29 Temmuz 2019, 11:24 - 
Bediüzzaman ve Risalelerine Nurcu Maskesiyle Darbe İndirenler Deşifre Oldu

Bediüzzaman ve Risalelerine Nurcu Maskesiyle Darbe İndirenler Deşifre Oldu

Hakikatı öğrendiğin de onu kaldıramayacaksan gerçeğin peşine düşme..

Hakikat ile yüzleştiğin de gerçek ile beraber olacaksan korkma


Hakikat Nuru altında olanlar mahzun olmazlar ebediyen bahtiyar olacaklardır


Hakikat ile yüzleştiğin de hakikata inanmak istemeyip savaşmayı tercih edersen kaybetmeye mahkumsun..


Hakiki Nur talebelerinin Devlet için de herhangi bir yapılanması gücü yaptırımı yoktur. Bunun en büyük delili Risalei Nura Bediüzzamana davasına vekil ve varislerine fetö Ve özentilerinin dehşetli darbeleri karşılığın da bu darbeyi vuranlara birşey yapılamamasıdır.


Şayet böyle olmasaydı Devlet için de önemli makam ve mevkilerde hakim savcı asker polis istihbarat bakan vekil bürokrat vs gibi yerlerde hakiki Nurcular olsaydı vatan millet İslamiyet namına ilk işleri bunları temizlemek bunlarla uğraşıp mücadele etmek onları etkisiz hale getirmek önlerini kesmek olurdu.


Fakat kaderi ilahi sevki ilahi bu vazifeyi Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Devletimiz Milli Güvenliğimiz yürütüyor. O halde geriye bize düşen vazife bu mücadelede asayişi muhafaza da bekçi muhafız olan Nur talebelerinin ilgili birimlere yetkililere destek olması gerekmektedir ki Millet Devlet el ele bu belalardan bu istiladan vatanımızı kurtarabilelim.


Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin Risalesine ilişip keyiflerince fetönün sadeleştirme yapması kadar büyük bir cinayet olan lugat meal koyup manayı saptırıyorlar


Ses yok


Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin kendisinden sonra yerine bıraktığı vekili varisi ağabeylere defalarca ilişiliyor haklarında yalan ve tezviratlar zırvalanıyor çıt yok


Bir kişi çıkıp bunların sahtekarlıklarını sözde okudukları risaleler den ispat ve delil ile ortaya koyduğumuz da


Fitne çıkarmayın

İttihadı İslama muhtacız

Müsbet hareket edelim

Ama onlarda hizmet ediyor

Gibi yine aynı bildiğimiz klasik fetö ağzı jargonlarla cevap veriyorlar ki maskeleri sahtekarlıkları hileleri münafıklıkları ortaya çıkmasın


Bediüzzaman Said Nursi hazretleri kendi talebelerini Risalesinde şöyle tarif ediyor Bediüzzamanın tarifine uymayan Nurcuyuz diyen herkese dikkat edin bunu Türkiye Cumhuriyeti Devletinizi Bayrağınızı Dininizi seviyorsanız zaten dikkat edeceksinizdir ki biliyorum ki canınız kanımız bu İslam memleketi olan vatana fedadır sizin. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

Evet cümle budur Üstadımız diyor Ve ilan ediyor ki:


Said Nur Ve Talebeleri


Bunların DERNEĞİ yoktur..

Lokali Yoktur..

Yeri yoktur..

Yurdu yoktur...

Bediüzzaman Said Nursi ra.


Evet Bediüzzaman Said Nursiyi Ve Risaleinurda öğrettiği tarifi kabul ediyoruz da bu tarife uymayanlar Bediüzzaman ve Risalei Nuruyla ile kaçak güreş kavganızın muhalefetinizin sebebi nedir. Sözde Üstad kabul ettiğiniz Bediüzzaman ile ters düşmenizi neyle izah ediyorsunuz. Cımbızlama aldığınız Risale cümleleri ile kitap yazıp sohbetlerde millete yorumlayıp yorumlayıp anlatırken bu Derneği yoktur cümlesini nasıl anlatıyorsunuz yoksa sizler bu kitabın içinde işimize geleni keyfimizce alır işimize geleni red eder görmezden geliriz diyenlerdenmisiniz.


Siz fetö değilseniz kurduğunuz sistemde fetönün deneyip yapmadığı bir icraatı söyleyiniz.


Nura ilişilince susan

Üstada ilişilince susan

Vekil varislere ilişilince susan sizleri

Şimdi göreceğim


Size ilişilince ne yapacaksınız


Bizler vatandaş olarak sizler gibi şeffaf olmayan yapıları demokrasi insan Hak Ve hürriyetlerimizi fikir ve vicdan hürriyeti hakkımızı yasal sınırlar içinde sorgulamaya başladık


Cevaplarınızı hazır ediniz

Zira Çok yakında başınız bu mevzular ile çok ağrayacak RisaleiNur mihengine vurulacak

Altınmısınız bakırmısınız ortaya çıkacak


Güvendiğiniz insanlar tarafın dan kandırıldığınızı öğrenseniz

Size gerçekleri anlatan Kandıranları tanıtan kimseye tavrınız ne olurdu.

Elbet minnet ve mihnet altına girerdiniz


Fakat hem minnet hem mihnet altına girmeden sizi kandıranlara karşı uyaran bir büyüğümüz var. O Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin vekili ahiri varisi ahiri Hüsnü Bayramoğlu ağabeydir. Risaleinur ile sizin aranıza giren tüm perdeleri yırtmış hakikatı göstermiş uyuyanları uyandırmış kandıranların oyunlarını bozmuştur.


Bütün ehli küfür başta Fethullahçı terör örgütü onu en baş düşmanı ilan etmiştir.


İşte böyle bir vaziyete Risalei Nur okuyanlar kendilerine Nurcu diyenler Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin kendisinden sonra vasiyeti ile yerine mutlak vekil ve varisi olarak bıraktığı Hüsnü ağabey etrafın da kenetlenmesi fetö mücadelesini gece gündüz yürütüp Türkiye Cumhuriyeti Devletine yardımcı olması gerekmez mi?


Peki onlar ne yapmaktadırlar duruşları söylemleri nedir davaları nedir. Vekil Varisler hangi çizgide onlar hangi çizgidedir.


İşte mesele apaçık anlaşılıyor değil mi?


Sivri bir dille yazıyorum

Lafı eğip bükmüyorum

Kitabın ortasından konuşmaya gayret ediyorum

Hakikat olarak öğrendiklerimi kimsenin gözünün yaşına bakmadan ilan ediyorum

Hakkın hatırı alidir hiçbir hatıra feda edilmez diyerek yazmaya devam ediyorum

Yine de dostlarım çevrem benden yüz çevirmiyor beni terk etmiyor


Demek ki neymiş takipçi derdine düşüp mavi boncuk dağıtmaya şirinlikler yapmaya bukalemun gibi olmaya maymunluk yapmaya gerek yokmuş sonra dut yemiş bülbüle döner susar kalırsınız. Zamanın da konuşmadığınız dan bugün konuşamaz İslam'ın mukaddesatını müdafaa edemezsiniz. Dilinizi öyle bir yutarsınız ki size yapılan itirazlara dahi cevap veremezsiniz görmezden gelmeye çalışır başkalarıda görmesin istersiniz.


Deve kuşu gibi kafanızı kuma ne kadar sokarsanız sokunuz koca gövdeniz dışarda avcı sizi görüyor siz kafa kumda beni kimse göremiyor sanıyorsunuz. Onlara diyorlar madem kuşsun uç diyorlar deveyiz. O halde yük taşıyın diyorlar kuşuz.


Evet soruyoruz

Madem Nurcusunuz kitaba bağlı kalın

Diyorlar bence böyle

Diyoruz Madem sizce öyle o vakit kitabı bırakın 

Diyorlar Yok biz Kitaba bağlıyız

Merhum Muhsin başkanın dediği gibi


3 günlük dünya için fırıldak olmaya gerek yok.


Saltanatınızı RisaleiNur yıkacaktır

Zira Nur kendinden olmayanı kusar atar


Diyoruz ki neden Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin davasını Risalei Nur davasını Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin vekil ve varislerinin gösterdiği öğrettiği üstaddan aynen yansıttığı şekliyle Bir hizmet yapmak yerine tam aksi istikamette davaya darbeler indirerek Bediüzzaman ile vekil varisleri ile bugüne kadar emek vermiş hapis zindan görmüş Nur talebelerinin aleyhin de bu millete kendi kafa fenerinden uydurduğunuz Bir tarzı hizmet diye yapmaya çalışıyorsunuz ?


Diyorlar ki bizim memlekette insanlar gavur gibi olmuş imanlar gitmiş çevremiz ateist deist Kemalist olmuş onları kazanmak için böyle yapıyoruz ondan dolayı mazuruz


Diyoruz ki

Bire gafiller peki siz ne gibi oldunuz fetöden başka kimi örnek alıyor taklit ediyorsunuz hiçmi ders çıkarmadınız bu kadar mı gençlik saikasıyla his ve hevese tabi olup akibetinizi görmez oldunuz 1400 senedir İslamiyeti bize değişmeden muhafaza ederek getiren başta sahabeler tabiinler tebeitabiinler müctehid imamlar halifeler büyükler sadatlar kutuplar veliler evliyalar ehli sünnet alimler bilmiyormuydu davayı ki taviz vermeden bidat icat etmeden bizlere kadar getirip emanet ettiler

Siz bu emanetleri miras yedi hayırsız evlatlar gibi savurup dağıtacağınızı mı sandınız Allah size müsade edermi sandınız. Kaderi ilahi kaleminizi kırmış hükmünüzü infaz etmiştir dünya da mahkemeye hazır olmakla beraber mahkemei Kübraya da hazır olunuz

Başta Peygamberler Nebiler Sıddıklar sizden şekvacı olacak şeriatı Ahmediye aleyhiselamın sancağı ne hale soktunuz diyeceklerdir


Hem davayı doğru anlatmayıp çarpıttığınız dan ihanet etti kandırdı yalan söylediler damgası yiyecek kendi ellerinizle topladıgınız çevrenizin linci altında kalacaksınız


Uyanınız ikazlarımızı düşmanlık değil hakiki dostluk olarak görüp kendinizi bu perişaniyetten derhal 

Kurtarınız

Reçeteniz Risaleinur da vardır


Bediüzzaman Said Nursi hazretleri davası için taviz vermeyen omurgalı dik duruşlu ilayı kelimetullah fedaisi şeriat müdafisi batıla bidata boyun eğmemiş idam sehpası zehirlenme sürgün hapis 5 para ehemmiyet vermemiş bir Mücahidi İslam Müceddidi İslam iken


siz bu lakayd ciddiyetsiz vakursuz maneviyatsız dertsiz tasasız göz yaşsız gülüp oynayıp eğlenip eğlendirip para toplayıp toplattırıp Allah deyip tekstilden süs eşyasına kadar ticaret yapıp satıp sosyal medya ile topladığınız saf iyi niyetli Hakikat peşine düşmüş insanların bu safiyetlerinden ihtiyaçlarından acziyetlerinden istifade edip Dava sahibini Dava sahibinin emanet bıraktığı vekil ve varislerinin yolunu darbeleyerek ikazlarına kulak kapayarak kime neye nasıl hangi amaca hangi amaç ile hizmet ettiğinizi sanıyorsunuz.


Aldanıyorsunuz aldatıyorsunuz agah olunuz biz düşman değil dostuz Nura dönünüz dönemiyorsanız Nurun yakasından düşünüz içinden çıkamayacağınız dönüşü olmayan bir yola doğru süratle yuvarlanıp gidiyorsunuz


Davamızı Metin Balkanlıoğlu rahmetullahi aleyh hocamızın dediği gibi mıncıklamayınız 

Abdestsiz namaza durmayınız

Ahirzamanın aktörü olup vitrinlerde durmayınız

Deccal ağzını açmış sizi yutmak üzere

Kendinizi kurtarınız


Nurcuyum diyen fakat Nurcunun N si bile olmayıp o tek N ye bile darbeler indiren nasihat ve ikazlar dan ders almayan gruhlar size müjde düzelecek ve istikamete gireceksiniz bugünlerinize pişman olarak nedamet duyarak tevbe edip doğru Nurculuğa ulaşacaksınız. Fakat bu nasihat ve ikaz ile olmayacak. Sopa ile olacak yani Devlet eliyle Emniyet ve asayiş eliyle olacak.


Not : keramet göstermiyorum sadece istikbale nostalji olsun diye şuana kayıt düşüyorum. Gerçekleşince demiştim değil risaleden üstadım Bediüzzamandan öyle okuyup haber aldım haber vermiştim diyeceğim


sırf birer MAKSAD-ı dünyevî için şahsıma değil, Kur'ana hâdimliğim cihetinde düşman vaziyeti almalarıyla, o MAKSAT larının aksiyle tokat yediler.


Mektubat - 338


Bediüzzaman Said Nursi ra


dikkat etmek lazım


Demekki Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin vasiyeti ile kendisinden sonra bıraktığı mutlak vekil ve varislerini dinlemek onlara karşı gelmemek gerekiyormuş ki maksatlarının aksiyle tokat yemesinler diye üstadımız kerametkarane işareten ciddi bir ikaz ile Risaleinur da bu şekilde haber vermiş


Hani diyorlar ya

Bizler ilmi felsefik bilimsel sorulara cevaplar veriyoruz ateistlere deistlere İslam'ı anlatıyoruz

Muhatap oldukları ateist ve deistlere Allahın varlığını anlatsalar risaleden bir köy muhtarsız olmaz diye örnek verseler ateist ise az biraz nurculuğu bilse deseki sizin kitabınız da müellifsiz bediüzzamansız olmaz dese ve deist olan söze karışsa oda az biraz nurculuğu bilse ve deseki Bediüzzamanın getirdiği risaleinur ile islam hizmeti onun vekilleri ve varisleri olmadan olmaz diye itiraz etseler bu sözde nurcular o ateiste deiste Allah Ve Peygamberini nasıl anlatacaklar. Demeyecek mi ateist ben Allahı Peygamberi red ediyorum deist demeyecek mi Allah kabul Peygamberi red ediyorum fakat siz nurcularla aramızda fark yok sizde inandığınız misyonun ateist ve deistlerisiniz. Bir kısmınız Bediüzzaman ve vekillerini inkar ederek devam ediyor bir kısmınız Bediüzzamanı sözde kabul ile vekilini inkar Ediyor dinlemiyorsunuz. Bizim ateizm ve deizmde yaptıgımızın aynısını siz kendi gittiğiniz yolda yapıyorsunuz.


İşte Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin Ve vasiyeti ile bıraktığı vekil ve varisleri dinlemeyenlerin ateist ve deistlerin karşısında düştükleri gülünç ve maskara durum bundan ibaret. Peki böyle basit bir örnekle davaları çöküyor çürük olduğu ortaya çıkıyor.


Peki bununla beraber davaya olan sadakat sebat Uhuvvet ve ihlasa darbe vurmuş Hakikata neşter vurmuş Ve duyanlar adedince her kulağı kandırmış aldatmış olmuyorlar mı?


Unutmayın Müslüman her günahı her haltı nefis Ve şeytana uyarak yapıyor fakat Müslümanın Peygamber efendimizin (s.a.v) buyurmasıyla asla Yalan söylemez dediği sıfata bunlar layıkmıdır okudukları risaleinur bunları lahikaları ile yalanlıyor vekil varisleri ile defalarca red ile beraber yalanlıyor.


Hep ateistlerle dalga geçerken 

"hadi ateistler bunu da açıklayın" diyorlar

Şimdi ateistler deistler de diyorlar ki bu vekil varis dinlemeyen sözde Nurcu geçinen şahıslara:

"hadi ilmi bilimsel felsefi sorulara cevap veren sözde Nurcular bunu da açıklayın"

Elhasıl bu misallerden anlayın ki dava İslam'ı tebliğ değil dava Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin Risalei Nuruyla hizmet değil. Bunların kırmızı çizgisi Üstad Bediüzzaman hazretlerinin bıraktığı vekil varislerine uyun takip edin şaşırmazsınız davası değil, kendi kurmaya çalıştıkları batıl tarzlarını hak ve hakikatin önüne çirkin bir taklit ile asıllarından kopararak devam ettirmektir.


Yol yakınken dönün tevbe edin davayı mıncıklamayın davanın dem ve damarlarına neşter vurmayın istikamet üzere kıyamete kadar devam edecek bir hizmete darbeler indirmeyin. Davaya zarar veremezsiniz. Biz, siz zarar görmeyin diye ikaz ve ihtar ediyoruz
Yine bazı densiz, ahmakul humakadan tahammuk etmiş sarhoş ahmağın biri güya Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin kendisinden sonra vasiyeti ile bıraktığı vekil ve varislerini çürütmek için Üstadımızın şu sözünü Çımbız yapmış.


Kur'an âyine ister, vekil istemez 

Sözler - 704

Burada kast edilen vekilliğide Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin vekilleri olarak cerbeze ile çarpıtmışlar.


Be hey serseri. Kati kanaatim gelmiş ki sen şeytandan ders alıyor nefsin ile amel ediyorsun yoksa böyle bir hezayanı savuramazdın.


Bektaşi kıssasındaki bahtsız gibi yapma cümleye bak. Kuran için diyor ki üstadımız ayine ister vekil istemez. Risaleinuru sümme haşa vahiy olarak Kur'an olarak görme sapkınlığına mı düştünüz. Ancak sunuhat ve ilhamat üzere Kuranın mudafisi ve tefsiridir.


Nur mesleği postacı olmak demektir. Postacının hakkı değil hem haddi değil ki emanet olarak taşıdığı risaleinura posta sahibinden izinsiz destursuz müsadesiz o zarfı açsın içine müdahele etsin. Şayet postacı elbisesi ile daireye girilip o emanete El uzatılırsa Elbet suç üstü yakalandığıda mücazat görecek. İşte bu misalden anlaki emanete hıyanet cezası istikbalde sizi bekliyor.


Uyanın aklınızı başınıza imanınızı kalbinize alın Ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin

İfadesiyle :

Çünki bu işleri yapanlar, kaç defa hakikatı Risale-i Nur'dan işittiler.

Ve bilerek, hakikatları zındıka dalaletlerine karşı çürütmek istiyorlar.

Böyleler, yılan gibi zehirden lezzet alıyorlar.

Mektubat - 362

Sözünde bahsettiği kişilerden olmayın.


Yaptığınız yanlıştır yolunuz doğru yol değildir. Bediüzzamanın tarif ettiği sıratı müstakim yolu ise asla ve kata değildir.


Siz hem vekil değilsiniz hem vekil ağabeyler ile değilsiniz hem de ayine değilsiniz. Uğrunda çileler çekilmiş bedeller ödenmiş böyle kutsi bir davayı kendinize oyuncak etmeyiniz..


İlmi reddiye Ve sorularımız adresini hedefini bulmuş olmalı ki 

Bize cevapları küfür hakaret tehdit şantaj ve iftira olarak devam ediyor

Bunlar için de Nurcu sandığınız isimler de mevcut tetikçileri de mevcut


Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyük bir devlet olduğunu hukuk devleti olduğunu unutmuşlar


Risalei Nuru tıpkı fetonun yaptığı gibi Adnan oktarın yaptığı gibi kendilerine perde yapıp fikir ve vicdan hürriyetine temel insan Hak Ve özgürlüklerine nasıl saldırdıklarını deşifre ederek bu mücadelemizde Reisimiz Recep Tayyip Erdoğanın yalnız olmadığını haklı bir kavga için de olduğunu belge bilgi ve bulgularla tekrar tekrar gözler önüne sereceğiz.


O vakit size masum görünmeye çalışan din maskesi altına gizlenen bu yapıların ne kadar dehşetli ve barbar olduğunu yakınen görecek müşahede edeceksiniz


Söylediğim gibi daha yeni başlıyoruz fetö Ve özentilerini Risalei Nurun Elmas Kılıncı ile dağıtmaya geldik


Bu fitneyi söndürmek için fitne üreten merkezlerini Allahın inayet Ve yardımı ile sizlerin duası ile milletçe çökerteceğiz
Fetö den sonra onun taklidi gibi yapan oluşumlara fetö özentisi yapılara RisaleiNurun elmas kılıncıyla vurduğumdan beri ihbar üzerine ihbarlar geliyor


Okurken ürperiyorum

İşin içinde mafyacılık oynayan mı dersiniz

Tehdit şantaja uğrayan mı dersiniz

Para vermeyen direnen gençleri kovmalar mı dersiniz

Kapalı kapılar ardında komplo teoriler planlar üretip millete kulp takmalar mı dersiniz

Siyasi damardan külliyeye milli eğitime gençlik ve spor Bakanlığına belediyelere sızmalar mı dersiniz en yakın ailedekilerin feto frarisi olup yurt dışında olması mı dersiniz

Mideniz bulanır kusarsınız

Bir de risale hizmeti yapıyoruz diye gelirlerse

Yüzlerine tükürseniz 

Tükürüğünüz boşa gider

Bu arada Battal gazi gibi tek başıma gitmiyorum benim için endişelenip Aman hocam bulaşma demeyin 

Gayet bilinçli bir şekilde ilerliyorum


Ayağı kayan kayana 

Yuvarlanıp giden gidene

Şaşıran şaşırana


Rabbim ayaklarımızı dinin de sabit kıl.


Amin Amin Amin
Hüvel Baki

Saffı Evvel Talebe-i Nur Çilingi Ali Savran Has Torunu

Vatanın ve Nurun Hizmetkarı acizesi

Süleyman Yasin AKDENİZYORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Süleyman Yasin AKDENİZ HABERLERİ
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
SABATAY SEVİ
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Nurcan CANKORU
GİZLİ SIRLAR
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
MAVİNİN İÇİNDE SİYAHI GÖRMEK DÜŞÜN VE BAŞAR KİM BU KAOS TÜCCARLARI? Umreye Gidenlere Tavsiyeler?
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
EN ÇOK TIKLANANLAR
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim