06 Eylül 2016, 14:15 - 
Hükümeti ve Reis-i Cumhurumuzu Yıpratma Planını Uygulayan Cerbezeciler Kim?

Hükümeti ve Reis-i Cumhurumuzu Yıpratma Planını Uygulayan Cerbezeciler Kim?

İslam dairesinde hizmet eden insanlara karşı münafıklar(fetö ve familyaları) ve küfür ehli(abd, israil ve familyaları) cerbeze silahı ile saldırırlar.


Cerbeze silahının insanlık tarafından tanınıp bilinmesi onları bu tehlikeden kurtarabilir.
  
Bediüzzaman cerbezeyi şu manalarda anlatıyor:
 
Sual: Cerbeze nedir?
Cevab: Müteferrik büyük işlerde, yalnız kusurları görmek cerbezeliktir; aldanır ve aldatır. Cerbezenin şe'ni, bir seyyieyi sünbüllendirerek hasenata galib etmektir.
(Sunuhat 84)
 
“Hem de büyük işlerde yalnız kusurları gören cerbezelik ile aldanır veya aldatır. Cerbezenin şe'ni, bir seyyieyi sünbüllendirerek hasenata galib etmektir.(Münazarat - 34)”
 
Cerbezeci kimse, hükümetin yaptığı çok büyük birbirinden güzel hizmetleri görür. O hizmetlerinin yanında çakıl taşları hükmündeki bazı şahısların hatalarına da şahit olur.

Bir düşmanlıkla yahut kıskançlıkla yada ifsad komitelerinden aldığı emirler doğrultusunda o işlenen hataları öyle büyütüp öyle yorumlar ki onu dinleyenlerin akılları bulanır. Bütün o güzel hizmetleri sanki hiç yapılmamış ve olmamış gibi gösterip unutturmaya çalışır. Yani az bir hatayı çok hayır ve sevaplara galip getirip o hizmetleri perdeleme gayretine girer. Hataların ferdiliğini bir hükümete bir devlete ve bir lidere yıkmaya kalkar. Yaptığı bu saldırıyı düşünce özgürlüğüne benzer kılıflarda yapar ki şeytani planını cerbezesini işletebilsin.
 
Çünkü batıl meseleleri iyice izah edip sürekli anlatmak çok safi temiz iyi niyetli akılları ve kalpleri bulandırmaktır. Onları tertemiz bir meselede dahi şüphelere sokmaya amaç edinir. Halbuki hata olarak görüp yorumladıkları meselelerde işlenen bir günahı hepsi böyledir diyerek anlattır insanların hassasiyetlerini ve sinir uçlarını harekete geçirmeye çalışır. 

Bu kişi kendi dar aklının kısır anlayışı ile hakikatı, gerçek manayı ve sebepleri görmezden gelerek gereksiz düşmanlığı yada kasıtlı düşmanlığı içinde kendine taraftar bulmaya çalışır. Allah'ın rızasına değil gazabına aday olur.
 
Bu tehlikeden kurtulmak isteyen kimseler ve bu işe alet olanlar önce tövbe etmelidirler. Sonra aleyhine geçtiği bu masum insanlardan, vatanına milletine hizmeti esas almış Devletin'den Hükümetin'den helallik istemelidirler.

Sonra büyüttüğü meselelerin iç yüzünü, sebebini öğrenmelidir. Nefsine ve şeytanına, kadere ve diğer nefis sahiplerine, imtihana bakan cihetlere de hisse vermelidir.
 
Sonra yapılan hayırlı hizmetlere taraftar ve duacı olmalıdır. Bir hizmet ki hayrı hatalarından çok ise o hataları da affettirir. Hatası hayrından çok ise, o hatalar sebebi ile yıkmaya değil onarmaya tamir etmeye çürükleri ayıklamaya çalışılmalıdır. Şayet bu kimseler şeytanın kuklası olmaktan kurtulmak cerbezeci olmak istemiyorlarsa birilerine alet olmak istemiyorlarsa onlar için tek kurtuluş yolu budur.
 
Bediüzzaman hazretleri Sunuhat adlı eserinde şu manalarda der ki:
Cerbeze bir hatayı gösterip, bin hayırı yok etmeye çalışmak becerisidir ki şeytani bir vasıftır. 

Çünkü yaptığı cerbeze'de farklı zaman ve mekanlarda ki birbirinden farklı meseleleri olayları toplayıp aynı şey gibi gösterirler. Bunun üzerine hak batıl birbirine karıştırarak servis ederler. Bu servislerine alıcı bulmaya çalışırlar. 

Oluşturduğu o siyah pencere ile ak olanı kara gibi gösterirler ve insanların kafalarını karıştırıp koca bir yalanı büyük bir doğru gibi yutturmaya gayret ederler.
 
Hakikaten cerbeze bütün çeşitleriyle beraber çok garip zararlı bir makinedir. Herkes, istediği ve haline münasib gördüğü meyveyi koparır. Onun için şeytani bir silahtır denilir.

Bir misal ile cerbezeci kişiyi tanıyacak olursak :
 
"Cerbeze yapan kişi, faydalı ve çeşit çeşit meyvelerin olduğu bir bahçeye girer. O bahçedeki fazla olgunlaşıp ağacından düşen meyveleri yahut böcekler ve kuşların yediği yarım çürük meyveleri görür. Sonra tüm bahçedeki taze faydalı meyveleri görmezden gelerek üç beş bozuk meyveyi eline alır, sürekli şikayet ederek o çürük meyveleri gösterip bahçedeki faydaların önüne perde çekmek ister. Hem bir çorbadan çıkan saç ya da sinek kanadı gibi ufak bir şey nasıl o çorbanın içilmesine karşı mide bulandırır. Aynen onun gibi o çürük meyveleri sürekli göstere göstere diğer taze meyvelere karşı acaba onlarında içinden kurt çıkar mı şüphesini insanların nazarında oluşturur".
 
İşte ey Müslüman! Bu durumla karşılaşırsan İslamiyetin ve Peygamberi bakış açısının ifadesi olan “Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.” kaidesini kendine rehber yap. Her şeyin iyisine bak, kötüsüne nazar etme düsturu ile hareket et. O zaman o cerbezeci'nin oyununu bozar ve mü'min kardeşlerin arasındaki muhabbet bağlarını kuvvetlendirirsin. O zaman hükümetinin devletinin liderinin yanında sarsılmadan durabilirsin.
 
Çünkü cerbezeci'nin bir görevi de İslama hizmet eden ve sevilen Müslümanları gördüğünde o insanlara ait kusur hata ya da şüphe oluşturacak şeyleri araştırmaktır. Eğer işine yarar zayıf çürük şüpheli birkaç şey bulursa onu kendine büyük bir delil olarak alır. Ve onunla o sevilen Müslümana karşı diğer Müslümanların soğumasını sevgilerinin bitmesini düşman olmasını aleyhe geçirmelerini sağlamaya çalışır. Bu fitnesini yayarken kendisini gizlemeyi de ihmal etmez. Gizlenir çünkü bilinirse cerbezesini yapamaz. Yada kendi meydanda iken başkasının ağzından başkasının verilerinden alıntı yapmış gibi bu cerbezesini sürdürür. Az biraz destek görünce destek gördüğü kitleyi meydana sürüp kendisi aradan çıkıp yıkmaya çalıştığı bir hayrın çöküşünü keyifle izlemek için seyreder. Yem olarak attığı kandırdığı yönlendirdiği kimselerde zaaf sezerse tekrar piyasaya çıkar yine aynı cerbeze metodu ile yalan yanlış argümanları çarpıtmaları cephane nevinden malzeme verir onları yeniden ateşler ve tetiğe basar yerine geçip tekrar izlemeye takip etmeye devam eder. 
 
Bu cerbezeciler ile mücadele edenlerin ise dikkat etmesi gereken ve yapmasını gereken duruş ise : Cerbeze ile bir mesele anlatıldığını görürsen kötülük taraflarını konuşturmamalı susturmalısın. Cerbezenin en büyük düşmanı olan hayırları güzellikleri dinlemeli ve dinletmelisin. Şayet cerbezeci meydanı boş buldu hezeyanları savurmaya başladı ise onun karşısına sürekli bir surette yapılan hayırları göstermeli cerbezecinin gösterdiği kötülüklerdeki hayır cihetlerini tefsir etmelisin.
 
Yine Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:
Hem Sübhan Dağı kadar, İslamiyet'in izzet ve şerefine çalışan güruh-u mücahidini, acib bahanelerle en fena derekesine indirip, millete düşman gibi gösteriyorlar.
(Sünuhat - 87)
 
İşte gördün İslamiyetin şerefi ve büyüklüğüne çalışan bir hükümeti ve liderlerini cerbeze ile yalan saptırılmış bahanelerle en çirkin birşeymiş gibi göstererek insanlara düşman gibi tanıtıyorlar.
 
Hem her şeyin en iyi yönüne bakmak İslamın bir maslahatı iken daima en fena yönlerini bakışlara getirip sürekli olarak milleti ümitsizliğe yönlendirmeye çalışarak insanların birleşme ruhunu öldürüp darbelemeye çalışıyorlar.

Yine Bediüzzaman hazretleri derki : 
"nokta-i nazar, hükûmetin hasenatı seyyiatına tereccuhudur. Yoksa seyyiesiz hükûmet muhal-i âdidir. Ben öyle adamlara, anarşist nazarıyla bakıyorum. Zira onlardan birisi -Allah etmesin- bin sene yaşayacak olsa, âdeta mümkün hükûmetin hangi suretini görse, hülya ile yine razı olmayacak. Şu hülyanın neticesi olan meyl-üt tahrib ile o sureti bozmağa çalışacak
Münazarat ( 17 )

Yani her hükümette iyi ve kötü cihetler olabilir. Fakat o kötü cihetlere bakıp hükümetini devletini yıpratmaya çalışanlar benim nazarımda anarşist tir. Bu gibi insanlar bin yıl yaşasada hangi hükümeti görseler o bin yıl içinde yine hiç birinden razı olmayacak ve hepsine düşmanlığa devam edeceklerdir manasında diyerek cerbezecilerin ıslahlarının nederece zor olduğunada işaret etmektedir. 
 
Bu izahlar ışığında oyuna gelmememiz gerektiğini uyanık olmamız gerektiğini bir kez daha anlamış oluyoruz.

Araştırmacı Yazar
Süleyman Yasin AKDENİZYORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Süleyman Yasin AKDENİZ HABERLERİ
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
YAZARLARIMIZ
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
Metin ALKAN
İSLAMİ DÜŞÜNMEK....(TEFEKKÜR)
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Nurcan CANKORU
GİZLİ SIRLAR
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Risale-i Nur Adı Altında Kurulan Derneklere Yöneltilen Sorular ve Sorunlar? MÜJDELER OLSUN DOĞDU BATMAYAN GÜNEŞ! HAKKIN VE HALKIN EN ÇOK ÖVDÜĞÜ İNSAN ECZACI İLE MÜNAZARA
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
SON YORUMLANANLAR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim