17 Haziran 2018, 11:14 - 
24 Haziran Sonrası;  KAHREDEN PİŞMANLIĞA düşmemek için!…

24 Haziran Sonrası; KAHREDEN PİŞMANLIĞA düşmemek için!…

Bu çok önemli konuları sadece hatırlatmak değil, birbirimize haykırmak zorundayız. Çünkü yakın bir geçmişte halkı; Cihan Padişahı Abdülhamit Han hakkında düşürülen tuzağa, bugün bizler, aynı ŞER güçler tarafından tekrar düşürülmek üzereyiz.

24 Haziran Sonrası;

KAHREDEN PİŞMANLIĞA düşmemek için!…

Bu çok önemli konuları sadece hatırlatmak değil, birbirimize haykırmak zorundayız. 

Çünkü yakın bir geçmişte halkı; Cihan Padişahı Abdülhamit Han hakkında düşürülen tuzağa, bugün bizler, aynı ŞER güçler tarafından tekrar düşürülmek üzereyiz.

O yıllarda batının ve aynı şer güçlerin tuzağına düşüp, Abdülhamit’i indirmek için var güçleriyle çalışan, paşalar, anlı-şanlı yazarlar vd., sonraki dönemde öyle pişman olmuşlardı ki, tüm onurlarını ayaklar altına alarak, aşağıdaki pişmanlık çığlıklarını atmışlardı.

Bugün de aynı batı, aynı ABD ve diğer ŞER ülkeler ve şer güçler; FET֒süyle, PKK’sıyla, HDP’siyle, CHP’siyle ve tüm satın aldıkları yazar ve uşaklarıyla, karşılarında DİMDİK duran, direten ve ülkemiz menfaatine işlerde taviz vermeyen Sn. R. Tayyip Erdoğan’ı indirmek için seferber oldular.

Eğer buna muvaffak olurlarsa, bizlerin ve bu tuzağa düşenlerin pişmanlıkları, o günkü pişmanlıklardan kat kat fazla olacaktır. Öncelikle bunları iyice idrak etmek zorundayız.

·        İşte bu nedenlerle; o günkü kahreden pişmanlıklardan mutlaka İBRET almamız için, sadece birkaçını saygılarımla arz ediyorum: 

Mâlûmunuz; meşhur Dr. Rıza Nur da, Sultan Abdülhamid’e şiddetle karşı çıkanlardandı.

Buna rağmen Cumhuriyet dönemini anlatırken, şunları yazmaktan kendini alamamış:

“Hürriyet imhâ edildi. Yeni bir zulüm ve istibdat dönemi başladı. Bu zulüm ve istibdat, Abdülhamid’inkinden de İttihatçılarınkinden de çok dehşetli oldu. Zavallı Hamid kaç kişiyi asmıştı? ..HİDž! … ..Hele hiç hırsızlık etmedi, hiç fuhuş yapmadı, hiç israfta bulunmadı. Bilâkis memlekette bunların önüne geçmeye çalışmıştı. Bu yeni devre bakınca insan, Abdülhamid aleyhine kıyam ettiğine (ona karşı ayaklandığına) utanıyor.”(1*)

Bu cümleler; Rıza Nur’un ciddi pişmanlıklarından sadece bir kısmıydı. Şimdi diğerlerine geçelim:

Evet, Rıza Tevfik de Sultan Abdülhamid’e karşı çıkanlardandı; hatta kendi ifadesiyle, 31 Mart komplosunu tertipleyenlerden biriydi. Seneler sonra Sultan Abdülhamid’den “özür dileyen” bir şiir yazmıştı. Ne gariptir ki, Necip Fazıl Kısakürek bu şiiri 1947’de Büyük Doğu’da yayınladığı için, bir süre hapis yatmıştı... (Bu hapis olayı da, o günkü istibdatın şiddetini anlatıyor.)

Rıza Tevfik’in hastane yatağında, şunları söylediği naklediliyor:

“Ben bu şiiri Türk milletine hakaret kastıyla değil, tamamıyla aksi olarak, Türk milletini ölüme götüren bir zümreyi teşhir ve Abdülhamid Han’a edilen iftiraları tespit gayesiyle yazdım. 31 Mart vakasını tertiplediği isnadı altında tahtından alaşağı edilen büyük hükümdar, bu isnatla, sadece iftiraların değil, tertiplerin de en hâinine hedef tutulmuştur. 31 Mart’ı tertipleyen İttihatçılar ve bu işe memur edilenler arasında, bizzat ben de vardım. 31 Mart’ı kışkırtma ve körükleme işini Selim Sırrı ile ben Rıza Tevfik idare ettik. Hasta yatağımdan söylediğim bu sözlere tarih kulak kabartsın.”(2*)

Sultan İkinci Abdülhamid’in aleyhinde faaliyet gösterenlerin elebaşlarından biri olan Rıza Tevfik, devlet elden gittikten sonra, korkunç pişmanlığını dile getiren, “Sultan Abdülhamid Han’ın Ruhâniyetinden İstimdat” adlı mersiyesinde şöyle feryat ediyor:

Neredesin şevketlim, Sultan Hamid Han? Feryâdım varır mı bârigâhına?
Ölüm uykusundan bir lâhza uyan, Şu nankör milletin bak günâhına.

Bunlar halkı didik didik ettiler, Katliâma kadar sürüp gittiler.
Saçak öpmeyenler secde ettiler. Tükürün onların pis külâhına.

Târihler ismini andığı zaman, Sana hak verecek, ey koca Sultan;
Bizdik utanmadan iftira atan, Asrın en siyâsî  Padişâhına.

“Pâdişah hem zâlim, hem deli” dedik, İhtilâle kıyam etmeli dedik;
Şeytan ne dediyse, biz “beli”
(yani evet) dedik; Çalıştık fitnenin intibahına. (uyanmasına.)

Haddi yok, AÇLIKLA derde girenin. Sehpâ-yı kazâya boyun verenin. (İdam edilenin.)
Lânetle anılan cebâbirenin.
(zorbacı zalimlerin) Bu, rahmet okuttu en küstahına.

Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz, Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz.
Sadece deli değil, çok edepsizmişiz. Tükürdük atalar kıble gâhına.

Milliyet dâvâsı, fıska(haddi tecavüze) büründü. Ridâ-yı Diyanet (Diyanetin örtüsü) yerde süründü.
Türk’ün Rûhu zorla âsi göründü. Hem Peygamberine, hem Allâh’ına.

Lâkin sen sultânım, gavs-ı ekbersin.(En büyük evliyasın.)

Âhiretten bile himmet(yardım ve teveccüh) eylersin.
Çok çekti şu millet, murada ersin. Şefâat kıl şâhım, mededhâhına
(İmdat dileyerek, yalvarışıma.)… 

·        Vaktiyle İttihat ve Terakki fırkasının içinde, Abdülhamid Han’a düşmanlık eden Süleyman Nazif’de pişmanlığını aşağıdaki şiiri ile dile getirmiş:

 “Padişahım gelmemişken, ya da biz. İşte geldik senden istimdada(yardım dilenmeye) biz.
Öldürürler başlasak feryada biz. Hasret olduk o eski istibdada biz.

Dem-be dem coşmakta fakr-u ihtiyaç. Her ocak sönmüş ve susmuş, millet AÇ.
Memleket matemde, öksüz taht-u taç. Hasret olduk o eski istibdada biz.”…

Evet dostlarım. Ayyuka çıkmış olan bu son pişmanlık haykırışları; binlerce âlim, fâzıl ve kahramanların idam edilmesine engel olamadı.

Sadece “şapka giymedi” diye binlerce masumun idamına engel olamadı.

Ezanın, Kur’ânın ve tüm Dîni tedrisatların yasaklanmasına engel olamadı.

Güzel ülkemizin yerinde saymasına, hatta çökme dönemine girmesine ve Lozan’da peşkeş çekilmesine engel olamadı.

Elin soytarısının 70 sentine ve IMF’e muhtaç olup avuç açılmasına engel olamadı.

Yani, sonraki pişmanlıkların hiç birisi tek bir işe yaramadı.

Zaten son pişmanlıklar hiçbir zaman, hiçbir yerde fayda vermezdi!…

İşte bugün de 24 Haziran seçimleri öncesi, aynı ŞER güçler tarafından, aynı tuzaklar sergileniyor. Yarın; yukarıdaki kişilerden kat kat daha fazla pişman olacak olan bugünkü figüranlar da, bugün o sinsi tuzaklara düşmüş durumdalar. Ve illet ittifakı adına faaliyet göstererek, bugünkü Abdülhamid’i (Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı) güçten düşürmeye çalışıyorlar.

BİZLER HALK OLARAK, İŞTE BU SİNSİ TUZAKLARI, 24 Haziranda MUTLAKA BOZMAK ZORUNDAYIZ.

Aksi halde; SON PİŞMANLIKLAR (geçmişte görüldüğü gibi) ASLA FAYDA VERMEYECEKTİR…!!!

DİPNOTLAR:

*1.-  Bkz. Dr. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, Altındağ Yayınevi, İstanbul, 1967. (c.4,s.1503)

*2.-  Bkz. Ahmet Kabaklı, Temellerin Duruşması, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 15. Baskı (1992); s.140.YORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER A.Raif ÖZTÜRK HABERLERİ
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
BEDİR ASHABINDAN SALEBE
Y
Nurcan CANKORU
KİMDEN
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK SENDROMUNDAN KURTULMAK LAZIM “Türkçe E Z A N” ve ‘Normal Ezan’ hakkında. MEVLİD-İ NEBİ GÜL - SEREN - AKIL - ZEKA VE GÜVEN
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Mehmet GÖÇMEZ
HUZUR
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
EN ÇOK TIKLANANLAR
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim