18 Aralık 2017, 13:03 - 
Bediüzzaman'ın Vekili Hüsnü BAYRAMOĞLU'ndan İttihad-ı İslam ve Kudüs Lahikası

Bediüzzaman'ın Vekili Hüsnü BAYRAMOĞLU'ndan İttihad-ı İslam ve Kudüs Lahikası

Aziz Kardeşlerimiz ve Hizmet-i Nuriyede sebatkar arkadaşlarımız.

    بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ  

 Dahilde ve hariçte kemal-i ciddiyet, samimiyet, sebat, sadakat ve feragat ile devam edegelen hizmetlerinizi tebrik eder, ihlas ile muvaffakiyetiniz için dualar ederiz. Üstadımız, “Şark husumeti İslamın inkişafını boğuyordu, zail oldu ve olmalı. Garp husumeti İslamın ittihadına, uhuvvetine, inkişafına en müessir sebeptir, baki kalmalı…” manası Şark ile tevhid noktasında ittihad-ı islam için çalışmak ve Garbın sefih medeniyeti, emperyalist müstemleke efkarına husumetin devamıdır demektir. Bu zaviyeden Reis-i Cumhurumuzun İslam İşbirliği Teşkilatı azalarını Kudüs Meselesinde bir araya getirmesini ittihad-ı islamın vücud bulması noktasından fevkalade ehemmiyetli görüyor devamını bar-ı gah-ı Kibriyadan niyaz ediyoruz.  

Bizi sevindiren bir husus ki son ziyaret ettiğimiz Latin Amerika ülkelerinde bilhassa Arjantin, Şili, Brezilya gibi ülkelerde ki islam cemiyetlerinde bizzatihi müşahede ettiğimiz ve Güney Asya’dan kardeşlerimizin bildirdiklerine göre Malezya’dan Filipinlere, Endonezya’dan Kamboçya Müslümanlarına kadar, ittihad-ı İslam’ın müjdecisi ve hilafet-i islamiyenin manen tealisi manasında Reis-i Cumhurumuzun şahsında tüm Anadolu halkına ve Türk milletine medyun u şükran olduklarını ifade ve ilanlarıdır. Üstadımız Hazretlerinin hayatının bütün devresinde en mühim bir maksat olarak takib ettiği şu ittihad-ı islam maksadıdır. Sultan Abdulhamid-i Sani devrinde, ittihad ve terakkinin istibdadında, meşrutiyette, tek parti cumhuriyetinde ve nihayet demokrat parti devrinde yer yer bu gayeye matuf lahikalar yazdırmış, alakadar makamları ihtar edip ikaz etmiş ve ittihad-ı islama vesile olacak çalışmaları da desteklemiş tebrik etmiştir, ezcümle işte Bağdat Paktı münasebetiyle Celal Bayar ve Başvekil Menderes’e şu mektubu yazmıştır; “Sizlerin Pakistan ve Irak’la gayet muvaffakıyetkarane ittifakını, bu millete kemal-i samimiyetle, sürur ve ferah ile kazanmanızı bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz.

Bu ittifakınızı, inşaallah dörtyüz milyon İslamın sulh-u umumiyesine ve selamet-i ammenin te’minine kat’i bir mukaddeme olarak ruhumda hissettim. Ve namaz tesbihatındaki kuvvetli bir ihtar ile bunu size yazmağa mecbur kaldım. Otuz-kırk seneden beri dünyayı ve siyaseti terkettiğim halde, şiddetli bir alaka ile bu ihtar-ı kalbinin sebebi: Elli seneden beri imanı kurtarmak için gayet kısa bir yolu bulan ve Kur’an’ın bu zamanda bir mu’cize-i maneviyesi olan Risale-i Nur’un Arabistan ve Pakistan’da her yerden daha ziyade tesiratı olduğu ve makbul olması, hatta aldığımız habere göre, mahkemece tesbit edilen miktarın üç misli Risale-i Nur’un talebelerinin o havalide bulunmalarıdır. 

Bu sır için ahir hayatımda kabir kapısında bu netice-i azimeyi görmek ve beyan etmeye ruhen mecbur oldum.” Emirdağ Lahikası İslam devletlerinin İslam kahramanı Reis-i Cumhurumuzun davetiyle İstanbul’da islamın namusu, ümmetin meselesi, Efendimizin miracı, Ecdadımızın mirası için bir araya gelmesi medarı sürur ve iftiharımızdır. Devr-i Meşrutiyette Üstadımız yine şu hususatı nazarlara arzetmiş; “Biz ki, ekseriz, muvahhidiz. Tevhidle mükellef olduğumuz gibi, ittihadı te’sis edecek muhabbet-i milliye ile de muvazzafız. 

Eğer unsur lazım ise, unsur için bize İslamiyet kafidir.” “İhfa, havf, riyadandır. Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı İslamdır. İttihadın hedef ve maksadı; o kadar uzun, münşaib, muhit merakiz ve meabid-i İslamiyeyi birbirine rabtettiren bir silsile-i nuraniyi ihtizaza getirmekle, onunla merbut olanları ikaz ve tarik-i terakkiye bir hahiş ve emr-i vicdani ile sevketmektir.” Elhasıl: Hazreti Üstadımız İttihad-ı İslamın programı hükmünde Hutbe-i Şamiye eserini bizzat kendisi tercüme edip benden hayat-ı içtimaiyeyi siyasiye için ders istiyorlar, işte bu Hutbe i Şamiye bizim siyasi ve içtimai hayatımıza dair proğramımızdır diyerek, Münazarat ve Divan-ı Harbi Örfi gibi kadim eserleri gibi TASHİH edip neşrettiriyor. Bütün üstadımızın bu gibi faaliyetleri ittihad-ı İslam konusuna ne kadar ehemmiyet verdiğini gösteriyor.Daima tazelenen ve hükmünü daima isbat eden bir dersimiz olan Hutbe-i Şamiye Risalesi baştan sona zamanımıza bakıyor, “Asya kıt’asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şuradır. Yani, nasıl fertler birbiriyle meşveret eder; taifeler, kıt’alar dahi o şurayı yapmaları lazımdır ki, üç yüz, belki dört yüz milyon İslamın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdatların kayıtlarını, zincirlerini açacak, dağıtacak, meşveret-i şer’iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüd eden hürriyet-i şer’iyedir ki, o hürriyet-i şer’iye, adab-ı şer’iye ile süslenip garp medeniyet-i sefihanesindeki seyyiatı atmaktır. İmandan gelen hürriyet-i şer’iye iki esası emreder: اَنْ لاَ يُذَلِّلَ وَ لاَ يَتَذَلَّلَ مَنْ كَانَ عَبْدًا لِلّٰهِ لاَ يَكُونُ عَبْدًا لِلْعِبَادِ لاَ يَجْعَلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ نَعَمْ اَلْحُرِّيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ عَطِيَّةُ الرَّحْمٰنِ   Yani,  

• İman bunu iktiza ediyor ki, tahakküm ve istibdat ile başkasını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek, ve zalimlere tezellül etmemek…  
• Allah’a hakiki abd olan, başkalara abd olamaz.  

• Birbirinizi, Allah’tan başka kendinize Rab yapmayınız. Yani, Allah’ı tanımayan, herşeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, başına musallat eder. Bu risalenin ve hutbenin nihayetinde beyan buyurdukları Şura’nın bir numunesini ifaya muvaffak olan Reis-i Cumhurumuz ve sair rüesaları tebrik ediyor, alem-i islamın bahusus Kudüs-ü Şerifin esaret zincirlerinden ve yahudi tasalludundan ve müstemlekecilerin tahkiratından bir an evvel azade olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. 

Bediüzzaman Said Nursi Hz.’nin Talebesi ve Hizmetkarı 
Hüsnü BayramoğluYORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SEÇTİKLERİMİZ HABERLERİ
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
KABE TARİHÇESİ, ,KABEDEKİ İBADET, MANEVİ DEĞERİ
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Nurcan CANKORU
GİZLİ SIRLAR
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
F. GÜLEN VE KARDEŞLERİNİN HELAKI BEN BİTTİM, GÜN BİTMEDİ Bediüzzaman'ın Mutlak Vekil ve Varisi Mustafa Sungur Merhumun Gerçek Vakıfları Nurcuları Uyardı Mehmet Fırıncı Namı Diğer Mehmet Nuri Gülece, Çilingir Ali Savran'ın Torunu Reddiye Yayınladı!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim