KADER DEĞİŞEBİLİR Mİ?

17 Kasım 2015, 13:00
“Soru: Hz. Allah, takdir ettiği kaderimizi bizim duamızla, istediğimizle ve uğraşmamızla değiştirirmi, yoksa ne kadar uğraşsak takdir-i ilahi değişmezmi?

Cevap: Cenab-ı Hakk’ın takdirâtı iki kısma ayrılmaktadır: “Kaza-i mübrem”, “Kaza-i Muallâk”. Kaza-i Mübrem, “Levh-i Mahfuz”, da tespit edilmiş bulunduğundan burada tebdil (değişiklik) olmaz. “Bizim katımızdaki bir hüküm değiştirilmez.”(Kaf: 29) Mealindeki âyeti kerime bunun delilidir. Kaza-i muallâk, “Levh-i mahfuzu ispat”da tespit edilmiş olduğu için bunda değişme olabileceği İslam uleması tarafından açıklanmıştır.  “Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır.” (Rad :39) Mealindeki âyet ile, “Allah onların kötülüklerini iyiliklere tebdil ediverir” (Furkan: 70) manasındaki âyet-i kerimeler bu görüşün delili olarak gösterilmektedir”. (Fetvalar.Mehmet Emre. c.1.s.470)

KADER OLMASAYDI?...

İşte kaderin gerekliliğini, lüzum ve önemini bildiren âyeti kerime:

 

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

“Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır. (Allah bunu) elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah, kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez.” (Hadid Sûresi Âyet: 22-23).

 

 

Netice:

Yazılı olan “kader” de: Yaratılmadan önce yaratılacak olan herşeyin ve insanların, sonları ve akıbetleri, önceden Allah tarafından ana hatlarıyla takdir ve tespit edilerek, yazılarak; uygulanması için Levhi Mahfuz’da meleklere gösterilmeseydi, bu takdir istikametinde, -mecazen söylüyorum- raylar döşenmiş olmasaydı ve bazılarının dediği gibi “her kişi kendi kaderini çizseydi”! Kim annesinden; kör, sağır, topal, özürlü doğmak veya kim ateist, ateşe tapan, mecusi, şeytana tapan satanist, öküze tapan,  puta tapan kâfir ve gayrimüslim bir aileden doğmak isterdi? Kim dindar ve zengin bir aile çocuğu olmak istemezdi? Herkes zengin olsa kim kimin işini görür? Çöpleri kim temizler, yolları kim süpürür? Kim hamallık yapar, doktorluk dururken kim müstahdem olmak isterdi? Bunu fakirleri kınamak için söylemiyorum.  İyilik yapan dindar fakirler, iyilik yapan dindar zenginlerden bir hadisi şerife göre, beş yüz sene önce cennete gireceklerdir. Burası imtihan yeridir. Gerçek adalet ahirette olacaktır.

 

Bu kısma Bediüzzaman Said-i Nursi Hz. lerinin rüyayı sadıka ile ilgili olarak “kader” konusunu izah eden mektubatından bir pasajını alıyorum:

 

“Rü’ya-yı sadıka, benim için hakkel yakin derecesine gelmiş ve pek çok tecrübatımla, Kader-i İlahinin her şeye müsait olduğuna bir hüccet-i kat-i hükmüne geçmiştir. Evet, bu rüyalar benim için hususan bu birkaç sene zarfımda o dereceye gelmiştir ki; mesela: Yarın başıma gelecek en küçük hadisat ve en ehemmiyetsiz muamelat ne hatta en adi muhaverat yazılı olduğunu ve daha gelmeden muayyen olduğunu ve gecede onları görmekle, dilim ile değil, gözüm ile okuduğum bana kat’i olmuştur. Bir değil, yüz değil, belki bin defa; gecede, hiç düşünmediğim halde gördüğüm bazı adamlar veyahut söylediğim meseleler, o gecenin gündüzünde, az bir tabir ile aynen çıkıyor.Demek en cüz’i hadisat vukua gelmeden evvel hem mukayyettir, hem yazılmıştır. Demek tesadüf yok, hadisat başıboş gelmiyor, intizamsız değillerdir!..” (Bediüzzaman Said-i Nursi,Mektubat,s:322,Ankara-1958).

 

Netice olarak diyoruz ki; Yukarıdaki âyet ve hadislerin bildirdiği gibi: Kader vardır. Ve ona inanmak imanın gereklerindendir.


M.Avni ÖZMANSUR

Diğer Haberler
PROF.DR. YAŞAR NURİ ÖZTÜRK VE PROF. DR. ABDULAZİZ BAYINDIR’A REDDİYE
Yaşar Nuri ÖZTÜRK'e Reddiye
MUSTAFA İSLAMOĞLU'NUN KUR'AN-I KERİM MEALİNDEKİ SAYISIZ YANLIŞLARI