20 Şubat 2017, 10:07 - 
Evet ile Hayır Arasında Kalan Kararsızların Dikkatine!

Evet ile Hayır Arasında Kalan Kararsızların Dikkatine!

Cennet Vatanımızı, güzel Türkiye'mizi yakından ilgilendiren ve ülkemiz için ikbal mücadelesi diyebileceğimiz bir referandum sürecine girdik.


Allah nasip ederse 16 nisan'da Başkanlık seçimi için aziz milletimiz kararını açıklayacak verdikleri oylar ile ülkemizin güçlenmesini yada gerilemesine sebep olacak. Şundan kimsenin şüphesi olmasın ki verilen her EVET oyu Türkiye'mize yaptığınız en büyük hizmetiniz olacaktır. Verilen her Hayır oyu ise anca fetöcülere, pkk cılara ve familyalarına düğün bayram yaptıracaktır. Bunda şek ve şüphe yoktur. 

Tartışma kabul edilemez ve tartışma götürmez derecede alemimizde hal olmuş bu durumu detaylandırıp Hayır'cıları ikna için uğraşmayacağım sadece neden Evet dediğimizi kararsızların bilmesini istiyorum ümit ediyorum ki artık kararsız kalmazlar. Zaten kararsızım deyip sandığa hiç gitmeseler kararsız olmuş olmuyorlar sandığa gidip oy vermemeleri isteselerde istemeselerde Hayırcıları desteklemek oluyor vermedikleri her oy Hayırcıların işine geliyor o yüzden kararsız kaldım sandığa gitmedim deseler bile vaziyet ortada. 

Neden Evet Diyoruz maddeler halinde çok sebeplerinden bazılarını kaydedecek olursak şöyle ki: 

* Halkın %50’si + 1 kişinin oyunu alan Cumhurbaşkanı olarak ülkeye hükümet edecektir. Yeni sistemde Başbakan olmayacak. Cumhurbaşkanı olarak halk tarafından seçilen kişi mevcut sistemde Başbakan ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkileri kullanacak. 

* En önemlisi artık koalisyon olmayacak.

* Parlamenter sistemin özeliklerinden uzak olan yapı Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesiyle birlikte fiilen yarı başkanlık haline gelmiş ancak Anayasadaki bazı hükümler sistemi ileride tıkayabilecek ve kaosa sürükleyebilecek yapıdadır. 

* Öte yandan, şimdiye kadar ülkeyi koalisyonlara mahkum eden bu sistemden vazgeçilerek ileride doğabilecek olası hükümet krizleri bu yeni sistemle beraber önlenmektedir.

Cumhurbaşkanından bağımsız daha güçlü bir parlamento yani T.B.M.M meclisi olacaktır.

Yeni Anayasa ile başkanlık sistemi gelecek ve üniter yapı korunacaktır.  

* Ayrıca eyalet sistemi olur gibi asılsız iddialar bir daha gündem olmayacaktır. 

Önerilen sistemde üç güç olan yasama, yürütme ve yargının yetki sınırları net olarak belirlidir.

* Yasama ve yürütme yetkililerini doğrudan, yargı yetkililerini ise dolaylı olarak halk belirlemektedir.

Bir kişi en fazla iki defa Cumhurbaşkanı olabilir. Fakat Cumhurbaşkanı’nın 2. Dönemimde TBMM’nin seçimleri yenilemesi halinde aynı Cumhurbaşkanı bir defa daha 3. Kez aday olabilecektir. Bu durum sadece bir kereye mahsustur

Disiplin Mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Cumhurbaşkanı adaylığı için aranan diğer şartları taşıyan herkes Cumhurbaşkanı adayı olabilir.

18 yaşını doldurmuş kişi Medeni Kanuna göre her konuda tam yetkili kabul edilir. Bu sebeple milletvekili olmasında hukuken bir mahzur yoktur. Bu düzenleme ile geleceğimizi emanet edeceğimiz geçlere güvendiğimizi ifade ederken, gençlerimizin erken yaşlarda sorumluluk alma ve mecliste temsil tecrübesini edinme imkanı sunulmaktadır.

Milletvekili sayısının artırılması nüfusun artması ile orantılı olarak öngörülmüştür. Anayasa değişiklik teklifinde yer alan «Yedek Milletvekilliği» komisyon görüşmeleri sırasında tekliften çıkartılmıştır. Yedek Milletvekilliği uygulaması olmayacaktır.

Yürütüme ile ilgili konularda Cumhurbaşkanı, «Cumhurbaşkanı Kararnamesi» çıkarılabilecektir. Temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevleri konusunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılamaz Cumhurbaşkanı’nın kararname çıkardığı bir konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun çıkartır ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümsüz hale gelecektir. 

* Yine çıkarılan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlükte olan bir kanun arasında farklı hükümler bulunursa kanun hükümleri geçerli olacaktır.

Fesih yetkisi yeni sistemde seçimlerin karşılıklı olarak yenilenmesi yoluyla gerçekleşebilecektir. 

İster Cumhurbaşkanı ister TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilsin, bu sisteme göre her iki seçim de birlikteyapılacaktır. Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı alırsa kendisi de meclisle birlikte seçime gitmek zorunda olacaktır. Böyle bir durumda toplam iki olan seçilme hakkının biri kullanılmış olacaktır; (i) ilk döneminde seçime giderse o döneminin kalan süresi yanacak, (ii) ikinci döneminde giderse yeniden aday olamayacaktır. 

* Şayet Meclis seçimleri yenileme kararı alırsa cumhurbaşkanının ilk dönemiyse o dönemi bitmiş kabul edilecek ancak ikinci dönemi ise, meclisin cumhurbaşkanını çalıştırmamak için seçime götürme riskine karşı cumhurbaşkanı yeniden aday olabilecektir. Bu düzenleme önemli bir dengeleme ve denetleme mekanizmasına örnek teşkil etmektedir.

Anayasa değişiklik teklifindeki düzenleme sadece HSYK’ya (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) ilişkindir. HSYK’nın ismindeki “Yüksek” ifadesi kaldırılmış olup üye sayısı 13’e düşürülmüştür. Bu üyelerin yedisi halk tarafından seçilen TBMM tarafından, dördü ise halk tarfında seçilen Cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır. 

* Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı HSK’nın doğal üyesi olarak belirlenmiştir. Yani HSK üyelerini dolaylı olarak halk belirleyecektir. Yüksek Yargı mensuplarının atanma usullerinde bir değişiklik yapılmamıştır.

HSYK’nın şimdiye kadar adli ve idari hakim ve savcıların kendi aralarında seçim yapmak sureti ile seçmesi yargının işlevselliğine ve tarafsızlığına gölge düşürmekteydi. Hakim ve savcıların, yapılan seçimlerde siyasetçiler gibi propaganda yapmaları , çeşitli seçim vaatlerinde bulunmaları, kendi aralarında gruplaşmaları ve çekişmeleri hakim ve savcı mesleğinin etik kurallarına aykırı düşmekte, gruplaşmaların olması sebebi ile seçilen HSYK üyesinin kendisini seçen hakim ve savcılara taraflı davranmasına sebep olmakta, hakim ve savcıların mahkemede geçirmeleri gereken zamanları seçim propagandası için görevleri dışında geçirmesine sebep olmaktaydı. 

* Ayrıca, FETÖ gibi yapılanmaların şantaj ve tehditle hakimler ve savcılardan blok oy çıkarmalarına sebep olmaktaydı. Bu sebeple HSYK yeni ismi ile HSK üyelerinin Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki 4 üyesini Cumhurbaşkanı, diğer 7 üyesini ise TBMM ‘nin seçmesi öngörülmüştür. Görüleceği üzere çoğunluk üyeyi TBMM seçmekte olup geriye kalan üyeleri halkın seçmiş olduğu cumhurbaşkanı seçmektedir.

Yeni anayasa ile meclisin bakanlara soru sorma imkanı kaldırılmadığı gibi Cumhurbaşkanı Yardımcılarına da soru sorma imkanı getirilerek mevcut yetki genişletilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 15 gün içince cevaplanmak üzere istediği bakana ve cumhurbaşkanı yardımcısına istediği soruyu yazılı şekilde sorabilecektir. Özetle, Meclis denetim yolları şöyledir. -Yazılı soru -Genel görüşme -Meclis soruşturması -Meclis araştırması

* Mevcutta var olan Cumhurbaşkanının sorumsuzluk hali değiştirilerek, yeni sistemde “cezai sorumluluğu” net olarak düzenlenmiştir. Mevcut anayasada Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten suçlanabilmektedir. Fakat vatana ihanet suçunun hiçbir kanunda tanımı olmadığından, Cumhurbaşkanı’nın hukuken sorumluluğu hiçbir zaman mümkün olmamaktadır. Yeni sistemde ise Cumhurbaşkanının sorumluluk alanı genişletilmiştir. 

* Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiası ile TBMM’nin üye tamsayısının salt çoğunluğunun ( 301 vekil) vereceği önergeyle soruşturma açılması istenir , 1 ay içinde görüşülerek üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verilir. Soruşturma sonunda TBMM’nin üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla yüce divana sevk kararı alınır. 

*Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, Anayasanın 116.maddesinde kendisine tanınmış olan seçimleri yenileme yetkisini kullanamaz. Bu düzenleme Cumhurbaşkanı için her türlü suç, Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları bakımından ise görevleri ile alakalı suçlar için geçerlidir.

Sözün özü daha çok Başkanlık sisteminin Türkiye'mize getireceği faydaları sıralamak mümkündür. Ülkemiz'in ekonomisinin güçlenmesi, güvenlik anlamında güçlenmesi, halkın refahının sağlanması, fetö, pkk vs. gibi bütün terör yapılarına karşı daha etkili ve hızlı mücadele vereceğiniz EVET destekleri ile mümkün olacaktır. Eski Türkiye'den tamamen kurtulup tam bağımsız ve güçlü Türkiye için artık KARARSIZ kalmayınız zira Kararsız kalmanız hatta sandığa gitmemeniz kararsızlık değil Hayırcıların menfaatine gelecek bir eylem olacaktır. 

Hayır diyenlerin ise bu ülke için yapacakları vaad ettikleri hiçbir şey yoktur sloganlardan ibaret söylemlerdir. En fazla yapacakları bugün ellerine Ay- Yıldız kınası yaktıkları gibi emellerine ulaşırsa o kınaları ülkenin başına yakmak olacaktır. Bu ülkenin ayağına dolanan zincileri kırma vakti gelmiştir. Osmanlıda olduğu gibi yeniden Dünya'nın süper gücü olma vakti gelmiştir bu sıçrayış ve bu kalkınma için bir EVET oyunuzu çok görmeyiniz önünüze gelen bu fırsatı en güzel şekilde değerlendiriniz. 

Bu yazıyı hazırlamam'da faydalandığım anayasaya evet sitesi anadolu evet platformu ve istanbul evet platformun'daki tüm gönüllü Türk halkına teşekkür ederim. Cenabı Hak ülkemizi iç ve dış tüm tehditlerden korusun ve alemi islam'ın ağlayan yüzünü güldürsün. Amin amin amin

Araştırmacı Yazar
Süleyman Yasin AKDENİZYORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Süleyman Yasin AKDENİZ HABERLERİ
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
ORUCUN BAYRAMI
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Nurcan CANKORU
GİZLİ SIRLAR
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Fetullahçı Terör Örgütü Nur Cemaatinin İçine Sızmış mıdır? ELVEDA ŞEHRİ RAMAZAN ELVEDA Metin Külünk'ten Açıklama : FETÖ Bir Risale-i Nur Hareketi Değildir! Tüm Gerçekliğiyle Bediüzzaman Said Nursi Kimdir ?
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim