Arapçayı ve geleneği bilen Süryani Yusuf Ağabey, bir sohbet sırasında az da olsa bu farka değinmişti. Katolikler diyorlar ki: İncil, İsa’nın kardeşlerinden söz etse de biz biliyoruz ki, onun kardeşleri yoktu ve Meryem bakire kaldı. Ben bu söylemin ne demek olduğunu bugün anladım.. Yazıp sana yolluyorum.

 

5. Biliyorsunuz ki, Resullerin İşleri ile Maide ve Yasin sureleri, havarileri peygamber sayıyor. Nasıl peygamberler Cebrailden (bilgi ve iletişim meleğinden) vahiy aldılarsa; onlar da İsadan ve Ruhul-Kudüs’ten (velayet ve maneviyat meleğinden) vahiy aldılar. Demek onların İncilleri yazması gaybi, metafizik gerçeklere göre olmuştur. Bu gerçek İsanın beşeriyetine göre değil de onun Allah’ın oğlu yani kelamı ve logosu olması itibariyledir. Ve evrenseldir. Zamanlar üstüdür, özellikle bu çağa çok bakıyor.

 

6. İşte İncilin ve Kur’anın yüzer ayetiyle sabittir ki, İsa; canlı vahiy, dinî ve ruhanî yaşam demektir. Anası (çevresi ve onu yetiştiren) da Meryemdir. Onun bu yüce ve İlahi değerinin peygamber ve vahiy olmayan dört kardeşi vardır.

 

§  Yahuda              (Yahudi Kültürü)    (Matta, 13. bap)

§  Yusuf                 (Arap Kültürü)        (Matta, 14. bap)

§  Simon (Petrus )  (Avrupa Kültürü)    (Matta, 16. bap)

§  Yakup                (Genel Medeniyet)  (Matta, 15. bap)

     

Geniş bilgi için Tevrat ve İncil üzerine yazdığım kitaplara bak!

           

Bu konuda şimdiye kadar kitaplarla, CD’lerle, telefonla ve maillerle yüzden fazla delili sana anlattım. Tereddüt etmemen gerek. Yüzde bir ihtimal dahi olsa tebliğ görevini yapman gerek. Biliyorsun: Ferhat, Şirin için milyonda bir ihtimalle dahi olsa dağı deldi, hedefine ulaştı. Şirin’e ulaşmasan da, bir pınar akar; bütün insanlığa yeterli olur. Hayat öyle bir mucizedir ki milyon kere teşebbüs ettikten sonra başarı kazanır. İyi bil ki, peygamberler genelde yüzde bir ihtimalle işe girişmişler ve çabalamakla başarmışlardır.

     

7. Bu İsanın ve kardeşlerinin, bir İsa öncesi biri de İsa sonrası iki temel örneği vardır. Meryem suresi, bu ana gövde ile iki kanadı anlatmak için inmiştir. Bu gözle bütün sureyi oku!

 

a) Nuh (din ve vahiy; yani ilk İsa)

 

Kardeşleri:

 

                   İbrahim  (Tevhid ve İslam)

                   İshak      (Yahudi Kültürü)

                   Yakub    (İnsanlık ve Medeniyet)

                    İsmail    (Arap ve Medeniyet)

  

Bu kavramların geniş izahı diğer makalelere bakabilirsiniz..

 

b) İsadan sonraki model:

     

            Kuran          (İsa gibi Allah’ın kelamı ve mucizeli)

            Muhammed (Meryem; İsayı doğuran yani vahye gebe kalan ve doğuran)

            Ebu Bekir    (İbrahim; mütevazı, muvahhid, toprağı temsil eder)

            Ömer           (İsmail, Arap kültürünü ve hâkimiyetini ve ateşi temsil eder)

            Osman         (İshak ahlakında, mutlu, geçiş dönemi ve havayı temsil eder) 

            Ali               (Yakub, insanlık, velayet ve suyu temsil eder)

        

Demek Hz. Muhammed sadece Kur’anı getirdi. Fakat bu büyük gerçekler de onun ek ürünleri oldular.

 

Yani İsa saf dini ve vahyi getirdi. Fakat onun sonucu;

 

-       Yahuda (Hristiyan ve Yahudi Kültürü)

-       Yusuf    (Arap Kültürü)

-       Petrus    (Avrupa Kültürü)

-       Yakup   (Genel Medeniyet ve Teknoloji)

 

İsa sayesinde bu değerler, ilave olarak insanlığa armağan edildi. Fakat İsa onlarla çok ilgilenmedi. Çünkü onlar İsanın yerini almak istiyorlar. (Bakınız, Matta, 12. bap, son 5 ayet)

 

Evet, kardeşim, bu asrı deccal asrı olmaktan kurtarmak ve dini hakikatleri gerçek manaları ile yozlaştırılmadan, hurafeleştirilmeden bu asrı İsa asrı, din asrı, vahiy asrı yapmak için; milyonda bir ihtimal dahi olsa, bazı güzellikleri yapmamız gerekir.. Yani bütün samimi insanlara dini ve vahyi ve kelamı anlatmamız ve ulaştırmamız ve yaşamamız lazımdır.

 

Yani; âlim, seçkin, bilgin bir nesil yetiştirmemiz gerektir. Yoksa kaybımız manen kâinat kadar büyük olur. Yani manevi bir kıyamet kopar. Suçlu da sen ve ben oluruz… Evet, toplumun % 80’i avamdır. Maalesef, teknolojide, siyasette, ekonomide %5 ila % 20 arasında değişen oranlarda elit, seçkin bir grup dünya ülkelerinde var. Bizde bu da yok. Üstelik dünyada din konusunda profesörler ile avamın farkı kalmamıştır. İşte sana manevi bir kıyamet örneği. Sen dikkat et, avamlığa düşmemeye bak.

 

Deccaliyet kandırma demektir. Bu asrın somut verileri teknolojide 10 bin kat gelişmişken, asır maneviyatta ve edebiyatta 10 bin kat gerilemiştir. Fransız bilim adamı Rene Guenon bu avamileşmeye dikkatleri çokça çeker. Evet, 70 milyonluk ülkemizde binde birden fazlası mektup yazamıyorsa, okuma yazma oranı % 100 de olsa ne işe yarar. 50 TV kanalı da olsa yayınların % 90’ı televole olduktan sonra zarardan başka ne faydası olur.

 

Mevlana hazretleri bizim çağa benzer bir çağda dünyaya geldi. O büyük zat diyor ki : ‘’Eğer iyi niyetli ve iffetli isen ve çırpınırsan sen de bir İsa doğurursun.’’ Ki o zat, dönemine göre bir İsa doğurdu.

 

Sonsuza emanet olunuz! Küçük düşünmeyin; çünkü varlık sonsuzdur. Somut veriler gözümüzü korkutmasın…

 

Son Bir Not: Misalleri genellikle Mattadan veriyorum. Çünkü diğer İncillerin mucizeliğini henüz çözmüş değilim. Fakat Mattanın her ayetinin mucize olduğunu anlatabilirim. Nitekim 30 bin mucizeyi göstererek Kuran’ın yarısını tefsir ettim. Bu demek değildir ki, diğerleri mucize değildir.

 

Bu yazı Hz. İsanın doğum gününe ve pazara denk geldi. İnşallah Hz. İsanın anlaşılmasına vesile olur.

     


 Bahaeddin Sağlam

Diğer Haberler
Salât (Namaz) Kavramı
DUHA SURESİNİN MUCİZELİK NÜKTELERİ
Akıl nedir?
Huri, Sanat ve Saptırmalar
Huri, Sanat ve Saptırmalar
ŞÜKÜR RİSALESİNİN ŞERHİ
ÂDEM VE EVRİM
VARLIĞIN HARİTASI