15 Aralık 2014, 10:20 - 
İSLAMDA GÖNÜLLERİ KALBLERİ FETHETMEK

İSLAMDA GÖNÜLLERİ KALBLERİ FETHETMEK

Camilerde ara ara Allah diye cezbelenir

 Fetih; ülkelerin,şehirlerin kapılarını Allah'ın buyruğunu yaymak amacıyla İslam'ın meşru gördüğü metotlar çerçevesinde Müslüman idaresi altına almak demektir. Fetihlerde tek gaye: İlâ-yı Kelimetullah yani Allah'ın mesajını yaymaktır. Asla bir istila yahut işgal değildir fetihler Feth; açmak, açılmak, gaybe açılan pencereden gönle inen feyz, kalb gözünün açılması anlamlarına gelir. Nefsin mertebelerini geçip, emmareden (süfli, hayvani duygulardan), nefs-i kâmileye (zulmetten nura) geçiştir fetih. "Allah'tan bir zafer ve yakın bir fetih" nazm-ı celiliyle Saff sûresinin 13. ayetinde ifade buyurulan hakikate erişir kul. Esma-i İlâhiyyenin tecellilerine mazhar olup, velayet makamına eren arif de, "Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik." hitab-ı İlâhiyyesiyle, Fetih sûresinin 1. ayetinin sırrına nail olur. Masiva'dan (Allah'tan gayriden) geçip, İlâhi aşkla müşahede-i Cemâle (sevgiliyi temaşa etmeye) başlayan salik, "Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman", Nasr sûresini 1. ayet-i celilesinin bildirdiği fetihlerin en üstünü olan mutlak fethe kavuşur. Fetih; kafa ve kalbi İslam'a açmak, daha sonra İslam'ın önündeki engelleri kaldırmaktır. Medine'ye, önce halkı İslam'a davet için Kur'an muallimlerinden Musab b. Umeyr (r.a) ve Esad b. Zurare (r.a) gönderildi. Daha sonra Medine, güç kullanmaksızın Rasûlullah (s.a.v)'a kapılarını açtı. "Ülkeler ve şehirler zorla alınır. Medine ise Kur'an'la fethedilmiştir." buyurdu Efendimiz (s.a.v). Uhud harbinde yüzü demir zırh ile örtülü bir kişi geldi. Hemen harp edeyim de sonra mı Müslüman olayım? dedi. Efendimiz (s.a.v), Eşheloğullarından Amir b. Sabit'e, "Müslüman ol sonra harb et." buyurdu. Fethin evvela kafada yanlışı yok edip, sonra da kalbi, niyeti fâsideden arındırması gerektiğini Peygamberimiz (s.a.v) şu hadisiyle bildirir. Ebu Musa (r.a)'dan rivayet edildiğine göre: "Peygamberimiz (s.a.v)'e şecaat için savaşan, hamiyyet (eşi, dostu) için savaşan ve gösteriş için savaşanlardan hangisinin Allah yolunda olduğu soruldu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: "Allah'ın kelimesinin (dininin) yücelmesi için savaşan kimsenin cihadı Allah yolunda savaştır." Süleyman Gazi, Çanakkale boğazını geçip fethedecekleri kalenin önüne gelen mücahitlere niçin geldiklerini sorar. Onlar da: "Biz mal, mülk için değil, ilây-ı kelimetullah için geldik." derler. Kale kısa zamanda fethedilir. Rumeli kapısı açılarak fetihten fetihe koşulur. Sa'd b. Ebi Vakkas'ın gönderdiği elçiye İran ordu komutanı Rüstem, İran'la savaşmalarının sebebini sorduğunda, Müslüman elçi şöyle cevap verir: "Bizim arzumuz dünya değil, ahirettir." "Lâ ilâhe illallah deyin, İran ve Bizans sizin olacak." buyuran Peygamberimiz (s.a.v), hayatının her safhasını emr-i İlâhiye uygun geçiren mücahidînin zafere ulaşacağını müjdeler. Tevhidle kafası ve gönlü arınan mücahitler Hz. Ömer (r.a) devrinde İran'ı, 1453 yılında da Kostantiniyye'yi fethettiler. 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya ruh ve şekil veren Ahmet Yesevi'nin sâlikleri ve Horasan erleri, Kuzey Afrika'yı İslamlaştı-ran Senûsi, Mergâni ve Ticâni gruplarının mensupları, Uzakdoğu ve Güney Asya'ya ulaşan zahitler, "Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel olan bir şekilde mücadele et."1 fer-man-ı İlâhiyyesiyle kalplerin fethini gerçekleştirdiler. Cava adasını fetheden dokuz velî ve Kazeruniyye tarikının bağlıları da gönülleri fethettikten sonra ülkeleri ellerine geçirdiler. Osman Gazi oğlu Orhan Gazi'ye: "Oğlum! Kuru kavga ile cihangir olma sevdası bize yaraşmaz. Bizim maksadımız Allah ve din yolunda cihad eden olmaktır." nasihatiyle Alparslan'dan beri Anadolu'nun ve Osmanlı medeniyetinin ruh köküne vücut veren zihniyete tercüman olmuştur. Fatih Sultan Mehmed'in, "İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden emir ne güzel emirdir. Ve onu fetheden asker ne güzel askerdir." şeklindeki Efendimiz (s.a.v)'in müjdesine ermesindeki sır, mürebbii, mürşidi Akşemseddin (k.s)'le olan kalbî irtibatı, ricalullahın, ordusunda bulunması, ulemadan Molla Gürani ve Şeyh Sinan gibi zevat-ı kiramla kurduğu münasebettir. Osmanlı'yı ayakta tutan değerler; nizam ve intizamı temin eden ordu, ilim ve irfanı aşılayan medrese, edep ve erkanı öğreten tekkedir. Allah (c.c.)'a Açılan Kapılar Nefsinin esiri binlerce insanı ıslaha çalışan meşayih-i kiramdan Es'ad-ı Erbili'ye "Dinsiz Kadir" lâkaplı biri: "Herkesi ıslah ediyormuşsun, haydi beni de ıslah et." der. Es'ad-ı Erbili'nin: "Abdest al, gözünü yum, karşıma otur." sözlerine, "Alalım, yumalım, oturalım bakalım." şeklinde karşılık verir. Abdest alıp gözlerini kapayan zât, bir müddet sonra ateşli kalbi, yaşlı gözleriyle "Allah" diye feryat eder ve, "Bu hal ile canımı al yâ Râb." der. Es'ad-ı Erbili'nin halifeleri şeyh Mustafa Hulusi (k.s)'nin sohbet halkasını dağıtmanın türlü planlarını kuran, dağlarda eşkıya, bağlar-da hırsız, İpsiz Ahmet Ağa, isyanından nedametle: "Onlar Hakk'ı ansın da ben onlara hile kurayım. Bu olacak iş değil." deyip zikir halkasına yönelir. Dedem Şeyh Mustafa Hulusi (k.s): "İpsiz Ahmet Ağa ıslah oldu, kapıyı açın." buyurur. Ahmet Ağa gözyaşlarıyla sohbete dahil olur. Çok geçmeden nefsin mertebelerini aşarak gönül fethine erişir. Ricalullah'tan olduğu da söylenir. Camilerde ara ara Allah diye cezbelenir. Bir seher vakti Mevlâ'yı zikrede ede maşuk-i hakikisine kavuşur. Oturup kalktığı her yerde Hakk'ın senâsıyla meşgul olan Üstaz-ı Âlimiz Hacı Hasan Efendi (k.s): "Bize, isyanda olan kimseleri gönderin." diyerek sayılamayacak insanın irşad ve ıslahını sağlamıştır, biiznillah-i Teâlâ. Bir misal arzetmek gerekirse; onbinlerin iştirak ettiği Adana'daki vaazlarında, isyana gitmekte olan bir kadın, zanilerin (zina yapanların) Allah katındaki cezasını duyunca olduğu yere düşer. "Allah beni bağışlar mı?" diye devrin müftüsüne mektup yazar. Sonra günahlarından tövbe ederek Mevlâ'ya yönelir. Kıyamete kadar mühlet isteyen şeytan ve avanelerine karşı mücadeleyi her an diri tutup, kafalardaki ve gönüllerdeki karanlıkları ilimle, irfanla, aydınlığa kavuşturmalı, "İki günü birbirine eşit olan ziyandadır." gerçeğini kendimize şiar edinip, her zaman yeni mânevi fetihlere yönelmemiz gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun. METİN ALKAN EĞİTİMCİ YAZARYORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Metin ALKAN HABERLERİ
VİDEO GALERİ
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
ÜMMETİN EMİNİ EBU UBEYDE BiN CERRAH
Y
ferit karasu
YÜREĞİM DEKİ ŞEHİR
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
BİR DOST PENCEREMDEN TÜRKİYEDE HANGİ NURCU KOLLARI FETÖYE DESTEK VERİYOR 2022 RAPORU VE BELGELERİ REFERANDUM SEÇİMLERİ ÖNCESİ BOMBADA FETÖNÜN PARMAK İZLERİ!!! (1)
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim