31 Mart 2016, 10:27 - 
HADİ GEL YUSUF’UM!

HADİ GEL YUSUF’UM!

HADİ GEL YUSUF’UM!

Kuran, günümüzde magazin diye isimlendirdiğimiz, bazı magazinsel olay anlatımlarına da yer verir, bunlar ayrıntılı ve çarpıcı bir şekilde anlatılır.

Yusuf suresi 23-29.ayetlerde Hz. Yusuf’un iffetsizliğe daveti önemli ayrıntılarıyla veciz bir şekilde anlatılır.

Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, “Haydi gelsene!” dedi. O ise, “Allah’a sığınırım, çünkü o (kocan) benim efendimdir, bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler” dedi.(Yusuf suresi 23,ayet)

23.ayetin diyanet meali yukarıdaki şekildedir. Diğer mealler de küçük birkaç farklılıkla hemen aynı manadadır. Yani yukarıdaki manada Türkçeye çevrilmişlerdir.

(نَفْسِه۪ عَنْ.. رَاوَدَتْهُوَ) ‘Veravedethu’ ifadesi ‘onu kötü bir şeye çağırdı’, buradaki manasıyla ‘onu kendiyle birlikte olmaya çağırdı’, giyim kuşam, hal, hareketleri ve sözleriyle onu yatağına çağırdı demektir.

(بَيْتِهَا ف۪ي هُوَ) ‘Hüve fi beytihe’ ifadesi ‘onun evinde iken’, ‘onun evinde bulunduğu bir sırada’ manasındadır. Bu ifade genellikle aynı evde birlikte kaldıkları şeklinde anlaşılıp değerlendirilmiştir. ( بَيْتِهَا ف۪ي هُوَ الَّت۪ي) ‘Elleti huve fi beytihe’ ifadesi ‘onun evinde iken’ manasını ifade eder. Ayetin devamındaki (مَثْوَايَۜ اَحْسَنَ) ‘ahsenü meseveya’ bana barınaklar, imkanlar, evler ihsan etti  ifadesi dikkate alındığında Yusuf’un tek kaldığı yer Efendisinin bu evi değildi. Allah Yusuf’a Mısır’da  bir çok nimetler ve imkanlar vermişti. Yusuf’un kalıp kullandığı bazı devlet konutları vardı. Efendisinin evinde de onun için ayrılmış ona tahsis edilmiş odalar bölümler vardı. Zira 21.ayetteki (مَثْوٰيهُ اَكْرِم۪ي) ekrimi mesveyehu ‘yedir, içir, kalacağı yer ver’ ifadesi bu manayı makul kılmaktadır.

(نَفْسِه۪ عَنْ بَيْتِهَا  ف۪ي هُوَ الَّت۪ي رَاوَدَتْهُوَ)  Veravedethulleti huve fibeytihe, evinde bulunduğu kadın onu arzulayıp onunla ilişkiye girmek istedi ifadesi kadının bunu önceden düşünüp planladığı manasına gelir. Kadın Yusuf’la birlikte olmayı önceden düşünüp planlamış ve uygun bir zamanını bulduğunda kapıları kilitleyip tedbirini alarak Yusuf’u kendine çağırmıştır.

Bütün kapıları kapatıp kilitleyerek tedbirini almış ve sonra Yusuf’u o kötü işe çağırmıştır. Artık çok arzuladığı bu genç adamla birlikte olacaktır.

(لَكَ هَيْتَ) Heyte lek, ‘hadi gelsene, hadi gel seninim, senin için hazırlanıp kendimi sana sunuyorum’ dedi. Bu, sıradan bir kadın değil, devlet üst düzey yöneticinin hanımı, bugünkü ifadeyle günün first leydilerindendi. Elbette böyle bir kadından gelen davet daha etkin ve cazipti ki her babayiğit erkeğin kesinlikle reddedemeyeceği bir teklifti.

Oysa Hz.Yusuf, bir önceki ayette ifade edildiği üzere yetişkin biriydi ve hikmet ve ilim verilmişti ona.

(اللّٰهِ مَعَاذَ قَالَ) Gale meazallah, ‘Allah’a sığınırım, sığınılacak yer sadece Allah’tır’ dedi.

             (مَثْوَايَۜ اَحْسَنَ رَبّ۪ٓي اِنَّهُ) İnnehu rabbi ahsene masveya, o benim Rabbimdir ki bana barınaklar, korunaklar, konutlar, evler verdi. Ben nasıl olurda senin için senin benden benim senden kam almam için bütün bu imkan ve nimetleri iterim. Buradaki (رَبّ۪ٓي) ‘rabbi’ ifadesinden Yusuf’un efendisi anlaşılmış ve ‘bana bunca iyilikleri dokunan efendime bu haksızlığı yapamam’ mealinde tefsirler yapılmıştır. Bize göre ayetteki zamirlerin izafiyeti yukarda verdiğimiz manayı daha gerçekçi kılmaktadır.

(الظَّالِمُونَ يُفْلِحُ لَا اِنَّهُ) İnnehu la yüflihuzzalimin, üstelik O, zulmedenleri, haksızlık yapanları muratlarına erdirmez, hedeflerine vardırmaz.

Akli yaklaşımla, reddedilemeyecek kadının teklifini Yusuf’un geri çevirmesi anlatıldıktan sonra biraz öncesine gidilerek bazı gerçekler ifade edilir.

(بِهَاۚ  وَهَمَّ  بِه۪ۗ هَمَّتْ  لَقَدْوَ) Velegat hemmet bihi ve hemme bihe, ‘kadın onu gerçekten sevmiş, ona vurulup aşık olmuştu’. Bu sevgi ve aşkı ona onu istetiyordu. Kadın aşk vurgunuydu, sevmiş ve onu arzulamıştı. Kadın kadar olmasa da Yusuf’ta esasta kadını sevmişti. Bu sevgi Yusuf’u kadına yöneltiyordu. Yaratılışın doğası olarak bu kadına ısınmış, ondan hoşlanmış, onu sevmiş hatta birlikte olmayı da düşünmemiş değildi. 

Yusuf ile kadın arasındaki önceden gerçekleşen duygular bu şekilde anlatılır.

Kadın onu ‘hadi gel Yusuf’um seninim artık’ diye çağırdığında Yusuf duygularını değil aklını önceye almış ve kadına böyle bir şeyin doğru olmayacağını yukarıdaki şekilde ifade etmişti. Ayette ifade edilmemekle birlikte kadın elbette ki Yusuf’a karşı ısrarcı olmuştu. Dolayısıyla kadın Yusuf’a, bastırdığı duygularını öne aldırmıştı.

Kadına meyletme aşamasında  (رَبِّه۪ۜ بُرْهَانَ  رَاٰ اَنْ لَوْلَٓا) levla enraa burhane rabbihi ‘şayet bu işe yaklaşmaması hususunda Rabbinin delilini, kanıtını, hüccetini, burhanını, ispatını görmemiş olsaydı’ ifadesi gereği kadına meyletmiş ve Yusuf çoktan onunla birlikte olmuştu.

(رَبِّه۪ۜ بُرْهَانَ) Burhane rabbihi, ‘Rabbinin burhanı’ ifadesi, nübüvvet gücüyle algıladı, vahiy geldi, bunun yanlışlığını Allah vahiyle bildirdi, babasının kendini uyaran sesini duydu, babasının suretini gördü şeklinde anlaşılmıştır.

‘Rabbinin burhanı’ ifadesini gerçek, hakikat, devamında ortaya çıkacak gerçekler olarak anlıyoruz. Önceki ayette Hz.Yusuf’a hikmet ve ilim verildiğini hatırladığımızda Yusuf’un bu bilgiler ışığında düşünüp kadınla birlikte olduğunda devamında ortaya çıkacak hakikatleri görmesi ve duyguları onu kadına yönlendirse de bu bilgi ve aklı ondan onu uzaklaştırması şeklinde anlamak daha gerçeğe yakındır. Kadın için birliktelik sonrası karşılaşabileceği onun aleyhine bir durum söz konusu değildi. Çünkü kadın söz ve yetki sahibiydi; durumu yalanlaması onun için yeterliydi; zor durumda kaldığında ise Yusuf’u suçlayacaktı. Oysa Yusuf’un böyle bir avantajı yoktu. O an güzel bir anı yaşamış olsa da devamında çok kötü olumsuzluklarla karşılaşacaktı.

(وَالْفَحْشَٓاءَۜ السُّٓوءَ عَنْهُ لِنَصْرِفَ كَذٰلِكَ) Kezelike linasrife anhussue velfahşae, böylece ondan kötülüğü, olumsuzluğu ve bunun neticesinde ortaya çıkacak haddi aşacak kötü iş ve durumları önledik, engel olduk, değiştirdik, mani olduk. ‘Rabbinin burhanı’ ifadesi de  esasta bu sonuçlara işaret eder. Herkesin yanlış anlayıp algılayacağı olumsuzlukları ondan uzaklaştırdık; zira o kurtulmuş, kurtuluşa ermiş kullarımızdandı.

Yusuf, kadını duygusal boyutta istemekle birlikte Allah’ın ona verdiği derin bilgisiyle aklını kullandı ve akıl sonuçları düşündüğünde kadına yönelmeyi elbet makul görmedi. Bunun yanlışlığını kadına aklen anlattı. Kadın onu çok seviyor ve arzuluyordu. Elbet kadında akıllıydı ancak aklı ona bu fiilini makul gösterdi. Zira kadının yetki sahibi olarak kaybedeceği bir şey yoktu. Zor durumda kalınca doğal olarak Yusuf’u suçlayacaktı. Yusuf’u hararetle istiyordu. Yusuf ona yaklaşmamıştı bile. Şehvetli davetine karşılık vermeyen ona doğru bile yaklaşmayan Yusuf’u tutup kendine çekmeye yeltendi. Bu durumda Yusuf kadından uzaklaşmak için koştu. (الْبَابَ اسْتَبَقَاوَوَ) Vestebegal babe, ikisi de kapıya doğru yönelip koşuştular.

(دُبُرٍ مِنْ قَم۪يصَهُ وَقَدَّتْ) Vegaddet gamisehu min duburin, kadın onun ardından koşarak ona yetişip onu gitmesini engellemek için ardından elbisesini tutmuş; bu itiş kakışta Yusuf’un elbisesi yırtılmıştı. Kapıya geldiklerinde kapıda kadının efendisiyle karşılaştılar. (سَيِّدَهَا) ‘Seyyidihe’ ifadesi zamir özelliğinden dolayı genellikle kadının kocası olarak anlaşılmıştır. Biz bu ifadeyi kadının bağlı olduğu, kendisine kadının sorumluluğu verilen yetkili kişi olarak anlıyoruz. Bu kişinin sorumluluğunda Yusuf olmadığı için zamir bu şekilde gelmiştir.

Ve kadın zor durumda kaldığı noktada önceden düşündüğü gibi hemen Yusuf’u suçlayacaktır. Böylede oldu ve hemen ileri atılarak ‘senin sorumluluğunda olana, senin personeline kötülük yapmak isteyenin ona kötülüğe yeltenenin cezası elbette hapse atılmak yada acı veren bir cezaya çarpıtılmaktır’ dedi. Yani kadın o bana tecavüze yeltendi dolayısıyla bu iki cezadan biriyle onu cezalandırın demek istedi. Kadın toplumun suç ve ceza bilgisine sahipti ve suçun karşılığını sorumlu olduğu müdüre böyle ifade etmişti. Kadının bu ifadesinde Yusuf’un öncelikle hapse atılmasını istediği vurgusu da vardır.

Bu suçlama karşısında elbette ki Yusuf ‘asıl o benden murat almak istedi o bana yöneldi’ diye kendini savundu. Kadının mensup olduğu yetkili personelden biri ‘şayet Yusuf’un elbisesi önden yırtılmış ise kadın doğru söylüyor, Yusuf yalancılardandır; yok eğer Yusuf’un elbisesi arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylüyor Yusuf ise doğrulardandır’ dedi. Bu kişi bu şekilde bir çözüm yolu, gerçeği öğrenme yöntemi gösterdi.

Kadının personel müdürü Yusuf’un elbisesinin arkadan yırtıldığını gördüğünde (مِنْ اِنَّهُ  كَيْدِكُنَّۜ) innehu min keydekünne, ‘bu sizin(kadınlar) tuzağınız, hilenizdir; sizin hile ve tuzağınız büyüktür, müthiş ve etkilidir’ dedi.

Kadının personel müdürü olayın büyüklüğünü yukarıdaki sözüyle görüp anlamış ve olayı daha fazla dallandırıp budaklandırmadan kendi aralarında halletmeye çalışmıştır. Bu durum ayette şöyle ifade edilir: ‘Yusuf sen bu işten vazgeç, olayı büyütme, biz senin suçsuz olduğunu biliyoruz. Sende kadın günahından dolayı tövbe et, bağışlanma dile, çünkü sen büyük bir hata yapıp günahkarlardan oldun.’(Yusuf suresi 29.ayet)

 

Hasan TÜLÜCEOĞLU

 

 YORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SİZDEN GELENLER HABERLERİ
VİDEO GALERİ
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
ÜMMETİN EMİNİ EBU UBEYDE BiN CERRAH
Y
ferit karasu
YÜREĞİM DEKİ ŞEHİR
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
BİR DOST PENCEREMDEN TÜRKİYEDE HANGİ NURCU KOLLARI FETÖYE DESTEK VERİYOR 2022 RAPORU VE BELGELERİ REFERANDUM SEÇİMLERİ ÖNCESİ BOMBADA FETÖNÜN PARMAK İZLERİ!!! (1)
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim