16 Eylül 2016, 15:00 - 
İŞTE YAHUDİ VE EVANJELİK HRİSTİYANLARIN SİNSİ PLANI..!

İŞTE YAHUDİ VE EVANJELİK HRİSTİYANLARIN SİNSİ PLANI..!

(BU BİR YAZI DİZİSİDİR) - (TEHLİKE KAPIDA - 1 )

YAHUDİLERİN ARZ-I MEV-UD İNANCI 
VE HRİSTİYAN ENVANJELİKLER !!! 

Ya bu konuyu okuyarak öğreneceğiz, yada tabir uygunsa kafamıza vura vura öğretecekler, yada uygulamalı olarak Suriye'de savaşarak öğrenmek zorunda kalacağız. Son şıktan kaçış yok, uygulama başladı ama en azından topyekûn girmeden okuyarak öğrenirsek neyi niçin yaptığımızı ve nerede, kimin yanında, nasıl durmamız gerektiğini biliriz. ..

Konu Arzı mev-ud; bu bir Yahudi inancı. ..Biz nasıl Mekke'yi, Medine'yi hatta İstanbul'u kutsal, müjdelenen şehir görüyorsak, Fetih için, Peygamberimiz s.a.v in müjdesine nâil olabilmek için, 83 yaşında binlerce km yolu hasta halimizle at sırtında gelebiliyorsak Ebû Eyyubel Ensari hz.leri gibi; Yahudilerin de Arzı mev-ud inancı onlara göre bizimkinden kat kar daha kutsaldır, hattâ Allah inancından önce gelir Arz-ı Mev’ud. .Allah onlara âdeta inanmaları, itâat etmeleri karşılığında bir nevi rüşvet olarak vermiştir tahrif edilen Tevrat a göre Arzı mev-udu. 

📍Peki nedir Arzı Mev-ud ?
Hem Arzı Mev-ud Yahudi inancı ise bunun Hristiyan Evanjeliklerle nasıl bir bağlantısı var asıl biz bunlardan bahsedelim. Çünkü asıl sorun, asıl sıkıntı, asıl bela burada. ..
Kuran'ın tarifiyle Arzı mev-ud nedir, muharref Tevrat’ın tarifiyle Arzı mev-ud nedir, Hristiyan Evanjeliklerin inanmadıkları bu iki kitaba rağmen Arzı mev-ud la ne işleri olabilir bunları yazalım bu yazımızda. Biraz uzunca olacak, şimdiden sabırla okumaya hazır olun.                         
 Bu konu 3 ana başlık altında incelenirse daha sağlıklı olur ve daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum.                         
 1) Arzı Mev-ud un yer ve inanç olarak tarifi                         
 2 ) Savaş Adabı ve Fetihler süreci                         
 3 ) Bu güne uzanan yönü                         
 Arzı mev-ud; Filistin, Ürdün, Lübnan, Irak, Suriye, Arabistan'da Mekke, Mısır'da Kahire ve İskenderiye ve Türkiye'de Fırat nehrinden aşağıda kalan kısım...Bu bölgeler İbrahim a.s ın ayak bastığı yerler, Allah İsrailoğullarına kendisine inanmaları ve Musa a.s la yapılan Ahite uymaları karşılığında bu bereketli toprakları teklif etmiştir, Onlar Musa a.s aracılığıyla gelen bu teklifi o bölgelerde zalim kavimlerle savaşmaları gerektiği için korkup reddetmişlerdir, hatta Musa a.s' a sen git Rabbinle birlikte o kavimlerle savaş, biz ne savaş istiyoruz nede toprak demişler, Musa a.s gücenerek  Ya Rabbi benimle bu kavmin arasını ayır der ve bir süre sonra vefaat eder. İsrailoğulları Allah tarafından cezalandırılır, Tih çölü civarında kurak, çorak topraklardan dışarı çıkamaz 40 yıl sefil yaşarlar, sonra Yuşa a.s peygamber olarak görevlendirilir, kavmini bir kez daha Allah'a itaat karşılığında bereketli topraklarla müjdeler. bu defa kavmin büyük çoğunluğu itaat eder, tevhid inancını kabul eder, Allah onlar için fethi kolaylaştırır, Tevrat'ın emirlerinin içinde taşındığı bir sandıkla iki kişi önden, ordu arkadan gider yolları açılır, Eriha nehri yol verir, Amelika'lıların yaşadığı kale surları depremle yıkılır, güneş bir sonraki gün cumartesi olduğu, kan dökülmesi haram olduğu için fetih bitinceye kadar batmaz vb konuları aşağı yukarı dönemi anlatan her kaynaktan özet olarak bulmak mümkün. Tek temel farklılık ise Kuran ve bazı kaynaklar bu fetihleri Tevhid ve Ahit gibi itikadi şarta bağlamışken, bu günki İsrailoğullarının bunu Irk ve Etnik kökene bağlaması ve kıyamete kadar devam eden bir inanış biçimi olarak karşımıza çıkarmalarıdır.                         
 Burdaki akışı görünce Filistin neden karışık, Irak neden ikiye bölündü ve ıslah edildi, Mısır'da olaylar neden Kahire ve İskenderiye ağırlıklı oldu, Lübnan neden hiç sükuna ermez, Türkiye'de neden en çok Fıratın alt tarafı karışık?  hattâ Arabistan'da Harem bölgesindeki plastik dualarda neden altıgen yıldız var,  Anlamak zor değil heralde. Hatta Filistin fethi iki defa Irak merkezli fethedildiği için Irak'ın ikiye bölünerek hem Bağdat hemde Selahaddini Eyyubi'nin torunları kuzey Irak kürtlerinin ne hale getirildiğini anlamak zor olmaz. Suriye'yi anlamak için biraz daha açalım konuyu, hesap büyük orada. Yahudilerin Armegadon Savaşı inancıyla birlikte, Hristiyan Evanjelik olan Ronald Reagen in yaptığı bir konuşma bize ışık tutar bu konuda. İsa (a.s) ile Deccal Suriye bölgesinde savaş edecek, o bölgeyi güvenli bölge haline getirmeliyiz diyor...Peki Yahudileri anladık, sapkın bir inanışla kıyamete kadar bu bölge kendilerinin diyorlar, bu Hristiyan Evanjeliklerde kim? bunlar ne istiyorlar bu bölgeden, petrolmü, altınmı beklenti nedir..?                         
 Bu bölgedeki meseleyi Yahudiler ve Hristiyan Evanjelikler açısından petrol yada bölgedeki başka zenginliklerle açıklamak, sadece Filistin meselesi olarak görmek yada anlatmak ya artniyelilik yada kocaman bir cahilliktir.. Maalesef bu güne kadar hep bu eksende değerlendirip Alemi İslamı uyuttular karanlık fikirli aydınlar. Özellikle tv Proğramlarında temel sebepler yerine sadece güncel olayların konuşulması, falanca yerde olaylar çıktı, falanca ülkede bombalar patladı gibi konuyu artniyetle basite alanlar ve doğru kamuoyu oluşturmayı engelleyen proğramlar yapıldığını üzülerek müşahede ediyoruz. Yahudi inanışına, muharref tevrata göre Arzı Mev-ud fethedilince bölgede Altın, Gümüş, Bakır ve Turunç hariç ne varsa yakılacak, bir tek canlı varlık kalmayacak hatta eşşekleri bile öldüreceksiniz yazar. Hem burada insanın eşşekten bile aşağı görülecek şekilde aşağılanması, ne denli kendilerini üstün ırk olarak gördüklerini ve geri kalan Arzı Mev-ud işgalcilerine ve bütün canlılara yaşama hakkı bile tanımayacak kadar kindar ve zalimce düşündüklerini ortaya koyuyor. Şimdi bu zihniyete sahip olanların attıkları fosfor bombaları, varil bombaları, atom bombalarını sorgulamanın bir mantığı varmı sizce...
  
📌  Evanjelist Hristiyanlar aslında ayrıca uzun uzun anlatılması gereken bir konu, fakat Arzı mev-ud inancıyla bağlantıları nedeniyle burda en azından Yahudilere bakış açılarını ve Yahudilerin Arzı Mev-ud a kavuşmasıyla ne gibi menfaatleri olduğunu anlatacak olursak özellikle bazı ülkelerdeki Yahudilerle, Hristiyanların birlikteliği, bazı ülkelerde ise ayrı düşmeleri, hatta soykırıma varan Yahudi kıyımı ve Hitler meselesi anlaşılmış olur. Hristiyanların tamamımı yoksa bir kısmımı işbirliği içinde netlik kazanır. Hristiyanlarında kendi aralarında mezhepleri var. Bunlardan Protestan olanların büyük bir kısmı Evanjelisttir. Evanjelist ise Yahudilerle birlikte çalışmak ve Yahudileri Arzı Mev-uda ulaştırmak zorundadır. Çünkü Evanjelistlere göre Allah bunların Ahirette Cennete girmelerini Yahudilerin kıyamet öncesi tekrar Arzı Mev-uda hakim olmasına bağlamıştır. Yahudiler Kıyamet öncesi Arzı Mev-uda yeniden sahip olamazlarsa Protestan Evanjelist Hristiyanlar Ahirette Cennete giremeyeceklerdir. Evanjelistler 1950 yıllarında 4 milyon civarındayken ve Protestanlar içinde bile dikkate alınmayacak kadar az olmasına rağmen, 2004 yıllarında bu rakamın 500 milyonu bulması ve bunların 100 milyonunun şu anda Amerika'da yaşıyor olması, ABD nin İsrail ve İsrailoğullarının Arzı Mev-ud projesine desteğini anlamamıza ışık tutacaktır heralde...Clinton'un seçim çalışmaları esnasında son yaptığı açıklamada İsrail'e ihtiyacı olduğu kadar güvenliğini sağlayacak silahların verilmeye devam edeceğini duyurmasıda Evanjeliklerin Amerika'da ne kadar etkin olduğunun açık bir örneğidir.  Rus'ların ağırlıklı Ortodoks olması ve son dönemde Türkiye'nin saf değiştirerek Ruslarla birlikte hareket etmeye başlaması dikkatinizi çekmiştir. Bu inanış biçimi açısından değerlendirecek olursak; Türkiye'nin ehveni şer diye tabir edilecek bir saf değişikliği yaptığını ve şu anki güç dengeleri bakımından bunun yerinde bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Fakat son dönemde Ortodokslar içindede Evanjelistler gibi kaderlerini Yahudiliğin dünyevi menfaatlerine bağlayan Ortodokslarında çoğalmaya başladığını ve bu birlikteliğinde sadece geçiş dönemi için mecbur olunan bir birliktelik olacağını söyeleyebiliriz. Yani Alemi İslamın uyanması, kendi ayaklarının üzerinde durabilecek güce ulaşması, küçük teferruatlarda boğulmayıp İttihadı İslamı sağlaması kaçınılmaz hale gelmiştir. Çünkü Alemi İslam anadolu tabiriyle dimyata pirince giderken evdeki bulgurdanda olma tehlikesiyle karşı karşıyadır...

Şimdilik bu öğrendiklerimizle Ortadoğu'da ve Güneydoğu'da dönen dolapları kafamızda tartalım, Türkiye neden Suriye'de sorusuna cevap bulmaya çalışalım, Hangi menfaatlere çomak soktuğumuzu ve göstermelik Avrupa'lı dostlarımızın? neden ikinci yüzlerini açığa çıkarmaya başladıklarını düşünelim, bir sonraki yazımızda Kuran ve Tevrat’ın tarifiyle Arzı mev-ud u ve Tevrat’a göre Yahudilerin savaş adabını anlatmaya çalışacağız İNŞAALLAH. ..

SEYFETTİN KÜRNE


ARZ-I MEV-UD HARİTASIYORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Seyfettin KÜRNE HABERLERİ
VİDEO GALERİ
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
EY RABBİM BİZİ TESLİM OLANLARDAN EYLE
Y
ferit karasu
YÜREĞİM DEKİ ŞEHİR
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
BİR DOST PENCEREMDEN TÜRKİYEDE HANGİ NURCU KOLLARI FETÖYE DESTEK VERİYOR 2022 RAPORU VE BELGELERİ REFERANDUM SEÇİMLERİ ÖNCESİ BOMBADA FETÖNÜN PARMAK İZLERİ!!! (1)
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim