09 Mart 2016, 09:19 - 
İNCİL’İN EVRENSEL BİR GERÇEĞİ

İNCİL’İN EVRENSEL BİR GERÇEĞİ

dinlerde vahyi anlamak için üç temel, bir de tali dört bilgi kaynağı vardır.

1. Miladi 250’li yıllardan beri unutulmuş bir gerçektir bu.. Dolayısıyla çok kafaları karıştırmıştır. Unutulduğundan dolayı.. Bizim İslam dininde de böyle unutulmuş ve zamanla yanlış anlaşılan gerçekler az değildir.

 

2. Malumunuz bütün dinlerde vahyi anlamak için üç temel, bir de tali dört bilgi kaynağı vardır.

 

a) 5 iç 5 de dış duyularla biz vahyi anlarız.

b) Nevi beşerin aklı hükmünde olan fen bilgileri desteğinde, insanın akıl, muhakeme ve içtihadı ile..

c) 10 veya 12 kişilik dindar ve doğru zatların aktardıkları güvenilir HABER. Buna Arapçada tevatür denilir. Yani kopmaz kulp; yani güçlü dayanak...

d) Tali kaynak: Keşif ve rüyalar.

 

3. Buna göre Katolik Kilisesi Hıristiyanlık mirasını nesilden nesle tevatürle gelenek olarak bu güne getirmiştir. Hz. İsa’nın tarihi varlığı da bu tevatürle sabittir. Dolayısıyla kimsenin şüphesi olmasın.. Bu ilmen sabittir. İncillerin bize gelmesi de böyledir.

 

İslam’da da Kur’an bize böyle gelmiştir. Fakat hadislerin bir kısmı, Miladi 325’ten önce halk arasında yayılan İnciller gibidir. Konstantin dindar olunca, onları yasak etti. Ve kilisenin elindeki İncilleri esas aldı.

 

İslam Tarihinde hadisler, müçtehidlere has malzeme olarak kabul edilmiştir, avama bırakılmamıştır. Fakat bu deccal asrında herkes müçtehid kesildi. İşler karıştı. Mesela, dili bilmeyen, metafizik konulardan bihaber bir zat, Hıristiyanlardan her sene bir milyon dolar para kazandığı halde, çıkıp onların tevatürle gelen kitaplarına necis diyebiliyor. Hâlbuki Kur’an yüz ayetiyle o kitapları tasdik ve tebriye ediyor.

 

Evet, maalesef Protestanlığın çıkışından beri avamileşme belası, insanlığın başına gelmiştir. Sen dikkat et, avam olma!

 

4. Katolikler, evrensel manayı, geleneği, metafiziği, ruhaniliği o kadar çok esas aldılar ki; metni unuttular. Sonra bir kısım Protestanlar geldi. Siz Allah’ın kitabına uymuyorsunuz, dedi. Yorum olmadan; Yusuf Meryem ile evlenmiştir, ondan, İsa’nın dört kardeşi de olmuştur, dediler. (Bakınız! Matta, 13, son ayetler.) Tıpkı bir kısım Vehhabilerin dindar Müslümanları şirk ile suçlamaları gibi…

 

Dile hâkim, dindar, Arapçayı ve geleneği bilen Süryani Yusuf Ağabey, bir sohbet sırasında az da olsa bu farka değinmişti. Katolikler diyorlar ki: İncil, İsa’nın kardeşlerinden söz etse de biz biliyoruz ki, onun kardeşleri yoktu ve Meryem bakire kaldı. Ben bu söylemin ne demek olduğunu bugün anladım.. Yazıp sana yolluyorum.

 

5. Biliyorsunuz ki, Resullerin İşleri ile Maide ve Yasin sureleri, havarileri peygamber sayıyor. Nasıl peygamberler Cebrailden (bilgi ve iletişim meleğinden) vahiy aldılarsa; onlar da İsadan ve Ruhul-Kudüs’ten (velayet ve maneviyat meleğinden) vahiy aldılar. Demek onların İncilleri yazması gaybi, metafizik gerçeklere göre olmuştur. Bu gerçek İsanın beşeriyetine göre değil de onun Allah’ın oğlu yani kelamı ve logosu olması itibariyledir. Ve evrenseldir. Zamanlar üstüdür, özellikle bu çağa çok bakıyor.

 

6. İşte İncilin ve Kur’anın yüzer ayetiyle sabittir ki, İsa; canlı vahiy, dinî ve ruhanî yaşam demektir. Anası (çevresi ve onu yetiştiren) da Meryemdir. Onun bu yüce ve İlahi değerinin peygamber ve vahiy olmayan dört kardeşi vardır.

 

§  Yahuda              (Yahudi Kültürü)    (Matta, 13. bap)

§  Yusuf                 (Arap Kültürü)        (Matta, 14. bap)

§  Simon (Petrus )  (Avrupa Kültürü)    (Matta, 16. bap)

§  Yakup                (Genel Medeniyet)  (Matta, 15. bap)

     

Geniş bilgi için Tevrat ve İncil üzerine yazdığım kitaplara bak!

           

Bu konuda şimdiye kadar kitaplarla, CD’lerle, telefonla ve maillerle yüzden fazla delili sana anlattım. Tereddüt etmemen gerek. Yüzde bir ihtimal dahi olsa tebliğ görevini yapman gerek. Biliyorsun: Ferhat, Şirin için milyonda bir ihtimalle dahi olsa dağı deldi, hedefine ulaştı. Şirin’e ulaşmasan da, bir pınar akar; bütün insanlığa yeterli olur. Hayat öyle bir mucizedir ki milyon kere teşebbüs ettikten sonra başarı kazanır. İyi bil ki, peygamberler genelde yüzde bir ihtimalle işe girişmişler ve çabalamakla başarmışlardır.

     

7. Bu İsanın ve kardeşlerinin, bir İsa öncesi biri de İsa sonrası iki temel örneği vardır. Meryem suresi, bu ana gövde ile iki kanadı anlatmak için inmiştir. Bu gözle bütün sureyi oku!

 

a) Nuh (din ve vahiy; yani ilk İsa)

 

Kardeşleri:

 

                   İbrahim  (Tevhid ve İslam)

                   İshak      (Yahudi Kültürü)

                   Yakub    (İnsanlık ve Medeniyet)

                    İsmail    (Arap ve Medeniyet)

  

Bu kavramların geniş izahı diğer makalelere bakabilirsiniz..

 

b) İsadan sonraki model:

     

            Kuran          (İsa gibi Allah’ın kelamı ve mucizeli)

            Muhammed (Meryem; İsayı doğuran yani vahye gebe kalan ve doğuran)

            Ebu Bekir    (İbrahim; mütevazı, muvahhid, toprağı temsil eder)

            Ömer           (İsmail, Arap kültürünü ve hâkimiyetini ve ateşi temsil eder)

            Osman         (İshak ahlakında, mutlu, geçiş dönemi ve havayı temsil eder) 

            Ali               (Yakub, insanlık, velayet ve suyu temsil eder)

        

Demek Hz. Muhammed sadece Kur’anı getirdi. Fakat bu büyük gerçekler de onun ek ürünleri oldular.

 

Yani İsa saf dini ve vahyi getirdi. Fakat onun sonucu;

 

-       Yahuda (Hristiyan ve Yahudi Kültürü)

-       Yusuf    (Arap Kültürü)

-       Petrus    (Avrupa Kültürü)

-       Yakup   (Genel Medeniyet ve Teknoloji)

 

İsa sayesinde bu değerler, ilave olarak insanlığa armağan edildi. Fakat İsa onlarla çok ilgilenmedi. Çünkü onlar İsanın yerini almak istiyorlar. (Bakınız, Matta, 12. bap, son 5 ayet)

 

Evet, kardeşim, bu asrı deccal asrı olmaktan kurtarmak ve dini hakikatleri gerçek manaları ile yozlaştırılmadan, hurafeleştirilmeden bu asrı İsa asrı, din asrı, vahiy asrı yapmak için; milyonda bir ihtimal dahi olsa, bazı güzellikleri yapmamız gerekir.. Yani bütün samimi insanlara dini ve vahyi ve kelamı anlatmamız ve ulaştırmamız ve yaşamamız lazımdır.

 

Yani; âlim, seçkin, bilgin bir nesil yetiştirmemiz gerektir. Yoksa kaybımız manen kâinat kadar büyük olur. Yani manevi bir kıyamet kopar. Suçlu da sen ve ben oluruz… Evet, toplumun % 80’i avamdır. Maalesef, teknolojide, siyasette, ekonomide %5 ila % 20 arasında değişen oranlarda elit, seçkin bir grup dünya ülkelerinde var. Bizde bu da yok. Üstelik dünyada din konusunda profesörler ile avamın farkı kalmamıştır. İşte sana manevi bir kıyamet örneği. Sen dikkat et, avamlığa düşmemeye bak.

 

Deccaliyet kandırma demektir. Bu asrın somut verileri teknolojide 10 bin kat gelişmişken, asır maneviyatta ve edebiyatta 10 bin kat gerilemiştir. Fransız bilim adamı Rene Guenon bu avamileşmeye dikkatleri çokça çeker. Evet, 70 milyonluk ülkemizde binde birden fazlası mektup yazamıyorsa, okuma yazma oranı % 100 de olsa ne işe yarar. 50 TV kanalı da olsa yayınların % 90’ı televole olduktan sonra zarardan başka ne faydası olur.

 

Mevlana hazretleri bizim çağa benzer bir çağda dünyaya geldi. O büyük zat diyor ki : ‘’Eğer iyi niyetli ve iffetli isen ve çırpınırsan sen de bir İsa doğurursun.’’ Ki o zat, dönemine göre bir İsa doğurdu.

 

Sonsuza emanet olunuz! Küçük düşünmeyin; çünkü varlık sonsuzdur. Somut veriler gözümüzü korkutmasın…

 

Son Bir Not: Misalleri genellikle Mattadan veriyorum. Çünkü diğer İncillerin mucizeliğini henüz çözmüş değilim. Fakat Mattanın her ayetinin mucize olduğunu anlatabilirim. Nitekim 30 bin mucizeyi göstererek Kuran’ın yarısını tefsir ettim. Bu demek değildir ki, diğerleri mucize değildir.

 

Bu yazı Hz. İsanın doğum gününe ve pazara denk geldi. İnşallah Hz. İsanın anlaşılmasına vesile olur.

     


 Bahaeddin SağlamYORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Bahaeddin SAĞLAM HABERLERİ
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
GÖKLERİN VE YERİN ANAHTARLARI O’NUNDUR
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Nurcan CANKORU
GİZLİ SIRLAR
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Uygur Türkü kardeşlerimden dinlediklerim Fetö Frarisi Fuat Avni Lakaplı Aydoğan Vatandaşın Mesai Arkadaşı Mustafa Aydın Dosya Tv Neden Panikledi? NE OLDUYSA O KARARDAN SONRA OLDU Diriliş Postası Yazarı, Dosya Tv ve Oda Tv İş Birliği İle Ortaya Atılan Bir Kumpas Daha Deşifre Oldu!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim