07 Ocak 2019, 13:46 - 
Prof. Ahmet AKGÜNDÜZ'e Araştırmacı Yazar Süleyman Yasin AKDENİZ'den Reddiye

Prof. Ahmet AKGÜNDÜZ'e Araştırmacı Yazar Süleyman Yasin AKDENİZ'den Reddiye

Bugün 6 Ocak 2019 Pazar. Yani Bediüzzaman hazretlerinin Risale-i Nur'da Nur Talebelerine müjdelediği vekili ve varisi Hüsnü Bayramoğlu ağabeyin her ay düzenlediği uhuvvet ve ihlas dersi günü. Adres ise Balıkyolu caddesi 453 sokak no:1 Esenyurt/İstanbul

Peki bugün ne oldu. Bu derse Profesör Ahmet Akgündüz iştirak etti. Fakat her zaman ki gördüğü ilgiyi alakalı göremedi ve bilhassa uygun görülen yere oturarak herkes gibi dersi takip etti. Alışıla geldiğimiz şekilde kürsüye mikrofona yakın ve Bediüzzaman hazretlerinin vekil ve varisinin yanına oturamadı. 


Bu ince detayı vermemdeki sebep bugün ki derse iştirakini art niyet ve kasıtlı olduğunu uhuvvet ve ihlas nasıl baltalanır konulu bir çalışma ve gayret üzere olduğunu hüsnü zannımı zorlayarak söyleyebiliyorum ki su-i zannım bu konuda başka komplo teorilerini söylüyor. 


Fakat ben  hüsnü zannımı koruyarak bu kadar ifade edebiliyorum. Kendisini daha önce Nurettin Yıldıza verdiği reddiyesinde uyarısında takdir etmiştim fakat Akgündüz Risale-i Nur adına bazen güzel çalışmalar ve söylemler yapar gibi görünse de zamansız ve lüzumsuz ve gereksiz öyle çıkışlar yapıyor ki tevil götürmez bir hal alıyor. 


Geçmişte Risale-i Nurların sadeleştirme döneminde fetöye veliyullah demesi sonra çark etmesi bir ara yüzde 20 meselesi ile gündem olması yine bir ara Bediüzzaman hazretlerinin müsaadesi ve izni olmadığı halde üstadımızın seyyidlik ve şerifliği üzerinde beyanlar ile dikkatleri üstüne çekmesi kabilinden insanların dünya ve ahiretine zerre kadar faydası olmayan işler ile kendini ve cemiyeti iştigal etmesi göz ardı edilebilir zorlama teviller ile görmezden gelinebilir durumlardı ki bir çok nur talebesi bu hususlarda kendisine itiraz da eleştiride bulunmadı zira yersiz ve faydasız olurdu. 


Kendisinin eserleri ilmi kariyeri vesairesi var fakat Prof. Ahmet Akgündüz bilmeli ki dünyanın allamesi olsa Risale-i Nurun en ami bir talebesinin yanın da anca ders arkadaşı olabilir onun Profesörlüğü o Nurcuların yanında bir mana ifade etmez. Hakikat nazarında en ami bir Nur talebesi Ahmet Akgündüz gibi milyonlar Profesörden kanaatimce daha ihlaslı takvalı ve sadakatlidir. Zira onlar Risale-i Nuru tanıdıktan sonra kalemlerini kırıp talebe olabilmenin ümidiyle ömür sürüyorlar bilmişlik taslamıyorlar Profesör ünvanı ile değil Nur talebeleri ünvanları ile anılıyorlar. Bu meseleyi bu şekilde belirtmemin sebebi Profesör Ahmet Akgündüzün ihtimal taraftarları sen kimsin de o koskocaman Profesöre Reddiye yazıyorsun filan diye çıkışmaları sebebiyledir.


Konuya gelecek olursak. Akgündüz bugün Bediüzzaman hazretlerinin Risale-i Nur'da müjdelediği haber verdiği Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyimizin tertip ettiği ihlas ve uhuvvet konulu Risale-i Nur dersine iştiraki sonrası sosyal medya hesabından aşağıdaki talihsiz açıklamalarını kamuoyu ile paylaşıyor. Bu açıklamasını Hüsnü Bayramoğlu ağabeyin dersine iştirak etmeden önce deseydi çok ciddiye almazdım fakat Hüsnü Ağabeyin tertip ettiği dersin akabinde ilan edince orda ona bir müslümanın çıkıp haddini bil demesi gerekiyor ki kendisini her profesör olan bişey sanmasın meydanın boş olmadığını bu gibiler bilsin ki cemiyet bunların yanlış talihsiz açıklamaları ile Risale-i Nur talebelerini Hükümet muhalifi Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhi bir kalkışma içinde değerlendirmesin. Zira neyi açıkladığından çok bu milletin içinde açıkladığının nasıl anlaşıldığı ve nasıl bir algı oluştuğu önemli olandır. 


Profesör Ahmet Akgündüz'ün açıklamaları şöyledir: 


RİSALE-i NURUN SİYASETLE ALAKALI DÜSTURLARINDAN ALDIĞIM DERS ŞUDUR

1. Recep Tayyib Erdoğan Bey'i Allah için, ittihad-ı İslama ve Kuran'a hizmetleri için sevmeliyiz ve desteklemeliyiz. Ancak ŞERİ'ATA VE AHLAKA AYKIRI TASARRUFLARI OLDUĞU ZAMAN, İLMEN VE FİKREN MUHALEFET ETMEK, her Nur Talebesinin ve Her Müslümanın vazifesidir.

diyor.


Cevabımız : Türkiye Cumhuriyeti Laik sistemden rejim değişikli ile Şeriatamı geçti sayın Profesör bizim bundan haberimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti Ana Yasasımı değişti Kemalizm etkisimi bitti ne değişti de Laik bir Türkiye Cumhuriyeti Başkanını Şeriata Ahlaka aykırı tasarrufları olduğu zaman ilmen fikren muhalefet etmekten bahsediyorsun bu hadsizliği Recep Tayyip Erdoğana karşı gösterdiğin gibi Reisi Cumhrumuz Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki tüm Devlet adamlarına da göstermiş miydiniz. Hem siz kim oluyorsunuz ki hayatlarını sadece iman ve Kur'an davasını adamış Risale-i Nur talebelerini ilmen ve fikren Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefet etme vazifesi veriyorsunuz sizin askerliniz mi bu Nur Talebeleri bir emrinizle Reisi Cumhurumuza karşı ilmi ve fikri muhalefete başlayacaklar Nur Talebelerinin ne zamandan beri böyle bir muhalefet görevi olmuş. Bediüzzaman hazrtelerinin bıraktığı hangi vekil ve varis ağabey bugüne kadar Devlet Adamlarına karşı açıktan bir şekilde ilmi ve fikri muhalefet edip nur talebelerine böyle bir vazife ile görevlendirmişler. Kendinize gelin bay Profesör! Hiç bir nur talebesi sizin açık davetiniz ile Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ilmi ve fikri muhalefete isteğiniz mucibince asla girmeyecektir bu arzunuz Risale-i Nur talebeleri tarafından sizin yüzünüze çarpılmıştır. Özür dileyiniz!


2. Biz FETÖ'nün yaptığı gibi, yapamayız. Bediüzzaman'ın ifadesiyle "SİYASET YAHUT KUVVET YANİ DEVLETE İSYAN YOLUYLA MUHALEFET ETMEKTEN" Kur'an tarafından men' edilmişiz.


Cevabımız: Siz kimsiniz ki Fetönün yaptığı gibi yapamayız diyorsunuz Fetönün yaptığını kim yapıyor bugün onu söyleyiniz. Bu sözlerinizin Bediüzzaman Hazretlerinin vekil ve varisinin Risale-i Nur dersine iştirakinizden sonra beyanınız okları Hüsnü Ağabeye çeviriyor kast ettiğiniz kimdir açık konuşunuz sizin gibi profesörün yanında bizler avamız anlayamadık ne diyorsunuz? Yoksa Bediüzzaman hazretlerinin Risale-i Nur'da yasakladığı batılı tasvir etmek saf zihinleri idlaldir kabilinden tertemiz zihinleri bu çirkin terörist yapının örnekleri ile mukayese ile yazıyorsunuz kendinize geliniz gidin Hüsnü Bayramoğlu ağabeyin dizi dibine oturup ordan yeniden Risale-i Nur dersi alınız. Zira profesör olacağım derken Nur Talebeliği Nedir Ne Değildir öğrenmeye vakit bulamamış olabilirsiniz mazur görürüz..


3. Ayrıca Risale-i Nur ve izah ettiği Kur'anın hakikatları inhisar altına alınamaz. Zira biliyoruz ki, "Siyaset cereyanlarında hem muvafıkta, hem muhalifte o nurların (Kur'an Nuarlarının) âşıkları var. Bütün siyaset cereyanlarının ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve onların garazkârane telakkiyatlarından müberra ve safi olan bir makamda verilen ders-i Kur'an ve gösterilen envâr-ı Kur'aniyeden hiçbir taraf ve hiçbir kısım çekinmemek ve ittiham etmemek gerektir. Meğer dinsizliği ve zındıkayı siyaset zannedip ona tarafgirlik eden insan suretinde şeytanlar ola veya beşer kıyafetinde hayvanlar ola...


Elhamdülillah, siyasetten tecerrüd sebebiyle, Kur'anın elmas gibi hakikatlarını propaganda-i siyaset ittihamı altında cam parçalarının kıymetine indirmedim. Belki gittikçe o elmaslar kıymetlerini her taifenin nazarında parlak bir tarzda ziyadeleştiriyor." Mektubat ( 49 )


Cevabımız : Oldum olası 3 sınıf insandan haz etmem.

1- Ayet mealleri üzerinden kendi nefislerini müdafaa etmeye çalışan hakikatsızları,

2- Hadis mealleri üzerinden kendi sözlerini teyit etmeye çalışan hakikatsızları,

3- Risale-i Nur gibi Kuran tefsiri Hakikatların cımbızlama kırpma yolu ile kendi batıl fikriyatına kuvvet verdirmeye çalışan hakikatsızları..


Risale-i Nur dan haksız ve yersiz bir şekilde cımbızladığınız yere mukabil bizde Risale-i Nur'daki şu sancak düstürumuzu sizler gibi Risale-i Nuru ve Nur Talebelerini Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet edin diye açık davet ilan eden Profesörlere karşı ilan ediyoruz ki :


Evet biz dini siyasete âlet değil, belki vatan ve milletin dehşetli zararına siyaseti mutaassıbane dinsizliğe âlet edenlere karşı; bizim siyasete bakmamıza mecburiyet-i kat'iyye olduğu zaman, vazifemiz siyaseti dine âlet ve dost yapmaktır ki, üçyüz elli milyon kardeşlerin uhuvvetini bu vatandaki kardeşlere kazandırmağa sebeb olsun.

Elhasıl:

Bize işkence edenler, siyaseti asabiyetle dinsizliğe âlet etmelerine mukabil; biz de siyaseti dine âlet ve dost yapmakla bu vatan ve milletin saadetine çalışmışız.
Said Nursî Rh.
Emirdağ-2 - 17


Yine Profesör diyor ki : 

Bu sebeple Nur Hizmetini hiç bir siyasete alet edemeyiz ve Nur Derslerini herhangi bir partinin toplantısına çeviremeyiz.

"ZİRA HAKK'IN HATIRI ALİDİR; HİÇ BİR HATIRA FEDA EDİLMEZ...."


Cevabımız:

Evet Hakkın hatırını hiç bir hatıra feda etmediğimiz için sizin gibi Nurcuların içine girip çıkan Profesörlere hukuku umumiye namına reddiye veriyoruz. Hüsnü Ağabeyin Dersine iştiraktan sonra Nur Derslerini herhangi bir partinin toplantısına çeviremeyiz diyorsunuz. Bu sözünüz doğrudan Hüsnü Bayramoğlu ağabeyin aylardır her fırsatta Bediüzzaman Hazretlerinin vekil ve varisi ünvanı ile Türkiye Cumhuriyeti Reisi Cumhuru Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan için Destekliyoruz yanındayız Onu Muhafaza için çalışıyoruz görevimiz budur diyen Bir Ağabeyimizi incitmez mi onu zan ve töhmet altında bırakmaz mı kısacası amacınız nedir kim adına kimin hesabına bu faydasız bana göre hezeyanları kendi sosyal medya aracılığı ile serişte ettiniz..


Umarım reddiyem ilmi enaniyet ve damarınıza şiddetle dokunmuştur 


Burdan Ben Risale-i Nur talebesiyim Bediüzzaman'ı seviyorum diyen herkese sesleniyorum. Sakın Profesör Ahmet Akgündüzün çağrısına uyup Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine fikri ve ilmi muhalefete geçmeyiniz bu basit sıradan bir talep değildir zannımca altında çok sebepler vardır uyanık olalım dikkatli olalım değil Profesör daveti ile böyle bir harekete kalkışmak babanız anneniz size böyle görev verse İslam namına yapmayınız. Risale-i Nurun tarzı hareketi konusunda kafası karışanlar Bediüzzaman hazretlerinin mutlak vekil ve varisi Allah hayırlı uzun ömürler versin ki hayatta iken gidip düstüru öğrensin istifade etsinler.


Profesör Ahmet Akgündüz'e hitaben son sorum Profesör müsün yoksa Proje mi?


Selam Huda'ya Tabi Olanların Üzerine Olsun.


Bediüzzaman Hazretlerinin 

Saffı Evvel Talebesi Risale-i Nur'da Çilingir Ali SAVRAN'ın Torunu

Süleyman Yasin AKDENİZYORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Süleyman Yasin AKDENİZ HABERLERİ
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
ORUCUN BAYRAMI
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Nurcan CANKORU
GİZLİ SIRLAR
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Fetullahçı Terör Örgütü Nur Cemaatinin İçine Sızmış mıdır? ELVEDA ŞEHRİ RAMAZAN ELVEDA Metin Külünk'ten Açıklama : FETÖ Bir Risale-i Nur Hareketi Değildir! Tüm Gerçekliğiyle Bediüzzaman Said Nursi Kimdir ?
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
EN ÇOK TIKLANANLAR
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim