23 Kasım 2015, 15:18 - 
Dost Tv Hocalarından Nurettin Yıldız Hocaya Araştırmacı Yazar Süleyman Yasin Akdeniz'den Sorular

Dost Tv Hocalarından Nurettin Yıldız Hocaya Araştırmacı Yazar Süleyman Yasin Akdeniz'den Sorular

Zira daha önce twitter hesabınızdan sorduğumda cevap almak yerine engellenmiştim bu sebep ile suallerimi açıktan sormaya karar verdim.

Çok zaman kürsülerde vaizlik yaptınız pek çok vatandaşın suallerine gerek internet sitenizde gerek sosyal yaşantınızda cevaplar verdiniz. Ben ilminizden istifade etmediğim ve yetiştirdiğiniz bir talebeniz olmadığım için hocam hocamız gibi ifadeler ile hitap etmemekle birlikte sevenleriniz ve takipçileriniz içinde risale-i nur talebeleri ve okuyanları olduğu için onların dilinden size hocam dedikleri için bende hocam diye suallerimi kamuoyuna açık bir şekilde soracağım. Zira daha önce twitter hesabınızdan sorduğumda cevap almak yerine engellenmiştim bu sebep ile suallerimi açıktan sormaya karar verdim.

Sizi dost tv den tanıdım daha sonra risale-i nur talebeleri ve yeni risale-i nur ile tanışmış okuyucuların ellerinde çoklukla kitaplarınızı görmeye başladım. Ve Merakım celp etti. Bu kadar nur talebesinin size karşı teveccühü nedendir ve risale-i nur ve said nursi hazretleri hakkında fikriyatınız nedir öğrenmek maksadı ile fetvalarınızın yayınlandığını gördüğüm fetvalar meclisi isimli sitenize baktım. Genel olarak risale-i nur’a ve müellifi üstadımız bediüzzaman said nursi hazretlerine bir muhabbetinizi ve güzel yorumlarınızı gördüm. Fakat bu konularda yöneltilen sorularda inceden inceye garipsediğim kabullenemediğim cevaplarınız üstad ve risale-i nur hakkında yazdığınız güzel sözleri perdeleyecek bir boyutta olduğunu gördüm. Bu yazımızda okurlarımızdanda ricam var. Nurettin Yıldız hoca için ibni teymiye hayranı yahut başka başka itirazlar olması benim ilgi alanım değil o konularda merakı olan okurlarım ayrıca kendiniz sorun benim sorularım risale-i nur ve üstad bediüzzaman hakkında Nurettin Yıldız hocanın imzası olan fetvalar meclisinde verilen cevapları üzerinden olacaktır.

Öncelikle suallerim aşağıda belirttiğim Fetvalar Meclisi Sitesinden alıntıladığım konu başlıkları ve linklerde olan yazılarınız içinden olacaktır

Kuranda Risalelere İşaret Var mı?

http://www.fetvameclisi.com/fetva-kuranda-risalelere-isaret-var-mi-10995.html

Bediüzzaman ve Risalesi hakkında

http://www.fetvameclisi.com/fetva-bediuzzaman-ve-risalesi-hakkinda-7551.html

Sohbet meclisleri

http://www.fetvameclisi.com/fetva-sohbet-meclisleri-5838.html

Risâle-i Nur veİhyâ-u Ulûmiddin Eserlerine Mutedil Bakış

http://www.fetvameclisi.com/fetva-risale-i-nur-ve-ihya-u-ulumiddin-eserlerine-mutedil-bakis-43411.html

Risale-i Nur Tefsir midir?

http://www.fetvameclisi.com/fetva-risale-i-nur-tefsir-midir-32391.html

Soru 1: Fetvalar Meclisi adlı internet sitesi sizin mi? Sitedeki bütün fetvaları cevapları kendiniz mi veriyorsunuz? Bilginiz dahili dışında fetva ve cevap verenler olabilir mi?

Soru 2: Fetvalar Meclisi Sitenizde Risale-i Nur bir Kuran tefsirimidir sualine verdiğiniz cevapta:

Üstadı övmenizden sonra “ o eserleri, Kur’an’ın tek tefsiri ve sonrasında bir daha yapılamayacak düzeyde görmek bir abartıdır. Zamanının iyisi onlardı, demek gerekir o kadar. Kur’an’dan başka ebedîlik vasfı olan yoktur. Her şeyi yerli yerine oturtunca sorun olmaz.” Diyorsunuz!

Somut olarak Kuranın tek tefsiri sonrasında bir daha yapılamayacak düzeyde görenler var mı? Kimlerdir? risale-i nur a ebedilik vasfı verenler kimlerdir? yine somut olarak gösterir misiniz ? Yine malumunuz bir eseri müellifinden başkası tam anlatamaz hiç risale-i nur nedir nasıl tefsirdir cevabını Bediüzzaman hazretlerinin dilinden okudunuz mu ve bizzat üstadın ifade ettiği manalara itirazınız var mı ve niçin size karşıyöneltilen bu suali üstad ne diyor eksik yanlış bilgi verirsem hata ederim demedinizde üstadın cevabı dışında kendi cevabınızı takdir ettiniz üstadın bu konuda verdiği cevabta size göre yanlış ve eksik bir şeyler var mı?

Soru 3: Aynı Fetvalar Meclisi sitenizde Risâle-i Nur ve İhyâ-u Ulûmiddin Eserlerine Mutedil Bakış başlıklı yazınızda size uzun bir sual yöneltiliyor o sual içinde benim ilgilendiğim soru “Ben risale-i nur okuyor ve bir grup arkadaşa bu eserden dersler veriyorum. Risale-i nur hakkında düşünceleriniz nedir? İstifademe devam edeyim mi? ya da dikkat edilecek bir hususiyet var mıdır?”

Bu soruya cevabınız uzun ancak kısa kısa alıyorum “Said Nursi rahmetullahi aleyhin hiçbir eseri hatta eserlerinin tamamı asla Kur’an veya Kur’an gibi değildir”

Kuran gibi diyen biri var mı böyle iddia eden varsa şayet kim dir eğer varsa bu bütün nur cemaatine atfedilerek nazara verilecek bir kişinin meczupluğu üzerinden cevap vermeye çalışmanın ne derece hakkaniyetlidir. Olmayan bir durumu var mış gibi lanse ettirmeniz ve oşekilde cevap vermeniz saf zihinleri bulandırmak şüpheye atmak acaba diye bakılmasına sebep olmak insanları risale-i nur ve talebeleri hakkında vesveseye düşürmek ve sui zanna itmek olmuyor mu?

Soru 4: Yine demişsiniz ki cevabınız da: “Aynı şekilde onun eserleri yani Sözler adıyla simgeleşen kitapları ‘Kur’an’ın tek tefsiri’ veya ‘bu zamanda başkası kabul edilemez yegâne Kur’an tefsiridir’ de diyemeyiz. Bu sözü de dine ve akla mugayir görürüz.”

Batılı tasvir etmek olmayan birşeyi tevehhüm ettirmek değil mi bu verdiğiniz cevap?

Soru 5: Yine aynı sitede verdiğiniz cevapta demişsiniz ki :

“Said Nursi rahmetullahi aleyh ve eserleri yaklaşık bir asır öncesinin ifadesidir. O zamanın dili ve o zamanın konularını ihtiva etmektedir eserleri. Önemli bir bölümü asırlar geçse bile eskimeyecek konulardan oluşmuş olsa da dil ve üslup olarak bugünün dil ve üslubuna ters düşmektedir. Bu niteliği ile o eserlerin, tek kaynağa dönüştürülmesi, dillerinin muhafazasını ibadet anlamında bir konu gibi görme hatası, kabul edilemez bir düşüncedir.Kur’an dışında hiçbir kitap, dili ve mantığı kıyamete kadar baki kalacak kitap değildir, olamaz.”

Bu dedikleriniz ne kadar hakikat ne kadar gerçek ne kadar ilmidir? Külliyatın tamamını okuyup mu bu kanaate vardınız yoksa tamamını okuyup anlamadan mı böyle bir kanaati cevap olarak verdiniz? Zira risale-i nurun dilini eleştirmek islama bin yıl sancaktarlık yapmış bir milletin dilini eleştirmek olmuyor mu? Bugünün diline üslubuna ters düşmesi kimin suçudur ve siz bu konuda hangi tarafı tutuyorsunuz bin yıldır kullanılan bir üslubu dedelerinin lisanını kültürünü koruyanlarımı yoksa yok etmeye çalışanları mı? Dillerin muhafazasını ibadet anlamında gören bu hatayıyapan kimdir ki bütün okuyanları töhmet altında bırakmanıza sebep olmuş. Yoksa burada kuran harflerinin korunması İngiliz harflerine karşı kuran harflerini müdafaa eden bir camiayı hata ve günah içindemi görüyorsunuz ?

Ve sizin gibi risale-i nurun dilini eleştirenlerin sadeleştirme yapmasını kabul edilebilir olarak görüyor musunuz zira açıklamalarınız tamda onların istediği gibi olmamış mı?

Soru 6: Ve yine demişsiniz ki “Said Nursi ve eserlerinin yok sayılması bir vefasızlık olduğu kadar, o eserlerin abartılıp mukaddesliğine hükmedilmesi de bir vefasızlıktır

Çok ilginçtir ki sürekli risale-i nurun kuran gibi görüldüğü mukaddes kabul edildiği ibadet sanıldığı kısacası o kadar fazla risale-i nura uymayan ve hiçbir talebesinin tevehhüm ettirdiğiniz gibi lanse ettirmediği bir hususu varmış gibi ısrarla bu şekilde cevapları takdir etmişsiniz? Şayet risale-i nuru bilerek yazıyorsanız ne kadar anladınız yok bilmeden yazıyorsanız cevaplarınız ne kadar alime ve ilme yakışıyor bu konuda kendinize baktınız mı? Cevapların ile insanları risale-i nur hakkında sui zanna vesvese gibi bir duruma yönlendirme kul hakkından çekinmediniz mi?

Soru 7: Size karşı yine yöneltilen soruların içinde üstad bediüzzaman hazretlerinin müceddid olup olmadığı sorusu?

Merak ettiğim müceddid olup olmama konusunda sizden onay alınması gerekiyor mu? Sizin bu reyinize göre mi insanlar müceddid oluyor yada olamıyor konuda kendinizi hangi makamda görmüşsünüz ki üstad bediüzzamanı mücaddid gören insanları abartı içinde olduğunu lanse ettiriyorsunuz zira hem demişsiniz bizim kimin ne olduğunu diyecek makamımız yok hem o makam varmış gibi “Şahısların konu edildiği ve abartıldığımeclislerde bulunmamak gerekir.” Diyorsunuz kendinizle çelişmiş olmuyor musunuz ? en sade ifade ile bediüzzaman hazretlerinin müceddid görülen kabul edilen ortamlara gitmeyin mesajı vermiş olmuyor musunuz bu cevaplarınızla?

Soru 8: Yine size yöneltilen şöyle bir soru var : “Hocam Bediüzzaman Said Nursi ve risalesi Nur Külliyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? İmani ağırlıklı olan Risale-i Nur eserlerine yoğunlaşıp onu anlamaya kavramaya mı çalışmalıyız yoksa bunun yanında mektubat, mesnevi vb. eserleri de okumamız gerekiyor mu?”

Verdiğiniz cevapta ise: “hiçbir kitap Kur’an gibi hadis gibi okunmaz. Kur’an ve hadis haline getirilmiş kitaplar, esasen değerli olsalar da yanlış sonuçlara götürürler. Bir ilim membaı olarak okunacaksa güzel eserlerdir. Bu zamanın Kur’an’ı gibi -maazallah-görülecekse hiçbir şekilde yanaşılmamalıdır.”

Neden ısrarla risale-i nuru okumak isteyen size soru soranlara karşı kuran gibi okunmaz hadis haline getirilmez minvalinde cevaplar verme gereği duyuyorsunuz daha önceki satırlarımda benzer sualler sorduğum için tekrar sormuyorum sadece nur talebeleride verdiğiniz bu cevabların ne kadar hakkaniyetli ve ilmi olduğunu görüp tartsın istiyorum zira size karşı nur cemaati içinde günden güne büyüyen bir itibar ve sevgi var bu cevaplarınızı görüp haberdar olmalarının sizcede bir sakıncası olmayacağı kanaatim var.

Soru 9: Aynı fetvalar meclisinde size risale-i nurdan yöneltilen birinci şua risalesi ve 33 ayet işareti hakkında verdiğiniz cevapta Bediüzzaman hazretlerinin şualar risalesi birinci şuası üstad bediüzzamanın hüsnü kuruntusudur şeklinde fetva vermişsiniz birinci şuayı 33 ayet işaret bölümünü okuyup bilerek mi cevap verdiniz bilmeden mi cevap verdiniz? Zira Bediüzzaman hazretlerinin bu konuda “Gelecek âyetlerin işârâtına bu nokta-i nazarla bakmak gerektir. Yoksa beni hodbinlikle itham edenlere hakkımı helâl etmem.” Sözünden mahşerde mesul olmaktan çekinmiyor musunuz?

Son sorum: Buraya kadar sorduğum soruları bir çok nurcu henuz bilmiyor ancak siz biliyorsunuz bu fetvalar meclisi sitesinde risale-i nur hakkında verdiğiniz cevapları sesli olarak ta nurcuların olduğu bir ortamda da dost tv dede açık açık diyebilir misiniz sözlerinizin arkasında onların yüzüne bakarken de durabilir misiniz?

Suallerime ister cevap verirsiniz ister twitterdaki gibi engellersiniz ben bu suallerin cevabını risale-i nurdan baktım öğrendim maksadım belki bu sualleri yeniden gözden geçirir yeniden tashih edersiniz yada aynı taassup ile devam edersiz. Zira Bediüzzaman hazretlerinin talebesi Rahmetli Abdulkadir Badıllı ağabey vefat etmeden kısa bir süre önce linkte sizi uyardı reddiye verdi http://www.risaleajans.com/nur-alemi/abdulkadir-badilli-kuranda-risalelere-isaret-var-mihaberiniz oldu mu olmadımı bilmiyorum ancak daima ümmetin birliğinden dirliğinden vaaz veren siz bu konuda nasıl bir bir ittifak ittihad sergileyeceksiniz merak konusu?

Bir sorum da dost tv yönetimine siz risale-i nur hizmeti veren bir kanalmısınız yoksa risale-i nur sermayesi ile başka maksat içinmi yayın politikanız var.

Selam Hüda’ya Tabi Olanların üzerine olsun

Araştırmacı Yazar

Süleyman Yasin AKDENİZ

 YORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Süleyman Yasin AKDENİZ HABERLERİ
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
ORUCUN BAYRAMI
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Nurcan CANKORU
GİZLİ SIRLAR
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Fetullahçı Terör Örgütü Nur Cemaatinin İçine Sızmış mıdır? ELVEDA ŞEHRİ RAMAZAN ELVEDA Metin Külünk'ten Açıklama : FETÖ Bir Risale-i Nur Hareketi Değildir! Tüm Gerçekliğiyle Bediüzzaman Said Nursi Kimdir ?
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim