12 Kasım 2014, 18:15 - 
Bediüzzamanın Himmet Ya Gavsı Geylani Sözü Ne Demektir?

Bediüzzamanın Himmet Ya Gavsı Geylani Sözü Ne Demektir?

Çok defa karşılaştığım bir sual ve itiraz var.Diyorlarki tarikat ehli kimselerin zikirlerinde dualarında hayatlarında zaman zaman himmet seydam himmet şeyhim himmet üstadım himmet gavsım gibi sözleri duaları var ölmüş gitmiş insanlardan yardım istemek Allahı bırakıpta bu ölülerden himmet istemek şirktir. 

Ve bu sual ve itiraz üzerine çeşitli tartışmalar tekfirler itirazlar oluyor. Şahsen bende bir umre seferimde medine-i münevverede böyle bir itiraz ve polemikle karşı karşıya kaldım susup dinlemeyi tercih ettim. 

Benim muhatap olduğum husus Risale-i Nur eserlerinden istifade ettiğimi bilen kişiler tarafından Üstadım Bediüzzaman Hazretlerinin ""Ben sekiz-dokuz yaşında iken, bütün nahiyemizde ve etrafında ahali Nakşî Tarîkatında ve oraca meşhur Gavs-ı Hizan namıyla bir zâttan istimdad ederken, ben akrabama ve umum ahaliye muhalif olarak "Ya Gavs-ı Geylanî" derdim. Çocukluk itibariyle elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz bir şey kaybolsa, "Ya Şeyh! Sana bir Fatiha, sen benim bu şeyimi buldur." Acibdir ve yemin ediyorum ki, bin defa böyle Hazret-i Şeyh, himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiş. Onun için bütün hayatımda umumiyetle Fatiha ve ezkâr ne kadar okumuş isem, Zât-ı Risalet'ten (A.S.M.) sonra Şeyh-i Geylanî'ye hediye ediliyordu. Ben üç-dört cihetle Nakşî iken, Kadirî meşrebi ve muhabbeti bende ihtiyarsız hükmediyordu."
Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 143 ) sözüdür.

Üstadında Abdulkadir Geylani hazretlerinden himmet isteme meselesini gündeme getirip şirk küfür gibi ittihamlar ile yargılayıp tekfir ediyordu o arkadaşlar.

Hatta internette dolaşan bir videoda said nursi gerçeği diye uydurma bir video belgeselde bu konu yine işlenmiş mevzunun aslını asliyetini bilmeyen insanların su-i zan sahibi olması için bir neşriyat yapıldığını gördüm.

Şimdi bu himmet meselesini çocuklarında anlayacağı bir basitlikte anlatayım gereksiz yere bu konu üzerinde kimse birbirini tekfir etmesin birbirlerinin kalbini gönlünü kırmasın. 

Himmet lugatta, Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk'a ve sâir mukaddesata yönelmesi, Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret, Allah indinde makbul ve mübârek bir kimsenin mânevi yardımı, Tabiî şevk ve meyil ve heves, Lütuf, yardım manalarında zikrediliyor.

Özetle bir yardım söz konusu. İtiraz ise ölmüş gitmiş yahut yaşlanmış kendine dahi bakmaktan aciz bir şeyhin himmeti nasıl olur. Zora düşünce nasıl olurda onun adı ile himmet dersin ve bu zorluktan kurtulmayı ümit edersin gibi zahiren mantıklı gibi gelen itirazlar. Aslında mevzuyu izah edince belki bu konuda itiraz edenler kendilerinin haline tebessüm edecekler yahu bu kadar basit bir meselede boş boşuna gürültü çıkarmışız diyeceklerdir.

Bediüzzaman hazretleri : Şu âlemde mü'minin mü'mine karşı en büyük yardımı dua iledir
Barla Lahikası ( 247 - 248 ) demektedir. Yani bütün müminlerce malumdurki şu fani hayatta müminin mümine en büyük yardımı samimi ihlaslı bir dua-i fiili ve dua-i kavlidir. 

yardım yani himmet demektir. lugat karmakaşası içinde mevzuyu şaşırmamak lazım. 

misal: ben insanların uğrak yolları olan bir muhite bir beldeye sevabına bir çeşme yaptırıyorum. Sonra elimi açıp Rabbime dua ediyorum. Ey Rabbim bu çeşmeden kim su içerse ve bu çeşmeyi yaptıran kişi bana Allah razı olsun derse sende o çeşmeden su içen kullarını koru merhamet et onlara rızık genişliği sağlık sıhhat afiyet ver, diyorum. Sonra ben vefat ediyorum aradan yüz yıl geçiyor. insanlar diyorki yasin efendinin  yaptığı çeşmeden su içersek onun himmeti üstümüze olur yani yardımı yani yasin efendi bir dua yapmış bu çeşmeden su içenler için özel tutmuş duasını bizde bu çeşmeden su içelimde bizim duamız ona onun duasıda bizi olsun diyorlar. işte bu durumu gören bir insan deseki siz şirk içindesiniz Allahtan yardım himmet yerine bu çeşmeyi yapandan yardım bekliyorsunuz ne kadar akılsızlık olur herkes anlar. Zira o çeşmeden su içenlere ben dua etmişim onlar bu duanın içine dahil olmak istiyorlar bütün espiri bu.

Bir menkıbe daha nakledeyim. Zamanın birinde bir Allah dostu talebelerini bir yolculuğa uğurluyor ve onlara giderken nasihat ediyor diyor ki : yolculuğunuz esnasında bir sıkıntıya düşerseniz benden himmet isteyin. El hasıl talebeleri bu nasihattan sonra yola çıkıyorlar bir beldeye uğradıklarında orda eşkiyaların saldırısına uğruyorlar. Bu esnada talebeler ikiye bölünüyor bir kısmı Himmet Allahım derken bir kısmı himmet hocam diyorlar. Ne gariptir ki himmet hocam diyenler az bir zayiat ile ordan kurtulurken himmet Allahım diyenlerin zahiri kayıpları daha fazla oluyor. Bu duruma akıl erdiremeyen talebeler hocalarının yanına geri dönüyorlar ve durumu anlatıp bir izah bekliyorlar bu nasıl olur diye. O Allah dostu olan hocaları diyor ki : Evlatlarım ben sizi uğurlarken dua ettim Ya Rabbi bu talebelerimi kazadan beladan musibetten koru. Siz o musibet esnasında himmet derken yani Ya Rabbi hocamız bizim gıyabımızda bizim için dua etti onun duasını kabul et demiş oldunuz. Ben sizin ağzınızla günah işleyemem sizde benim ağzımla günah işleyemezsiniz biribirimize yaptığımız dualar daha makbuldur duanın makbuliyeti ile siz kurtuldunuz. O esnada sadece Allahım yardım et diyenler ise o anda sadece nefislerini düşündüler ve sadece kendilerinin kurtulmasını istediler o anda diğer kardeşleri için duada bulunmadılar.

İşte bu himmet meselesine dua noktasından bakarsanız doğru bir anlayış ile meseleyi anlayabilirsiniz. 
Hadisi şerif meallerinde görmüşsünüzdür Allah Resulu buyurur : 
Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8. burda bu söze bu duaya mazhar olmak için kişinin elinden ve dilinden emin olunması gerekiyor. Fiili ve ameli bir dua ile bunu gösterenler Müslüman tabirine uyar. Bu hadis bir himmettir yani size uyarıcı bir yardım demektir. Himmet Ya Resulallah dediğinizde Efendimiz aleyhisselamın Getirdiği dine kitabullaha ve sünnete bakmanız da gerekir. Yani bu himmet yardım dua üstünüzde tecelli etmesinin tek formulü şeriatı ilahiye ittibadır. 

Yine istanbul üsküdarda Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerinin türbesi vardır Osmanlı devleti döneminde kadı iken bu makamı terk etmiş daha sonra bir dergaha girmiş bir tarikata intisap etmiş ve mubarek bir şahsiyet olarak yaşamış dönemin Padişahından Şeyhulislamlarından hürmet görmüş bir Allah dostu. Bu zatın kendisine vefatından sonra ziyaret edip bir fatihayı esirgemeyen müslümanlara oda dua etmiş benim vefatımdan sonra beni unutmayıp bana fatiha okuyan din kardeşlerime bende dua ediyorum onlar göçük altında kalmasın yangında yanarak can vermesin boğularak ölmesin imanlarını kurtarmadan ölmesin diye dua etmiş. El hasıl bu mubarek zatın bu duasını almak için o duanın içinde olmak için bir kimse ruhuna fatiha okuyup hediye ederse onun himmeti yani duası o fatiha okuyanında üstüne olur. 

İşte buna kıyasen Allah yolunda canlarını mallarını hayatlarını feda etmiş geylaniler nakşibendiler bediüzzamanlar hepsinin bir duası var islama hizmet yolunda onlarla birlikte omuz omuza mücadele eden insanlara duaları var o dualara bizde dahil olmak istiyoruz demektir himmet demek. Bu himmete duaya mazhar olmanın formulü ise dil ile söylemek değiş şeriat-ı garrayı yaşayıp yaşatmaktır. 

Fakat bu mevzuyu anlamamış kendini bilmez biri gerçekten niyetende Allaha ortak koşma düşünce ve niyetinde ve itikadında olarak bir söz ve icraat sarf ediyorsa bu sadece bunu yapanın küfrüdür herkes böyledir deyip zan altında bırakılmaz bırakılsa kim o ittihamı yapsa aynı ittiham ile kendisi müttehem duruma düşer. 

El Hasıl : Bu kadar açık bir mevzuyu çarpıtmaya farklı farklı mecralarda yönlendirip olmadık zanlara zorlama tevillere gitmenin hiç bir anlamı ve faydası yoktur. Bu mevzuyu çarpıtan indi ilahide ciddi mesul olur hesabını veremez bir vaziyete düşer. Benden uyarması... 

Muhabbetlerimle vesselam..

Araştırmacı Yazar
Süleyman Yasin AKDENİZYORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Süleyman Yasin AKDENİZ HABERLERİ
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
ORUCUN BAYRAMI
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Nurcan CANKORU
GİZLİ SIRLAR
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Fetullahçı Terör Örgütü Nur Cemaatinin İçine Sızmış mıdır? ELVEDA ŞEHRİ RAMAZAN ELVEDA Metin Külünk'ten Açıklama : FETÖ Bir Risale-i Nur Hareketi Değildir! Tüm Gerçekliğiyle Bediüzzaman Said Nursi Kimdir ?
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim