05 Ağustos 2016, 15:43 - 
Bu Hoca ve Yazarlara Dikkat!

Bu Hoca ve Yazarlara Dikkat!

15 temmuz 2016 cuma günü Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fetullahçı Terör örgütü ve onun organik yapılanmasının saldırısına uğradı. Darbenin ötesinde işgal ile karşı karşıya kaldı.


Aziz milletimiz polisimiz devlet erkanımız ve ordumuz içindeki cuntacılara darbecilere karşı duran komutan ve askerlerimiz ile birlikte bu işgal püskürtüldü.

Nice şehidlerimiz gazilerimiz oldu. Fetönün suçlu olduğunu artık bu süreçten sonra kör gözlerde gördü itirafçılar başladı bir kısmı kaçtı bir kısmı yakalandı.

Ülkemizde ohal ilan edildi bu fetö terör örgütü ve emsali teröristlerle Devletimiz büyük bir mücadeleye girdi. Buraya kadar özetle anlattığım her şey artık herkesin malumu oldu.

Başkomutanımız Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan ise bu fetö yapılanmasına karşı en sert ve en dik duruşu en başından beri gösteren meydan okuyan tek liderimizdir hiç şüphesiz.

Fetö terör örgütünün ele başı fetullah gülen haini yıllarca Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur'u kendine referans ve kalkan yapmak sureti ile ve toplumda ve dış Dünyada nurcu algısı oluşturdu. Gerçekte ise kendi sapık ve sapkın anlayışlarını din diye halka empoze etmeye çalıştı. Aldatmak ve kandırmak sureti ile yeryüzünde görülmemiş bir münafıklığa imza attı hainlik makamının en üstüne çıktı adeta zulümde eşkiyalıkta level atladı. Fetönün nasıl bir şeytan olduğunu uzun uzadıya yazıp izah etmenin lüzumu olmadığından buraya kadar aktardığım meseleler anlaşıldığı üzere konuya giriyorum.

Konu şudur. Hayatıyla ve mematıyla islam ümmetinin menfaatine ahiretine çalışmış Merhum Bediüzzaman Said Nursi hazretlerini ve Risale-i Nur eserlerini Başkomutanımız İmam Hatip Mezunu Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan çok iyi bildiği için Fetö ile Bediüzzaman hazretlerinin ve Risale-i Nurların bu yapıdan ayrı olduğunu Fetönün bu eserleri ve üstadı kullandığını defalarca söyledi miting meydanlarında ilan etti Allah ebeden razı olsun. Ve Reis-i Cumhurumuz bununlada kalmadı fetullahçı terör örgütünün tahrif etmek istediği risale-i nurları tahriften kurtardı bununlada kalmadı Risale-i Nurları devlet eli ile korumaya aldırarak Diyanet İşleri Başkanlığından resmi olarak basım ve yayınını sağladı. Bu süreçten sonra Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğanın risale-i nura ve bediüzzaman hazretlerine Devlet eli ile verdiği desteği Allah'ın izni ile kimse çektirtemez bu muhafazayı ortadan kaldıramaz. Fakat bu durumdan rahatsız olan bir zümre hoca ve yazar takımı var. Bazısı belki kendi ilimlerine güvenme sebebi ile Bediüzzamanı ve Risale-i Nurları eleştirirken bazısı ise hadlerini aşan iftira ve yalanlarının yaygaralarını elde etmiş oldukları kafaladıkları takipçiler üzerinden yapıyorlar. Bu durum karşısında kamuoyuna bunları isim isim kendi açıklamaları ile deşifre etmek Risale-i Nurları benimseyen okuyan Bediüzzaman hazretlerine muhabbeti olan benim gibi bir yazarın üzerine hak oluyor.

Onlardan

Birincisi : Süleymaniye Vakfından Abdulaziz Bayındır

Diyor ki :Fethullah Gülen ile Said Nursi Arasında Hiçbir Fark Yoktur! Yayınlama tarihi ise 26 Tem 2016 tarihidir. Darbeden 11 gün sonradır. Adeta pusuya yatmış gibi Fetö teröristi ve sapıklığını Bediüzzaman'a ve Risale-i Nurun üstüne yıkmaya çalışıyor. Video içeriği ise tam bir safsata ve iftiralar ile doludur.

Video linktedir.

 

İkincisi : Sait Çamlıcadır. Bu kendini yazar zanneden kişi ise sosyal medya hesaplarında Abdulaziz Bayındırla benzer açıklamaları takipçilerine yaptı. Yani Darbeden 10 gün sonra.

mevzu ile alakalı linkler

 


https://twitter.com/saitcamlica/status/757538846863159297?lang=trayrıca 2014 te sitesinde diyor ki : Önce nurcular, sonra Fethullah Gülen cemaati ve son yıllarda Hizmet hareketi olarak öne çıkan, başında Fethullah Gülen’in bulunduğu ekip, kelimenin tam anlamıyla milletimizi bıktırdı.


http://www.saitcamlica.com/anadolu-insani-cemaati-sildi/


Yani Recep Tayyip Erdoğanın Risale-i Nurları korumaya alması Bediüzzaman hazretlerine sahip çıkması zamanına tevafuk etmesi ise manidardır.

Üçüncüsü : Mustala İslamoğlu dur. Buda bayındır ve çamlıcayı aratmayacak hatta onlarla yarışacak derecede iftiralarını Risale-i Nur'a ve müellifi Bediüzzaman'a yapmaktadır.


https://www.youtube.com/watch?v=zmBchPietKY


Dördüncüsü : Edip Yüksel dir. Oda pek çok çarpıtmalarda halkı yanlış bilgilendiriyor.

Said Nursi dürüst, cesur ve zeki bir garibandı; ama o kadar da meczup ve müşrik bir Sünni idiydi diyor.

linki : http://19.org/tr/said-nursi-2/

Beşincisi : İhsan Eliaçıktır. Oda önceki saydıklarımızdan geri kalmıyor ve diyor ki : Risale-i Nur’da mitolojik anlatımlar çok fazla, uçtu kaçtılar ve peygamberimizin yapmadığı mucizeleri  ona  atfetmeler ve uydurma  rivayetleri fazla sorgulamadan  almalar var.

http://www.ihsaneliacik.com/2010/03/08/soylesi-haberalemi-net/

Altıncısı: İsmail Mutlu. Bu isim ise beni hep diğerlerinden daha çok kızdıran bir isim. Zira Saydığım isimlerin hiç biri risale-i nur rahlesinden geçmemiş nasiplenmemiş kişiler fakat ismail mutlu öyle değil ve çok bilinmiyordu. Rahmetli Abdulkadir Badıllı ağabey bu konuda bir araştırma yapıp reddiyesini vermişti.

İsmail Mutlu risale-i nurları günümüz türkçesine çeviriyorum derken Bediüzzaman'ı en ağır ifadelerle eleştirmekten ve onu çürütmeye çalışmaktanda geri durmadı.

linki : http://arastirmaciyazarlar.com.tr/haber/4616-yazar-ismail-mutlu-bediuzzamanin-eserlerinde-neler.html

Yedincisi : Malesef Nurettin Yıldız. Malesef diyorum çünkü böyle ilim sahibi saydığım isimlerle kıyas edilemeyecek derecede farklı olan gerçekten samimi ve ümmetin müslümanların tarafında faaliyetler gösteren bir hocanın bu isimler içinde görmek cidden canımı sıkıyor beni üzüyor. Zira o bu isimler ile birlikte anılmayı hak etmiyor. Çünkü nurettin hocanın çok beyanlarında Risale-i nur ve Bediüzzaman hazretleri hakkını vererek anlatıyor. Bu listeye girme sebebi ise fetvameclisi sitesindeki Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkındaki açıklamalarıdır. Zira hiç bir cevabı hakperest bir cevap değildir konunun uzmanları olan Bediüzzaman hazretlerinin bıraktığı varis ve vekillerine danışılarak görüşleri alınarak fikirlerine başvurularak verilmiş cevap ve yorumlar değildir.

Linkleri :

Kuranda Risalelere İşaret Var mı?

http://www.fetvameclisi.com/fetva-kuranda-risalelere-isaret-var-mi-10995.html

Bediüzzaman ve Risalesi hakkında

http://www.fetvameclisi.com/fetva-bediuzzaman-ve-risalesi-hakkinda-7551.html

Sohbet meclisleri

http://www.fetvameclisi.com/fetva-sohbet-meclisleri-5838.html

Risâle-i Nur veİhyâ-u Ulûmiddin Eserlerine Mutedil Bakış

http://www.fetvameclisi.com/fetva-risale-i-nur-ve-ihya-u-ulumiddin-eserlerine-mutedil-bakis-43411.html

Risale-i Nur Tefsir midir?

http://www.fetvameclisi.com/fetva-risale-i-nur-tefsir-midir-32391.html

Nurettin Yıldız hocaya reddiye veren Üstadın Talebesi Abdulkadir Badıllıağabeyin reddiyesinin linki : http://www.risaleajans.com/nur-alemi/abdulkadir-badilli-kuranda-risalelere-isaret-var-mi

Yine Ahmet Akgündüz'ün uyarısı : http://ahmetakgunduz.com/?p=323

ve bu konuda benim sorularım : http://arastirmaciyazarlar.com.tr/haber/4066-dost-tv-hocalarindan-nurettin-yildiz-hocaya-arasti.html

Nurettin Yıldız hoca şayet bu yazıyı görür Üstadı ve Risale-i Nuru eleştiren diğer isimler ile birlikte isminin anılmasını istemiyorsa Risale-i Nur ve Bediüzzaman hazretleri konusunu bu işin uzmanlarına bırakıp kendisi cevaplarını çekmesidir veyahut hakperest cevaplar vermesi yeniden değerlendirmesidir. Bunu yaparsa söz veriyorum ismini bu listeden çıkaracağım.

Şimdilik 7 isim zikrettim. Listeyi kabartabiliriz fakat bu insanların bir kitlesi hitap ettikleri bir tabaka var bu bir vebaldir gözümün önünce cerayan eden yalan iftira çarpıtma karalama kampanyasına karşılık sessiz kalamam. Bediüzzaman hazretlerini hem çok seviyor hem eserlerinden istifade ediyorum herkesede tavsiye ediyorum.

Ayrıca Reis-i Cumhurumuz pek çok beyanında Risale-i Nur'a ve Bediüzzaman'a ciddi sahip çıkmış devletin tüm imkanlarını seferber yapmıştır.

linkleri : https://www.youtube.com/watch?v=pYVwKZ94QVs

Erdoğan: Risale-i Nur yasaklanmıştı, biz Diyanet eliyle basıyoruz

https://www.youtube.com/watch?v=j1bbz0hJPXU

Recep Tayyip Erdoğan Said Nursi ile Fethullah Gülen'in farkını anlatıyor

Buradan Türkiye Cumhuriyeti Devletimin Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Başkomutanımıza da sesleniyorum ve diyorum ki: Ümmetin göz ve gönül aydınlığı olan ümmetin duası olan Reisi Cumhurumuz Allah sizden ebeden razı olsun ki Bediüzzaman'a ve emanet bıraktığı eserlere sahip çıktınız fetöden kurtardınız. Şimdi sizden rica ediyoruz ismini saydıklarımız gibi günden güne türeyen hoca ve yazar adı altındaki kişilere karşıda Bediüzzaman'ı ve Risale-i Nuru yedirmeyiniz onlara karşıda Fetöde olduğu gibi Risale-i Nur'a sahip çıkınız. Sayın Cumhurbaşkanım Sizin büyük emeklerle sahip çıktığınız risale-i nurun değerini kıymetini yalan çarpıtma iftira yazı ve sözlerle çürütmeye çalışıyorlar. Abdulaziz Bayındır isimli süleymaniye vakfındaki hoca kisvesindeki bu şahıs Fetö ile Bediüzzaman aynıdır diyor bu terörist ile Sizin sahip çıktığınız Bediüzzamanı bir tutuyor. Fetö yü bahane ederek sait çamlıca gibi isimler türedi siz Fetö ile Nurcular ayrıdır dediğiniz halde bu sözünüzü çürütüp kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor. Fetönün risale-i nur'a ve üstada verdiği zararları Sayın Başkomutanım sizin sahip çıkmanız ile ortadan kalkıyor fakat bu kişiler ak partiye yakın görünen kanallardada zaman zaman söz sahibi oluyorlar. Bu yazımı siz okumasanızda içeriğini size ulaştıracak elbet dostlarımız var kanaatindeyim. Sayın Reis-i Cumhurum Rabbim ömrünüzü bereketli ve uzun eylesin Allah sizden ebeden razı olsun.

 

Saffı Evvel Talebe-i Nur Çilingir Ali Savran Torunu

El Baki Hüvel Baki

Süleyman Yasin AKDENİZYORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Süleyman Yasin AKDENİZ HABERLERİ
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
YAZARLARIMIZ
Y
Nurcan CANKORU
KİMDEN
Y
Metin ALKAN
DÜNYAYI YÖNETEN ADAM ROTHSCHİLD PARA İMPARATORLUĞU
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Umre Tatil Değil Meşakkatleri içinde Manevi Zevkleri Uhrevi Duyguları Yaşatan Bir Müekked Sünnet İbadettir “ANDIMIZ” ve Etki Alanları? PARANIN DA SATIN ALAMAYACAĞI ŞEYLER VARDIR Ehli Sünnet Müslümanların LUT kavmi ile İmtihanı
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Mehmet GÖÇMEZ
HUZUR
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
EN ÇOK TIKLANANLAR
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim