15 Aralık 2014, 10:26 - 
Hz. Muhammed (S.A.V) efendimizin inkılabları

Hz. Muhammed (S.A.V) efendimizin inkılabları

Kışı bahara, geceyi gündüze, cehennemi cennete çevirdi

Efendimiz, 23 sene gibi kısa zamanda öyle inkılaplar ve icraatlar yaptı ki 15 asrın insanları ve otoriteleri Onun yaptıklarını anlata anlata bitiremiyorlar. Geçen bunca asır, Onun gönüllerdeki sevdasını, tazeliğini, canlılığını eskitemedi. O dünyaya gelirken, İran Kisra'sının sarayındaki şerefelerin yıkılması, Mecusilerin bin yıldan beri yaktıkları ve taptıkları ateşin sönüvermesi, Kâbe'deki putların yüzüstü yere düşmesi, Onun büyük inkılaplar yapacağının işaretini veriyordu. Nitekim öyle oldu. Kışı bahara, geceyi gündüze, cehennemi cennete çevirdi. Onun nuru, marifeti ve ilmiyle cehalet asrı, saadet asrı oldu. Onun nuru ve marifetiyle yolsuz bir toplum yolunu, dinsiz bir toplum dinini, ahlaksız bir toplum ahlakını, ölçüsüz ve dengesiz bir toplum ölçüsünü ve dengesini buldu. Onun inkılapları olumluydu. Nefsin ve şeytanın yararına değil, insanlığın, aklın ve ruhun yararına idi. Onun (s.a.v) inkılaplarından bir kısmını biz, şu başlıklar altında topladık:
1- Dindeki inkılabı,
2- Allah inancındaki inkılabı,
3- Kölelik kurumu ve kavramındaki inkılabı,
4- Ahiret inancındaki inkılabı,
5- Kadın hakkındaki inkılabı,
6- Alkol ve uyuşturucu konusundaki inkılabı,
7- Hukuktaki inkılabı,
8- İnsan ilişkilerindeki inkılabı,
9- Alemin, özellikle insanın yaratılış gayesindeki inkılabı,
10- Eğitimde inkılabı,
11- Ahlakta inkılabı.
Şimdi bunları kısa kısa açıklayalım:
1- Hz. Peygamber (s.a.v)Atalarının yanlış yolu ve dini üzere yaşayan ve yanlış yaşama biçimlerini din haline getiren cahiliye toplumunu, Allah'ın yolu ve dini üzere yaşayan bir toplum haline getirdi. Allah'ın gönderdiği din olan İslâmiyet, toplumun yaşama biçimi oldu. Normal ve sıradan adetler, ibadete dönüştü. Toplum cehaletten, birbirini yemekten ve fakr u zaruretten kurtuldu.
2- İslâmiyet'ten önce, cahiliye devri toplumunun tanrıları putlardı. Kâbe'nin içinde bile irili-ufaklı 360 put vardı. Bunlar gönül Kabe'sindeki putların dıştaki yansımalarıydı. Peygamberimiz, önce gönüllerdeki putları kırdı. Gönülleri, Gönüllerin Sanatkârı'na tahsis eyledi. Puta tapmanın şirk, şirkin ise Kur'an'ın ifadesiyle büyük bir zulüm ve cinayet olduğunu,  Allah'tan başka tapınılan her şey ve tapanların hepsinin cehennemin yakıtı olacağını  söyledi. İnsanlar, hakiki mabudunu, hakiki mahbubunu ve hakiki maksudunu buldu.
 3- İslâmiyet'ten önce kölelik kurumu bütün acımasızlığı ile sürüyordu. İnsan insanın kölesi olmuştu. Köleler insan muamelesi görmüyordu. Doğrusunu söyleyecek olursak, İslamiyet'ten önce köle olmayan yoktu. Zenginler ve güçlüler nefislerinin yani arzularının ve heveslerinin kölesi idi. Fakirler ve güçsüzler de zenginlerin kölesi idi. Sevgili Peygamberimiz, Allah'ın emri ve izniyle bu köle düzenine son verdi. İnsanların, tarağın dişleri gibi eşit olduğunu, kimsenin kimseye üstünlüğünün olmadığını, üstünlüğün ancak takva ile olacağını söyledi. Hiçbir insanın hiçbir zaman bir başka insanın kulu ve kölesi olamayacağını, her insanın her zaman Allah'ın kulu olduğunu söyledi. Böylece herkesi bütün esaretlerden, kadının, kumarın, içkinin, putun ve putçuların esaretinden kurtardı, gerçek hürriyete kavuşturdu. 
4- Ahirete imanı olmayan veya yanlış inanan, "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?"  deyip meydan okuyanlara: "De ki: onları ilk defa yaratmış olan diriltecek, ki O her türlü yaratmayı gayet iyi bilendir."  şeklindeki Muciz Kitab'ın ayetleriyle cevap verdi. Ahirette cismanî ve ebedî bir hayatın olduğunu kesinkes ortaya kodu. Yanlış düşünceleri tashih eyledi.
5- Kadınlar hakkında en büyük, en güzel ve en sağlıklı inkılabı Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz gerçekleştirdi.
a- Onları daha çocukken diri diri öldürülmekten,
b- Eğlence malzemesi ve mezesi olmaktan,
c- Bir ticaret eşyası gibi alınıp satılmaktan kurtardı.
ç- Bir elmanın yarısı gibi, erkeğin yarısı olduğunu,
d- Kızlarına ve kız kardeşlerine iyi muamele edenlere cennetin vacip olduğunu, söyledi.
e- Cennetin anaların ayakları altında bulunduğu müjdesini verdi. Günümüzde olduğu gibi elbisesi, çocuğu ve kocası elinden alınan; sokağa, sahneye, sahile atılan, bara, pavyona, gazino ve genelevine mahkûm edilen, sırtından para kazanılan kadını bu cehennemî hayattan kurtardı. Elbisesini ve çocuğunu eline verdi, kocasına teslim etti, evine gönderdi, evinin sultanı yaptı.
f- "Yemin ediyorum ki biz insanı en güzel şekilde ve mahiyette yarattık."  âyetinde ifade buyrulan tarifin içinde kadının da olduğunu açıkladı. "Erkek veya kadın mü'min olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz."  âyetinde de görüldüğü gibi erkek ve kadın Allah katında eşit muameleye tabidir. Her ikisi de eşit bir şekilde salih amellerinin sonucu olarak "hayat-ı tayyibe"ye, dünya ve ahret cennetine adaydır.
g- Kızı Fatma'nın başını öper, "kızım senin saçlarının arasından cennetin kokularını alıyorum." derdi. Bu misalleri çoğaltmak mümkün.
6- Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) alkolik bir toplumu alkolün damlasını dahi ağzına koymaz bir toplum haline getirdi.
7- Üstünlerin hukukunu kaldırdı, hukukun üstünlüğü ilkesini hâkim kıldı. Emaneti ehline verdi ve adaleti vazgeçilmez esaslar arasına koydu. Çünkü elindeki kitap bunu emrediyordu.
8- Yüce Allah'ın ahlakıyla ahlaklandığı ve Onun icraatını örnek aldığı için Hz. Peygamber (s.a.v) ibtida ile intihayı (başlangıçla sonucu) birleştirmiş, yani bir prensip ilk koyduğu zaman ne kadar mükemmelse o prensip, bu gün de o mükemmelliktedir. Asırların geçmesi onu eskitememiştir. İman esasları, İslâm'ın beş şartı, yaşama biçimi, güzel ahlakı ve bunlarla ilgili sözlerini zaman geçersiz kılamamış, aksine dünden daha çok onlara muhtaç olduğumuzu ortaya koymuştur.
9- Hz. Peygamber'in (s.a.v) nuru sayesinde birbirine yabancı ve düşman varlıklar, birbirine dost ve kardeş oldu. Kâinat ve içindeki eşya arasında birlik, beraberlik ve yardımlaşma ile, Muhacir ve Ensar arasındaki, birlik, beraberlik ve yardımlaşma buna en güzel delildir.
10- Zaman israfını, çok kıymetli olan ömür sermayesinin boşa akıp gitmesini önledi. Hiçbir şeyin boşa yaratılmadığını, hiç kimsenin başıboş olmadığını söyledi. İnsanlığın ve alemin yaratılış gayesini açıkladı. "Necisin, nerden geliyorsun, nereye gidiyorsun?" gibi en önemli ve zor soruların cevabını verdi. Allah'tan geldiğimizi, Allah için yaşamamız gerektiğini ve Allah'a döndüğümüzü, dünyada imtihana tabi tutulduğumuzu, ebedî karargahımız olan ahirete doğru seyahat ettiğimizi, dünyadaki sözlerimize ve işlerimize göre ahirette muamele göreceğimizi, hesap sonucu ya cennette veya cehennemde yerimizi bulacağımızı açıkladı.
11- Her yerde ve her zaman yediden-yetmişe herkesi eğitti. Bedevî ve vahşî bir milletten güzel  ahlakın her türlüsü ile donanmış medenî bir millet çıkardı. Bedevîleri, medenî milletlere üstad eyledi. Kin, nefret ve hiddetle dolu, kan davası güden insanları; şefkat, merhamet ve muhabbet fedaisi yaptı.
Muhammed İkbal diyor ki: "Anam-babam feda olsun Ona. Hiçbir ana Onun gibisini doğurmamış ve insanlık Onun bir benzerini yetiştirememiştir. Köle ile aynı sofrada yemek yerdi. Lutfü da kahrı da rahmetti. Biri dostları, diğeri düşmanları için."
Kısa zamanda harika bir başarı gösteren, başlayıp da hedefine vardığını gören tek insan, sadece beldeleri değil, aynı zamanda gönülleri de fetheden tek insan Hz. Muhammed (s.a.v) oldu. Çok toprak işgal edenler vardır. Ama bunların çoğu işgal ettikleri topraklar üzerindeki insanları fethedememiş, onların gönüllerine girememişlerdir. Bunun en çarpıcı misalini Irak'ta, Afganistan'da ve Filistin'de görmek mümkün. Amerika ve sair işgal kuvvetleri bu bölgelere girdiler ama bu bölgelerdeki insanların gönlüne giremediler. Fakat Hz. Muhammed (s.a.v) hem toprakları ve hem de o topraklarda yaşayanları fethetmiş ve sevindirmiştir.
İnkılap, ahlaklı bir toplumu ahlaksız bir toplum haline getirmek değildir. Asıl inkılap,  ahlaksız bir toplumu ahlaklı bir toplum yapmaktır. İşte Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz bunu yapmıştır. İçki müptelası bir toplumu, içmez bir toplum, fayız yiyen bir toplumu, faiz yemez bir toplum, zinayı hoş gören bir toplumu, zina etmez bir toplum, kanlı-kavgalı bir toplumu, kansız-kavgasız bir toplum, kadınını ve kızını hor gören bir toplumu, hoş gören bir toplum haline getirmiştir.   23 sene gibi kısa zamanda bu başarı kime nasip olmuştur? Allah'ın, meleklerin, herkesin ve her şeyin salat ve selamı onun üzerine olsun.YORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Vehbi KARAKAŞ HABERLERİ
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
KABE TARİHÇESİ, ,KABEDEKİ İBADET, MANEVİ DEĞERİ
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Nurcan CANKORU
GİZLİ SIRLAR
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
F. GÜLEN VE KARDEŞLERİNİN HELAKI BEN BİTTİM, GÜN BİTMEDİ Bediüzzaman'ın Mutlak Vekil ve Varisi Mustafa Sungur Merhumun Gerçek Vakıfları Nurcuları Uyardı Mehmet Fırıncı Namı Diğer Mehmet Nuri Gülece, Çilingir Ali Savran'ın Torunu Reddiye Yayınladı!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim