13 Ağustos 2020, 00:14 - 
Nur Cemaati Hakkın'da Yanlış Bilinenler ve Doğrusu

Nur Cemaati Hakkın'da Yanlış Bilinenler ve Doğrusu

Uzun zamandır yazılarıma ara vermiştim. Bugüne kadar yazdıklarım'da genel olarak bana intikal eden bir mevzu olduğun'da verdiğim cevaplardan müteşekkil anektodlar'dan ibarettir.

Fakat geçtiğimiz günler'de benim'de beslendiğim Risale-i Nur'lara ve Bediüzzaman Rahmetullahi Aleyh Üstadıma ve onun bizlere vekil varis bıraktığı ağabeylere asılsız ittihamlar ve iftiralar ile Cumhuriyet gazetesi denilen aslı çamuriyet olan bir paçavranın tetikçi köşe yazarı Barış Terkoğlu isimli zil zurna zır cahil bir mahluk bir şeyler karalamış. Yazı serisini okudukça Barış Terkoğlu isimli cahil mahlukun kendi kendime dedim bu yazılar içerik olarak konu olarak ve yazı akışı olarak Barış Terkoğlu'nun yazacağı düşüneceği kaleme alacağı bir yazı değildir bunları araştırıp düşünüp yazamaz. Bunları yazabilmesi için cemaat için'de en gizli dar daire konulara birebir muhatap olması gerekiyor. Anladım ki bunun kulağına şeytanları üflemiş oda çala kalem uydur uydur söyle kabilin'den nasıl denk gelirse sallaya sallaya yazmış. Ne'de olsa arkaların'da kandırabilecekleri ve kandırdıkları bir kitle var. Onlar üzerin'den her türlü yalanı yayarız bu pirincin için'deki taşları kimse ayıklayamaz diye düşünmüş olabilirler. Her neyse..

Bu yazımı ve konuyu çok uzun etmeyeceğim. Tafsilata detaya girmeyeceğim. Net bildiğim hakikatleri söyleyip geçeceğim. 

1- Bediüzzaman Said Nursi ra. ın Müellifi olduğu eserlerin adı Risale-i Nur külliyatı dır.

2- Bediüzzaman Said Nursi r.a vefatın'dan evvel kendi yerine tayin ettiği görevlendirdiği vekil ve varisleri vardır.

3- Bediüzzaman Said Nursi ra.'ın yetki verdiği vekil, varis ve mutlak vekillerinin görevleri ise özetle şunlardır:

a) Risale-i Nur'u Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinden gördükleri şekliyle neşretmek,
b) Risale-i Nur'u Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinden gördükleri şekliyle okuyup okutmak,
c) Risale-i Nur'u Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinden gördükleri şekliyle hizmet tarzını mesleğini ve meşrebini ve dahi usulünü yolunu yordamını ayna görevi görerek bire bir moda mod yansıtmak,
d) Risale-i Nur'un içine Bediüzzaman hazretlerinin vasiyeti ile istemediği yasakladığı luğat konulmasını engellemek,
e) Risale-i Nur'un içine Bediüzzaman hazretlerinin vasiyeti ile istemediği yasakladığı meal konulmasını engellemek,
f) Risale-i Nur eserlerini başta sadeleştirme olmak üzere her türlü tahrifattan uzak tutmaya çalışmak,
g) Risale-i Nur eserlerini insanların şahsi görüş ve kanaatleri ile çarpıtılarak anlatılmasının önüne geçmek,
h) Risale-i Nur eserlerini dünya dillerinde tercüme edilirken tahrifata uğratılmaması için çalışmak,
ı) Risale-i Nur eserleri üzerinden ticaret yapılmasına müsaade etmemek,
i) Risale-i Nur eserleri kullanarak şahısçılık yapanların şahsına bağlayanların saltanatını yıkmak,
j) Bediüzzaman hazretlerini ve Risale-i Nurları istismar ederek insanları aldatanlara karşı hakkı ve hakikatı tebliğ etmek,
k) İttihad-ı İslamın tesisi için gayret etmek ve Vatana Millete Bayrağa Devlete sadık kalarak manevi bekçi ve zabıta görevini ifa edip insanların imanına kuvvet vermek,
l)..
m)...
n).... evet maddeleri daha sıralayabilirim fakat dediğim gibi tafsilata girmeyeceğim için bu kadar ile iktifa ediyorum..

4) Mehmet Nuri Güleç ismiyle bilinen Mehmet Fırıncı, Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin vekili asla değildir, varisi asla değildir ve Risale-i Nur eserlerinde tasarruf etme yetkisi asla yoktur. 

5) Mehmet Nuri Güleç ismiyle bilinen Mehmet Fırıncı'nın evinde Bediüzzaman Said Nursi hazretleri kalmamıştır. Bahse konu olan hatıralar'da kulaktan kulağa uydurularak anlatılan hikayenin özeti Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ücretini cebinden karşılayarak kiraladığı bir daireden ibarettir.

6) Yeni Asya Gazetesi kuruluşu itibariyle Üstadımızın vazifedar kıldığı Zübeyir Gündüzalp r.h. Merhum ağabeyimiz ile hiç bir alakası yoktur. Zübeyir ağabeyin 19 maddelik neşriyat karar namesi elimiz'dedir. 

7) Yeni Asya grubunun Risale-i Nur ile uzaktan yakından bir alakası olmadığı gibi baştan aşağıya Risale-i Nur'u ve Bediüzzaman'ın davasına düşman bir yapıdır tahrifat üzere aldatma ve kandırma üzerine Türkiye'deki kanunlardaki boşluklardan yararlanarak varlıklarını sürdürmektedirler. 

8) Yeni Nesil grubunun'da Risale-i Nur ile alakası yoktur. Yüklendikleri misyon ve vizyon itibariyle Risale-i Nura lugat ve meal koyarak Bediüzzamanı çiğnemişlerdir, vasiyetini çiğnemişlerdir ve Bediüzzaman hazretlerinin bütün vekil ve varislerine muhalif bir yol kendilerine çizerek günümüze kadar algı yönetimi ile varlıklarını sürdürmüşlerdir. Söz basım ile neşriyatı olan Risale-i Nurlar korsandır tahrifat dolu olarak basım yayımı devam etmektedir. 

9) Suffa grubunun Risale-i Nur ile alakası yoktur. Risale adı altında 35 tane site kurmuş olmaları onları nurcu yapmaz. Aynı şekilde bu vakfın'da başında sonunda Bediüzzaman hazretleri ve vasiyeti ile bıraktığı vekil ve varisleri yoktur. 

10) Yeni Asya, Yeni Nesil, Suffa olmak üzere fetö ile geçmişteki bağları günümüz'dede kopmuş sayılmaz. Bu konuda yapmanız gereken tek araştırma bu oluşumlar'dan ayrılan hapse giren veya frari olmuş fetöcüleri tespit etmeniz ve bu fetöcülere karşı bu oluşumların tutundukları duruş ve davranışları izlemek yeterli olacaktır.

11) Fetullah Gülen bütün fiilleri ile ve ona bağlılığını devam ettiren bütün örgüt üyeleri ile terörist olduğunu tüm dünyaya kendisi ispat etmiştir. Aynı zaman'da mürted olmuştur. Kafir, zındık ve münafık olmakla bütün şeytani vasıfları kendisinde ve kendisine bağlı örgüt teröristlerin'de ortaya koymuş ilan etmişlerdir.

12) Fetullah gülen'e evliya, veli gibi ilanlar yapan Ahmet Akgündüz'ün, fetöcü olmalarına vesile olduğu insanlar pek çoktur. Şubat 2020 tarihi itibariyle 10 yıl hapse mahkum edilen fetö teröristi Mustafa Kavurmacı'yı Allahın evliya kulu olarak ilan etmesinden sonra kendisi'de zındık olmuştur. Allahın düşmanı terörist Fetöcüleri evliya olarak tanıtan kimseler zındık olurlar. 

13) Hüseyin Yılmaz ciddiye alınacak biri değildir. Ahmet Akgündüz sıkıştığı yerde başı açık kadın resmiyle aşk romanı yazan bu palabıyıklıyı tetikçisi olarak kullanır. Körler sağırlar birbirini ağırlar deyip onu palabıyığı ve romanları ile başbaşa bırakmak yeterli olacaktır. 

14) İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Şekerci Han, Tahşiye ve Med- Zehra gibi isimler ile karşınıza çıkan yerlerin'de Risale-i Nur ile alakaları yoktur. Bu yapıların hiç birinin başında ne Bediüzzaman hazretleri vardır nede Bediüzzaman hazretlerinin kendisinden sonra yerine vasiyeti ile bıraktığı vekil ve varisleri vardır. 

15)Risale-i Nur ile ortaya çıkan zaman zaman Dost tv de parlatılan sosyal medyada palazlandırılan gençlik oluşumları Sözler Köşkü, Hayalhanem, Nur Mektebi, Çınar Altı adı sanı ismi ne olursa olsun bu dernekler'de nurcu değildir. 

16) Gazetesi, Tvsi, Radyosu, Dergisi, Derneği,Lokali olan yapıların'da Risale-i Nur yolu ile alakaları yoktur. İstifade ediyor olmaları onları nur talebesi yapmaz peşlerinden gidilecek takip edilecek yapılar yapmaz. 

17)Risale-i Nur sadeliktir. Orjinalin'den Risale-i Nur okumak, Bediüzzaman hazretlerini kabul etmek vasiyetine sadık kalmak talebe olmak için yeterli olacaktır.

18) Risale-i Nuru, Bediüzzamansız, vekilsiz,varissiz olarak bu millete okutmaya ulaştırmaya çalışmak iman kurtarma hizmeti değil bilakis insanları Risale-i Nur dan koparıp farklı fırka ve yollara saptırıp yoldan çıkarma hareketidir. 

19) Risale Haber sitesi, Sorularla Risale sitesi, Sorularla İslamiyet sitesi gibi sitelerin'de Risale-i Nur ile alakası yoktur. Bir çok yalan yanlış bilgiler bu siteler üzerinden yayılmaktadır.

20) Ümit Şimşek, Ahmet Ay, Kemal Benek, Metin Karabaşoğlu, Senai Demirci gibi vitrinler'de zaman zaman görünen isimlerin'de Risale-i Nur ile alakaları olmamakla beraber tahrifatçı hakikatı saptırıcı kalemlerdir. 

21) Mehmet Nuri Güleç ismiyle bilinen Mehmet Fırıncı dahil bu yazı için'de bahsettiğim hiç bir yapı Cumhuriyet Gazetesinin Bediüzzaman'ın vekil ve varislerine saldırılarına iftiralarına karşı en ufak bir tepki vermemiş kıllarını kıpırdatmamıştır. Fakat Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesi hakkında açıklamaları sebebi ile mahkemelik olduğunu duyan Mehmet Nuri Güleç eski vekil Said Yüce twitiyle Dilipakın yanında destek olunması gerektiğini kamuoyuna ilan etmiştir. 

Sözün özü Çamuriyet Gazetesi sizlere mihenk olsun.

 Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin vekiline, varisine günlerce iftira hakaret ve saldırı yapılırken bu özetle isimlerini verdiğim kendileri Risale-i Nurlaymış gibi gösteren hiç bir oluşumun en ufak Risale-i Nur'a, Bediüzzaman hazretlerine ve vasiyeti gereği bıraktığı mutak vekil ve varislerine karşı bir sahiplenme müdafaa ve cevap verme olmamıştır buna tenezzül dahi etmemişlerdir zira Çamuriyet gazetesinin zırvalarına benzer zırvaları Cehepe Reklamları ile finans edilen Risale Haberin sözde yazarlarının yazıları içeriğinde fazlası ile bulabilir görebilirsiniz.

Son olarak Üstadımızın merhum vekili ve varisi Cennet mekan Mustafa Sungur ağabeyimizin hizmette uzun seneler kaldığı Bedi Dersanesi ile alakalı bir kaç hususu dile getirip bu konuyu kapatacağım. 

Mustafa Sungur ağabeyin gerçek vakıflarına çeşitli iftira ve kumpaslar atılmıştır ve hakların'da çıkarları yalan algılar ile masum insanların hayatları ile oynanmıştır. 

Hasan Sulucan ve kendisini çocukluktan beri tanıdığım Halil Hakkoymaz'ın Mustafa Sungur ağabeyin vakıfların'dan Fatih Gür ağabeye attıkları iftiralar kabul edilebilir cinsten değildir ki bu iftiraların yazılı ve sesli delilleri bu şahısların resmi cep telefonlarından cep telefonuma whatsapp üzerinden ulaştırılmışlardır. Anlattıkları yalanlar ile beni saflarına çekmek istemişlerdir. Özetle Mustafa Sungur ağabeyin vakıfların'dan Fatin Gür ağabeye atılan iftiralar Ağabeyi zehirleme, öldürme, suikast gibi ittihamlar yapmışlardır. Aynı vakıf ağabeye daha alçak istinat ve iftiralar'da yine bu şahıslar bulunmuştur. Ve Mustafa Sungur ağabeyin sadece kendilerini kale aldığını kendilerinden başka kimseyi kale almadığını beyan etmişlerdir.


Sözün özü ben Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin Risale-i Nur'da isimlerini verdiği Çilingir Ali Savran'ağabeyin öz torunu olarak Tahiri Mutlu Ağabey, Santral Sabri, Hasan gibi ağabeylerin en yakın akrabalarından olarak konulara bütün detay ve çıplaklığı ile vakıfım biliyorum. Bugüne kadar pek çok uyarı ikaz ve reddiyelerim ile bu oluşumların tamamına tebliğimi yaptım davetimi yaptım. Fakat bu oluşumların derdinin Rıza-i ilahi asla olmadığına kanaat getirdiğim için bizi tanıyan bilen itibar eden tüm çevremi uyarıyorum. Neye nasıl inanmak isterseniz inanabilirsiniz. Yazdığım her bir cümleyi ispat edecek belgeleyecek kadar bilgi belge ve dökümana arşive sahibim. İtirazlar geldikçe tek tek ortaya koyarım. Mahkeme edilsem hakime sunarım. Bundan ötürü hem vicdanen hem ruhen hem kalben hem iman ve itikadıma göre rahat bir şekilde bu hakikatleri kaleme aldım. 

Konuyu kapamadan önce Ahmet Akgündüze değil onun peşinden giden hala ak ile karayı ayıramayan hüsnü zan eden takipçilerini uyarmak ve uyandırmak için diyorum ki;

Ahmet Akgündüz fetö teröristi Mustafa Kavurmacıyı 2020 Şubat tarihi itibariyle evliya ilan etmesi onu zındık yapmıştır.

Milli istihabarat teşkilatını tehdit etmesi ve bu teşkilat hakkında kamuoyuna yalan yanlış beyanlar vermesi Vatana İhanet olmuştur.

Hamidiye İlim ve Kültür vakfını fetö gibi diyerek terör ve yabancı istihbarat servisleriyle ilişkilendirmesi ile maskesini düşürmüştür. 

Milli Eğitim Bakanını tehdit etmesi ile yabancı istihbarat servislerinden beslendiğini ortaya koymuştur.

Ayasofya Camii Kebiri için yarısını hristiyanları memnun etmek için klise yarısını camii yapın teklifi ile küfür safında olduğunu kör gözlere'de göstermiştir. 

Üstadımız Bediüzzaman hazretleri derki :

“Hile ve fitne, perde altında kaldıkça tesir eder, Zahire çıkmakla iflas eder, kuvveti söner.” (hutuvat-ı sitte)

Bir şahıs bir şahsı, nasihatle fena bir şeyden men' etmek üzere şöyle tevcih-i kelâmda bulunur:
   "Yâ hâzâ! Aklın varsa şu yapmak istediğin şey muhaldir.
   Hem nefsine zarardır.
   İyi-kötüyü tefrik edecek bir hissin yok mudur?
   Anlaşılan hakikati hurafe, tatlıyı acı gösteren seciyende bir hastalık vardır.
   Tabiî o hastalıktan kurtulup şifayâb olmak istiyorsun. Fakat senin bu halin o hastalığı izale değil, tezyid ediyor. Eğer bu halin ile bir lezzet, bir zevk istersen en şedit bir elemi intac eden bir azap eline geçer. En-nihaye eğer sarhoşluğundan ayılıp, kötü halinden vazgeçmediğin takdirde, fesadın başkalara geçmemek üzere, hortumun üstüne bir damganın vurulmasıyla, seni teşhir ve ilan etmek lâzımdır."
İşarat-ül İ'caz[Y] - 94

El Hasıl : Hile ve Fitne nasıl çıkıyor nereden üretilip türetilip servis ediliyor madde madde çok tafsilata girmeden sözleri lastik etmeden özetledim. Üstadımız teşhir et ilan et bu fitneyi bitir diyor ve madem bu fesat işlerin başkalara sirayet etmemesi için hortumlarının üzerine damgayı vur diyor. İnşallah yazmış olduğum bu tebliğlerim ile Ümmeti Muhammede faydam olur. 

Selam Huda'ya Tabi Olanların Üzerine Olsun
Saffı Evvel Talebe-i Nur Çilingir Ali Savran Torunu
Araştırmacı Yazar Süleyman Yasin AKDENİZ

Haşiye: Okumanızı istediğim Hakiki Nur Talebelerinin bazı uyarılarını link olarak bırakıyorum. 
YORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Süleyman Yasin AKDENİZ HABERLERİ
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
EVLAT ANA BABA HUKUKUNA RİAYET ETMELİDİR..
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Nurcan CANKORU
GİZLİ SIRLAR
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
TANK PALETİ FABRİKASI GERÇEĞİ CAĞALOĞLU KOMİTESİ NİYET OKUMA MAHARETİ HADDİNDEN TECAVÜZ EDENİN HADDİNİ BİLDİRMEK
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
EN ÇOK TIKLANANLAR
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim